Tài liệu Dược lý đại cương pptx

16 93 1 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_1489
tailieuhay_1489

tailieuhay_1489

Tải lên: 14,572 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 00:20

D C LÝ H C Đ I ƯỢ Ọ ẠD C LÝ H C Đ I ƯỢ Ọ ẠC NGƯƠC NGƯƠBỘ MÔN DƯƠC LÝ BỘ MÔN DƯƠC LÝ Đ NH NGHĨA ỊĐ NH NGHĨA ỊDược lý học là một môn khoa học Dược lý học là một môn khoa học nghiên cứu nguyên lý và những quy nghiên cứu nguyên lý và những quy luật tác động lẩn nhau giửa thuốc luật tác động lẩn nhau giửa thuốc và hệ thống sống của sinh vật và hệ thống sống của sinh vật -Dược lực học: mô tả thuốc tác động Dược lực học: mô tả thuốc tác động trên cơ thể người trên cơ thể người -Dược động học : tương tác giửa Dược động học : tương tác giửa thuốc và cơ thể.thuốc và cơ thể. Phân lo i ạPhân lo i ạDược lý học gồm 2 phần chính Dược lý học gồm 2 phần chính Dược lực học Dược lực học -Hiệu ứng dược lý: Hiệu ứng dược lý: biểu hiện của thuốc biểu hiện của thuốc -Cơ chế tác động: Cơ chế tác động: nguyên nhân dẩn đếnnguyên nhân dẩn đếnDược động học Dược động học -Hấp thu Hấp thu -Phân bố Phân bố -Chuyển hóa Chuyển hóa -Thải trừThải trừ Dược động học Dược động học Hấp thu:Hấp thu:-niêm mạc:mắt,lưởi, niêm mạc:mắt,lưởi, -UốngUống-Thoa ngoài Da Thoa ngoài Da -Tiêm bấp,TTM,tiêm dưới da, trong da.Tiêm bấp,TTM,tiêm dưới da, trong da.-Đặt hậu môn,âm đạo.Đặt hậu môn,âm đạo. Liên quan giửa dược lực học và dược động họcLiên quan giửa dược lực học và dược động họcDược động học dược lực học Dược động học dược lực học Chế độ nồng độ thuốc nồng độ thuốc tác dụng Chế độ nồng độ thuốc nồng độ thuốc tác dụng Liều dùng trong máu nơi tác dụng Liều dùng trong máu nơi tác dụng Sự tuân thủ chế độ liều dùng tình trạnh recepto Sự tuân thủ chế độ liều dùng tình trạnh recepto dịch mô yếu tố di truyền dịch mô yếu tố di truyền tương tác thuốc Dung nạp tương tác thuốc Dung nạp chuyển hóa chuyển hóa thải trừthải trừ Mục tiêu bài giảngMục tiêu bài giảng Sau khi học song bài nầy sinh viên có thể Sau khi học song bài nầy sinh viên có thể biết được biết được 1 định nghĩa về thuốc các đặc tính về 1 định nghĩa về thuốc các đặc tính về thuốcthuốc2. cách đánh giá hiệu lực về thuốc 2. cách đánh giá hiệu lực về thuốc 3. các dạng thuốc và đường cho thuốc vào 3. các dạng thuốc và đường cho thuốc vào cơ thể .cơ thể . Các khái niệm về thuốc Các khái niệm về thuốc 1. Định nghĩa1. Định nghĩa Các khái ni m v thu c ệ ề ốCác khái ni m v thu c ệ ề ố1. Đ nh nghĩaị1. Đ nh nghĩaị1. thuốc : điều trị , làm giảm, phòng hay chuẩn đoán bệnh 1. thuốc : điều trị , làm giảm, phòng hay chuẩn đoán bệnh tật , tình trang cơ thể bất thường hay các triệu chứng của tật , tình trang cơ thể bất thường hay các triệu chứng của người người 2. khôi phục, hiệu chỉnh, thay đổi chức năng hưu cơ của 2. khôi phục, hiệu chỉnh, thay đổi chức năng hưu cơ của cơ thể người ( hay động vật)cơ thể người ( hay động vật) Phòng bệnh, chửa bệnh.Phòng bệnh, chửa bệnh.Phục hồi , điều chỉnh chức năng cơ thểPhục hồi , điều chỉnh chức năng cơ thểLàm giảm triệu chứng bênh.Làm giảm triệu chứng bênh.Chuẩn đoán bệnh.Chuẩn đoán bệnh.Phục hồi hoặc năng cao sức khỏePhục hồi hoặc năng cao sức khỏeLàm mất cảm giác một bộ phận hay toàn Làm mất cảm giác một bộ phận hay toàn thânthânLàm ảnh hương quá trình sinh đẻ.Làm ảnh hương quá trình sinh đẻ.Làm thay đổi hình dáng cơ thể.Làm thay đổi hình dáng cơ thể. Lưu ý: một số khái niệm Lưu ý: một số khái niệm Dược phẩm: thuốc dùng cho người Dược phẩm: thuốc dùng cho người Thuốc thú: y dùng cho động vật.Thuốc thú: y dùng cho động vật.Hoạt chấtHoạt chấtTá dược Tá dược Dạng dùng Dạng dùng Chế phẩmChế phẩmBiệt dượcBiệt dược . ạPhân lo i ạ Dược lý học gồm 2 phần chính Dược lý học gồm 2 phần chính Dược lực học Dược lực học -Hiệu ứng dược lý: Hiệu ứng dược lý: biểu hiện. Liên quan giửa dược lực học và dược động họcLiên quan giửa dược lực học và dược động học Dược động học dược lực học Dược động học dược lực học Chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Dược lý đại cương pptx, Tài liệu Dược lý đại cương pptx, Tài liệu Dược lý đại cương pptx

Bình luận về tài liệu tai-lieu-duoc-ly-dai-cuong-pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP