Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

windy
windy(1686 tài liệu)
(21 người theo dõi)
Lượt xem 287
6
Tải xuống 8,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 47 | Loại file: DOCX
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 15:54

Mô tả: Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HNMỤC LỤCLời nói đầu…………………………………………………………….2Phần 1 : Tổng quan dự án …………………………………………… . 3Phần 2 : Công bố dự án ………………………………………………12Phần 3 : Lập kế hoạch thực hiện dự án …………………………… 13 1. Bảng công việc ……………………………………………. 132. Quản lý rủi do dự án……………………………………….173. Lịch biểu công tác……………………………………………214. Tài chính ………………………………… 26Phần 4 : Thực hiện dự án …………………………………………….28 1. Quy trình quản lý …………………………………………………282. Các mốc kiểm soát ………………………………………………293. Diễn tiến quá trình thực hiện ……………………………………. 293.1. Xác định yêu cầu ……………………………………………. 303.2. Thiết kế ……………………………………………………… 323.3. Lập trình …………………………………………………… . 343.4. Kiểm thử …………………………………………………… 383.5. Triển khai, đóng gói, nghiệm thu …………………………… 403.6. Tổng kết dự án ………………………………………………. 423.7. Tổng kết quá trình quán lý dự án ……………………………. 44Phần 5 : Kết thúc dự án ……………………………………………… 46Phần 6 : Các biên bản cuộc họp ……………………………………… 471Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở1Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HNLỜI NÓI ĐẦUỞ những bệnh viện ,nhất là những bệnh viện lớn,trong một ngày có thể có hàng trăm bệnh nhân nhập/xuất viện.Những thông tin về mỗi bệnh nhân cần phải được ghi lại và lên danh sách để phục vụ cho việc theo dõi khám chữa bệnh và các công tác quản lý khác.Ngay cả khi bệnh nhân đã xuất viện thì những thông tin về bệnh án của họ vẫn cần phải được lưu lại trong hồ sơ bệnh nhân.Thử tưởng tượng nếu thực hiện công việc trên theo cách thủ công truyền thống là ghi vào sổ sách.Chắc chắn công việc muốn nhanh thì sẽ tốn nhiều nhân công,mà tính chính xác không cao.Việc tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân có nhiều khó khăn hay việc bảo quản sổ sách cũng gây ra không ít phiền toái cho người làm quản lý.Cùng với sự phát triển nhanh chóng của CNTT nói chung,các phần mềm cũng phát triển theo, phục vụ ngày càng nhiều cho con người làm việc ngày càng hiệu quả hơn, đỡ tốn công sức hơn và quản lý được công việc một cách chặt chẽ hơn, chống được những thất thoát về tư liệu, tài chính cũng như quản lý nhân sự. Quản lý bệnh nhân là một phần mềm như vậy.2Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở2Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HNPHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁNChủ đầu tư : Khoa Công nghệ tin học - Viện Đại Học Mở Hà Nội.Khách hàng : Bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội.Địa chỉ khách hàng : 78 Đường Giải Phóng - Phương Mai - Hà NộiĐơn vị thực hiện : Nhóm 9 - Lớp 04B1 – Khoa Công Nghệ Tin Học Viện Đại Học Mở Hà NộiTên dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhânMã số dự án : MS09Ngày bắt đầu dự án : 26/09/2007Ngày kết thúc dự án : 30/03/20081.Mục đích Xây dựng phần mềm quản lý danh sách bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN. 3Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở3Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN2. Mục tiêu - Xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ nguyên tắc quản lý hiện tại.- Phần mềm có giao diện thân thiện,dễ sử dụng.- Có khả năng thích nghi với những biến đổi trong tương lai.- Xây dựng các mô đun: quản lý hồ sơ, quản lý bệnh án, tìm kiếm .- Quản lý được thông tin của 10000 bệnh nhân.- Thời gian thực hiện: 6 tháng.- Thời gian sử dụng: trên 20 năm.- Chi phí dự kiến:233.000.000 VNĐ3.Phạm vi và các bên liên quan+ Những người có liên quan đến ứng dụng của phần mềm: - Các cán bộ quản lý của bệnh viện Bạch Mai. + Những hoạt động nghiệp vụ được tin học hóa- Lưu hồ sơ thông tin cá nhân của bệnh nhân nhập viện.-Lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.-Việc tìm kiếm thông tin của bệnh nhân.+ Chủ đầu tư:Khoa Công nghệ tin học-Viện ĐH Mở HN+ Ban quản lý dự án:Nhóm 9-lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở HN4Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở4Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN4.Nhân sựĐội thực hiện dự án nhóm 9 bao gồm 5 thành viên: Phạm Công Thành(Trưởng Nhóm)• Họ Và Tên : Phạm Công Thành• Ngày sinh : 19/07/1986• Giới Tính : Nam.• Quê Quán : Thành phố Hạ Long-Quảng ninh.• Nơi Ở Hiện Tại : Phương Liên – Hà Nội.• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội).• Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB/VB.Net, Javascript.- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.- Ngoại Ngữ: Anh, Trung,Nhật.- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Trần Trung Bách5Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở5Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN• Họ Và Tên : Trần Trung Bách• Ngày sinh : 2/7/1986• Giới Tính : Nam.• Quê Quán : Nam Định.• Nơi Ở Hiện Tại : Cầu Giấy - Hà Nội• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội).• Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript.- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.- Ngoại Ngữ: Trình Độ C Tiếng Anh.- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Phạm Hùng Mạnh• Họ Và Tên : Phạm Hùng Mạnh• Ngày sinh : 22/10/19866Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở6Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN• Giới Tính : Nam.• Quê Quán : Hòa Bình• Nơi Ở Hiện Tại : Tân Mai – Hà Nội• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội).• Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript.- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.- Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh.- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Nguyễn Thiên Ninh• Họ Và Tên : Nguyễn Thiên Ninh• Ngày sinh : 26/11/1985• Giới Tính : Nam.7Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở7Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN• Quê Quán : Hà Tây• Nơi Ở Hiện Tại : Hà Tây• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội).• Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript.- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.- Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh.- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Bùi Minh Hiếu• Họ Và Tên : Bùi Minh Hiếu• Ngày sinh : 7/9/1983• Giới Tính : Nam.• Quê Quán : Hà Nội8Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở8Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN• Nơi Ở Hiện Tại : Hà Nội• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội).• Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Assembly, VB, Javascript.- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.- Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh.- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.4.Yêu cầu+ Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác khi có yêu cầu.+ Đảm bảo tính thuận tiện trong sử dụng và tính an toàn, toàn vẹn dữ liệu trong khai thác thông tin, tính phân quyền sử dụng phần mềm.5.Nguyên tắc xây dựng hệ thống 9Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở9Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN+ Hiệu năng : Phần mềm phải có tốc độ làm việc cao, cung cấp được các thông tin một cách nhanh chóng đến với người sử dụng.+ Khả năng quản trị : Phần mềm phải có khả năng quản trị thuận tiện, dễ dàng.+ An toàn dữ liệu : Đảm bảo an toàn thông tin về bệnh án của bệnh nhân+ Tính thích nghi : Dễ dàng thay đổi, nâng cấp hệ thống.6.Các yêu cầu a)Yêu cầu phần cứng Cần có hệ thống các máy tính được kết nối với nhau và kết nối với Internet.Mỗi máy được chia ra theo các chức năng khác nhau như nhập thông tin bệnh nhân,bệnh án,tìm kiếm thông tin bệnh nhân b)Yêu cầu về tổ chức duy trì cho phần mềm + Để phần mềm phát huy tác dụng tối đa và đạt hiệu quả cao, cần một cơ chế tổ chức, quản lý hợp lý. Các thông tin được nhập vào chính xác,rõ ràng. + Những người quản lý cần phải được hướng dẫn để sử dụng thành thạo các tính năng của chương trình.7. Kế hoạch và sản phẩm bàn giao cho khách hànSTTSản phẩm Thời gian Địa điểm10Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở10 . Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN(0.0)Thiết kế phần mềm( 2.0 )Xây dựng phần mềm( 3.0)Kiểm thử phần mềm( 4.0)Bảo trì phần mềm( 5.0)Phân. hàng(1.1.3)14Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HNXây dựng phần mềm( 3.0)Lập trình(3.1.1 )Xây dựng cơ sở dữ liệu(3.1.1.1 )Xây dựng giao diện(3.1.1.2)Xây

— Xem thêm —

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân, Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân, Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu xay-dung-phan-mem-quan-ly-benh-nhan

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15215611457825 s. Memory usage = 17.84 MB