một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

46 43 0
Kira

Kira

Tải lên: 23,805 tài liệu

  • Loading...
1/46 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 09:00

10Lời nói đầuHiện nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc thì toànĐảng toàn dân phải ra sức phát huy nội lực đoàn kết để tiến tới thành công trongcông cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Viêc sản của mỗi quốc gia nói chung vàcủa từng doanh nghiệp nói riêng đã luôn giữ một vai trò quan trọng trong nền kinhtế của một nớc, nó ảnh hởng trực tiếp tới nền kinh tế và nó có thể làm cho nền kinhtế phát triển vững chắc hơn hoặc nó cũng làm suy giảm và khủng hoảng nền kinh tếđó.Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16Trong điều kiện cơ chế quản lý thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanhtrở thành vấn đề quan trọng của các doanh nghiệp .Thật vậy, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệplà thiếu vốn làm thế nào mà doanh nghiệp có thể khai thác một cách tối u và sửdụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.Xuất phát từ những mục đích khác nhau mà có những cách tiếp cận khácnhau. Từ lĩnh vực nghiên cứu lý luận cơ bản, qua quá trình thực tập tại cơ sở, nênnội dung báo cáo tài chính chỉ trình bày những vấn đề liên quan đến hoạt động củaCông ty kinh doanh nhà số I.Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần chính: Ch ơng I : Hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp trong nềnkinh tế thị trờng. Ch ơng II: Thực trạng sử dụng vốn cố định của công ty kinh doanh nhà sốI. Ch ơng III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.Vậy, nhận thức đợc tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, qua batháng thực tập tại Công ty kết hợp với những kiến thức đã tiếp thu đợc ở trờng, emđã chọn đề tài: Quản lý tài sản cố định và vốn cố định trong công ty kinh doanhnhà số I sở nhà đất Hà nộiEm xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo hớngdẫn, các thầy cô giáo bộ môn cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã giúpđỡ em hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này.Trờng trung học Kinh tế - Hà Nội2Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16Ch ơng IHiệu quả sửdụng vốn cố định củadoanh nghiệptrong nền kinh tế thị trờng.1-Tầm quan trọng của vốn cố định đối với mỗi doanh nghiệptrong nền kinh tếthị tr ờng. Vốn là một phạm trù kinh tế là điều kiện quyết định cho bất cứ doanhnghiệp, ngành nghề kĩ thuật, kinh tế và dịch vụ nào trong nền kinh tế. Đối với vốn cố định, nó thể hiện toàn bộ giá trị tài sản cố định của mỗidoanh nghiệp mà tài sản cố định là những t liêụ lao động có giá trị lớn, thời gian sửdụng dài. Và khi nó tham gia vào sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòndần và giá trị của nó đợc dịch chuyển từng phần vào chi phí kinh doanh. Trong điềukiện khoa học kỹ thuật phát triển nh vậy thì việc sử dụngvà nâng cao hiệu quả sửdụng vốn cố định một cách hợp lý, có vai trò quan trọng trong việc hình thành sảnphẩm chất lợng, giúp doanh nghiệp có chỗ đứng và khẳng định mình trên thơng tr-ờng 1.1- Khái niệm vốn cố định:Nh đã trình bày trong phần trên, vốn cố định là toàn bộ giá trị tài sản cố địnhcủa mỗi doanh nghiệp. Tài sản cố định là những t liệu lao động có giá trị lớn thờigian sử dụng dài. Khi nó tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, tài sản cốđịnh bị hao mòn và giá trị của nó đợc chuyển dịch từng phần vào chi phí kinhdoanh. Khác với đối tợng lao động, tài sản cố định tham gia nhiều chu kỳ kinhdoanh và giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc h hỏng. Bên cạnh cáctài sản hữu hình (có hình thái cụ thể nh nhà cửa, đất ) trong doanh nghiệp còn cóTrờng trung học Kinh tế - Hà Nội3Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16nhiều loại tài sản cố định khác nh tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tàichính và tài sản cố định tài chính. Mỗi loại mang tính chất, đặc điểm về hình tháisử dụng và quản lý riêng song tất cả chúng đều giống nhau về thời gian đầu t và thuhồi chi phí dài (từ một năm trở lên). Việc sắp xếp tài sản cố định theo từng nhóm sẽtạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán tài sản cố định. Khi đầu t thành lập một doanh nghiệp, các doanh nghiệp đều phải bỏ ra sốvốn đầu t ứng trớc nhất định để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ hữu hìnhvà vô hình. Số vốn này đợc gọi là vốn cố định (VCĐ) của các doanh nghiệp. Vậy:Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu t ứng trớc về tàisản cố định (TSCĐ), mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trongnhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hếtthời gian sử dụng.Vốn cố định đợc biểu hiện thông qua hình thái vật chất là TSCĐ của doanhnghiệp. TSCĐ của doanh nghiệp bao gồm rất nhiều loại, mỗi loại có những đặcđiểm khác nhau về tính chất kỹ thuật, thời gian sử dụng Vì vậy để quản lý tốtTSCĐ cũng nh quản lý tốt vốn cố định, doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loạiTSCĐ. Có nhiều cách phân loại TSCĐ khác nhau đó là:Nếu căn cứ vào tình hình sử dụng TSCĐ, ta có TSCĐ đang sử dụng, TSCĐcha cần dùng, TSCĐ không cần dùng chờ xử lý. Cách phân loại này cho thấy mứcđộ sử dụng có hiệu quả các TSCĐ của doanh nghiệp nh thế nào. Từ đó có biện phápnâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng của chúng.Nếu căn cứ vào mục đích sử dụng, TSCĐ đợc chia thành TSCĐ dùng chomục đích kinh doanh, TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốcphòng, TSCĐ bảo hộ, giữ hộ, cất giữ hộ nhà nớc. Cách phân loại này cho phépdoanh nghiệp thấy đợc cơ cấu TSCĐ theo mục đích sử dụng của nó. Từ đó có biệnpháp quản lý TSCĐ theo mục đích sử dụng sao cho có hiệu quả nhất.Nếu căn cứ vào hình thái biểu hiện có thể chia TSCĐ thành hai loại là TSCĐhữu hình và TSCĐ vô hìnhTuỳ theo mục đích nghiên cứu và phân loại tài sản cố định, trong hạch toánthờng phân loại theo hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu t, theo cách phânloại này, tài sản cố định đợc phân loại làm 4 loại sau: - Tài sản hữu hình: Gồm toàn bộ những t liệu lao động có hình thái vật chấtcụ thể, có đủ tiêu chuẩn giá trị và thời gian sử dụng theo chế độ quy định (Hiện naygiá trị từ 5.000.000 đồng trở lên và có thời hạn sử dụng hơn một năm).Trờng trung học Kinh tế - Hà Nội4Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16- Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản cố định mà không có hình tháivật chất, phản ánh một lợng giá trị mà doanh nghiệp đã thuê xuất phát từ lợi ích cácđặc quyền, các quyền của doanh nghiệp.- Tài sản cố định thuê tài chính: Là tài sản cố định mà doanh nghiệp đi thuêdài hạn và đợc bên thuê trao quyền quản lý và sử dụng trong hầu hết thời gian tuổithọ của tài sản cố định. Tiền thu về đủ cho ngời thuê trang trải đợc chi phí của tàisản cộng khoản lợi nhuận đầu t đó.- Tài sản cố định tài chính: Gồm toàn bộ các khoản đầu t tài chính dài hạnmọi mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi trên một năm nh đầu t liên doanh dàihạn, đầu t chứng khoán dài hạn, đầu t chứng khoán dài hạn.Trong từng loại tài sản cố định trên sẽ đợc chia chi tiết thành từng nhóm theokết cấu, theo đặc điểm, theo tính chất.Đánh giá tài sản cố định là công việc rất quan trọng. Trong mọi trờng hợp,tài sản cố định phải đợc đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. Do vậy, việcghi sổ sách phải đảm bảo phản ánh đợc tất cả ba chỉ tiêu là nguyên giá, giá trị haomòn và giá trị còn lại. Theo chế độ kế toán hiện hành, việc hạch toán tài sản cốđịnh hữu hình đợc theo dõi trên các tài khoản 211, 214, 411.Tài sản hữu hình về nguyên tắc cũng phản ánh theo nguyên giá, cũng tínhkhấu hao và chi phí sản xuất kinh doanh. Nguyên giá tài sản cố định vô hình là chiphí thực tế phải trả khi thực hiện nh phí tổn thành lập, công tác nghiên cứu theochế độ hiện hành. Tài sản cố định vô hình đợc chia làm các loại:+ Chi phí thành lập doanh nghiệp.+ Bằng phát minh sáng chế.+ Chi phí nghiên cứu phát triển.+ Lợi thế thơng mại.+ Quyền đặc nhợng hay quyền khai thác.+ Quyền thuê nhà.+ Quyền sử dụng đất.+ Nhãn hiệu.+ Bản quyền tác giả.Trờng trung học Kinh tế - Hà Nội5Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16Tất cả tình hình biến động luôn có của tài sản vô hình đợc kế toán phản ánhtrên tài khoản 213.1.2- Vai trò của vốn cố định:Vốn cố định có vai trò quyết định trong khâu hình thành sản phẩm. Sảnphẩm đó phải có mẫu mã phù hợp với thị hiếu của khách hàng và chất lợng cũng làphần mà khách hàng quan tâm. Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuấtsau một thời gian dài vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển vốn.1.3- Doanh nghiệp và vấn đề tài chính doanh ngiệp trong nền kinh tế thị tr-ờng.Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế đợc thành lập nhằm sản xuất cung ứng sảnphẩm hàng hoá dịch vụ trên thị trờng vói mục đích kiếm lời. Để tiến hành các hoạtđộng kinh doanh của mỗi doanh nghiệp cần phải có một lợng vốn nhất định để đầut vào các yếu tố cần thiết cho việc kinh doanh. Quá trình kinh doanh của doanhnghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố cần thiết để tạo ra sản phẩm, hàng hoá dịchvụ và tiêu thụ trên thị trờng để thu đợc tiền. Từ số tiền này mà doanh nghiệp sẽ sửdụng để bù đắp các chi phí vật chất đã tiêu hao và phần còn lại chính là lợi nhuậnmà doanh nghiệp đợc nhận. Tóm lại, quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệpchính là quá trình hình thành phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanhnghiệp.1.4- Vốn cố định trong doanh nghiệp:Để tiến hành các hoạt động kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải có đủcác yếu tố: Sức lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động. Trong điều kiện củanền kinh tế hàng hoá, các t liệu lao động cũng nh đối tợng lao động luôn đợc biểuhiện dới hai hình thái hiện vật và giá trị. Đồng thời cũng là đối tợng của sự muabán, trao đổi cũng nh mọi hàng hoá khác trên thị trờng. Tài sản cố định là các tliệu lao động chủ yếu có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu tham gia vào nhiều chukỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Đồng thờigiá trị của nó đợc chuyển dịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm trong quá trìnhsản xuất kinh doanh. Một t liệu lao động muốn đợc coi là tài sản cố định phải đồngthời thoả mãn:- Phải có giá trị đơn vị.- Phải có thời gian sử sụng lâu dài.Trờng trung học Kinh tế - Hà Nội6Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16Giá trị của đơn vị tài sản cố định đợc tuỳ thuộc vào chế độ và chính sách củatừng quốc gia, thời gian sử dụng thờng từ một năm trở lên và các tiêu chuẩn này th-ờng xuyên đợc điều chỉnh sao cho phù hợp với sự biến động của giá cả, cơ sở vậtchất kỹ thuật của các doanh nghiệp trong từng thời kỳ.Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật, là nhân tố chủ yếu nói lên năng lựcsản xuất của mỗi doanh nghiệp. Đồng thời tình hình quản lý và sử dụng tài sản cốđịnh không những có ảnh hởng tới năng suất lao động , tới hiệu quả kinh doanh màcòn là một yếu tố đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nềnkinh tế thị trờng.2- Phân loại tài sản cố định chủ yếu:Phân loại tài sản cố định là việc phân chia toàn bộ tài sản cố định của doanhnghiệp ra thành từng loại, từng nhóm nhỏ dựa theo tiêu thức nhất định nhằm phụcvụ theo yêu cầu của quản lý. Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện:- TSCĐ hữu hình (Tài sản cố định có hình thái vật chất): Là những t liệu laođộng chủ yếu có hình thái vật chất, là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liênkết với nhau để thực hiện một hay nhiều chức năng nhất định trong quá trìnhSXKD, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ SXKDnhng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Đó là toàn bộ vốn đầu t xây dựng,mua sắm thiết bị công nghệ của doanh nghiệp để tạo ra năng lực kinh doanh củadoanh nghiệp, bao gồm: nhà cửa, vật liệu kiến trúc, máy móc thiết bị các loại, ph-ơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, TSCĐ khác.- TSCĐ vô hình: Là TSCĐ không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một l-ợng giá trị đã đợc đầu t có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ SXKD của doanhnghiệp nh: quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế, nhãnhiệu hàng hoá, phần mềm máy vi tính, giấy phép và giấy nhợng quyền cụ thểchúng thờng là những khoản chi đầu t có liên quan tới nhiều chu kỳ sản xuất kinhdoanh nh: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí mua bằng sáng chế, giá trị lợi thếthơng mại, chi phí sử dụng đất. - Tài sản cố định thuê tài chính: Là những tài sản cố định doanh nghiệpthuê của công ty cho thuê tài chínhCách phân loại này giúp cho doanh nghiệp thấy đợc cơ cấu đầu t vào TSCĐhữu hình và vô hình. Từ đó lựa chọn các quyết định đầu t hay điều chỉnh cơ cấu đầut sao cho phù hợp và có hiệu quả nhất.Trờng trung học Kinh tế - Hà Nội7Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16TSCĐ và VCĐ là hai phạm trù liên quan chặt chẽ với nhau. VCĐ là sốvốn đầu t ứng trớc vào TSCĐ nên quy mô của VCĐ nhiều hay ít sẽ quyết đếnquy mô TSCĐ và ảnh hởng lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật công nghệ cũngnh năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Ngợc lại, những đặc điểm kinh tế củaTSCĐ lại có ảnh hởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và chu chuyểncủa vốn cố định.Xuất phát từ mối quan hệ trên, ta có thể khái quát những đặc điểm cơ bản sựvận động của vốn cố định trong quá trình SXKD nh sau:- VCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ. Điều này do đặc điểm của TSCĐ đợc sửdụng lâu dài trong nhiều chu kỳ sản xuất quyết định.- VCĐ đợc luân chuyển từng phần trong các chu kỳ sản xuất. Đặc điểm nàydo đặc điểm kinh tế kỹ thuật của TSCĐ quyết định. Khi tham gia vào quá trình sảnxuất kinh doanh, TSCĐ không bị thay đổi hình thái nhng tính năng và năng lực sảnxuất của nó bị giảm dần. Cùng với sự giảm dần về giá trị sử dụng, giá trị của TSCĐcũng bị giảm dần. Vì vậy, khi tham gia vào quá trình sản xuất giá trị của vốn cốđịnh đợc thể hiện dới hai hình thức, hai bộ phận khác nhau. Bộ phận thứ nhất làphần giá trị luân chuyển vào giá trị của sản phẩm và khi kết thúc giá trị của sảnphẩm thì bộ phận giá trị này đợc rút khỏi quá trình chu chuyển của vốn cố định.Xét về mặt lý thuyết, nó đợc tích luỹ lại dới hình thái của quỹ tiền tệ gọi là quỹkhấu hao. Bộ phận thứ hai là phần giá trị còn lại của vốn cố định. Bộ phận nàykhông ngừng bị giảm đi theo mức độ luân chuyển.- Sau nhiều chu kỳ sản xuất, VCĐ mới hoàn thành một vòng luân chuyển.Sau mỗi chu kỳ sản xuất, phần vốn đợc chuyển dịch vào giá trị sản phẩm đợcdần dần tăng lên còn phần vốn còn lại dần dần giảm đi tơng ứng với mức suygiảm dần giá trị của TSCĐ cho đến khi TSCĐ hết thời hạn sử dụng, giá trị củanó đợc chuyển hết vào giá trị sản phẩm thì khi đó VCĐ mới hoàn thành mộtvòng luân chuyển.3- Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định theo chế độ quản lý tài chính mà nhà n -ớc ban hành:- Hao mòn tài sản cố định hàng hoá trong quá trình tham gia sản xuất kinhdoanh do sự tác động của nhiều nguyên nhân đã làm cho tài sản cố định bị haomòn dần và sau một thời gian nhất định tài sản cố định sẽ bị h hỏng.Trờng trung học Kinh tế - Hà Nội8Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16- Hao mòn tài sản cố định vô hình: Là sự giảm dần thuần tuý mặt giá trị củatài sản do có những tài sản cố định cùng loại nhng đợc sản xuất ra với giá rẻ hơnhoặc hiện đại hơn.- Căn cứ để tính khấu hao tài sản cố định. 3.1 Nguyên giá tài sản cố định - Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng phápkhấu trừ thuế: Nguyên giá tài sản cố định là giá mua không có thuế GTGT đầu vào,các chi phí vận chuyển bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử không có thuế GTGT đầu vào, lãitiền vay đầu t tài sản cố định, khi cha bàn giao tài sản cố định vào sử dụng, thuếnhập khẩu và lệ phí trớc bạ (nếu có).- Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháptrực tiếp trên GTGT và đôí với hàng hoá dịch vụ không thuộc đối tợng chịu thuếGTGT: Nguyên giá tài sản cố định là toàn bộ các chi phí để có tài sản cố định chotới khi đa tài sản cố định vào hoạt động bình thờng bao gồm cả thuế GTGT đầuvào. Doanh nghiệp xác định nguyên giá của tài sản cố định hàng hoá nh sau:-Tài sản cố định loại mua sắm: Nguyên giá tài sản cố định loại mua sắm (kểcả mua cũ và mới) bao gồm: giá thực tế phải trả, lãi vay đầu t cho tài sản cố địnhkhi cha đa tài sản cố định vào sử dụng, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phísửa chữa, tân trang trớc khi đa tài sản cố định vào sử dụng, chi phí lắp đặt, chạythử, thuế và lệ phí trớc bạ(nếu có).- Tài sản cố định loại đầu t xây dựng: Nguyên giá là giá quyết toán côngtrình xây dựng theo quy định tại điều lệ quản lý đầu t và xây dựng hiện hành, cácchi phí khác có liên quan và lệ phí trớc bạ.- Tài sản cố định thuê tài chính: Nguyên giá đợc phản ánh ở đơn vị thuê nhđơn vị chủ sở hữu tài sản gồm: giá mua thực tế, các chi phí vận chuyển bốc dỡ, cácchi phí sửa chữa tân trang trớc khi đa vào sử dụng; chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế vàlệ phí trớc bạ nếu có.3.2 Thời gian sử dụng tài sản cố định.Là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng tài sản cố định vào hoạt độngkinh doanh trong điều kiện bình thờng phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuậtTrờng trung học Kinh tế - Hà Nội9Báo cáo tốt nghiệp Đinh Thanh Huyền 36A16của tài sản cố định và các yếu tố khác có liên quan đến sự hoạt động của tài sản cốđịnh. Các doanh nghiệp căn cứ vào các tiêu chuẩn dới đây để xác định thời giansử dụng của tài sản cố định cho phù hợp: -Tuổi thọ kỹ thuật của tài sản cố định trong thiết kế. - Hiện trạng của tài sản cố định ( đã qua sử dụng bao lâu, thế hệ tài sản cốđịnh, tình trạng thực tế của tài sản cố định). - Mục đích và hiệu suất sử dụng ớc tính của tài sản cố định. - Đối với tài sản cố định thuê tài chính, thời gian sử dụng đợc xác định làthời gian thuê tài sản cố định ghi trong hợp đồng.3.3 Các phơng pháp khấu hao tài sản cố định: 3.3.1Phơng pháp khấu hao đờng thẳng( phơng pháp tuyến tính cố định )Xác định mức khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định MK: Mức khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định. NG: Nguyên giá của tài sản cố định. Tsd: Thời gan sử dụng của tài sản cố định. 3.3.2 Xác định tỷ lệ khấu hao tài sản cố định TK: Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định. MK: Mức tính khấu hao trung bình của tài sản cố định.NG: nguyên giá của tài cố định Trờng trung học Kinh tế - Hà Nội10NGMK = Tsd MKTK = x 100% NG . ơng II: Thực trạng sử dụng vốn cố định của công ty kinh doanh nhà số I. Ch ơng III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Vậy, nhận thức. điềukiện khoa học kỹ thuật phát triển nh vậy thì việc sử dụngvà nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định một cách hợp lý, có vai trò quan trọng trong việc hình
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định, một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định, một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

Bình luận về tài liệu mot-so-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-co-dinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP