Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014

4 1,234 25
Lê Hoàng 3691

Lê Hoàng 3691 Gửi tin nhắn

Tải lên: 881 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 15:13

Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc o0o BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954-2014)Câu 1 : Vì sao Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh chọn Điện Biên Phủ làm điểmquyết chiến chiến lược? Trả lời : Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn, có địa hình hiểm trở núi cao nằm rấtxa những căn cứ hậu phương của địch. Nằm cô lập giữa núi rừng trùng điệpmênh mông ở phía tây rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào. Có vị trí chiếnlược then chốt ở Đông Dương và cả ở Đông Nam Á. Mọi việc tăng viện đều dođường hàng không đảm nhiệm Nếu đường hàng không bị cắt đứt thì quânPháp lâm vào thế bị động, phòng ngự trong những điều kiện khó khăn và nếulâm nguy cũng khó rút quân được toàn vẹn. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạođiều kiện giải phóng Bắc Lào. Điện Biên Phủ là “một pháo đài bất khả xâmphạm”. Vì Thế chọn Điện Biên Phủ để làm điểm quyết chiến chiến lược là quyếtđịnh sáng suốt của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh.Câu 2 : Trong chiến dịch Điện Biên Phủ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã cóquyết định gì khó khăn nhất ? Trả lời :Quyết định khó khăn của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch ĐiệnBiên Phủ là quyết định từ “ đánh nhanh thắng nhanh”sang “đánh chắc thắngchắc”.Câu 3 :Hãy cho biết trong chiến dịch Điên Biên Phủ có những đơn vị nào của tatrực tiếp tham gia và mật danh của những đơn vị này là gì? Sở chỉ huy chiến dịchcủa ta đặt ở những nơi nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trả lời:Những đơn vị trực tiếp tham gia trong chiến dịch là : Đại đoàn công binh 304 mật danh Nam Định, đại đoàn công binh 308 mậtdanh Việt Bắc, đại đoàn công binh 312 mật danh Bến Tre, đại đoàn công binh316 mật danh Biên Hòa, đại đoàn công binh 351 mật danh Long Châu…. Trung đoàn bộ binh 36 mât danh SaPa, trung đoàn 88 mật danh Tam Đảo,trung đoàn 102 mật danh Ba Vì, trung đoàn 165 mật danh Đông Triều, trungđoàn 174 mật danh Sóc Trăng…. Ngoài ra còn nhiều tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải quân y… với tổng sốkhoảng 55000 quân.Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng nguyên sinh tại địaphận xã Mường Phăng , Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên cách thành phố ĐiệnBiên Phủ 25 km về phía đông. Câu 4 : Hãy nêu điểm diễn biến, kết quả đợt tấn công trong chiến dịch ĐiệnBiên Phủ, và Ý nghĩa lịch sử trong chiến thắng Điện Biên Phủ ? Tr ả lời:Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt :Đợt 1, từ ngày 13 đến ngày 17-3-1954 : quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểmHiêm Lam và toàn bộ phân khu Bắc .Kết quả ,ta loại khỏi vòng chiến đấu gần2.000 tên địch.Đợt , từ ngày 30-3 đến ngày 26-4-1954 :quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểmphía đông phân khu trung tâm. Ta chiếm phần lớn các cứ điểm của địch, tạothêm điều kiện để bao vây, chia cắt khống chế địch.Đợt 3, từ ngày 1-5 đến ngày 7-5 -1954 :quân ta đồng loạt tiến công phân khuTrung Tâm và phân khu Nam, lần lượt tiêu diệt các cứ điểm đề kháng còn lại củađịch.Chiều 7-5, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch.17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954,tướng Đờ Caxtơri cùng toàn bộ Ban Tham mưu của địch đầu hàng và bị bắtsống.Các chiến trường toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ nhằm phân tán, tiêu hao, kìmchân địch,tạo điều kiện cho Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Ý nghĩa lịch sử trong chiến thắng Điện Biên Phủ :Đập tan hoàn toàn kế hoạchNava với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành thắng lợi quyết định để “kết thúcchiến tranh trong danh dự”. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thựcdân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiệnthuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.Câu 5 :Anh (chị) cho biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà Nướcđã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho bao nhiêuđồng chí ? Bạn hãy nêu chiến công của 4 anh hùng liệt sỉ tại mặt trận Điện BiênPhủ: Tô Vĩnh Diện,Bế Văn Đàn,Phan Đình Giót va Trần Can? Trả lời:Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà Nước đã phong tặng danh hiệuanh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 22 đồng chí.Chiến công anh hùng: Tô Vĩnh Diện dùng thân mình cản pháo rơi xuống núi,bịpháo đè lên người và hi sinh.Chiến công anh hùng : Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng và hi sinhChiến công anh hùng : Phan Đình Giót hi sinh thân mình lấp lổ châu mai đểquân ta tiếp tục tiến lên.Chiến công anh hùng :Trần Can gan dạ cầm lựu đạn đánh giáp lá cà với địch vàhi sinh. Câu 6 :Thiếu tá Mô-rít xơ Bi gia đã nói “… Tôi đã thấy tất cả những điều này vàtôi có thể nói với các vị rằng họ đã trở thành những người lính bộ binh vĩ đạinhất thới giới…” Anh (chị) hãy giải thích vì sao? cho biết câu nói ấy được tríchtrong tác phẩm nào và nơi xuất bản tác phẩm đó? Trả lời:Theo tôi câu nói đó của thiếu tá Mô rít xơ Bi gia la sự khâm phục của ông trướcsự chiến đấu mưu trí,sáng tạo, dũng cảm kiên cường. Ý chí quyết tâm dám đánh ,biết đánh và quyết thắng, sẵn sàng hy sinh anh dũng hào hùng của quân và dân ta.Câu 7 : Những suy nghĩ và tình cảm của Anh (chị) về chiến thắng lịch sử ĐiệnBiên Phủ ? Để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủtrong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theoAnh (chi) hiện nay chúng ta phải lam gì ? Trả lời:Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thế hệ trẻ hôm nay chúng ta tự hào về đấtnước hình chữ S anh hùng, tự hào về Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, tựhào về Chủ Tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, về các lựclượng vũ trang nhân dân,về quân đội.nhân dân Việt Nam. Kế thừa bài học chiến thắng Điện Biên Phủ trong điều kiện ,hoàn cảnh mới,luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Phát huy nhân tố con người với bảnlĩnh chính trị tư tưởng vững vàng,kiên định mưu trí, sáng tạo kết hợp vời nắmvững và làm chủ khoa học công nghệ trong tình hình mới để tạo thành sức mạnhchiến thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủnghĩa là một bài học là một yêu cầu cơ bản đối với thế hệ trẻ hôm nay. Vận dụngsáng tạo những bài học cơ bản đó trong điều kiện,hoàn cảnh mới là một đảm bảoquan trọng để trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, thế hệ trẻ củng luôn xứngđáng là lực lượng xung kích, là cánh tay phải của Đảng, Nhà Nước và nhân dân,sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.NhưBác Hồ đã dạy”Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” Để giử vững và phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệpxây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thế hệ trẻ hôm nay cầntự xác định cho mình những công việc sau:Ra sức học tập và rèn luyện, bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp để trởthành những công dân có ích cho đất nước. Tinh thần và thái độ học tập của thanh niên phải là : Học để làm người,học đểphụng sự Tổ Quốc ,phụng sự nhân dân.học ở trường học, học ở sách vở, học lẫnnhau ,học ở nhân dân,học suốt đời. Thanh niên phải đi đầu trong một xã hội họctập. Tích cực nghiên cứu khoa học, tuyên truyền ứng dụng khoa học hỹ thuật,hăng hái tham gia các hoạt động sáng tao. Thi đua lập nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Pháttriển rộng rải phong trào sản xuất ,kinh doanh giỏi. Đẩy mạnh phong trào tiếtkiệm, tích lũy trong thanh niên. Đẩy mạnh hoạt động lao động sáng tạo với tri thức và công nghệ mới,vớinăng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn trước. Đẩy mạnh hoạt động “Sáng tạotrẻ”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, áp dụng công nghệ mới. Tổ chức và tích cực tham gia phong trào tình nguyện Tổ chức thường xuyêncác hoạt động tình nguyện tại chỗ, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh.Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện đảm nhận các việc khó, việcmới,những vấn đề bức xúc. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường ,phòng chốngthiên tai. Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tích cực tham gia các hoạt động giử gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội, giữ gìn an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xãhôi. Quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết,kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, năngđộng, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ Quốc. . BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (195 4- 2014) Câu 1 : Vì sao Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh chọn Điện Biên Phủ làm điểmquyết chiến chiến. quả đợt tấn công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, và Ý nghĩa lịch sử trong chiến thắng Điện Biên Phủ ? Tr ả lời: Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014, Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014, Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014

Bình luận về tài liệu bai-du-thi-tim-hieu-60-nam-chien-thang-dien-bien-phu-1954-2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP