KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN

6 82 0 Gửi tin nhắn cho Nước nở hoa
Nước nở hoa

Nước nở hoa

Tải lên: 10,148 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 16:04

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHChi ®oµn trêng THCS Trung Kªnh o0o KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀNNăm học: 2011 - 2012I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1. Danh sỏch on viờn:STT Họ và tênNăm sinhHệ đào tạo& Cmôn chínhNămvàongànhNgày về nhận công tácNam Nữ1 Phạm Đình Hân 08/11/1977 ĐH Lý 1999 06.09.20002 Nguyễn Văn Hiệp 16/08/1980 CĐ Nhạc 2001 28.08.20023 Trần Văn Hng 01/01/1980 ĐH Sinh 2000 28.08.20024 Nguyễn Ngọc Hùng 24/10/1980 CĐ Sinh - Hoá 2004 5 Nguyễn Hữu Bắc 07/02/1980 CĐ Lý 2003 20.01.20036 Nguyễn Xuân Tởng 17/02/1981 CĐ Sử 2004 01.04.20047 Ngô Xuân Hoa 20/11/1979 ĐH Anh 2000 01.04.20058 Nguyễn Văn Phục 26/04/1978 CĐ Hoạ 2004 01.12.20049 Nguyễn Văn Độ 25/08/1981 CĐ Lý 2005 01.12.200510 Âu Thị Hào 08/02/1976 CĐ Thể dục 1997 01.01.200711 Lê Thị San 29/05/1978ĐH Ngoại ngữ 2004 15.08.200712 Nguyễn Thị Soi 26/1/1985CĐ Văn - Địa 2008 02.01.200713 Lã Thị Lý 13/03/1979 TC Kế toán 2001 15.09.200114 Nguyễn Thị Miền 09/05/1985 CĐ Văn- Sử 2008 12/11/200815 Phạm Văn Tiền 05/01/1985 TC Văn th 2006 15.10.200616 NguyễnThị Nga 15/10/1979 CĐ Kế toán 2002 01.09.20072. Tỡnh hỡnh chung ca Chi on:Chi on trng THCS Trung Kờnh l mt chi on cú c thự riờng so vi cỏc chion khỏc trong ton xó. Bờn cnh nhng hot ng chung thỡ chi on cú nhng nhm vriờng ca nm hc. Trong nhng nm qua chi on luụn c s quan tõm ch o ca oncp trờn, ca chi b nh trng, ban giỏm hiu v cỏc t chc on th trong nh trng.Hin nay chi on cú 16 on viờn giỏo viờn. Trong ú cú 4 ng chớ l ng viờn,L mt chi on cú s lng on viờn tng i ụng v c cụng tỏc, hc tp mt cỏchtp trung nờn trong quỏ trỡnh hot ng cng gp nhiu thun li. Trong nhng nm qua chion luụn c on cp trờn khen thng v ghi nhn cú c kt qu ú nh vo s onkt, thng nht, nng ng, trong cỏc hot ng ca anh ch em trong chi on. Trong chion mi on viờn l mt nhõn t tớch cc khụng ch trong cụng tỏc on m cụng tỏcchuyờn mụn nh son, ging, chm tr ỳng quy nh. Khụng ngng hc tp nõng caotrỡnh chuyờn mụn nghip v, phi hp tt gia cỏc on viờn vi cỏn b, ng nghip hon thnh tt nhim v c giao. i vi on viờn l hc sinh mi ng chớ l mt tmgng trong hc tp ca i viờn trong nh trng. Cỏc ng chớ u cú phm cht o c2tốt, chấp hành kỷ luật của nhà trường và các quy định của đoàn và chính sách pháp luật củaNhà nước.II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:1. Nhiệm vụ của Chi Đoàn:- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếunhi.- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhinhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng, an ninhcủa địa phương, đơn vị.- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội nhằm làm tốtcông tác thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của Thanh Niên vàcủa đội TNTP Hồ Chí Minh, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.2. Về công tác tư tưởng: Cùng với sự ảnh hưởng của các phương tiện thông tin đại chúng, sự hiểu biết và nhậnthức của mình, mỗi đoàn viên trong chi đoàn nhà trường thường xuyên học tập, trao đổi tưtưởng, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các nội quy,quy định của nhà trường. Từ đó thông qua các hoạt động mà vận dụng vào thực tế của cơquan mình. Đặc biệt có ý thức thực tế là các thành viên trong chi đoàn được rèn luyện trongmôi trường sư phạm. Do vậy mỗi đồng chí đều ý thức được nhiệm vụ của bản thân với tổchức, đơn vị mình công tác, thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ của nhà trường và chiđoàn đề ra. Gương mẫu tích cực trong công tác nhằm tuyên truyền đường lối lãnh đạo củaĐảng và Nhà nước, ngành giáo dục của địa phương đến nhiều tầng lớp nhân dân đặc biệt làđội ngũ thiếu niên trong và ngoài trường. Qua đó mỗi đoàn viên trong chi đoàn được trang bịđầy đủ về tư tưởng đánh giá là hoạt động tốt và thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sáchcủa Đảng.Về tác phong trong học tập và công tác thì luôn luôn gương mẫu tích cực, đi đầutrong các phong trào nói lời hay làm việc tốt, tôn trọng đồng nghiệp, người lớn tuổi giữ gìnphẩm chất đạo đức, tác phong của người đoàn viên trong môi trường sư phạm.3. Về công tác đội và phát triển Đoàn:Đây là một nhiệm vụ được chi đoàn luôn luôn coi trọng trong quá trình hoạt động, chiđoàn luôn luôn quan tâm chỉ đạo một cách sát sao và tham gia vào các hoạt động đội của nhàtrường. Thường xuyên phối hợp với ban chỉ huy liên đội để thực hiện tốt các nhiệm vụ củanhà trường và của chi đoàn. Đối với công tác phát triển đoàn viên luôn được quan tâm với ýnghĩa thiết thực là xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất3lượng. Chính vì vậy chi đoàn luôn đòi hỏi ở các em học sinh để được kết nạp phải có phẩmchất đạo đức tốt, chấp hành triệt để các quy định của nhà trường và phải có học lực khá, giỏi.Mỗi năm chi đoàn thường tổ chức 2 đợt kết nạp đoàn viên vào dịp 26/3 và 19/5. Qui trình kếtnạp được thực hiện theo đúng điều lệ đoàn, đó là được sự chỉ đạo BCH đoàn xã, Ban giámhiệu, chi bộ sau đó đưa về các chi đội để giới thiệu bình bầu tiếp theo là sự xét duyệt củaBCH đoàn. Sau khi các em được học lớp cảm tình Đoàn, làm bài thu hoạch, qua quá trình bồidưỡng, rèn luyện và hoàn thành lý lịch chi đoàn mỗi tổ chức kết nạp. Qua đó đã thực hiệnđầy đủ quá trình phấn đấu, rèn luyện của đội viên, trong các hoạt động và trong học tập.4.Về công tác phát triển Đảng : Đây là một nhiệm vụ mà chi đoàn thường xuyên quan tâm nhằm nâng cao chất lượngđoàn viên. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ, chi đoàn đã bồidưỡng và giới thiệu cho Đảng bộ 2 đồng chí và đã được Đảng bộ kết nạp. Trong năm học2011 - 2012 chi đoàn tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu cho chi bộ 2 đồng chí là đoàn viên xuấtsắc đi học lớp cảm tình Đảng.III/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2011 - 2012 CỦA CHI ĐOÀN:- 100% đoàn viên là giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.- 100% đoàn viên là học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc các quyđịnh của nhà trường và thi đỗ vào THPT.- Tổ chức thành lập chi hội lớp 9: 100% học sinh là thành viên của chi hội.- Giới thiệu 2 đồng chí để Đảng bộ kết nạp.- Xây dựng chi đoàn trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, nhất trí, nâng cao, sángtạo, hiệu quả trong công tác đoàn và các công tác khác.- Tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần.- Cuèi n¨m chi ®oµn ®¹t danh hiÖu: V÷ng m¹nh Liªn ®éi : V÷ng m¹nh xuÊt s¾cT/M nhµ trêngTrung Kênh, ngày 20 tháng 09 năm 2011Bí thư chi đoànTrần Văn HưngIV/ KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG:THÁNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU49/2011- Sinh hoạt chi đoàn triển khai nhiệm vụ phục vụ cho khai giảng năm học.- Học tập nghị quyết Đoàn.- Học tập chính trị, nghị quyết đại hội X.- Sinh hoạt chi đoàn đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học.10/2011- Tổ chức đại hội Đoàn bầu ra ban chấp hành mới thực hiện nhiệm vụ năm học.- Họp Ban chấp hành bầu ra bí thư và phân công nhiệm vụ cho ban chấp hành.- Tổ chức đón trung thu.- Sinh hoạt tháng theo chủ đề ngày 20/10.- Đôn đốc, động viên đoàn viên tích cực trong hoạt động dạy và học để tạo thànhphong trào.11/2011- Phát động phong trào hội giảng đạt kết quả tốt chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam 20/11.- Phát động phong trào học tập trong đoàn viên học sinh, kết hợp BGH liên độithúc đẩy phong trào học tập của học sinh.- Tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam bằng các hoạt động: Làm báotường, thi văn nghệ, làm văn, viết thơ, đặc biệt tổ chức thi đấu thể dục thể thaogiữa các chi đội. - Kết hợp với BCH liên đội thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhàtrường tạo cho đội viên có nền nếp học tập tốt.- Sinh hoạt chi đoàn.12/2011- Sinh hoạt chi đoàn theo các nội dung sau:+ Tiếp tục duy trì nền nếp của đội viên, đội sao đỏ.+ Duy trì phong trào học tập, phong trào dạy tốt.+ Phát động phong trào dạy và học chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân.+ Tổ chức cuộc nói chuyện giữa cựu chiến binh của xã về ngày 22/12.- Sinh hoạt chi đoàn.01/2012- Sinh hoạt chi đoàn theo đúng nội dung.- Duy trì nền nếp của đoàn viên, đội viên.- Đánh giá tổng kết kết quả làm được của kỳ I, từ đó rút ra kinh nghiệm và đưa racác phương án hiệu quả.- Tổ chức thảo luận về công tác giảng dạy góp phần thúc đẩy phong trào chuyênmôn và học hỏi lẫn nhau.- Động viên cổ vũ các đồng chí là đoàn viên giáo viên tích cực bồi dưỡng HSG.- Phát động phong trào thực hiện kế hoạch nhỏ trong toàn trường.02/2012- Bồi dưỡng lớp cảm tình Đoàn - Duy trì nền nếp dạy và học theo đúng quy chế.- Tổ chức nêu gương các đoàn viên ưu tú có thành tích trong học tập và đẩy mạnh5phong trào tự học của học sinh.- Sinh hoạt chi đoàn.03/2012- Duy trì nền nếp dạy và học của đoàn viên, đội viên.- Tổ chức kết nạp đoàn viên cho đoàn viên của khối 9 đợt 2.- Đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn trường để chào mừng ngày thành lậpĐoàn 26/3.- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26/3; thi thể dục thể thao, văn nghệ, thitìm hiểu về đoàn.- Tổ chức chào mừng ngày 8/3 cho đoàn viên trong chi đoàn.- Sinh hoạt chi đoàn.04/2012- Phát động phong trào phụ đạo học sinh yếu kém. Thúc đẩy quá trình học tập củacác đoàn viên khối 9 đồng thời định hướng việc thi cử, chuẩn bị cho thi các điềukiện.- Tổ chức chào mừng ngày 30/4 bằng các hoạt động văn nghệ.- Sinh hoạt chi đoàn.05/2012- Đẩy mạnh phong trào học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm đặc biệt là kỳ xét tốtnghiệp khối 9 và thi vào lớp 10.- Sinh hoạt chi đoàn tổng kết tình hình của tháng và năm học.- Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại các thôn.- Sinh hoạt chi đoàn.VI/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.- Duy trì được tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự năng động, nhiệt tình, có tráchnhiệm, kết quả của tập thể chi đoàn trường THCS Trung Kênh.- Phối kết hợp với Đoàn thể trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.- Mỗi đoàn viên phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ nhất là về tư tưởngchính trị, đường lối của Đảng, về chuyên môn nghiệp vụ.- Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của đoàn tạo cho mỗi buổi sinh hoạtphải phát huy được tính dân chủ.6 . Ngô Xuân Hoa 20 /11/ 1979 ĐH Anh 2000 01.04.20058 Nguyễn Văn Phục 26/04/1978 CĐ Hoạ 2004 01 .12. 20049 Nguyễn Văn Độ 25/08/1981 CĐ Lý 2005 01 .12. 200510 Âu. học để tạo thànhphong trào. 11/ 2 011 - Phát động phong trào hội giảng đạt kết quả tốt chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam 20 /11. - Phát động phong trào học
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoat-dong-chi-doan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP