Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại ppt

40 75 0
tailieuhay_4189

tailieuhay_4189

Tải lên: 14,555 tài liệu

  • Loading...
1/40 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 06:21

Chương Chương 2: Ngu2: Nguồồn vn vốốn vn vààququảản n lý ngulý nguồồn vn vốốn cn củủa NHTMa NHTM12/01/2013 1GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNHMMụục tiêu cc tiêu củủa chươnga chươngNội dungĐặc điểmPhương thức Sử dụngPhân loạiBiện phápQuản lýTăng-giảmNguồn vốn12/01/2013 2GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNHVốn đi vay (Bonowed Capital)4Vốn điều lệ (Statutory Capital).1Các quỹ dự trữ (Reserve Funds)2Vốn huy động (Mobilized Capital)3Vốn tiếp nhận (Trust Capital)52.1 Nguồn vốn của NHTMVốn khác (other Capital)6Vốn chủ sởhữuVốn chủ sởhữu12/01/2013 3GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNH2.1.1.1 Thành phần vốn chủ sở hữuVVốốn chn chủủssởởhhữữu(VC1)u(VC1)VCSH bVCSH bổổsung( VC2)sung( VC2)VVốốn chn chủủssởởhhữữuuQuỹdự trữdựphòngLợinhuậnKhông chiaVốn điều lệQuỹ ĐT-PT nghiệp vụ12/01/2013 4GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNHCHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA VCSH• a. Chức năng bảo vệ• VCSH tồn tại là để tạo ra một nguồn nhằm bù đắp những rủi ro, thất thóat phát sinh trong họat động cho vay, đầu tư và cho phép ngân hàng đótiếp tục tồn tại trong quá trình hòan thiện. • b. Chức năng họat động• VCSH có thể sử dụng trong họat động của ngân hàng như cho vay, góp vốn hoặc đầu tư vào TTCK nhằm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng• c. Chức năng điều chỉnh • Đối với nhà nước cần có sự ổn định của hệ thống tài chính và ngăn ngừa sự sụp đổ của ngân hàng nên VCSH là đối tượng để xác định các tỷlệ an tòan và ban hành những qui định nhằm xác định và điều chỉnh các giới hạn họat động của ngân hàng, đảm bảo ngân hàng an tòan trong kinh doanh 12/01/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNH 5Vốn điều lệLà vốn ban đầu khi thành lập Ngân hàng được ghi vào điều lệ của Ngân hàng. Vốn điều lệít nhất phải bằng mức vốn pháp đònh do Chính phủ quy đònh,(Bank’s Capital) là nguồn vốn khởi đầu và được bổ sung trong quá trình hoạt độngVốn điều lệ12/01/2013 6GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNHNguồn hình thành vốnNHTM quốc doanhNHTM quốc doanhNhà nước cấp phátNhà nước cấp phátNHTM liên doanhCác bên liên quan đóng gópNHTM nước ngoàiNHTM nước ngoàiNHTM CPNH mẹ bỏvốn thành lậpNH mẹ bỏvốn thành lậpCổ đông đóng góp12/01/2013 7GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNHLưu ý với NHTMCP- Mỗi NHTMCP phải có một số cổ đông tối thiểu. Trong đó phải có cổ đông là DNNN tham gia một sốvốn tối thiểu theo quy đònh.- Luật còn cho phép cổ đông là người nước ngoài tham gia nhưng số lượng CĐ và tỷ lệ vốn cổ phần tham gia không quá tỷ lệ quy đònh của Nhà nước• Các cổ đông sáng lập buộc phải tham gia tối thiểu 20% vốn cổ phần. Chỉ khi các cổ đông đã đăng ký vàgóp vốn cổ phần đạt được ít nhất 50% số vốn dựkiến, thể hiện trên tài khoản tiền gửi phong tỏa vềvốn cổ phần tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thìmới được cấp giấy phép hoạt động. Số vốn điều lệcòn lại phải góp đủ trong thời hạn một năm.12/01/2013 8GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNHHùn vốn mua CP, cho vay trungdài hạn. Đầu tư Ck Mua sắm trang thiết bịXây dựng trụ sở NH, chi nhánhThành lập công ty trực thuộcSSửửddụụng vng vốốn đin điềều lu lệệ12/01/2013 9GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNHQuỹ dự trữ và dự phòngQuỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệCác quỹ dự phòng12/01/2013 10GV Nguyễn Thị Thương_K.TCNH . Thương_ K.TCNH 5 Vốn điều lệLà vốn ban đầu khi thành lập Ngân hàng được ghi vào điều lệ của Ngân hàng. Vốn điều lệít nhất phải bằng mức vốn pháp đònh do Chính. xác định và điều chỉnh các giới hạn họat động của ngân hàng, đảm bảo ngân hàng an tòan trong kinh doanh 12/01/2013 GV Nguyễn Thị Thương_ K.TCNH 5 Vốn điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại ppt, Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại ppt, Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại ppt

Bình luận về tài liệu chuong-2-nguon-von-va-quan-ly-nguon-von-cua-ngan-hang-thuong-mai-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP