đề tài đánh giá và quy hoạch môi trường

31 21 0
Hoàng Nhân Khôi

Hoàng Nhân Khôi

Tải lên: 13,601 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 16:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾKHOA SINH HỌCSEMINARĐÁNH GIÁ VÀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNGGiảng viên hướng dẫn Nhóm học viên thực hiện:PGS.TS. Nguyễn Khoa Lân Nguyễn Ngọc Huy Đinh Thị Thanh Trà Nguyễn Thị Xuân Tuyền MỤC LỤCPHẦN I: MỞ ĐẦUPHẦN II: NỘI DUNG I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG II. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG PHẦN III: KẾT LUẬN PHẦN I: MỞ ĐẦU- Sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường trái đất do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên - Quản lý, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên môi trường hợp lý, bền vững. Bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng, một trong những mục tiêu chính nằm trong các chính sách chiến lược của các quốc gia - Đánh giá và quy hoạch môi trường là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường - Đánh giá, quy hoạch môi trường nhằm xác định được các chức năng môi trường cho các phạm vi không gian lãnh thổ, thực hiện được các mục tiêu môi trường cũng như quản lý tốt môi trường của các phần lãnh thổ đó .Vì vậy, nhóm chúng tôi xin trình bày về vấn đề: “Đánh giá và quy hoạch môi trường” PHẦN II: NỘI DUNGI.ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG - Đánh giá môi trường là nội dung đầu tiên trong nghiên cứu môi trường phục vụ cho việc xây dựng các dự án kinh tế xã hội hoặc đề xuất các chính sách và biện pháp quản lý phát triển kinh tế xã hội, ở tất cả các quy mô: quốc tế, quốc gia, vùng và địa phương 1.Đánh giá môi trường là gì?2.Các loại hình cơ bản của đánh giá môi trường Đánh giá môi trường được phân thành 3 loại hình cơ bản: + Đánh giá hiện trạng môi trường + Đánh giá tác động môi trường. + Đánh giá chiến lược môi trường I.ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG2.1. Đánh giá hiện trạng môi trường Đánh giá hiện trạng môi trường của khu vực hoặc quốc gia là đánh giá trạng thái môi trường được thể hiện chủ yếu trên các phương diện : - Tình trạng môi trường vật lý - sinh học hiện thời (không khí, đất, nước, hệ sinh thái, dân cư, sức khoẻ cộng đồng )- Tình trạng kinh tế - xã hội tác động lên môi trường (tình trạng khai thác và sử dụng ).- Các giải pháp BVMT đã thực hiện - Các xu hướng biến động của môi trường trong tương lai gần Các số liệu được trình bày trong báo cáo được tập hợp từ nhiều nguồn: các nghiên cứu của các quốc gia, các báo cáo của các tổ chức quốc tế khác và số liệu thống kê của các hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu. Đánh giá hiện trạng môi trường là một phần không thể thiếu được trong các báo cáo nghiên cứu môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và chương trình phát triển kinh tế xã hội của quốc gia cũng như các địa phương Quy trình lập báo cáo hiện trạng môi trường có thể được trình bày theo sơ đồ sau: 2.2. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM )2.2.1. Đánh giá tác động môi trường là gì? Trong luật BVMT của Việt Nam năm 2003 (điều 2-11), ĐTM được định nghĩa như sau: “ĐTM là qúa trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến MT của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, của các cơ sơ sản xuất , kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỷ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp để BVMT”. 2.2.2.Các yêu cầu đối với công tác đánh giá tác động MT:- Phải thực sự là một công cụ giúp cho việc thực hiện quyết định của cơ quan quản lý. - Phải đề xuất được phương án phòng tránh, giảm bớt các tác động tiêu cực, tăng cường các mặt có lợi mà vẫn đạt được đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu của sự phát triển. - Phải là công cụ có hiệu lực để khắc phục những hiệu quả tiêu cực của các hoạt động đã được hoàn thành hoặc đang tiến hành - Báo cáo ĐTM phải rõ ràng, dễ hiểu, chặt chẽ về mặt pháp lý - Hợp lý trong chi tiêu cho ĐTM 2.2.3. Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường:a.Bước lược duyệt môi trường:Lược duyệt môi trường được thực hiện theo trình tự các bước sau đây: + So sánh các dự án dự kiến xây dựng với dự án đã được thực hiện theo các chỉ tiêu thô. + So sánh dự án với các dự án không cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. + Ước lượng sơ bộ tác động môi trường chung của dự án và so sánh chúng với khả năng nền của môi trường. + Phân tích kinh tế, chi phí và lợi nhuận trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang sẵn có của dự án và của các điều kiện khác. . của đánh giá môi trường Đánh giá môi trường được phân thành 3 loại hình cơ bản: + Đánh giá hiện trạng môi trường + Đánh giá tác động môi trường. + Đánh. môi trường. + Đánh giá chiến lược môi trường I.ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG2.1. Đánh giá hiện trạng môi trường Đánh giá hiện trạng môi trường của khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài đánh giá và quy hoạch môi trường, đề tài đánh giá và quy hoạch môi trường, đề tài đánh giá và quy hoạch môi trường

Bình luận về tài liệu de-tai-danh-gia-va-quy-hoach-moi-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP