phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại nhct hk

80 80 0 Gửi tin nhắn cho Kira
Kira

Kira

Tải lên: 23,804 tài liệu

  • Loading...
1/80 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 22:40

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lêi nãi ®Çu Hoạt động huy động vốn là hoạt động tạo nguồn vốn, một hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. Nguồn vốn chính là nền tảng cho sự phát triển của ngân hàng, đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của mỗi ngân hàng. Hoạt động này chính là cơ sở tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vì thế, ngân hàng luôn phải quan tâm đến nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn của mình.Lãi suất huy động có tác động rất nhiều đến hiệu quả của hoạt động huy động vốn. Mặt khác lãi suất huy động có tính quyết định đối với việc mở rộng nguồn vốn, hay huy động một nguồn vốn mới. Với một chính sách lãi suất huy động hợp lý ngân hàng có thể mở rộng hoạt động huy động vốn với chi phí tiết kiệm, để từ đó mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Để làm rõ hơn tác động của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn, em xin trình bày bài viết : “ Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK ’’ cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Mong muốn thông qua bài viết này học hỏi được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình thực tập.Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 441Chuyờn thc tp tt nghipMc dự ó cú nhiu c gng, nhng do thi gian hn hp v kinh nghim thc t cha cú nhiu, nờn chuyờn ny khụng trỏnh khi nhng thiu sút v hn ch. Em rt mong c s hng dn ca thy hng dn cựng cỏc anh, cỏc ch phũng Khỏch hng s 2 thuc NHCT HK bi vit ny c hon thin hn. Em xin chõn thnh cm n ! CHNG I: lãi suất huy động và hoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mạiA. Lói sut huy ng v cỏc vn liờn quan I . Lói sut huy ng 1. Khỏi nim1.1. nh nghaSinh viờn: Lờ Hu Thanh Lp: Toỏn Ti chớnh 442Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngân hàng cung cấp dịch vụ với giá cả nhất định ,Với tư cách là trung gian tài chính, Ngân hàng phải trả giá cho khách hàng về phần lớn nguồn tiền mà ngân hàng huy động được. Lãi suất: Là tỷ lệ (%) của số lãi trên gốc trong thời gian nhất định. Ví dụ, lãi suất tiền gửi là 12%/ năm. Nếu khách hàng gửi vào ngân hàng 100 triệu, với thời hạn 6 tháng, thì ngân hàng sẽ phải trả số tiền lãi cho khách khi đến hạn là: 100 triệu * 6 tháng *12%/12= 6 triệu Lãi suất huy động: Là các loại lãi suất ngân hàng phải trả cho nguồn huy động bao gồm lãi suất tiền gửi giao dịch, lãi suất tiết kiệm và lãi suất tài trợ như lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay. Để đảm bảo thu nhập ròng, lãi suất huy động bình quân phải nhỏ hơn lãi suất tài trợ bình quân.1.2. Các loại lãi suất huy động 1.2.1. Lãi suầt huy động ngắn hạn và lãi suất huy động trung và dài hạn: Lãi suất được phân biệt theo thời gian ( kì hạn ) của nguồn tiền gửi. Thời hạn càng dài rủi ro càng lớn, do vậy lãi suất dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn.1.2.2. Lãi suất huy động cố định, thả nổi hoặc hỗn hợpSinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 443Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lãi suất thả nổi: Là lãi suất thay đổi theo cung cầu trên thị trường ( lãi suất thị trường ). Khi ngân hàng áp dụng lãi suất thả nổi, lãi sẽ tính theo lãi trên thị trường tại thời điểm tính lãi. Lãi suất thả nổi có thể hạn rủi ro lãi suất cho ngân hàng, tuy nhiên, lại gây khó khăn cho khách hàng trong việc lập kế hoạch đầu tư và vì vậy có thể gây rủi ro khách hàng. Phần lớn doanh nghiệp và người gưỉ tiết kiệm đều muốn chọn lãi suất cố định Lãi suất cố định: Là lãi ®îc định trước trong hợp đồng và không thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của hợp đồng. Lãi suất cố định giúp cho ngân hàng và khách hàng biết trước số lãi, tuy nhiên, có thể tạo ra rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trường thay đổi lớn. Lãi suất thả nổi thường được áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hµng. Lãi suất hỗn hợp: Là sự kết hợp giữa lãi suất thả nổi và lãi suất cố định: cố định trong một số lần trả và thay đổi sau một số lần trả lãi. Ví dụ Ngân hàng ĐT&PTVN cho vay 5 năm, thu lãi 3 tháng một lần. Ngân hàng áp dụng lãi suất hiện hành cho năm thứ nhất ( cố định trong 1 năm ) và sẽ thay đổi lãi suất trong từng năm tiếp theo. Lãi suất hỗn hợp thường được áp dụng cho các khoản huy động trung và dài hạn.1.2.3. Lãi suất huy động trần và sànSinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 444Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lãi suất trần là mức lãi suất cao nhất. Lãi suất sàn là mức lãi suất thấp nhất. Thứ nhất, lãi suất trần và sàn có thể do ngân hàng Nhà nước đặt ra và bắt ngân hàng thương mại phải tuân thủ để hạn chế các ngân hàng cạnh tranh đẩy giá tiền gửi lên quá cao có thể gây ra khủng hoảng thanh khoản ( hoặc độc quyền hạ giá tiền gửi gây tổn hại cho người tiết kiệm ), Ngân hàng Nhà nước qui định lãi suất trần và sàn phản ánh sự can thiệp trực tiếp của ngân hàng Nhà níc vào chính sách lãi suất của ngân hàng thương mại. Thứ hai, lãi suất trần và sàn do ngân hàng thương mại đặt ra. Nếu ngân hàng đang áp dụng lãi suất thả nổi mà nhà quản lí cho rằng lãi suất có xu hướng tăng ngân hàng có thể bán hợp đồng trần tiền gửi, tức là lãi suất tiền gửi cao nhất mà ngân hàng có thể trả; nếu lãi suất có xu hướng giảm, ngân hàng bán hợp đồng sàn lãi suất cho vay tức là lãi suất cho vay cao nhất mà khách hàng có thể trả. Hợp đồng lãi suất này nhằm hạn chế rủi ro lãi suất đối với ngân hàng thương mại.Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 445Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.2.4. Lãi suất thông thường và lãi suất ưu đãi Lãi suất thông thường được áp dụng cho đa số khách hàng của ngân hàng, đảm bảo cho ngân hàng trang trải chi phí và có thu nhập ròng cần thiết. Lãi suất ưu đãi có thể do Nhà nước quy định đối với những khách hàng, nghành, vùng đặc biệt như nghành cần khuyến khích, các vùng có nhiều khó khăn … Khi có chính sách ưu đãi, Nhà nước có thể có chính sách cấp bù lãi suất cho tổ chức tín dụng. Lãi suất ưu đãi do ngân hàng thương mại quy định, áp dụng cho những khách hàng lớn, có uy tín, lãi suất này thấp hơn lãi suất huy động thông thường song vẫn đảm bảo thu nhập ròng cho ngân hàng ro khách hàng không có rủi ro hoặc mức vay vốn lớn 1.2.5. Lãi suất nội tệ , ngoại tệ Lãi suất áp dụng cho nội tệ và ngoại tệ do các loại tiền khác nhau thường có cung cầu và mức độ rủi ro khác nhau. Tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, ngoại tệ mạnh ( đô la Mỹ ) được sử dụng trong thanh toán trong nươc và quốc tế. Do tâm lý của người tiết kiệm và do tính ổn định của ngoại tệ so với nội tệ, số tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có xu hướng gia tăng trong khi người vay lại e ngại vay ngoại tệ. Vì vậy, nhiều ngân hàng áp dụng phân biệt lãi suất nội tệ và ngoại tệ theo hướng lãi suất của ngoại tệ thấp hơn nội tệ.Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 446Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2 . Cơ chế lãi suất 2.1. Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ chế điÒu hành lãi suất của NHNN chi phối cơ chế quản lí lãi suất nói chung và lãi suất huy động của các NHTM . Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN ngày 30/05/2002 của Thống đốc NHNN VN đã xoá bỏ cơ chế điêù hành lãi suất cơ bản, chuyển sang cơ chế lãi suất thoả thuận, mà theo đó, việc kiểm soát lãi suất thị trường bằng công cụ hành chính đã chấm dứt, công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng để tác động và kiểm soát lãi suất thị trường biến động theo chiều hướng phù hợp với mục tiêu của chính sách tiền tệ.NHNN sử dụng các công cụ gián tiếp tác động và kiểm soát lãi suất thị trường như: tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi huy động, đưa ra các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm,…. Mô hình cơ chế điều hành lãi suất chủ đạo trong thời gian tới: + Lãi suất vay qua đêm > mức lãi suất khác nhằm điều tiết và chỉ đạo mặt bằng lãi suất thị trường, buộc các NHTM huy động trên thị trường tiền tệ. + Lãi suất tiền gửi qua đêm thường thấp.Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 447Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Lãi suất thị trường mở giao động giữa lãi suất cho vay qua đêm và lãi suất tiền gửi qua đêm, điều này chi phối lãi suất đấu thầu. + Lãi suất thị trường liên ngân hàng xoay quanh lãi suất thị trường mở giúp NHNN kiểm soát được lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, mà lãi suất trên thị trường liên ngân hàng là cơ sở xuất phát cho các NHTM xác định lãi suất đầu vào và đầu ra cho khách hàng. Cơ chế điều hành hệ thống lãi suất chủ đạo là sự tác động gián tiếp của lãi suất cho vay qua đêm đến lãi suất huy động, cho vay của NHTM thông qua lãi suất trung gian và nghiệp vụ thị trường mở và thị trương liên ngân hàng. Tự do hoá lãi suất tạo cơ hội cho ngân hàng chủ động trong việc đề ra các mức lãi suất trong quá trình hoạt động cho phù hợp với từng trường hợp, tõng đối tượng và từng giai đoạn, nâng cao khả năng huy động vốn. Thêm nữa, việc thực hiện tự do hoá lãi suất tạo sự linh hoạt, phát huy đúng tầm quan trọng của công cụ lãi suất trong quản lí kinh tế, thúc đẩy khả năng huy động vốn và sử dụng vốn, gia tăng đầu tư phát triển sản xuất kinh tế xã hội.2.2. Chính sách lãi suất huy động vốn của ngân hàng thương mại 2.2.1. Nội dung Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 448Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Huy động tiền gửi của các chủ thể trong nền kinh tế là kênh mà các ngân hàng luôn tập trung khai thác triệt để, bởi đây là nguồn lực dồi dào cho các NHTM nếu biết tận dụng năng lực, uy tín cuả mình để thu hút. Bên nguồn vốn trong bảng cân đối tài sản của các NHTM, khoản mục tiền gửi là khoản mục có số lượng chiếm tỷ trọng lớn, là khoản được sử dụng để đầu tư chủ yếu cho hoạt kinh doanh và để mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Mặt khác sự biến động của khoản mục này cũng chịu tác động rất lớn của chính sách lãi suất huy động vốn của ngân hàng. Vì vậy, các ngân hàng thường tập trung chủ động nâng cao việc huy động tiền gửi của các chủ thể trong nền kinh tế, và nghiên cứu chính sách lãi suất huy động chủ yếu đưa ra bảng biểu lãi suất đối với huy động tiền gửi.2.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách lãi suất huy động vốn Ngoài các nhân tố hình thành lãi suất huy động ( cung, cầu vốn ), việc đưa ra chính sách lãi suất huy động của mỗi ngân hàng, tại mỗi thời điểm còn phô thuộc vào một số nhân tố thuộc về tầm vi mô của ngân hàng. Thứ nhất, là tính chất của các nguồn tiền huy động được. Các nguồn vèn mà ngân hàng huy động được có sự khác nhau về thời hạn đáo hạn, qui mô, đối tượng gửi, mục đích gửi của khách hàng. Sự khác nhau về thời gian của các nguồn vốn này làm cho lãi suất của mỗi nguồn cũng có sự khác nhau, hình thành Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 449Chuyên đề thực tập tốt nghiệplãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn, Lãi suất ngắn hạn thường thấp hơn lãi suất dài hạn, vì những khoản đầu tư ngắn hạn có lợi tức không ổn định, làm lãi suất này biến động khá thường xuyên và với biên độ khá lớn. Ngân hàng muốn huy động được nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh của mình thì phải chịu chi phí huy động cao để đổi lại ngân hàng có cơ cấu vốn tốt đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu tư trung, dài hạn hoặc chi trả cho các doanh nghiệp và dân chúng. Thời gian của nguồn huy động khác nhau là nhân tố tạo sự khác biệt về lãi suất huy động của ngân hàng. Ngoài ra lãi suất huy động của ngân hàng còn phân biệt theo loại tiền mà ngân hàng huy động, mục đích gửi tiền của khách hàng, mục đích huy động của ngân hàng, dịch vụ đi kèm ví dụ như tiết kiệm có thưởng …., theo qui mô của lượng tiền mà ngân hàng huy động được. Nhìn chung, tiện ích mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng gửi tiền và người cho vay càng cao thì lãi suất huy động càng thấp và, qui mô của lượng tiền mà ngân hàng huy động được càng lớn thì lãi suất cho khoản vốn này càng có xu híng cao hơn. Mục đích gửi tiền vào ngân hàng của khách hàng không chỉ nhằm tiết kiệm mà còn nhằm hưởng các dịch vụ của ngân hàng. Nếu với mục đích sử dụng các dịch vụ của ngân hàng cung cấp là chủ yếu thì lãi suất không phải là yếu tố thu hút khách hàng gửi tiền. Vì vậy lãi suất loại tiền gửi này thường thấp.Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 4410 . lượng hoạt động huy động vốn của mình. Lãi suất huy động có tác động rất nhiều đến hiệu quả của hoạt động huy động vốn. Mặt khác lãi suất huy động có. hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Để làm rõ hơn tác động của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn, em xin trình bày bài viết : “ Phân tích ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại nhct hk, phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại nhct hk, phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại nhct hk

Bình luận về tài liệu phan-tich-anh-huong-cua-lai-suat-huy-dong-toi-hoat-dong-huy-dong-von-tai-nhct-hk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP