BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot

15 186 1
tailieuhay_3689

tailieuhay_3689

Tải lên: 14,553 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

§3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) Tiết 25 Bài toán thực tếHai anh em An và Bảo đi mua vở. An mua 5 quyển loại I và 6 quyển loại II hết 50800 đồng. Bảo mua 7 quyển loại I và 3 quyển loại II hết 47900 đồng. Về nhà mẹ hỏi giá của mỗi quyển bao nhiêu thì hai anh em quên mất. Em hãy giúp An và Bảo tính xem giá vở mỗi loại là bao nhiêu? Bài 2a112 3 1 7 572 3 2 3 57xx y yx y x yy=− = = ⇔ ⇔  + = + = = Bài 2a Bài 2c2 1 23 2 31 3 13 4 2x yx y+ =− =4 3 44 9 6x yx y+ =⇔− =4 3 412 2x yy+ =⇔= −9816xy=⇔= − Bài 5a3 2 82 2 63 6x y zx y zx y z+ + =+ + =+ + =3 2 8 4 3 10 8 5 18x y zy zy z+ + =⇔ + =+ =3 2 8 4 3 10 2x y zy zz+ + =⇔ + ==112xyz=⇔ == 7. Giải các hệ sau bằng máy tính bỏ túi (kết quả là số nguyên hoặc hữu tỉ)3 5 6)4 7 8x yax y− =+ = −500MS570MS 7. Giải các hệ sau bằng máy tính bỏ túi (kết quả là số nguyên hoặc hữu tỉ)2 3 4 5) 4 5 63 4 3 7x y zc x y zx y z− + = −− + − =+ − =500MS570MS2 3 4 5') 4 5 64 3 7x y zc x y zy z− + = −− + − =− = 7. Giải các hệ sau bằng máy tính bỏ túi (kết quả là số nguyên hoặc hữu tỉ)2 3 5)5 2 4x ybx y− + =+ =500MS570MS . 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) Tiết 25 Bài toán thực tếHai anh em An và Bảo đi mua vở Giải nhanh những hệ phương trình sau: 21xy=⇔= 3 3 6x yx+ == Giải nhanh những hệ phương trình sau: 3 42 2 1 3 2 5x y zx y zx
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot, BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot, BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot

Bình luận về tài liệu bai-3-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh-bac-nhat-nhieu-an-thuc-hanh-mtbt-tiet-2-pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP