báo cáo thực tập nhận thức công ty cồ phần mía đường la ngà

35 125 0 Gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Khôi
Hoàng Nhân Khôi

Hoàng Nhân Khôi

Tải lên: 13,601 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 01:12

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐỀ ÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2013 TP.HCM – Tháng 3/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Tên cơ quan thực tập: CÔNG TY CỒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ Thời gian thực tập: 7/1/2013 đến 10/3/2013 Giảng viên hướng dẫn: Trần Linh Đăng Sinh viên thực hiện: Lê Trung Hiếu Lớp: TC101 ! NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐỀ ÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2013 TP.HCM – Tháng 3/2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Tên cơ quan thực tập: CÔNG TY CỒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ Thời gian thực tập: 7/1/2013 đến 10/3/2012 Giảng viên hướng dẫn: Trần Linh Đăng Sinh viên thực hiện: Lê Trung Hiếu Lớp: TC101 ! NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Xác nhận của cơ quan Họ tên, chữ ký, chức vụ người nhận xét Kế Toán Trưởng Phan Thành Công NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên GVHD Ký Tên Trường Đại học Hoa Sen TC101 Báo cáo thực tập nhận thức i TRÍCH YẾU Đề án thực tập nhận thức này là xuyên suốt cả một quá trình làm việc của tôi, là một trải nghiệm bổ ích, giúp tôi hiể u rõ về cơ cấu tổ chức một doanh nghiệp và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài trực tiếp làm việc tại công ty, tôi còn được mở rộng thêm mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, và vận dụng các kiến thức đã học thông qua các công việc tại phòng Kế Toàn Tài Chính. Sự hướng dẫn nhiệt tình cùng việc trao đổi những kinh nghiệm của các thành viên tại Phòng Kế Toán Tài Chính đã giúp tôi tích lũy cho mình thêm những kiế n thức mới, phục vụ tốt cho việc học tập hiện tại và công việc của tôi sau này. Trường Đại học Hoa Sen TC101 Báo cáo thực tập nhận thức ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn trường đại học Hoa Sen – cái nôi đã đào tạo tôi ngay từ những bước chân đầu tiên vào giảng đường đại học, đã tạo điều kiện cho tôi tham gia vào đ ợt thực tập nhận thức bổ ích này nhằm tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tương lai. Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Linh đăng – thầy phụ trách thực tập của tôi đã hướng dẫn để hoàn thành bài báo cáo này. Tôi đặc biệt cảm ơn anh Phan Thành Công – Kế toán trưởng đã đồng ý tiếp nhận tôi vào thự c tậ p và người hướng dẫn của tôi - chị Hoàng Thị Thu Hà cùng những sự chỉ bảo tận tình và giúp đỡ các anh chị đã dành cho tôi. Và xin được cảm ơn toàn thể các anh chị làm việc tại phòng Kế Toán đã chỉ bảo, truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc cũng như cuộc sống trong suốt quá trình tôi thực tập tại phòng Kế Toán Tài Chính Trường Đại học Hoa Sen TC101 Báo cáo thực tập nhận thức iii MỤC LỤC TRÍCH YẾU i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH iv DẪN NHẬP v I.GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1 Giới thiệu chung 1 1 Lịch sử hình thành 1 2 Quá trình phát triển của công ty 2 3 Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chủ yếu 4 4 Cơ cấu tổ chức 4 5 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 6 II.CÔNG VIỆC THỰC TẬP 13 1. Mục tiêu thực tập 13 2. Các công việc 14 2.1 Bộ phận thực tập 14 2.2 Các công việc thực tập 15 2.2.1 Đánh máy ủy nhiệm chi 15 2.2.2 Lấy sổ phụ từ ngân hàng 16 2.2.3 Nhận hóa đơn từ phòng Nguyên Liệu 17 2.2.4 Mang hồ sơ, tài liệu cho Kiểm Toán 19 2.2.5 Photo tài liệu, sử dụng máy fax 20 2.2.6 Nghe điện thoại 21 III.NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 22 1. Nhận xét 22 2. Thuận lợi và khó khăn 23 3. Đánh giá 24 IV.KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi Trường Đại học Hoa Sen TC101 Báo cáo thực tập nhận thức iv DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH • Bảng 1 :Kết quả kinh doanh từ 2007- 2011 3 • Hình 5 : Sơ đồ tổ chức phòng Kế Toán tài chính 10 • Hình 2.2.3a: Hóa đơn mía cây 18 • Hình 2.2.3b: Bảng kê Thanh toán tiền mía 18 Trường Đại học Hoa Sen TC101 Báo cáo thực tập nhận thức v DẪN NHẬP Khi đi vào đợt thực tập nhận thức, tôi đã xác định cho mình các mục tiêu sau: • Mục tiêu 1: Làm quen và tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp. • Mục tiêu 2: Áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế. • Mục tiêu 3: Rèn luyện các đức tính, đạo đức của một nhân viên. • Mục tiêu 4: Học hỏi, trau dồi kiến thức thông qua công việc làm tại doanh nghiệp. Với chuyên ngành của mình là Tài chính – Ngân hàng, tôi đã xin vào thực tập tại vị trí nhân viên Phòng Kế Toán Tài Chính Công ty Cổ Phần Mía Đường La Ngà . Qua đợt thực tập nhận thức này, tôi đã hoàn thành được phần nào các mục tiêu đề ra. Tuy chưa hoàn thiện lắm nhưng cũng giúp tôi nhận thức được công việc của một nhân viên Kế Toán Tài Chính và có được những kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử và tác phong làm việc trong tập thể. Trường Đại học Hoa Sen TC101 Báo cáo thực tập nhận thức 1 I. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP GIỚI THIỆU CHUNG: 1 . Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà sang hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 07/2000/QĐ-TTg ngày 14/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tự nguyện cùng góp vốn của các cổ đông, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Căn cứ giấy chứng nhận kinh doanh số 47030000006 ngày 23/03/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp và các giấy chứng nhận sau đó với lần thay đổi gần nhất là ngày 02/8/2012. - Tên tiếng việt : Công Ty Cổ Phần Mía đường La Ngà. - Tên tiếng anh : La Nga Sugar cane and Sugar Jointstock Company. - Trụ sở chính và nhà máy đặt tại Km 35, Quốc lộ 20, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại : (84). 061.3853055 - Fax : (84). 061.3853057 - Mã số doanh nghiệp : 3600454635 - Website : www.langasuco.com.vn - Email : mdlanga@langasuco.com.vn . NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐỀ ÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ TỪ. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐỀ ÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập nhận thức công ty cồ phần mía đường la ngà, báo cáo thực tập nhận thức công ty cồ phần mía đường la ngà, báo cáo thực tập nhận thức công ty cồ phần mía đường la ngà

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-nhan-thuc-cong-ty-co-phan-mia-duong-la-nga

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP