một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì an phát

33 268 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2014, 16:30

Lời nói đầuNgày nay, nguồn nhân lực đã thực s trở thành tài sản quý giá,làchiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi doanh nghiệp, tổ chức trong nềnkinh tế thị trờng.Để quản lý sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệpmình,các nhà quản lý phải giải quyết tốt đợc vấn đề đặt ra trong công tác đàotạo phát triển của doanh nghiệp. Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vàphát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa bao An Phát nhằm mụcđích đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực hiện của doanh nghiệp thựctrạng về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, từđó đa ra một số giải pháp tính định hớng nhằm hoàn thiện nâng cao chấtlợng nguồn nhân lực cho công ty.Nội dung chính của chuyên để gồm 3 chơng :Chơng 1 : sở lí luận chung về công tác đào tạo phát triểnnguồn nhân lực của công ty.Chơng 2 : Thực trạng về công tác đào tạo phát triển nguồn nhânlực tại công ty cổ phần An Phát.Chơng 3 : Một số biện pháp nâng cao, hoàn thiện công tác đào tạovà phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần nhựa bao An Phát. Đề tài này của em đợc hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tìnhcủa các anh chị phòng Hành chính Tổ chức sự hớng dẫn tận tìnhcủa Thạc sỹ Chu Thị Thơng. Đề tài vẫn còn nhiều thiếu sót, em mongsự đóng góp ý kiến từ các thầy anh chị trong phòng TC - HC để đềtài hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn !Chơng 1Cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo vàphát triển nguồn nhân lực1.1 Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực1.1.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực1.1.1.1 Khái niệm bản về nhân lực trong một tổ chứcNguồn nhân lực trong một tổ chức đợc hiểu là tất cả ngời lao động cótrong tổ chức đó.Nhân lực đó là nguồn lực trong từng con ngời, nó bao gồm thể lực (sứckhoẻ va thân thể) trí lực (sự suy nghĩ, hiểu biết, lòng tin, nhân cách trong từngcon ngời).Quản trị nhân lực là tất cả mọi hoạt động của tổ chức để nhằm xây dựng, sửdụng, bảo quản, duy trì, gìn giữ, phát triển một lực lơng lao động sao cho phù hợpvới yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lợng chất lợng. Ngoài ra quản trịnhân lực cũng đợc hiểuquá trình phân tích, đánh giá, hoạch định, quản lý sửdụng một cách hiệu quả nguồn nhân lực nhằm đạt đợc các mục tiêu của tổ chức. Quản trị nhân lực vừa là một khoa học vừa là nghệ thuật kết hợp nhuầnnhuyễn nhiềuthành tựu của các nghành khoa học, tạo thành tổng thể các phơng tiệnnhằm :+ Thu hút, lôi cuốn những lao động giỏi về với doanh nghiệp.+ Giữ cho đợc đội ngũ lao động mà doanh nghiệp đang có.+ Động viên, thúc đẩy nhân viên, tạo điều kiện cho họ bộc lộ, thăng hoa vàcống hiến cho tổ chức.Tóm lại nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành lên tổ chức, quyết định đến sựtồn tại phát triển của tổ chức là phơng tiện để tổ chức tồn tại đi lên trongcạnh tranh.1.1.1.2 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lựcChúng ta đều biết thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại bùng nổ côngnghệ, thông tin. Những bùng nổ này đã tác động mạnh mẽ đến dây chuyền sảnxuất, đến cung cách quản lý, đến nếp sống suy nghĩ của mọi ngời trong doanhnghiệp . cũng chính sự bùng nổ này mà các cấp lãnh đạo thấy cần phảitrang bị cho mọi ngời các kiến thức kỹ năng mới để theo kịp với sự thay đổi.Nhu cầu đào tạo phát triển trở lên cấp bách hơn bao giờ hết.Vậy đào tạo phát triển nguồn nhân lực là gì ?Đào tạo phát triển là các hoạt động để duy trì nâng cao chất lợngnguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định để tổ chức thể đứng vữngvà thắng lợi trong môi trờng cạnh tranh. Do đó trong các tổ chức, công tác đàotạo phát triển cần phải đợc thực hiện một cách tổ chức kế hoạch- Đào tạo ( hay đợc gọi là đào tạo kỹ năng ) đựơc hiểu là các hoạt động:nhằm giúp cho ngời lao động thể thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ củamình. Đó chính là quá trình học tập làm cho ngời lao động nắm vững hơn về2công việc của mình, là những hoạt động học tập để nâng cao kỹ năng, trình độcủa ngời lao động để thực hiện nhiệm vụ hoạt động hiệu quả cao hơn.- Phát triểncông tác học tập vợt ra khỏi phạm vi công việc trớc mắt: củangời lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên sở nhữngđịnh hớng tơng lai của tổ chức.Bảng 1.1: So sánh giữa đào tạo phát triển nguồn nhân lựcTiêu chí Đào tạo Phát triển1. Tập trung Công việc hiện tại Công việc tơng lai2. Phạm vi Cá nhânnhân tổ chức3. Thời gian Ngắn hạn Dài hạn4. Mục đíchKhắc phục sự thiếu hụt về kiến thứcvà kỹ năng hiện tạiChuẩn bị cho tơng lai1.1.2 Mục tiêu vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực1.1.2.1 Mục tiêu của đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu chung của đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhằm sửdụng tối đa nguồn nhân lực hiện nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thôngqua việc giúp cho ngời lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn về nghềnghiệp của mình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giáchơn, với thái độ tốt hơn cũng nh nâng cao khả năng thích ứng của họ với côngviệc trong tơng lai.Có nhiều lý do để nói rằng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là quantrọng cần đợc quan tâm đúng mức trong tổ chức. Trong đó 3 lý do chủ yếu:+ Để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức hay nói cách khác là để đáp ứng nhu cầu tồn tại phát triển của tổ chức.+ Để đáp ứng nhu cầu học tập phát triển của ngời lao động.+ Đào tạo phát triển là những giải pháp tính chiến lợc tạo ra lợi thếcạnh tranh của doanh nghiệp.Có thể nói đào tạo phát triển là điều kiện quyết định để một tổ chức cóthể tồn tại đi lên trong cạnh tranh.1.1.2.2 Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực* Đối với doanh nghiệp:+ Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc.+ Nâng cao chất lợng của thực hiện công việc.3+ Giảm bớt sự giám sát vì ngời lao động đợc đào tạo là ngời khả năng tựgiám sát.+ Nâng cao tính ổn định năng động của tổ chức.+ Duy trì nâng cao chất lợng của nguồn nhân lực.+ Tạo điều kiện cho áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào công tác quản lýdoanh nghiệp.+ Tạo ra đợc lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.* Đối với ngời lao động:+ Tạo đợc sự gắn bó giữa ngời lao động doanh nghiệp.+ Tạo tính chuyên nghiệp cho ngời lao động.+ Tạo ra sự thích ứng giũă ngời lao động công việc hiện tại cũng nh trong tơng lai.+ Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển của ngời lao động.+ Tạo cho ngời lao động cách nhìn, cách t duy mới trong công việc củahọ là sở để phát huy tính sáng tạo của ngời lao động trong công việc. Ngày nay các nhà quản lý giỏi không chỉ dừng lại ở các chơng trình đàotạo tính chất đối phó mà họ cần nhạy bén nhìn xa trông rộngtrong nhiều nămtới để chuẩn bị cho những thay đổi trong tơng lai. 1.2 Phân loại các hình thức đào 1.2.1 Phân loại theo định hớng nội dung đào tạo- Đào tạo định hớng công việc:Đây là hình thức đào tạo về kỹ năng thực hiện một công việc nhất định,nhân viên thể sử dụng kỹ năng này để làm việc trong những doanh nghiệpkhác nhau.- Đào tạo định hớng doanh nghiệp:Đây là hình thức đào tạo về kỹ năng, cách thức, phơng pháp làm việc điểnhình trong doanh nghiệp. Khi nhân viên chuyển sang doanh nghiệp khác, kỹnăng đào tạo này thờng không đựơc áp dụng nữa.1.2.2 Phân loại theo mục đích của nội dung đào tạo- Đào tạo hớng dẫn ( hoặc định hớng ) công việc cho nhân viên nhằm cungcấp các thông tin, kiến thức mới cách chỉ dẫn cho nhân viên mới tuyển vềcông việc doanh nghiệp, giúp cho nhân viên mới nhanh chóng thích nghi vớiđiều kiện, cách thức làm việc trong doanh nghiệp mới.4- Đào tạo, huấn luyện kỹ năng nhằm giúp nhân viên trình độ lành nghềvà các kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc theo yêu cầu.- Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động, hớng dẫn nhân viên cách thức thựchiện công việc an toàn, nhằm ngăn ngừa các trờng hợp tai nạn lao động.- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật nhằm giúp cho độingũ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật luôn đợc cập nhật kiến thức, kỹ năng mới.- Đào tạo phát triển các năng lực quản trị giúp các nhà quản trị làm quen vớicác phơng thức làm việc mới, nâng cao kỹ năng kinh nghiệm tổ chức quản lý.1.2.3 Phân loại theo cách thức tổ chức- Đào tạo chính quy : Học viên đợc thoát ly khỏi các công việc hàng ngày.Thời gian đào tạo ngắn chất lợng đào tạo cũng cao hơn so với các hình thức khác.- Đào tạo tại chức : áp dụng đối với cán bộ, nhân viên vừa đi làm vừa đihọc các khoá đào tạo, thời gian ngoài giờ hoặc buổi tối.- Lớp cạnh xí nghiệp thờng áp dụng để đào tạo nhân viên mới cho doanhnghiệp lớn. Doanh nghiệp sở đào tạo riêng, lựa chọn những học viên xuấtsắc vào làm việc.- Kèm cặp tại chỗ là hình thức đào tạo theo kiểu vừa làm vừa học, ngời cótrình độc cao hơng dẫn ngời mới vào nghề hoặc ngời trình độ thấp.1.2.4 Phân loại theo địa điểm hoặc nơi đào tạo- Đào tạo tại nơi làm việc- Đào tạo ngoài nơi làm việc1.2.5 Phân loại theo đối tợng học viên- Đào tạo mới : áp dụng với những ngời lao động phổ thông, cha trìnhđộ lành nghề, cha kỹ năng thực hiện công việc.- Đào tạo lại : áp dụng với những ngời đã kỹ năng, trình độ lành nghề nh-ng cần đổi nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp.1.3 Các phơng pháp đào tạo phát triển 1.3.1 Đào tạo trong công việc- Đào tạo theo chỉ dẫn công việc : Quá trình đào tạo bắt đầu bằng sự giớithiệu, giải thích về mục tiêu, cách thức làm việc.- Đào tạo theo kiểu học nghề : Đây là phơng pháp mà học viên đợc côngnhân lành nghề hớng dẫn dạy một nghề thành thạo hoàn chỉnh .- Kèm cặp chỉ bảo : + Bởi một ngời lãnhđạo trực tiếp5+ Kèm cặp bởi một cố vấn+ Kèm cặp bởi ngời quản lý kinh nghiệm- Luân chuyển thuyên chuyển : Chuyển ngời quản lý từ công việc nàysang công việc khác để nhằm cho họ những kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnhvực khác nhau.1.3.2 Đào tạo ngoài doanh nghiệp- Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp.- Cử ngời đi học ở các trờng chính quy.- Các bài giảng, các hội nghị hoặc hội thảo : Trong các buổi thảo luận nàytheo từng chủ đề dới sự hớng dẫn của ngời lãnh đạo nhóm qua đó học đợc cáckiến thức, kinh nghiệm cần thiết.- Đào tạo kiểu chơng trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính. Đây là phơngpháp đào tạo kỹ năng hiện đại, đợc sử dụng rộng rãi. Các chơng trình đào tạo đợcviết sẵn trên đĩa mềm của máy tính học viên chỉ cần học theo hớng dẫn trênmáy tính.- Đào tạo theo phơng thức từ xa : Là phơng pháp mà giữa ngời dạy ngờihọc không trực tiếp gặp nhau mà thông qua phơng tiện nghe nhìn trung gian nhsách, báo, đĩa CD,VCD, internet .- Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm : Gồm các cuộc hội thảo học tập vớib i tập tình huống, mô phỏng trên máy tính hoặc bài tập giải quyết vấn đề . - Mô hình hoá hành vi : Là phơng pháp diễn kịch nhng các vở kịch đợcthiết kế sẵn dể mô hình hoá các hành vi hợp lý trong tình huống đặc biệt.- Đào tạo kỹ năng xủ lý công văn, giấy tờ : Ngời quản lý nhận đợc một loạtcác tài liệu, công văn, giấy tờ phải tráh nhiệm xử lý nhanh chóng đúngđắn.1.4 Tổ chức thực hiện các hoạt đào tạo phát triển nguồn nhân lực1.4.1 Các vấn đề về mặt chiến lợc1.4.1.1 Tại sao tổ chức cần đầu t cho đào tạo phát triển nguồn nhân lựcCác tổ chức đầu t cho chơng trình đào tạo phát triển nhân lực với nhiều lý do .+ Lý do chủ quan : - Đối thủ cạnh tranh tiến hành đào tạo nhân lực tổ chức nghĩ rằng họ sẽ lạchậu nếu không tiến hành đào tạo nhân lực củatổ chức mình quản lý.- Chơng trình đào tạo là phổ biến tốt nhất đối với nhu cầu của tổ chức,doanh nghiệp.6+ Lý do khách quan : Khi tiến hành đào tạo phát triển nhân lực nó sẽgóp phần vào mục tiêu chiến lợc của tổ chức đáp ứng nhu cầu thiết yếu của tổchức.1.4.1.2 Phải tiến hành loại chơng trình đào tạo phát triển nào Đào tạo phát triển đợc tiến hành với mục đích làm cho doanh nghiệphoạt động hiệu quả hơn, vì thế một chiến lợc đào tạo phát triển phù hợp vớimục tiêu của doanh ngiệp là rất cần thiết. các loại hình đào tạo sau : + Định hớng lao động+ Phát triển kỹ năng+ Đào tạo an toàn+ Đào tạo nghề nghiệp+ Đào tạo ngời giám sát quản lý1.4.1.3 Ai cần dợc đào tạo Câu trả lời là các cá nhân trong tổ chức. Do đó tổ chức, doanh nghiệpphải lựa chọn đối tợng đào tạo cho phù hợp với mục đích của doanh nghiệp vàkhả năng của đối tợng để đợc kết quả đào tạo tốt nhất1.4.1.4 Ai sẽ là ngời cung cấp chơng trình đào tạo phát triển Tổ chức cân nhắc việc lựa chọn các chơng trình đào tạo phát triển nộibộ hay bên ngoài. phải cân nhắc về chất lọng chi phí cho chơng trình đàotạo phát triển.1.4.1.5 Làm thế nào để đánh giá chơng trình đào tạo phát triển Sự đánh giá cẩn thận phải dựa trên các mục tiêu của chơng trình đào tạovà mục tiêu của tổ chức, đồng thời thông qua cảm nhận của học viên về chơngtrình đào tạo1.4.2 Trình tự xây dựng một chơng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực71.4.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Nhu cầu đào tạo đợc xác định dựa trên phân tích nhu cầu lao độngcủa tổ chức, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc thực hiệncác công việc trình độ, kỹ năng, kiến thức hiện của ngời lao động.Xác định nhu cầu đào tạo là nội dung quan trọng của kế hoạch đào tạo nhânlực. Tuỳ thuộc vào các chiến lựơc chính sách phát triển của doanh nghiệptrong từng điều kiện cụ thể mà xác định nhu cầu đào tạo phù hợp .+ Đối với cán bộ lãnh đạo : Cần phải đáp ứng những chiến lợc pháttriển nào của doanh nghiệp về kỹ thuật công nghệ.+ Đối với các cán bộ nghiệp vụ chuyên môn cần phải căn cứ vào kếhoạch dự kiến về lao động nh sự thay thế, sự thăng tiến sự thuyên chuyểnở tất cả các bộ phận sản xuất phòng ban chức năng.8Xác định nhu cầu đào tạoXác định mục tiêu đào tạoLựa chọn đối t ợng đào tạoXác định ch ơng trình đào tạo lựa chọn ph ơng pháp đào tạoCác quy trình đánh giá đ ợc xác định phần nào bởi sự có thể đo l ờng đ ợc các mục tiêuĐánh giá lại nếu cần thiếtLựa chọn đào tạo giáo viênDự tính chi phí đào tạoThiết lập quy trình đánh giá+ Đối với công nhân nhân viên : Dự kiến vào kế hoạch đào tạo vànâng cao trình độ nghề nghiệp, đào tạo lại, đào tạo bổ sung để nâng lơng.1.4.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo+ Là xác định kết quả cần đạt đợc của chơng trình đào tạo, bao gồm : + Những kỹ năng cụ thể cần đợc đào tạo trình độ kỹ năng đợcsau đào tạo.+ Số lợng cấu học viên+ Thời gian đào tạo1.4.2.3 Lựa chọn đối tợng đào tạo Là lựa chọn ngời cụ thể để đào tạo, dự trên nghiên cứu xác địnhnhu cầu về động đào tạo của ngời lao động, tác dụng của đào tạo đối vớingời lao động khả năng nghề nghiệp của từng ngời.1.4.2.4 Xây dựng chơng trình đào tạo, lựa chọn phơng phápđào tạo Chơng trình đào tạo là hệ thống các môn học bài học đợc dạycho thấy những kiến thức nào, kỹ năng nào cần đợc dạy dạy trong baolâu.Trên sở đó lựa chọn phơng pháp đào tạo cho phù hợp.1.4.2.5 Dự tính chi phí đào tạo Chi phí đào tạo quyết định việc lựa chọn các phơng án đào tạo baogồm các chi phí cho việc học, chi phí cho việc giảng dạy.1.4.2.6 Lựa chọn đào tạo giáo viên thể lựa chọn những giáo viên từ những ngời trong biên chế củadoanh nghiệp hoặc thuê ngoài. Việc kết hợp này cho phép ngời học tiếp cậnvới kiến thức mới, đồng thời không xa rời thực tế tại doanh nghiệp. Cácgiáo viên cần phải đợc tập huấn để nắm vững mục tiêu cấu của chơngtrình đào tạo chung.1.4.2.7 Đánh giá chơng trình kết quả đào tạo9 Chơng trình đào tạo thể đợc đánh giá theo các tiêu thức nh : Mục tiêuđào tạo đạt đợc hay không? Những điểm yêu, điểm mạnh của chơng trình đàotạo. Từ đó so sánh chi phí lợi ích của chơng trình đào tạo. Kết quả của chơng trình đào tạo bao gồm : Kết quả nhận thức, sựthoả mãn của ngời học đối với chơng trình đoà tạo, khả năng vận dụngnhững kiến thức kỹ năng lĩnh hội đợc từ chơng trình đào tạo, sự thay đổihành vi theo hớng tích cực Chơng 2Thực trạng công tác đào tạo phát triểnnguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa vàbao An Phát2.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty cổ phần nhựa bao An Phát2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty cổ phần An Phát Cùng với sự phát triển của đất nớc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiệnđại hoá với nội dung của các nghị quyết của Đảng, nhà nớc ta đã khuyếnkhích các loại hình kinh doanh phát triển. Ngày 09/03/2007, công ty cổ phần nhựa bao An Phát chính thức đợc thànhlập với tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Hai Duy. Công ty với số vốn điều lệban đầu là 66.000.000.000 VNĐ. Là thành viên của hiệp hội nhựa Việt Nam, thành viêncủa hiệp hội danh sách những nhà sản xuất sản phẩm lớn quốc tế (APS).Tên công ty : Công ty cổ phần nhựa bao An Phát10[...]... hồ Nhìn một cách tổng thể thì công tác đào tạo đã đạt đợc những kết quả nhất định, bớc đầu đã đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất của công ty nhng vẫn còn những mặt tồn tại hiệu quả chất lợng đào tạo vẫn cha đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất cũng nh mong muốn của ban lãnh đạo công ty Chơng 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa bao An Phát 3.1... động kinh doanh của công ty trong năm vừa qua tơng đối tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. công ty cần phát huy công tác quản lý để giữ vững sự phát triển này trong các năm tới 2.1.3 cấu tổ chức của công ty cổ phần nhựa bao An Phát 13 2.1.3.1 đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty cổ phần nhựa bao An Phát (Nhà máy số 1 ) : ĐạI HộI Đồng cổ đông Ban kiểm soát HĐ quản trị Ban kiểm soát... hớng đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần nhựa bao An Phát 3.2.1 Những u điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế trong quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty 3.2.1.1 u điểm trong quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty - Công ty bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, phân công công việc cụ thể, đúng với năng lực của từng cá nhân trong công ty, ... của công ty tài sản riêng của cán bộ công nhân viên công nhân trong công ty + Tổ lái xe: Chịu trách nhiệm bảo vệ quản lý phơng tiện vận tải, trực tiếp lái xe cho công ty khi nhiệm vụ đợc giao, đảm bảo an toàn, kịp thời gian, đúng địa điểm 2.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa bao an phát 2.2.1 cấu nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần nhựa. .. viên tại các phân xởng luôn phấn đấu làm việc tốt nhất thể 18 Ngoài ra công ty còn khuyến khích ngời lao động làm tốt công việc của mình bằng các quỹ khen thởng 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần nhựa bao An Phát 2.2.2.1 Phân tích công tác hoạch định chơng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần nhựa bao An. .. động công nhân trong công ty + Đào tạo lao động tại các phân xởng về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế : 100 ngời + Bồi dỡng kiến thức về hội n hập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý xuất nhập khẩu: 2 ngời - Đồng thời công ty chú trọng đến công tác tổ chức công đoàn kết nạp Đảng cho CBCNV 3.3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa bao bì. .. của công ty 2.2.2.4 Đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần nhựa bao An Phát 24 Qua thực tế ta nhận thấy tuy công ty đã quan tâm đáng kể đến công tác đào tạo phát triển nhân viên xong chất lợng của các chơng trình đào tạo cha cao do đó khả năng áp dụng voà công việc thực tế còn hạn chế Việc đào tạo chỉ mới giải quyết đợc các yêu cầu trớc mắt của công ty mà cha... nhựa bao An Phát 2.2.1.1 Số lợng nguồn nhân lực của công ty Công ty Cổ phần nhựa bao An Phát khoảng trên 500 cán bộ công nhân viên trong công ty Trong đó, nam chiếm số đông Cán bộ, nhân viên trong công ty trình độ từ cao đẳng trở lên Công nhân trực tiếp tham gia sản xuất đều đợc đào tạo bài bản tại các trờng cao đẳng trung cấp họ đều chuyên môn tay nghề cao Đội ngũ cán bộ nhân. .. đào tạovà phát triển nguồn nhân lực Vì vậy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp Để doanh nghiệp thích ứng đợc với sự biến động của nền kinh tế thị trờng hội nhập đợc với nền kinh tế quốc tế Trong thời gian em thực tập tại công ty cổ phần nhựa bao An Phát, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại phòng... tranh thành công, việc đầu t vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là điều tất yếu Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác đầu t này, nhiều công ty nhà nớc đã chú trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên 25 phơng pháp thực hiện công tác này còn nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân Một trong những nguyên nhân bản nhất là nhiều công ty cha phơng pháp làm công . triển của doanh nghiệp. Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát nhằm. công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa và bao bì an phát 2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần nhựa và bao bì An
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì an phát, một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì an phát, một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì an phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn