Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

38 1,874 8
locvung

locvung Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,905 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2012, 09:46

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại Lời cảm ơnHệ thống Ngân hàng mạnh hay yếu (về hoạt động) là phản ánh của nền kinh tế tơng ứng. "Ngân hàng là hệ thần kinh, là trái tim của nền kinh tế". Hệ thống Ngân hàng nói chung và Ngân hàng thơng mại nói riêng vì thế rất quan trọng. Ngân hàng là trung gian tài chính lớn, nguồn vốn do Ngân hàng cung cấp không chỉ lớn về số lợng mà còn có tính ổn định chi phí thấp.Viết về "Nghiệp vụ huy động vốn của Ngân hàng thơng mại". Em thấy đây là vấn đề mang tính thực tiễn và đòi hỏi khả năng cao là sinh viên năm thứ 3, đã đợc học môn chuyên ngành Lý thuyết tài chính tiền tệ. Em đã đợc cung cấp kiến thức để phân tích về nghiệp vụ này. Tuy nhiên đây là đề án của môn chuyên ngành đòi hỏi cao ở cách phân tích, và tập trung vấn đề theo trọng điểm. ở đây, em đã đợc sự giúp đỡ của thầy.Với tầm kiến thức hạn chế, chắc không tránh đợc những thiếu sót. Rất mong sự chỉ bảo của thầy, cô. Điều này thực sự cần thiết cho em bây giờ và sau này khi đã đi làm. Em xin trân trọng cảm ơn!Hà Nội, tháng năm 200 .Phần I: lời nói đầuTrải qua một tiến trình lịch sử dài tồn tại và không ngừng phát triển. Từ mông muộn, nguyên sơ đến thông minh uyên bác. Con ngời chúng ta đã tạo đợc đợc trên hành tinh này một nền văn minh rực rỡ. Trí tuệ con ngời đã kết tinh lại để hình thành nên các giá trị cả về văn hóa và vật chất.Sự phát triển của nền văn minh nhân loại gắn liền với sự phát triển về kinh tế - xã hội. Từ cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên diễn ra ở Anh vào thế kỷ 18, đến những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, cuộc cải cách kinh tế diễn ra sau này. Và cho đến một nền kinh tế phát triển cao hiện nay.Nói đến nền kinh tế hiện đại ngời ta thờng so sánh tầm cao của nó nh tầm mắt hớng lên tới đỉnh của những tòa nhà Ngân hàng nguy nga, tráng lệ. Vì hơn hết hệ thống Ngân hàng đợc coi nh "Hệ thần kinh, là trái tim của nền kinh tế", "Ngân hàng là doanh nghiệp đặc biệt" đóng vai trò trung tâm trong vô vàn các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế.Có thể nói hệ thống Ngân hàng nói chung và ngân hàng Thơng mại nói riêng có ảnh hởng bao trùm lên toàn bộ nền kinh tế. Các nghiệp vụ hình thành nên các hoạt động của Ngân hàng Thơng mại gắn với thực tiễn kinh tế sôi động. Trong đề án này em xin trình bày một trong các nghiệp vụ đó là "Nghiệp vụ huy động vốn của Ngân hàng Thơng mại". Đề án gồm có 4 phần sau:Phần I : Phần mở đầuPhần II: Nội dung gồm có hai chơngChơng 1: Ngân hàng thơng mại và hoạt động của Ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế thị trờng Chơng 2: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thơng mạiPhần III: Lời kếtPhần IV: Phần phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo.2Phần II: nội dungChơng 1: Ngân hàng thơng mại và hoạt động của Ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế thị trờngI. Khái quát về Ngân hàng thơng mại.1. Thế nào là Ngân hàng thơng mại.Ngân hàng đợc coi là một sản phẩm độc đáo của nền sản xuất hàng hóa trong kinh tế thị trờng. Một động lực quan trọng cho sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Tất cả các quốc gia muốn nền kinh tế của mình phát triển, đều phải xây dựng hệ thống Ngân hàng có chất lợng cao. Mỗi nớc khác nhau sẽ có một khái niệm và mô hình tổ chức Ngân hàng khác nhau. Thông thờng, ngời ta phải dựa vào tính chất và mục đích, đối tợng hoạt động của nó trên thị trờng tài chính.ở nớc ta trong Pháp lệnh Ngân hàng, HTX tín dụng và Công ty tài chính năm 1990 có đa ra khái niệm: "Ngân hàng thơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ, mà hoạt động thờng xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh toán".Luật các tổ chức tín dụng (Luật số 02/1997/QH10) Điều 20: "Ngân hàng thơng mại là loại hình tổ chức tín dụng đợc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh khác có liên quan". Trong đó: "hoạt động Ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng với nội dung thờng xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán".Luật Ngân hàng của Pháp năm 1941 định nghĩa: "Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ và các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính".Luật Ngân hàng của ấn Độ, năm 1959 bổ sung: "Ngân hàng là cơ sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay hay tài trợ, đầu t".3Luật Ngân hàng của Đan Mạch năm 1930: "Những nhà băng thiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thơng mại và các giá trị địa ốc, các phơng tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân ."Các định nghĩa trên chỉ khác nhau về mặt thể hiện song trong nội dung chủ yếu đều hớng tới tính chất nhận tiền ký thác, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn, để sử dụng cho vay, chiết khấu và các nghiệp vụ kinh doanh khác.Đối với nớc ta, trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc. Thực hiện nhất quan chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hớng XHCN. Mọi ngời đợc tự do kinh doanh theo pháp luật. Đ-ợc pháp luật bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp. Các hình thức sở hữu có thể đan xen với nhau hình thành nên các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng. Theo hớng này, nền kinh tế hàng hóa phát triển tất yếu sẽ đòi hỏi cần có nhiều loại hình Ngân hàng và các tổ chức tín dụng ra đời.2. Sơ lợc về lịch sử hình thành.Ngân hàng thơng mại hình thành và ra đời lần đầu tiên ở Châu Âu. Kể từ khoảng giữa thế kỷ 14, ở Châu Âu tồn tại các lãnh địa riêng biệt. Các lãnh địa này diện tích và dân số không lớn lắm. Trong sự tồn tại và phát triển của chúng không thể thiếu đợc sự trao đổi, giao thơng buôn bán với các lãnh địa khác. Tuy nhiên, các lãnh địa khác nhau lại sử dụng các loại tiền tệ khác nhau và cũng có tiềm lực kinh tế khác nhau. Trớc tình hình đó, để các hoạt động giao thơng đợc diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Đã hình thành nên các tổ chức thu đổi tiền. Hình thức này là khi các thơng gia vào lãnh địa họ sẽ đổi tiền của mình lấy tiền lu hành trong lãnh địa, và chịu một phần chi phí thu đổi. Việc đổi tiền này lấy tiền khác dựa vào tiềm lực kinh tế của những lãnh địa có đồng tiền đó. Dần dần tổ chức thu đổi này lớn mạnh và kiêm luôn việc giữ hộ tiền và thanh toán hộ. Trong khi giữ số tiền nhàn rỗi (do cha đến thời hạn thanh toán hộ) nhằm thu lợi, họ tiến hành cho vay lấy lãi. Việc cho vay này có căn cứ trên đặc tính "vô danh" của đồng tiền. Tức là họ hoàn toàn có thể lấy số tiền ngời gửi cha đến thời hạn thanh toán và thanh toán cho ngời rút tiền. Cùng với thời gian, hoạt động sản 4xuất kinh doanh giao thơng ngày càng phát triển, tổ chức này cũng ngày càng lớn mạnh và hình thành các loại hình thơng mại đầu tiên.Tóm lại, Ngân hàng thơng mại là một trung gian tài chính ra đời dựa trên cơ sở của sự phát triển sản xuất và trao đổi hàng hóa và dựa trên sự khác biệt về tiền tệ giữa các vùng, các khu vực.3. Vai trò, vị thế và tầm quan trọng của Ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế.Ngân hàng thơng mại ra đời do yêu cầu của sự phát triển của nền kinh tế. Cơ sở nền sản xuất và lu thông hàng hóa, và nền kinh tế ngày càng phát triển càng cần đến hoạt động của các Ngân hàng thơng mại. Thông qua việc thực hiện các chức năng, vai trò của mình nhất là chức năng trung gian tín dụng Ngân hàng thơng mại đã trở thành một bộ phận thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sự đóng góp này thể hiện nh sau:* Thứ nhất: Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế:Nền kinh tế phát triển càng cao, thì nhu cầu về vốn càng lớn. Vốn đóng vai trò rất quan trọng trong việc đầu t mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh duy trì chính hoạt động đó nhằm đảm bảo hiệu quả của doanh nghiệp.Chịu trách nhiệm với nhiệm vụ này. Ngân hàng thơng mại đã đứng ra huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mọi tổ chức, cá nhân mọi thành phần kinh tế (vốn tạm thời nhàn rỗi đợc giải phóng từ quá trình sản xuất, từ nguồn tiết kiệm của dân c .). Thông qua nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thơng mại đã cung cấp vốn cho nền kinh tế, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho quá trình tái sản xuất. Nhờ đó các doanh nghiệp sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, góp phần nâng cao hiệu quả của cả nền kinh tế.* Thứ hai: Ngân hàng là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trờng. Nền kinh tế thị trờng là nền kinh tế mà trong quá trình vận động chịu tác động của rất nhiều các quy luật kinh tế khách quan nh quy luật cung, cầu, cạnh tranh. Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế này cũng không thoát khỏi sự tác động mạnh mẽ của các quy luật kinh tế khách quan đó. Muốn tồn tại các doanh nghiệp buộc phải thỏa mãn các yêu cầu của thị trờng về: phơng diện giá 5cả, khối lợng, chất lợng, mẫu mã, cải tiến máy móc, trang thiết bị, tìm tòi nghiên cứu, đầu t . Tuy nhiên tất cả những hoạt động này đều cần có phải có l-ợng vốn nhất định (thờng vợt quá khả năng vốn tự có của doanh nghiệp). Giải quyết khó khăn này, doanh nghiệp có thể tìm đến với Ngân hàng xin vay vốn. Vì vậy Ngân hàng chính là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trờng.* Thứ ba: Ngân hàng thơng mại là công cụ để Nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế.Thông qua hoạt động tín dụng và thanh toán giữa các Ngân hàng trong hệ thống, các Ngân hàng thơng mại đã góp phần mở rộng hay thu hẹp lợng tiền trong lu thông. Hơn nữa, bằng việc cấp các khoản tín dụng cho nền kinh tế, Ngân hàng thơng mại thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp, phân chia vốn của thị trờng điều khiển chúng một cách có hiệu quả, thực thi vai trò điều tiết vĩ mô đúng theo phơng châm" Nhà nớc điều tiết Ngân hàng, Ngân hàng dẫn dắt thị trờng" * Thứ t: Ngân hàng thơng mại là cầu nối giữa nền ktc quốc gia với nền tài chính quốc tế.Xu thế liên kết, hợp tác, khu vực hóa, toàn cầu hóa đã là xu thế chung trên thế giới hiện nay. Xu thế này có ảnh hởng tới mọi quốc gia. Chính xu thế đó đã khiến các quốc gia tuy cách xa nhau về mặt địa lý vẫn xích lại gần nhau hơn. Bởi sự phát triển của nền kinh tế mỗi quốc gia luôn gắn với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và là một bộ phận không thể thiếu, cấu thành nên sự phát triển đó. Ngân hàng thơng mại với các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ hối đoái và các nghiệp vụ khác đã góp phần thúc đẩy ngoại thơng mở rộng. Cũng thông qua các hoạt động thanh toán, buôn bán ngoại hối, quan hệ tín dụng với Ngân hàng nớc ngoài, hệ thống Ngân hàng đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nớc phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế.4. Các loại hình Ngân hàng thơng mại.a. Chia theo tính chất hoạt động.* Ngân hàng chuyên doanh và đa năng.6- Ngân hàng chuyên doanh: là Ngân hàng ngày chỉ tập trung cung cấp một số dịch vụ Ngân hàng. Ví dụ nh chỉ cho vay đối với xây dựng cơ bản, hoặc đối với nông nghiệp, hoặc chỉ cho vay (không bảo lãnh hoặc cho thuê) . Tính chuyên môn hóa cao cho phép Ngân hàng có đợc đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ. Tuy nhiên, loại Ngân hàng này thờng gặp rủi ro lớn khi ngàng hoặc lĩnh vực hoạt động mà Ngân hàng phục vụ sa sút.- Ngân hàng đa năng: là Ngân hàng cung cấp mọi dịch vụ Ngân hàng cho mọi đối tợng. Đây là xu hớng hoạt động chủ yếu hiện nay của các Ngân hàng thơng mại. Ngân hàng đa năng thờng là Ngân hàng lớn (hoặc sở hữu Công ty). Tính đa dạng sẽ giúp Ngân hàng tăng thu nhập và hạn chế rủi ro.* Ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ.- Ngân hàng bán buôn là Ngân hàng chủ yếu cung cấp các dịch vụ cho các Ngân hàng, các Công ty tài chính, cho Nhà nớc, cho các doanh nghiệp lớn. Ngân hàng bán buôn thờng là Ngân hàng lớn hoạt động tại các trung tâm tài chính quốc tế, cung cấp các khoản tín dụng lớn.- Ngân hàng bán lẻ là Ngân hàng chủ yếu cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân, với các khoản tín dụng nhỏ.Với xu hớng phát triển hiện nay, rất ít Ngân hàng chỉ có bán lẻ hoặc bán buôn. Các Ngân hàng nhỏ thờng là Ngân hàng bán lẻ. Các Ngân hàng lớn kết hợp cả hai.b. Các loại hình Ngân hàng thơng mại chia theo cơ cấu tổ chức.- Đó là Ngân hàng sở hữu Công ty và Ngân hàng không sở hữu Công ty. Ngân hàng sở hữu Công ty là Ngân hàng nắm giữ phần lớn vốn của Công ty, cho phép Ngân hàng đợc quyền tham gia quyết định các hoạt động cơ bản của Công ty.- Ngân hàng đơn nhất và Ngân hàng có chi nhánh: Ngân hàng đơn nhất đợc hiểu là Ngân hàng không có chi nhánh, tức là các dịch vụ Ngân hàng chỉ do một hội sở Ngân hàng cung cấp.Ngân hàng có chi nhánh thờng là Ngân hàng có vốn tơng đối lớn, cung cấp dịch vụ Ngân hàng thông qua nhiều đơn vị Ngân hàng. Việc thành lập chi nhánh thờng bị kiểm soát chặt chẽ bởi Ngân hàng Nhà nớc thông qua các quy 7định về mức vốn sở hữu, về chuyên môn của đội ngũ cán bộ, về sự cần thiết của dịch vụ Ngân hàng trong vùng.5. Vai trò cơ bản về hệ thống Ngân hàng Việt Nam a. Ngân hàng trong cơ chế kế hoạch hóa.Tổ chức tín dụng đầu tiên của nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Nha tín dụng, đợc thành lập 1951. Là tiền thân của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam. Trong cơ chế kế hoạch tập trung và trong điều kiện chiến tranh, Ngân hàng Nhà nớc phải thực hiện các kế hoạch tiền tệ tín dụng đợc giao. Lãi suất, tỷ giá, tỷ lệ cho vay . phải hớng vào phục vụ các doanh nghiệp Nhà nớc, các HTX và phục vụ quốc phòng để hoàn thành các kế hoạch 5 năm, phát triển kinh tế miền Bắc đồng thời chi viện cho tiền tuyến. Ngân hàng Nhà nớc đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nớc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kiến thiết đất nớc sau năm 1975.Sau năm 1975, nền kinh tế nớc ta phải đối đầu với thử thách lớn: viện trợ bị giảm sút, đất nớc đã chịu sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, chuyển đổi sang một cơ chế kinh tế mới khi chiến tranh kết thúc . Ngân hàng Nhà nớc phải in tiền để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Lợng tiền cung ứng gia tăng trong điều kiện sản lợng không tăng kịp đã đẩy lạm phát lên cao trong những năm 80. Lạm phát gia tăng làm xói mòn tiết kiệm, khuyến khích tích trữ và đầu cơ dẫn đến gia tăng mạnh nhu cầu vay vốn từ Ngân hàng. Lãi suất thực âm, tỷ giá bị bóp méo, tiền lơng không đủ trang trải các chi phí tối thiểu . nên Ngân hàng càng phải in nhiều tiền. Ngân hàng đã không bảo đảm đợc vốn, không tính toán đợc hiệu quả kinh tế, bị kéo vào vòng xoáy của siêu lạm phát.b. Hệ thống Ngân hàng trong chuyển đổi cơ chế kinh tế.Mô hình tổ chức đã đợc thay đổi căn bản tách chức năng quản lý hoạt động tiền tệ, tín dụng đối với chức năng kinh doanh tiền tệ, đa dạng các loại hình Ngân hàng, từng bớc xóa bỏ độc quyền, chuyển sang cạnh tranh có sự quản lý của Nhà nớc.8Tháng 5/1990, hai pháp lệnh Ngân hàng (pháp lệnh Ngân hàng Nhà nớc, pháp lệnh Ngân hàng HTX tín dụng và Công ty tài chính) ra đời là bớc ngoặt quan trọng trong hoạt động của toàn hệ thống Ngân hàng là hệ thống Ngân hàng hai cấp bao gồm Ngân hàng Nhà nớc và các Ngân hàng thơng mại, HTX tín dụng, Công ty tài chính . pháp lệnh đã khẳng định tính đa hình thức sở hữu, đa loại hình, đa thành phần và kinh doanh đa năng của hệ thống Ngân hàng th-ơng mại. Pháp lệnh đã mở đờng cho quá trình phát triển các loại hình Ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm Ngân hàng quốc doanh Ngân hàng thơng mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và nớc ngoài, chi nhánh Ngân hàng nớc ngoài tại Việt Nam.Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Luật về Ngân hàng Nhà nớc và Luật về các tổ chức tín dụng. Luật các tổ chức tín dụng đã tạo môi trờng pháp lý mới cho sự phát triển của các Ngân hàng.II. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thơng mại.1. Nghiệp vụ huy động vốn.Đây là nghiệp vụ cơ bản, đầu tiên quan trọng nhất của một Ngân hàng th-ơng mại. Vốn đợc Ngân hàng huy động dới nhiều hình thức khác nhau và sử dụng (sau khi đảm bảo một tỷ lệ dự trữ bắt buộc) với trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi. Nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại gồm vốn tự có (vốn chủ sở hữu), vốn vay, vốn khác. Ngân hàng thờng sử dụng các nghiệp vụ huy động vốn sau:* Vốn tự có của Ngân hàng: đây là nguồn vốn thuộc sở hữu của riêng các Ngân hàng thơng mại. Trong thực tế nguồn vốn này không ngừng tăng lên từ kết quả hoạt động kinh doanh của bản thân Ngân hàng thơng mại mang lại, nó đóng góp một phần đáng kể vào hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng th-ơng mại.* Nghiệp vụ tiền gửi: đây là nghiệp vụ phản ánh các khoản tiền gửi từ các doanh nghiệp vào để thanh toán hoặc nhằm mục đích bảo quản tài sản mà từ đó Ngân hàng thơng mại có thể huy động đợc. Ngoài ra các Ngân hàng còn huy 9động các khoản tiền nhàn rỗi của các cá nhân hay hộ gia đình gửi vào Ngân hàng với mục đích hởng lãi.* Nghiệp vụ tiền vay: phản ánh quá trình tạo ra nguồn vốn bằng cách vay các tổ chức tín dụng trên thị trờng tiền tệ và vay Ngân hàng Trung Ương dới các hình thức tái chiết khấu, vay có bảo đảm . mục đích tạo sự cân đối trong điều hành vốn của bản thân Ngân hàng thơng mại khi họ không tự cân đối đợc trên cơ sở khai thác tại chỗ.* Nghiệp vụ huy động vốn khác: thông qua nghiệp vụ Ngân hàng thơng mại có thể tạo vốn cho mình thông qua việc nhận làm đại lý hay ủy thác vốn cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nớc.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn.Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian "đi vay để cho vay". Do vậy mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng sau khi đã huy động đợc một lợng vốn là làm sao sử dụng nguồn vốn mà không bị rơi vào tình trạng kẹt vốn. Ngân hàng cần phải nghiên cứu và đa ra chiến lợc sử dụng vốn của mình.* Một là, Ngân hàng tiến hành cho vay.Cho vay là một hoạt động quan trọng bậc nhất của Ngân hàng thơng mại. theo thống kê, khoảng 60 - 70% thu nhập của Ngân hàng là từ các hoạt động cho vay. Thành công hay thất bại của một Ngân hàng tuy thuộc chủ yếu vào thực hiện, kế hoạch tín dụng và thành công của tín dụng xuất phát từ chính sách cho vay của Ngân hàng. Các loại cho vay có thể phân loại bằng nhiều cách, bao gồm: mục đích, hình thức bảo đảm, kỳ hạn, nguồn gốc và phơng pháp hoàn trả .* Hai là tiến hành đầu t.Đi đôi với sự phát triển của xã hội là sự xuất hiện hàng loạt những nhu cầu khác nhau. Với t cách là chủ thể hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, đòi hỏi Ngân hàng phỉa luôn nắm baét đợc thông tin, đa dạng các nghiệp vụ đẻ cung cấp đầy đủ kịp thời nguồn vốn cho nền kinh tế. Ngoài hình thức phổ biến là cho vay, Ngân hàng còn sử dụng vốn để đầu t. Có hai hình thức chủ yếu mà các Ngân hàng thơng mại có thể tiến hành là:10[...]... hoạt động của NHTM trong nền KTTT 2I. Khái quát về Ngân hàng thơng mại 21. Thế nào là Ngân hàng thơng mại 22. Sơ lợc vè lịch sử hình thành 33. Vai trò, vị thế và tầm quan trọng của NHTM trong nền kinh tế 44. Các loại hình Ngân hàng thơng mại 6II. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thơng mại 81. Nghiệp vụ huy động vốn 82. Nghiệp vụ sử dụng vốn 93. Nghiệp vụ khác 10Chơng 2: Hoạt động huy động vốn. .. công tác huy động vốn của Ngân hàng thơng mại 231. Môi trờng kinh doanh 232. Các nhân tố thuộc về bản thân Ngân hàng 2537 Kết luậnHoạt động của hệ thống Ngân hàng nói chung và Ngân hàng thơng mại nói riêng có ảnh hởng tới toàn bộ nền kinh tế. Nghiệp vụ huy động vốn đóng vai trò then chốt, trong hệ thống nghiệp vụ của Ngân hàng. Ngân hàng thơng mại cần sử dụng tốt các hình thức huy động vốn trong... cho Ngân hàng. 3. Các hiệu quả huy động vốn. Hình thức huy động vốn là những cách thức Ngân hàng sử dụng để thu hút nguồn vốn. Hình thức huy động càng đa dạng thì vốn chảy vào Ngân hàng càng nhiều. Vì vậy độ đa dạng của các hình thức huy động vốn chính là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn chính là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của công tác huy động ở các Ngân hàng thơng mại. Sự... hoạt động của Ngân hàng Thơng mại gắn với thực tiễn kinh tế sôi động. Trong đề án này em xin trình bày một trong các nghiệp vụ đó là " ;Nghiệp vụ huy động vốn của Ngân hàng Thơng mại& quot;. Đề án gồm có 4 phần sau:Phần I : Phần mở đầuPhần II: Nội dung gồm có hai chơngChơng 1: Ngân hàng thơng mại và hoạt động của Ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế thị trờng Chơng 2: Hoạt động huy động vốn của. .. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thơng mại 12I. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thơng mại 12II. Phân loại nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại 121. Vốn tự có (vốn chủ sở hữu) 122. Vốn huy động 123. Vốn khác 16III. Các hình thức huy động vốn chủ yếu của NHTM trong nền kinh tế thị trờng 161. Căn cứ vào công cụ huy động 162. Chính sách khuyếch trơng Marketing 213. Chi phí huy động 22IV. Các nhân... doanh của Ngân hàng Ngân hàng là trung gian tài chính. Vốn của Ngân hàng trong đó vốn huy động là đầu vào chiếm tỷ trọng cao nhất và có vai trò quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ngân hàng không thể đợc coi là có hiệu quả trong công tác huy động vốn nếu nguồn vốn huy động đợc lại thiếu hoặc thừa so với nhu cầu hoạt động của Ngân hàng. Mặt khác tình trạng không cân đối vốn. .. còn việc vốn có đợc huy động hay không phải phụ thuộc vào chủ trơng đờng lối chính sách, kế hoạch của Ngân hàng. Cuối cùng hiệu quả của công tác huy động vốn ở Ngân hàng thơng mại đ-ợc đánh giá thông qua một số chỉ tiêu cụ thể. Tính ổn định của nguồn vốn, chi phí huy động vốn, các hình thức huy động vốn, và khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tính ổn định của nguồn vốn ở... Ngân hàng lớn kết hợp cả hai.b. Các loại hình Ngân hàng thơng mại chia theo cơ cấu tổ chức.- Đó là Ngân hàng sở hữu Công ty và Ngân hàng không sở hữu Công ty. Ngân hàng sở hữu Công ty là Ngân hàng nắm giữ phần lớn vốn của Công ty, cho phép Ngân hàng đợc quyền tham gia quyết định các hoạt động cơ bản của Công ty.- Ngân hàng đơn nhất và Ngân hàng có chi nhánh: Ngân hàng đơn nhất đợc hiểu là Ngân. .. Ngân hàng cung cấp mọi dịch vụ Ngân hàng cho mọi đối tợng. Đây là xu hớng hoạt động chủ yếu hiện nay của các Ngân hàng thơng mại. Ngân hàng đa năng thờng là Ngân hàng lớn (hoặc sở hữu Công ty). Tính đa dạng sẽ giúp Ngân hàng tăng thu nhập và hạn chế rủi ro.* Ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ.- Ngân hàng bán buôn là Ngân hàng chủ yếu cung cấp các dịch vụ cho các Ngân hàng, các Công ty tài chính,... vậy, công tác huy động vốn không thể có hiệu quả khi mà nguồn vốn huy động đợc lại không đạt đợc quy mô nhất định theo kế hoạch huy động của Ngân hàng hay không đáp ứng nổi nhu cầu về khối lợng vốn cho kinh doanh, cơ cấu vốn của Ngân hàng lại không có sự hợp lý giữa các nguồn vốn huy động ngắn hạn, trung và dài hạn, giữa vốn ngoại tệ và vốn nội tệ. Đối với Ngân hàng, do mỗi nguồn vốn có những điểm . dụng vốn có hiệu quả.12Chơng 2: hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thơng mạiI. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thơng mại .Vốn của Ngân hàng thơng mại là. nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thơng mại. 1. Nghiệp vụ huy động vốn. Đây là nghiệp vụ cơ bản, đầu tiên quan trọng nhất của một Ngân hàng th-ơng mại. Vốn đợc Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

Bình luận về tài liệu nghiep-vu-huy-dong-von-cua-ngan-hang-thuong-mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP