ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN pptx

1 1,102 6
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 22:20

Khóa học LTĐH môn Hóa – Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1. C 2. D 3. C 4. B 5. B 6. A 7. B 8. D 9. D 10. C 11. B 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B 21. C 22. A 23. D 24. D 25. C 26. C 27. D 28. C 29. A 30. A Câu 12: CO2 + OH- == > HCO3- 0,24 0,24 mol CO2 + 2OH- == > CO32- + H2O 0,18 0,36 0,18 Ba2+ + CO32- == > BaCO3 0,18 0,18 0,18 mol =>nCO2 = 0,42 mol m bình tăng = mCO2 + mH2O=> nH2O = 0,22 mol. Công thức tổng quát của A: CnH2n-8. Ta có: 4nA = nCO2 – nH2O => nA = 0,05 mol => n = nCO2/nA = 8,8 => A gồm C8H8; C9H10. Câu 22: Các đồng phân ứng với CTPT C8H10O thỏa mãn điều kiện của đề là các ancol: 2 đồng phân: C6H5-CH2-CH2-OH C6H5-CHOH-CH3. Câu 27: Theo sơ đồ phản ứng : C2H6O2 (X) C2H4O (Y) C2H6O (Z) C2H4O2(G). X : C2H4(OH)2 , Y : CH3CHO, Z : C2H5OH, G :CH3COOH. Chất trong dãy trên nhiệt độ sôi cao nhất: G :CH3COOH. Câu 28: Chất trong dãy trên tác dụng với Na: X : C2H4(OH)2 , Z : C2H5OH, G :CH3COOH. Câu 29: Chất trong dãy trên thể tác dụng với Cu(OH)2: X : C2H4(OH)2 , Y : CH3CHO, G :CH3COOH. Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn . đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1. C 2. D 3. C 4. B 5. B 6. A 7 Khóa học LTĐH môn Hóa – Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN pptx, ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN pptx, ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn