Tài liệu Đề thi nghề năm 2011 môn làm vườn pot

tailieuhay_4589
tailieuhay_4589(14667 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 89
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 07:20

Mô tả: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011 TỈNH ĐĂK NÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 MÔN THI: KĨ THUẬT LÀM VƯỜN PHẦN: LÍ THUYẾT Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Khi nhân giống bằng hạt cần chú ý những điểm nào? Câu 2: (4 điểm) Trình bày quy trình kĩ thuật nuôi cấy mô ở thực vật? Câu 3: (3 điểm) Nêu vai trò, giá trị kinh tế của cây rau mang lại cho con người? HẾT ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011 TỈNH ĐĂK NÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 MÔN THI: KĨ THUẬT LÀM VƯỜN PHẦN: LÍ THUYẾT Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM LÍ THUYẾT ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (3 điểm) Khi nhân giống bằng hạt cần chú ý những điểm nào? Nội dung đáp án Điểm 1. Chọn hạt giống tốt 0,25 điểm - Chọn cây mẹ tốt: Từ giống tốt muốn nhân giống, chọn những cây điển hình mang đầy đủ những đặc tính tốt. 0,25 điểm - Chọn quả tốt: Trên cây đã chọn, chỉ chọn những quả to, có hình dạng đặc trưng của giống. 0,25 điểm - Chọn hạt tốt: Chỉ chọn lấy hạt to mẩy, chắc, cân đối… 0,25 điểm 2. Gieo hạt trong điều kiện thích hợp 0,5 điểm - Thời vụ gieo hạt: Hạt cần gieo vào các tháng có nhiệt độ thích hợp đối với từng giống để gieo hạt nảy mầm. Ví dụ: Cây ăn quả nhiệt đới: 23 – 350C 0,25 điểm - Đất gieo hạt: Đất cần tơi xốp, thoáng, có đủ oxi, đủ độ ẩm (70% – 80%) 0,25 điểm 3. Cần biết đặc điểm chín của hạt để có biện pháp xử lý trước khi gieo hạt. Ví dụ: hạt hồng chín sinh lý chậm nên phải xử lý ở nhiệt độ thấp 50C trước khi gieo mới nảy mầm. 1 điểm Câu 2: (4 điểm) Trình bày quy trình kĩ thuật nuôi cấy mô ở thực vật? Nội dung đáp án Điểm Bước 1: Chọn mẫu dùng nuôi cấy mô 0,5 điểm Bước 2: Khử trùng 0,5 điểm Bước 3: Tái tạo chồi 0,75 điểm Bước 4: Tái tạo rễ 0,75 điểm Bước 5: Cấy cây trong môi trường thích ứng 0,75 điểm Bước 6: Trồng cây trong vườn ươm 0,75 điểm Câu 3: (3 điểm) Nêu vai trò, giá trị kinh tế của cây rau mang lại cho con người? Nội dung đáp án Điểm 1. Vai trò - Rau là loại thực phẩm cung cấp cho con người nhiều loại muối khoáng, axít hữu cơ, các chất thơm… 0,75 điểm - Một số còn có giá trị dược liệu quý 0,75 điểm ĐỀ CHÍNH THỨC 2. Giá trị kinh tế - Trồng rau đem lại giá trị kinh tế cao do rau có thời gian sinh trưởng ngắn, có thể trồng nhiều vụ trong năm. 0,5 điểm - Rau có giá trị xuất khẩu. 0,5 điểm - Rau là nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến để xuất khẩu và phục vụ nhu cầu trong nước. 0,5 điểm ………… HẾT………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011 TỈNH ĐĂK NÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 MÔN THI: KĨ THUẬT LÀM VƯỜN PHẦN: THỰC HÀNH Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) (Thí sinh bốc thăm và thực hiện 1 trong 4 đề sau) Đề 1: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác ghép mắt cửa sổ? Đề 2: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác chăm sóc rau sau khi trồng? Đề 3: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác trồng cam? Đề 4: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác kĩ thuật gieo hạt trong bầu? ………… HẾT………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011 TỈNH ĐĂK NÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 MÔN THI: KĨ THUẬT LÀM VƯỜN PHẦN: THỰC HÀNH Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) (Thí sinh bốc thăm và thực hiện 1 trong 4 đề sau) Đề 1: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác ghép mắt cửa sổ? Đề 2: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác chăm sóc rau sau khi trồng? Đề 3: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác trồng cam? Đề 4: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác kĩ thuật gieo hạt trong bầu? ………… HẾT………… ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011 TỈNH ĐĂK NÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 MÔN THI: KĨ THUẬT LÀM VƯỜN PHẦN: THỰC HÀNH Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN THỰC HÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC Đề 1: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác ghép mắt cửa sổ? Nội dung đáp án Điểm Bước 1: Chọn cành để lấy mắt ghép. 1 điểm Cành lấy mắt là cành bánh tẻ đã hóa gỗ cứng nằm giữa tầng tán. Đường kính khoảng từ 6 – 10 mm. 1 điểm Bước 2: Mở gốc ghép. 1 điểm Trên gốc ghép cách mặt bầu 15 – 20 cm. Dùng dao rạch 2 đường song song cách nhau 1cm dài 2cm, rồi chặn 1 đường ngay phía dưới, lật lớp vỏ lên trên và cắt đi. 1 điểm Bước 3: Lấy mắt ghép. 1 điểm Dùng dao tách lấy 1 mảnh vỏ có mắt ngủ trên cành ghép, diện tích mắt ghép bằng diện tích cửa sổ đã trổ trên gốc ghép. 1 điểm Bước 4. Đặt mắt ghép. 1 điểm Nếu mắt ghép to ta cắt nhỏ lại, còn nếu mắt ghép nhỏ ta phải đặt sát về phía dưới cửa sổ. 1 điểm Bước 5: Buộc dây. 1 điểm Dùng dây nilông buộc chặt vết ghép cho tượng tầng mắt ghép và gốc áp sát nhau, quấn chặt dây từ dưới lên. 1 điểm Đề 2: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác chăm sóc rau sau khi trồng? Nội dung đáp án Điểm Bước1: Tưới nước 1 điểm Tưới đúng phương pháp, cung cấp đủ nước cho cây theo từng thời kì. 1 điểm - Thời kì trồng đến hồi xanh: tưới bằng gáo cách gốc 7 – 10cm, tưới 1- 2 lần/ngày 1 điểm - Thời kì hồi xanh đến thu hoạch: có 2 cách tưới. + Tưới rãnh: Tháo nước ngập rãnh. + Tưới bằng ô doa: Tưới đều trên mặt luống và đẫm trên lá. 1 điểm Bước 2: Vun xới 1 điểm Thời kì sau khi trồng đến hồi xanh (10 – 15 ngày dùng đầm xới đất, làm cỏ quanh gốc). 1 điểm Thời kì hồi xanh đến thu hoạch dùng cuốc, đầm xới đất, xới nông và thu hẹp diện tích với vun nhẹ đất vào gốc. 1 điểm Bước 3: Bón phân. Có 2 cách 1 điểm - Bón khô: Phân phối đều phân cho diện tích bón, bón đạm khô bằng cách đào hốc sâu 5cm cách gốc 10cm. 1 điểm - Hòa phân vào nước để tưới: Nồng độ 1 – 2%, bón 2 – 3 lần. 1 điểm Đề 3: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác trồng cam? Nội dung đáp án Điểm Bước 1: Đào hố, bón phân lót trước khi trồng. 1 điểm - Đào hố: khoảng cách hố 4 x 4m hoặc 4 x 5m, kích thước hố 60 x 60 x 60cm (đồng bằng), 80 x 80 x 80cm (đồi núi). 1 điểm - Trộn phân. 0,5 điểm - Lấp hố. 0,5 điểm Bước 2: Chọn cây giống. 1 điểm Cây có bộ rễ phát triển khỏe, cành phân đều, lá màu xanh bóng, không có lộc non, không sâu bệnh. 1 điểm Bước 3: Trồng cây 1 điểm - Đào 1 lỗ nhỏ chính giữa hố bằng diện tích bầu. 0,5 điểm - Bóc túi nilông của cây giống, đặt cây vào lỗ, giữ cho bầu không bị vỡ. 0,5 điểm - Vun đất vào gốc sao cho cổ rễ cao hơn mặt hố 3 – 5cm. 0,5 điểm - Cắm cọc chéo thân cây, dùng dây mềm cố định cây. 0,5 điểm Bước 4: Phủ gốc, tưới nước. 1 điểm Dùng rơm rạ, cỏ khô phủ quanh gốc 10cm. Tưới nước đủ ẩm cho cây. 1 điểm Đề 4: (10 điểm) Hãy thực hiện thao tác kĩ thuật gieo hạt trong bầu? Nội dung đáp án Điểm Bước 1: Trộn hỗn hợp giá thể. 1 điểm Dùng đất phù sa hay đất thịt trộn với phân chuồng ủ hoai và phân lân, vôi theo tỉ lệ 2 phần đất + 1 phần phân. 1 điểm Bước 2: Làm bầu dinh dưỡng. 1 điểm Dùng tay xoa hoặc dùng chân giữ để tách miệng túi rồi cho hỗn hợp đất vừa trộn vào bầu, ấn chặt đất ở đáy bầu, vỗ xung quanh để cho bầu phẳng. 1 điểm Bước 3: Xếp bầu vào luống. 1 điểm Luống xếp bầu rộng 0,6 – 0,8m, chiều dài tùy địa thế. Vườn ươm tránh ánh nắng trực tiếp. 1 điểm Bước 4: Xử lí hạt trước khi gieo 0,5 điểm - Ngâm hạt trong nước ấm khoảng 20 – 30 phút. 0,5 điểm - Hạt có vỏ cứng cần đập nứt vỏ trước khi ngâm. 0,5 điểm - Ủ hạt cho hạt vào túi vải, mỗi túi khoảng 0,5 kg, khi hạt nứt nanh mang đi gieo. 0,5 điểm Bước 5: Gieo hạt vào bầu 0,5 điểm - Mỗi bầu gieo 2 – 3 hạt, độ sâu 2 – 3cm, sau khi gieo nén nhẹ đất trên mặt, phủ trên mặt luống 1 lớp trấu. 0,75 điểm - Tưới nước bằng bình có vòi hoa sen. 0,75 điểm ………… HẾT………… . VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010 -2011 TỈNH ĐĂK NÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 MÔN THI: KĨ THUẬT LÀM VƯỜN PHẦN: LÍ. VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010 -2011 TỈNH ĐĂK NÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 MÔN THI: KĨ THUẬT LÀM VƯỜN PHẦN: THỰC

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Đề thi nghề năm 2011 môn làm vườn pot, Tài liệu Đề thi nghề năm 2011 môn làm vườn pot, Tài liệu Đề thi nghề năm 2011 môn làm vườn pot

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-thi-nghe-nam-2011-mon-lam-vuon-pot

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.21267318725586 s. Memory usage = 17.89 MB