TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

147 1,059 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 16:00

TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ) Mã hiệu dự án: HTKK2 Tên dự án: HTKK2-HDSD Phiên bản tài liệu: 3.0.2 Hà Nội, 11/2011 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 2/147 MỤC LỤC MỤC LỤC 2 1.1 Mã vạch 2 chiều 4 1.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ khai 4 1.2.1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng 4 1.2.2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống 4 1.2.3 Hướng dẫn thiết lập thông số màn hình 5 1.2.4 Hướng dẫn cách gõ tiếng việt có dấu 5 1.2.5 Hướng dẫn kết nối máy in 7 1.2.6 Khởi động ứng dụng 7 1.2.7 Giao diện ứng dụng 8 1.2.8 Sử dụng hệ thống menu 9 1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghiệp 10 1.2.10 Điều khiển nhập dữ liệu 11 1.2.11 Nhập mới, mở tờ khai thuế 13 1.2.12 Các chức năng trên màn hình khai tờ khai 14 1.2.13 Kiểm tra và thông báo khai sai 17 1.2.14 Sao lưu dữ liệu 18 1.2.15 Phục hồi dữ liệu 19 1.2.16 Kết xuất ra file PDF 20 1.2.17 Danh mục 24 1.2.18 Tra cứu tờ khai 25 2 ĐẢM BẢO CỦA CƠ QUAN THUẾ 27 2.1 Bản quyền 27 2.2 Tính tin cậy 27 2.3 Bạn cần in tờ khai 28 2.4 Lưu trữ tờ khai 28 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KHAI 29 3.1 Kê khai thông tin chung của doanh nghiệp 29 3.2 Các quy định và tính năng hỗ trợ hướng dẫn khai chung của ứng dụng: . 29 3.3 Hướng dẫn thực hiện chức năng khai thuế GTGT 30 3.3.1 Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu 01/GTGT 30 3.3.2 Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT 40 3.3.3 Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT 44 3.4 Hướng dẫn thực hiện chức năng khai thuế TNDN 46 3.4.1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN 46 3.4.2 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN 50 3.4.3 Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN 51 3.4.4 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ HHĐL mẫu 05/TNDN 63 3.5 Hướng dẫn thực hiện chức năng khai thuế Thu nhập cá nhân 65 3.5.1 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Tháng 65 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 3/147 3.5.2 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Quý 67 3.5.3 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo tháng 67 3.5.4 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo Quý 70 3.5.5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý 70 3.5.6 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng 73 3.5.7 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng 74 3.5.8 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Quý 76 3.5.9 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai) 77 3.5.10 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS. 80 3.5.11 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH. 83 3.5.12 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. 86 3.5.13 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN. 90 3.5.14 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN. 93 3.6 Hướng dẫn thực hiện chức năng khai thuế Tài nguyên 99 3.6.1 Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN 99 3.6.2 Tờ khai Quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 03/TAIN 101 3.7 Hướng dẫn thực hiện chức năng khai thuế Tiêu thụ đặc biệt 103 3.7.1 Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB 103 3.8 Hướng dẫn thực hiện chức năng khai thuế Nhà thầu 108 3.8.1 Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN 108 3.9 Hướng dẫn thực hiện chức năng tạo các mẫu Hoá đơn 110 3.9.1 Thông báo phát hành hóa đơn – Mẫu TB01/AC 110 3.9.2 Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn– Mẫu BC01/AC 113 3.9.3 Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn– Mẫu BC21/AC 115 3.9.4 Thông báo kết quả hủy hóa đơn– Mẫu TB03/AC 117 3.9.5 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn– Mẫu BC26/AC 119 3.10 Hướng dẫn thực hiện chức năng lập báo cáo tài chính 124 3.10.1 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC 124 3.10.2 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 129 3.10.3 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN 134 3.10.4 Lập Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC 139 4 CÁC ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ 144 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 4/147 GIỚI THIỆU Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ khai. 1.1 Mã vạch 2 chiều Mã vạch 2 chiều là một kỹ thuật mã hoá thông tin thành dạng dữ liệu mà máy có thể đọc được. Hệ thống ứng dụng kỹ thuật mã vạch 2 chiều là hệ thống thực hiện việc mã hoá thông tin, tổ chức và in ra mã vạch, đồng thời cung cấp chức năng để nhận, giải mã dữ liệu từ máy đọc mã vạch. 1.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ khai 1.2.1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng Duyệt qua các nội dung trợ giúp Di chuyển chuột cho đến khi xuất hiện hình bàn tay , khi đó tương ứng sẽ có một mục trợ giúp liên quan đến thông tin đang hiển thị. Kích chuột trái để chuyển đến màn hình trợ giúp tiếp theo. Thông thường mục này sẽ hiển thị dưới dạng một đoạn chữ màu xanh và có gạch chân. Người dùng có thể sử dụng tính năng trợ giúp bằng 2 cách sau: Cách thứ nhất Ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình, khi bấm F1 sẽ xuất hiện màn hình trợ giúp. Cách thứ hai Trên menu, kích chuột trái vào mục “Trợ giúp”. Có thể truy xuất nội dung hỗ trợ theo từng chủ đề (Contents): Các chủ đề được tổ chức dưới dạng từng chương, giống như cuốn sách giáo khoa. 1.2.2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống Yêu cầu về thiết bị phần cứng và hệ điều hành Hầu hết các máy tính cá nhân sẽ chạy được ứng dụng hỗ trợ khai. Tuy nhiên hiện tại ứng dụng hỗ trợ khai mới chỉ chạy được trên nền phần cứng được Windows hỗ trợ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy tính như sau: Bộ vi xử lý Intel hoặc các thiết bị xử lý tương thích, Tốc độ tối thiểu PII 400 MHz (hoặc Celeron 567 MHz), Hệ điều hành Window2000, XP hoặc Windows2003, Máy in Laser. Yêu cầu về các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt Unicode Ứng dụng hỗ trợ khai hỗ trợ font chữ Unicode do đó đòi hỏi máy tính phải được cài đặt phần mềm hỗ trợ gõ font Unicode. Hiện tại ứng dụng chỉ nhận được tiếng Việt khi dùng bộ gõ VietKey và theo 2 kiểu gõ là TELEX và VNI. HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 5/147 1.2.3 Hướng dẫn thiết lập thông số màn hình Ứng dụng hỗ trợ khai được thiết kế tốt nhất cho màn hình có độ phân giải 800x600. Nếu bạn thấy màn hình không hiển thị hết giao diện ứng dụng hoặc thấy chữ hiển thị lên quá nhỏ thì cần phải đặt lại về độ phân giải 800x600. Để điều chỉnh lại độ phân giải màn hình bạn làm như sau: Vào START/Settings/Control Panel/Display/ Settings, và chỉnh độ phân giải như hình vẽ dưới đây: Chọn OK, màn hình sẽ được điều chỉnh về độ phân giải 800x600 1.2.4 Hướng dẫn cách gõ tiếng việt có dấu Thực hiện cấu hình như dưới đây để gõ Unicode bằng bộ gõ VietKey2000: HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 6/147 Để có thể thực hiện nhập dữ liệu vào chương trình HTKK bằng bộ gõ Unikey, Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn nút "Mở rộng" sau đó tích chọn vào chức năng "Sử dụng clipboard cho unicode". Các thông số khác chọn mặc định như màn hình sau: HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 7/147 Chọn "Đóng" để kết thúc công việc. 1.2.5 Hướng dẫn kết nối máy in Trước khi in thì máy in phải được nối với máy tính và máy tính cần phải được cài đặt phần mềm điều khiển máy in này. Trong windows việc thực hiện như sau: Vào START/Settings/Printers and Faxes. Sau đó thực hiện Add Printer theo hướng dẫn của hệ điều hành Windows 1.2.6 Khởi động ứng dụng Khởi động ứng dụng bằng cách kích kép chuột vào biểu tượng HTKK 3.0.1 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 8/147 trên màn hình hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke khai/HTKK 3.0.1 Để bắt đầu sử dụng, cần phải nhập mã số thuế. Nếu là lần khai báo mã số thuế đầu tiên thì hệ thống sẽ hiển thị ngay màn hình để khai báo thông tin về doanh nghiệp, ngược lại nếu không phải khai báo lần đầu thì sẽ xuất hiện giao diện chính của ứng dụng. Nếu người sử dụng thực hiện khai cho nhiều mã số thuế thì chọn lần lượt từng mã số để khai báo trong màn hình này. Khi đang khai cho một mã số thuế mà muốn chuyển sang mã số khác thì kích vào chức năng chuyển mã số khác… trong menu “Hệ thống”. 1.2.7 Giao diện ứng dụng Giao diện chính của ứng dụng hỗ trợ khai như sau: HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 9/147 Trên giao diện chính thể hiện menu điều khiển ở góc trên, bên trái và số hiệu phiên bản ứng dụng. 1.2.8 Sử dụng hệ thống menu Menu được đặt phía bên trái trên màn hình. Khi vào màn hình chức năng thì menu sẽ biến mất, và sẽ hiện trở lại khi thoát chức năng. Có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển menu. Di chuột trên menu HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.0.2 10/147 tương ứng với các phím mũi tên lên và xuống, kích chuột trái tương ứng với phím Enter. Mục không có hình kèm theo gắn với một màn hình chức năng, còn mục chữ đậm và có hình thể hiện nhóm các chức năng có cùng ý nghĩa. Bên trái các mục chọn có hình dấu hoặc . Khi kích chuột trái lên hình dấu thì các mục chức năng sẽ hiển thị, ngược lại lên dấu thì các mục này sẽ được thu gọn và biến mất Các thông tin liên quan: Giao diện chính nhập mới, mở tờ khai 1.2.9 khai thông tin doanh nghiệp Có 2 hình thức khởi động chức năng này: Từ menu "Hệ thống", chọn chức năng “Thông tin doanh nghiệp”. Tự khởi động sau khi nhập mã số thuế mới trong bước khởi động ứng dụng Các trường đánh dấu * là các trường phải nhập Trường ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày đầu quý (01/01, 01/04, 01/07, 01/10). Giá trị này được sử dụng để xác định mẫu tờ khai TNDN tạm nộp quý và quyết toán TNDN năm. Do đó cần phải nhập chính xác giá trị này và không được sửa nếu đã khai các tờ khai thuế TNDN trên đây. Nếu thay đổi doanh nghiệp sẽ phải xoá và khai lại các tờ khai TNDN đã khai. [...]... a t khai Có kèm theo các tài li u, b ng kê, b ng gi i trình theo ch quy nh M c ích: Ngư i dùng nh p các thông tin cho t khai, lưu l i vào h th ng máy tính và in ra các t khai theo quy nh hi n hành có mã hóa b ng mã v ch n p cho các cơ quan thu Tính năng h tr hư ng d n khai: Tài li u hư ng d n khai là m t tài li u c l p n m ngoài tài li u hư ng d n s d ng h th ng HTKK 3.0.1 Tuy nhiên trong tài. .. 29/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng trình s li u hư HTKK t ng bi v3.0.2 nói chi ti t n hư ng d n khai cho t ng ch tiêu B n hãy xem tài ng d n khai ho c n phím “F1” trên bàn phím khi s d ng h th ng 3.0.1 B n s ư c tr giúp chi ti t v Hư ng d n khai thu theo u m u thu tương ng trên ng d ng Ngư i th c hi n các ch c năng khai là: K toán doanh nghi p 3.3 Hư ng d n th c hi n ch c năng khai. .. n các ph l c i kèm t khai: Chương trình m c nh không ch n 30/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0.2 các ph l c c n khai B n hãy ch n các ph l c c n khai khi ph i khai Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT kh u tr m u 01/GTGT A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n nh n nút “ ng ý”, màn hình khai hi n th ra như... in t khai Sau khi khai b n c n ph i in t khai có mã v ch 2 chi u, ký tên, óng d u và n p cho cơ quan thu theo úng quy nh hi n hành n v khai ký tên óng d u th hi n cam k t m b o thông tin khai là chính xác và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin này Mã v ch ch có ý nghĩa mã hoá các thông tin khai trên t khai thành d ng có th c ư c b ng máy 2.4 Lưu tr t khai M c dù d li u t khai. .. c quy nh ch cho phép nh p s thì không th nh p ch H th ng s không nh n và hi n th ch trong các trư ng h p này 1.2.11 Nh p m i, m t khai thu Trong menu "Kê khai" ch n m t t khai, xu t hi n màn hình nh p kỳ khai Kỳ khai s hi n th theo tháng ho c quý tuỳ thu c vào m u t khai N u t khai có ph l c i kèm thì h th ng s hi n th danh sách các ph l c 13/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0.2 l a ch... t các ch tiêu c n nh p: M u này dùng làm ph l c cho c t khai m u 01/GTGT và 02/GTGT i v i t khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho khai dòng 4 Hàng hoá, d ch v dùng cho d án u tư o i v i t khai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT ng d ng không cho hi n 35/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0.2 th 3 dòng u o Nh p chi ti t các ch tiêu t c t 2 n c t 9, cho phép null các c t :MST, m t hàng, ghi chú o... khi ch n kỳ, n u t khai c a kỳ này ã ư c khai trư c ó thì h th ng s t ánh d u nh ng ph l c ã ư c khai trư c ó B n không th xoá b nh ng ph l c này ư c N u mu n xoá b ph l c thì vào màn hình khai, ch ph l c mu n xoá và b m nút "Xoá" Ví d hình trên tương ng v i t khai GTGT kh u tr tháng 01/2008 T khai này ã ư c khai trư c ó, có 3 ph l c 01-1/GTGT, 01-2/GTGT và 013/GTGT ã ư c khai th hi n b ng... báo khai sai Ki m tra Ki m tra l i là bư c ư c th c hi n u tiên trư c khi ghi, in ho c k t xu t t khai H th ng s ki m tra xem t t c các m c b t bu c ph i nh p ã ư c i n thông tin chưa? ng th i i chi u ki m tra gi a các ch tiêu có úng theo quy nh khai không? N u có l i khai thì v n ư c ghi nhưng không th in ho c k t xu t t khai Thông báo sai N u khai sai h th ng s thông báo có l i khai, ... Assignment (Onlyone) ch n ki u A4 20/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0.2 K t xu t t khai ra file PDF T ng d ng h tr khai, m t khai c n k t xu t Ch n nút In s xu t hi n màn hình: Ch n máy in tên là “CutePDF Writer”, b m nút In H th ng s h i tên file Ngư i dùng gõ tên file và b m Save 21/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0.2 In t khai t file PDF in t khai ra úng thì c n ph i cài t và in t... n s d ng v3.0.2 1.2.18 Tra c u t khai S d ng ch c năng này tra c u t khai t n t i trong h th ng d li u c a doanh nghi p Ch y ch c năng này như sau: T menu "Công c ", ch n ch c năng “Tra c u t khai Trên màn hình xu t hi n c a s làm vi c như sau: Khi b t u làm vi c h th ng m c nh ch n lo i t khai là t t c và t kỳ khai, n kỳ khai là năm hi n t i 25/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0.2 Trong . CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3. 0. 2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ) Mã hiệu dự án: HTKK2 . án: HTKK2 -HDSD Phiên bản tài liệu: 3. 0. 2 Hà Nội, 11/ 20 1 1 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3 .0. 2 2/ 147 MỤC LỤC MỤC LỤC 2 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ), TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ), TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn