chiến lược và kế hoạch kinh doanh

34 72 0
Kira

Kira

Tải lên: 23,807 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 13:18

mở đầuSau 3 năm học tập và rèn luyện tại trờng ĐH KTQD và lần đầu tiên đợc trực tiếp tiếp xúc với một doanh nghiệp lớn nh công ty Kim khí Hà Nội, đây là cơ hội để em đợc đem những kiến thức mà các thầy cô giáo đã trang bị cho trong những năm qua để áp dụng vào thực tế. Là cơ hội để kiểm tra lại những kiến thức của mình. Sau gần 2 tháng thực tập nghiêm túc và có trách nhiệm tại Công ty kim khí Hà Nội em đã hoàn thành xong bản báo cáo thực tập tổng hợp. Do thời gian và những kiến thức có hạn nên bản báo cáo thực tập này chắc chắn còn có nhiều hạn chế và thiếu sót.Qua đây cho em cám ơn TS. Vũ Minh Trai và tập thể cán bộ công nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh và các phòng ban khác đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo thực tập này.Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 20021A-: Tìm hiểu tổng hợpI. Quá trình ra đời và phát Triển của công ty kim khí Hà nội. 1. Sự ra đời của công ty.Công ty kim khí Hà Nội đợc thành lập ngày 1-7-1961 theo quyết định thành lập chi cục kim khí Hà nội trực thuộc cục kim khí thiết bị, thuộc tổng cục vật t. Năm 1970 thành lập công ty kim khí Hà nội thuộc tổng công ty kim khí theo quyết định số 379-KK. Từ năm 1980-1982 Công ty trực thuộc liên hiệp cung ứng vật t khu vực I. Năm 1983 đổi tên thành Công ty kim khí, trực thuộc Liên hiệp xuất nhập khẩu vật t. Từ năm 1985-1992 là công ty kim khí Hà Nội trực thuộc Tổng công ty kim khí, Bộ vật t.2. Cơ quan chủ quản và các đơn vị quản lý:Công ty kim khí Hà Nội đựơc thành lập lại theo quyết định số 559/tm-QĐ, ngày 28/5/1993 của Bộ thơng mại và du lịch. Công ty là một trong những đơn vị doanh trực thuộc Tổng công ty kim khí,Bộ thơng mại và Du lịch, đến năm 195 thì công ty trực thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Trụ sở hiện nay của công ty tại D2 Tôn Thất Tùng - Đống Đa _ Hà NộiCông ty kim khí Hà nội có chức năng: Tổ chức kinh doanh cung ứng các loại kim khí theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nớc và theo hợp đồng kinh tế nhằm phục vụ có hiệu quả các nhu cầu kinh tế, an ninh quốc phòng, và các hoạt động văn hoá xã hội của nền kinh tế quốc dân, trên địa bàn của tổng công ty phân công và theo đúng chế độ chính sách của nhà nớc, thống nhất quản lý những công việc kĩ thuật, nghiệp vụ ngành hàng ở đơn vị theo sự chỉ đạo thống nhất của công ty . Công ty kim khí Hà Nội có nhiệm vụ mua bán bảo quản, quản lý kim khí, tiến hành sản xuất và các hoạt động dịch vụ phục vụ các nhu cầu về kim khí cho các đơn vị tiêu dùng và sản xuất thuộc địa bàn Hà Nội và trong cả n-ớc. Cụ thể Công ty có trách nhiệm xác định và tổng hợp nhu cầu kim khí trên 2địa bàn Hà nội, điều tra, xác định và đề xuất với công ty trong việc khai thác nguồn kim khí. Trực tiếp bán kim khí cho các nhu cầu của các đơn vị trung -ơng đóng trên địa bàn Hà nội. Ngoài ra công ty còn có nhiệp vụ điều chuyển kim khí cho các công ty vật t khai thác nh Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Thái Bên cạnh đó, công ty còn chịu trách nhiệm dự trữ vật t đặc biệt cho công ty.3. Sự thay đổi, bổ sung các sản phẩm dịch vụ chủ yếu. Công ty kim khí Hà nội chuyên kinh doanh tất cả các mặt hàng vật t kim khí nh kim loại màu, thép tấm lá U, T, L và cá loại thép xây dựng. Nhìn chung các sản phẩm của công ty kim khí Hà nội là ổn định, ít thay đổi cơ cấu mặt hàng. Trong vòng hai năm tới có thể bổ sung thêm sản phẩm tấm lợp kim loại tự sản xuất để cạnh tranh với sản phẩm tấm lợp liên doanh hiện nay nhtấm lợp UTC, tấm lợp OLYMPIC vv 4. Các hoạt động liên doanh liên kết:Công ty kim khí Hà nội là một công ty có vốn 100% của nhà nớc, do nhà nớc quản lý, và thực hiện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo sự chỉ đạo của nhà nớc, nó hoạt động gần nh độc lập, hầu nh không liên doanh, liên kết dơí bất cứ hình thức nào.II. Công tác tổ chức nhân sự.Để thực hiện đợc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nói trên, công ty kim khí Hà nội có một đội ngũ, cán bộ công nhân viên khá đông đảo, theo quyết định 176/HĐBT về sắo xếp lại lao động, công ty đã và đang hoàn thiện bộ máy tổ chức cho nhày càng gọn nhẹ và hiệu quả hơn.Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty: 320 ngời Trong đó:- Lao động biên chế: 206 ngời ( chiếm 64,5% )- Lao động hợp đồng 114 ngời ( chiếm 35,5 % ) Trình độ nghiệp vụ:3- Đại học: 34 ngời ( chgiếm 10,6% ) -Trung cấp: 83 ngời ( chiếm 25,8% ) Biên chế lao động các bộ phận:- Văn phòng: 41 ngời ( chiếm 12,8% ) - 2 xí nghiệp sản xuất: 77 ngời ( Chiếm 24 % )- 2 xí nghiệp kinh doanh 25 ngời ( chiếm 7,8 % ) - 2 kho tàng 68 Ngời ( chiếm 21,4% ) - 28 cửa hàng bán lẻ 128 ngời (chiếm 40% ) Trong cơ cấu tổ chức của công ty, đứng đầu là giám đốc, trợ giúp công việc cho giám đốc có hai phó giám đốc, một phó giám đốc phụ trách về tài chính, một phó giám đốc phụ trách về kinh doanh,và các phòng ban khác, chức năng, nhiệm vụ cụ thể nh sau:Giám đốc: Do hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen th-ởng kỷ luật theo đề nghị của tổng giám đốc công ty. Giám đốc là ngời đại diện pháp nhân của công ty, Giám đốc là ngời có quyền điều hành cao nhất trong công ty.Phó Giám đốc: Do tổng giám đốc công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật theo đề nghị của giám đốc công ty sau khi đợc hội đồng quản trị tổng công ty thông qua. Phó giám đốc là ngời giúp giám đốc và chịu trách nhiệm trớc giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ đợc phân công hoặc những công việc đợc giám đốc uỷ quyền.Kế toán trởng: Do tổng giám đốc công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật theo đề nghị của giám đốc công ty sau khi đợc hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua.Kể toán trởng là ngời giúp giám đốc công ty thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê của công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.4Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của công ty có chức năng tham mu, giúp việc giám đốc trong quản lý, điều hành công việc. Bộ phận nghiệp vụ vủa công ty bao gồm bốn phòng ban: Phòng tổ chức hành chính: có chức năng giúp giám đốc về mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh cuả công ty nhằm phát huy cao nhất năng lực của các đơn vị ( quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, phơng thức hoạt động, mối quan hệ công tác ). Giúp giám đốc quản lý cán bộ công nhân viên về các vấn đề thuộc chủ trơng, tiêu chuẩn, nhận xét, quy hoạch, điều động và các chính sách của ngời lao động ( nâng l-ơng,khen thởng, đào tạo, bồi dỡng, bảo hiểm xã hội ). Xây dựng mức chi phí tiền lơng của công ty và các đơn vị trực thuộc. Khuyến khích các định mức và khoán có thởng, nghiên cứu các hình thức tổ chức lao động thích hợp. Thực hiện hớng dẫn công tác an toàn lao động và chăm lo phục vụ quản lý hành chính quản trị văn phòng ở công ty. do sát nhập phòng thanh tra bảo vệ vào phòng tổ hác hành chính nên phòng tổ chức hành chính có chức năng giúp giám đốc thực hiện hoạt động thanh tra kinh tế về các hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty. Hớng dẫn quy trình, tổ chức lực l-ợng bảo vệ tài sản, hàng hoá kho tàng, chống thất thoát vật t, kiểm tra hoạt động mua bán, giữ gìn trật tự an ninh nói chung, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, trực tiếp bảo vệ an toàn cho văn phòng cơ quan. Phòng kế hoạch- Kinh doanh: Có chức năng giúp giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh phát triển dài hạn và kế hoạch hàng năm theo phơng hớng mục tiêu kế hoạch của nhà nớc và nhu cầu thị tr-ờng. Xác định nhu cầu tiêu dùng kim khí, điều tra khai thác nguồn hàng kim khí nhập khẩu và có sẵn trong nền kinh tế quốc dân ( nơi sản xuất, tồn kho, xã hội ). Lập kế hoạch mua bán vật t , tổ chức tiếp nhận và vận chuyển, giao nhận với các đầu mối.Giúp giám đốc xây dựng kế hoạc cân đối kim khí, nắm chắc lực lợng hàng hoá hiện có, quy cỡ các loại hàng hoá để lên kế hoạch lu chuyển sát với tình hình thực tế, đảm bảo mọi nhu cầu tiêu dung trong nhân 5dân, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh tới các đơn vị của công ty. Thực hiện liên doanh liên kết về đầu t và kinh doanh sản xuất các mặt hàng kim khí. Phòng tài chính kế toán: Có chức năng thực hiện ghi chép bằng con số tài sản, hàng hoá và thời gian lao động dới hình thức giá trị và xử lý dữ liệu giúp giám đốc giám sát, quản lý, kiểm tra tình hình vận động của tài sản hàng hoá của công ty và kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó lựa chọn các phơng án kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trờng. Thực hiện tính toán đảm bảo vốn và tổ chức sử dụng vốn gắn liền với trách nhiệm bảo toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên và lập quỹ công ty, thanh toán đúng hạn các khoản và công nợ phải thu, phải trả. Lập quyết toán của đơn vị theo định kì, hớng dẫn và tổ chức kiểm tra các đơn vị của công ty về các chế độ, thể lệ tài chính, kê toán và các thông tin kinh tế của công ty . Phòng thị trờng xuất nhập khẩu: Có chức năng nắm bắt khả năng sản xuất, nhu cầu tiêu thụ của thị trờng trong và ngoài nớc. Tìm hiểu và tiếp cận thị trờng để tìm ra những thị trờng trọng điểm thích hợp, phù hợp với tiềm năng và mục tiêu của công ty để từ đó tìm ra và nắm bắt đợc thời cơ hấp dẫn, đồng thời xây dựng chiến lợc maketing hỗn hợp và phù hợp với chiến lợc phát triển của công ty để cải tiến tổ chức và kinh doanh sản xuất nhằm thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của thị trờng. Bộ phận kinh đoanh sản xuất: Bao gồm hai cửa hàng kinh danh kim khí làm nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển vật t tại các đầu mối, bảo quản vật t và bán hàng cho các đơn vị có nhu cầu. Ngoài ra công ty còn có hai xí nghiệp khai thác vật t để làm tăng thêm nguồn hàng phục vụ sản xuất và kinh doanh.Bên cạnh đó là xởng sản xuất gia công chế biến kim khí nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của các đơn vị cũng nh tận dụng khả năng khai thác nguồn vật t phế liệu tồn đọng. Hoạt động rộng khắp trên địa bàn thành phố Hà Nội là 28 cửa hàng có nhiệm vụ bán lẻ kim khí cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.6Công ty có đặc điểm hoạt động nh sau:- Kinh doanh kim khí, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của ngành thép.- Tổ chức sản xuất, gia công (hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nớc). Để sản xuất các sản phẩm bằng thép.- Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận, vận chuyển, kho bãi, nhà xởng, cho thuê văn phòng, các hoạt động phụ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh và các dịch vụ, đại lý, kí gửi các mặt hàng thuộc phạm vi kinh doanh của công ty.Nhìn chung, hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là hoạt động th-ơng mại: Nhập các nguyên liệu thép thô từ nớc ngoài về rồi chế biến thành các sản phẩm thép sau đó bán lại trong nớc và xuất khẩu trở lại ra nớc ngoài7Mạng lới cửa hàng bán lẻ kim khí khắp nội, ngoại thành và khối lợng bán ra Đơn vị: Tấn thépTT Tên Cửa hàng Khối lợng bán Tỷ trọng trong tổng bán lẻ(%)1 CHKK La Thành1.842 1,792 CHKK 80B Trờng Chinh2.150 2,093 CHKK Minh Khai1750 1,664 CHKK 127 D Giải Phóng1812 1,765 CHKK Cầu Biêu2815 2,746 CHKK Thanh Trì 2176 2,127 CHKK Văn Điển1492 1,458 CHKK 243 Đờng Láng1302 1,279 CHKK Chơng Dơng1849 1,810 CHKK Đức Giang2361 2,311 CHKK Sài Đồng 1702 1,6612 CHKK Phú Thuỵ1759 1,71 Nguồn: công ty kim khí Hà nội 8 Sơ đồ cơ cấu tố chức của công ty kim khí Hà nội 2- Quan hệ tổ chức quản lý của doanh nghiệp với cơ quan chủ quản: Đối với cơ quan quản lý nhà nớc: Công ty chịu sự chi phối về:- Thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm, các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trờng, các quy định về quan hệ đối ngoại, xuất nhập khẩu.- Đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ đối với ngời lao động trong công ty theo quy định của pháp luật.- Tuân thủ chế độ tài chính kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán kế toán, chế độ kiểm toán.- Chịu sự thanh tra, giám sát của các cơ quan nhà nớc về những lĩnh vực thuộc chức năng đã đợc pháp luật quy định cho các cơ quan đó pgđ k.doanh ddoanhpgđ tài chínhphòng kh - kdphòng tc - ktphòng tt - xnkphòng tc - hcxn g.công cbiến kkhí văn điểnx.nghiệp k.doanh k.thác v.tx.nghiệp g.công k.thác v.tc.hàng k.khí số ii đức giang9Giám đốccửa hàng Kkhí số 1 văn điểnxn g.công c.biến k.khí đức giang- Công ty có quyền đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng nhà nớc về cơ chế chính sách và các vấn đề liên quan đến các nội dung trên. Mối quan hệ với tổng công ty: Mối quan hệ giữa tổng công ty và công ty là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dới, giữa đơn vị thành viên hạch toán độc lập với tổng công ty, công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của tổng công ty theo quy định trong điều lệ của tổng công ty Công ty có trách nhiệm Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh danh hàng năm do tổng cong ty giao, Thực hiện quy hoạch, định hớng phát triển công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lợc phát triển của nghành. chấp hành các quy định về tổ chức, cán bộ, chế độ tài chính, tín dụng các chế độ về kế toán, thống kê,quy định về kinh doanh, xuất nhập khẩu. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản, cơ sở vật chất và các nguồn lực đợc Nhà nớc và Tổng công ty giao, bảo toàn và phát triển các nguồn lực đó Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt dộng sản xuất kinh doanh và chấp hành chế độ chính sách của nhà nớc và sự chỉ đạo của công ty Công ty đợc quyền đề xuất các kiến nghị, giải pháp và các nội dung khác có liên quan đên hoạt động của công ty. Đợc hởng các chế độ trợ cấp, trợ giá theo quy định của nhà nớc và tổng công ty. Mối quan hệ với các thành viên khác trong Tổng công ty: Là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác vì lợi ích chung của tổng công ty và mỗi đơn vị trên cơ sở chế độ chính sách của nhà nớc và sự diều hành của công ty.10 . quan. Phòng kế hoạch- Kinh doanh: Có chức năng giúp giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh phát triển dài hạn và kế hoạch hàng. xuất kinh doanh, công ty đã chuyển hớng hoạt động kinh doanh của mình theo cơ chế thị trờng, xây dựng các biện pháp bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến lược và kế hoạch kinh doanh, chiến lược và kế hoạch kinh doanh, chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Bình luận về tài liệu chien-luoc-va-ke-hoach-kinh-doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP