Tài liệu Phương pháp đối ứng tài khoản docx

46 336 6
tailieuhay_389

tailieuhay_389

Tải lên: 14,525 tài liệu

  • Loading...
1/46 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 23:20

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁNThS. Đường Thị Quỳnh Liên Chương V PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN5.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN5.2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN5.3. QUAN HỆ ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN5.4. PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP5.5. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH) 5.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN5.1.1. Cơ sở hình thành5.1.2. Ý nghĩa5.1.3. Nội dung phương pháp đối ứng tài khoản 5.1.1. Cơ sở hình thànhHoạt đọng kinh tế tài chính ở các đơn vị rất đa dạng và phong phú, nó được hình thành do các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinhĐể hệ thống hóa được thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính nhằm phục vụ cho lãnh đạo và quản lý kinh tế tài chính, quản lý tài sản ở các đơn vị, hạch toán kế toán phải sử dụng phương pháp tài khoản kế toán.Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp phản ánh sự biến động của tài sản, nguồn vốn và các quá trình hoạt động được thể hiện trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 5.1.1. Cơ sở hình thànhHay nói cách khác, phương pháp đối ứng tài khoản là một phương pháp kế toán được sử dụng để phân loại đối tượng kế toán, ghi chép, phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể.Phương pháp này được cấu thành bởi hai yếu tố: tài khoản kế toán và các quan hệ đối ứng tài khoản. 5.1.2. Ý nghĩaHệ thống hóa thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính ở đơn vị một cách thường xuyên, liên tục để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ quản lý kinh tế, tài chính.Hệ thống hóa các thông tin cụ thể, chi tiết về tình hình tài sản và sự vận động của tài sản phục vụ yêu cầu quản trị kinh doanh, yêu cầu phân cấp quản lý kinh tế trong đơn vị cũng như yêu cầu quản lý tài sản ở đơn vị.Là phương tiện để hệ thống hóa số liệu theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính để lập các báo cáo kế toán. 5.1.3. Nội dung phương pháp đối ứng tài khoảnPhương pháp này được cấu thành bởi hai yếu tố:Tài khoản kế toánCác quan hệ đối ứng tài khoản. 5.2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN5.2.1. Khái niệm và kết cấu cơ bản của tài khoản kế toán5.2.2. Nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán5.2.3. Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản kế toán chủ yếu 5.2.1. Khái niệm và kết cấu cơ bản của tài khoản kế toánTài khoản kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán được sử dụng để phản ánh, kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể. Mỗi đối tượng kế toán cụ thể được xây dựng một tài khoản kế toán hay một số tài khoản kế toán để phản ánh, kiểm tra đối tượng đó. Mỗi tài khoản kế toán có tên gọi riêng. Tên gọi, nội dung ghi chép, phản ánh trên tài khoản kế toán phải phù hợp với nhau và phù hợp với nội dung kinh tế của từng đối tượng kế toán mà tài khoản kế toán đó phản ánh.Tài khoản kế toán là cách thức phân loại và hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng của hạch toán kế toán (tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí), mỗi một đối tượng được theo dõi trên một tài khoản. 5.2.1. Khái niệm và kết cấu cơ bản của tài khoản kế toánKết cấu cơ bản của một tài khoản kế toán: TÊN TÀI KHOẢNBên Nợ Bên CóTên tài khoản: là tên của đối tượng kế toán được tài khoản phản ánhBên trái của tài khoản gọi là bên NợBên phải của tài khoản gọi là bên Có . PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN5.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN5.2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN5.3. QUAN HỆ ĐỐI ỨNG. NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN5.1.1. Cơ sở hình thành5.1.2. Ý nghĩa5.1.3. Nội dung phương pháp đối ứng tài khoản 5.1.1. Cơ sở hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phương pháp đối ứng tài khoản docx, Tài liệu Phương pháp đối ứng tài khoản docx, Tài liệu Phương pháp đối ứng tài khoản docx

Bình luận về tài liệu tai-lieu-phuong-phap-doi-ung-tai-khoan-docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP