Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

2 353 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 22:20

. chỏy ankan ban ủu) Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt. to mui cacbonat. Thỡ 2C (chất hữu cơ) C (CO ) C (muối cacbonat)n = n + n Vớ d: o2+ O , t2 3 2 2Chất hữu cơ X (C, H, O, Na) Na CO + CO + H
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn