BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot

tailieuhay_3689
tailieuhay_3689(14553 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 174
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

Mô tả: §3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) Tiết 25 Bài toán thực tếHai anh em An và Bảo đi mua vở. An mua 5 quyển loại I và 6 quyển loại II hết 50800 đồng. Bảo mua 7 quyển loại I và 3 quyển loại II hết 47900 đồng. Về nhà mẹ hỏi giá của mỗi quyển bao nhiêu thì hai anh em quên mất. Em hãy giúp An và Bảo tính xem giá vở mỗi loại là bao nhiêu? Bài 2a112 3 1 7 572 3 2 3 57xx y yx y x yy=− = = ⇔ ⇔  + = + = = Bài 2a Bài 2c2 1 23 2 31 3 13 4 2x yx y+ =− =4 3 44 9 6x yx y+ =⇔− =4 3 412 2x yy+ =⇔= −9816xy=⇔= − Bài 5a3 2 82 2 63 6x y zx y zx y z+ + =+ + =+ + =3 2 8 4 3 10 8 5 18x y zy zy z+ + =⇔ + =+ =3 2 8 4 3 10 2x y zy zz+ + =⇔ + ==112xyz=⇔ == 7. Giải các hệ sau bằng máy tính bỏ túi (kết quả là số nguyên hoặc hữu tỉ)3 5 6)4 7 8x yax y− =+ = −500MS570MS 7. Giải các hệ sau bằng máy tính bỏ túi (kết quả là số nguyên hoặc hữu tỉ)2 3 4 5) 4 5 63 4 3 7x y zc x y zx y z− + = −− + − =+ − =500MS570MS2 3 4 5') 4 5 64 3 7x y zc x y zy z− + = −− + − =− = 7. Giải các hệ sau bằng máy tính bỏ túi (kết quả là số nguyên hoặc hữu tỉ)2 3 5)5 2 4x ybx y− + =+ =500MS570MS . 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) Tiết 25 Bài toán thực tếHai anh em An và Bảo đi mua vở Giải nhanh những hệ phương trình sau: 21xy=⇔= 3 3 6x yx+ == Giải nhanh những hệ phương trình sau: 3 42 2 1 3 2 5x y zx y zx

— Xem thêm —

Xem thêm: BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot, BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot, BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-3-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh-bac-nhat-nhieu-an-thuc-hanh-mtbt-tiet-2-pot

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.1552882194519 s. Memory usage = 18.53 MB