Phần mềm quản lý hồ sơ công chức

74 940 3
windy

windy Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,684 tài liệu

  • Loading...
1/74 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 11:33

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Phần mềm quản lý hồ sơ công chức Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcLỊCH LÀM VIỆCHọ và tên sinh viên :Văng Sĩ ThanhCơ quan thực tập : Phòng Nội Vụ - Huyện Tịnh Biên.Họ và tên giảng viên hướng dẫn : KS. Nguyễn Văn PhúcThời gian thực tập, từ ngày 02 tháng 02 năm 2009 đến ngày 06 tháng 04 năm 2009TuầnNội dung công việc được giaoTự nhận xét về mức độ hoàn thànhNhận xét của GV hướng dẫnChữ ký của GVHDITừ ngày02/02/2009đến ngày08/02/2009- Gặp giáo viên hướng dẫn.- Đến cơ quan thực tập (tìm hiểu sơ lược về quá trình làm việc của cơ quan).- Phân tích tổng quát về đề tài.Hoàn ThànhIITừ ngày09/02/2009đến ngày15/02/2009- Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ của phần mềm.- Tham khảo những phần mềm khác.- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu.Hoàn ThànhIIITừ ngày16/02/2009đến ngày22/02/2009- Tiếp thu ý kiến của CBHD và GVHD.- Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn chỉnh cơ sơ dữ liệu.Hoàn ThànhIVTừ ngày23/02/2009đến ngày01/03/2009- Thiết kế giao diện và các form chính của phần mềm.- Hoàn thành phần cơ bản của phần mềm là thêm, xóa, sửa nhân viên. Tìm kiếm nhân viên.Hoàn ThànhVTừ ngày02/03/2009đến ngày08/03/2009- Hoàn thành các nghiệp vụ của phần mềm.- Nộp cho GVHD sửa và tiếp thu ý kiến.- Nộp cho CBHD nhập thử dữ liệu và tiếp thu ý kiến về phần mềm.Hoàn ThànhSinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 1Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcVITừ ngày09/03/2009đến ngày15/03/2009- Tiếp thu ý kiến và khắc phục những lỗi phát sinh cho phần mềm hoàn chỉnh.Hoàn ThànhVIITừ ngày16/03/2009đến ngày22/03/2009- Viết báo cáo và nộp bản nháp cho GVHD.- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm.Hoàn ThànhVIIITừ ngày23/03/2009đến ngày29/03/2009- Hoàn thành báo cáo và phần mềm.- Nộp cho GVHD xem lại và nộp cho văn phòng Khoa.Nộp cho CBHD một bản để dùng thử và đánh giá cuối cùng.Hoàn ThànhSinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 2Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcLỊCH LÀM VIỆCHọ và tên sinh viên :Nguyễn Hoàng TuấnCơ quan thực tập : Phòng Nội Vụ - Huyện Tịnh Biên.Họ và tên giảng viên hướng dẫn : KS. Nguyễn Văn PhúcThời gian thực tập, từ ngày 02 tháng 02 năm 2009 đến ngày 06 tháng 04 năm 2009TuầnNội dung công việc được giaoTự nhận xét về mức độ hoàn thànhNhận xét của GV hướng dẫnChữ ký của GV HDITừ ngày02/02/2009đến ngày08/02/2009- Gặp giáo viên hướng dẫn.- Đến cơ quan thực tập (tìm hiểu sơ lược về quá trình làm việc của cơ quan).- Phân tích tổng quát về đề tài.Hoàn ThànhIITừ ngày09/02/2009đến ngày15/02/2009- Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ của phần mềm.- Tham khảo những phần mềm khác.- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu.Hoàn ThànhIIITừ ngày16/02/2009đến ngày22/02/2009- Tiếp thu ý kiến của CBHD và GVHD.- Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn chỉnh cơ sơ dữ liệu.Hoàn ThànhIVTừ ngày23/02/2009đến ngày01/03/2009- Thiết kế giao diện và các form chính của phần mềm.- Hoàn thành phần cơ bản của phần mềm là thêm, xóa, sửa nhân viên. Tìm kiếm nhân viên.Hoàn ThànhVTừ ngày02/03/2009đến ngày08/03/2009- Hoàn thành các nghiệp vụ của phần mềm.- Nộp cho GVHD sửa và tiếp thu ý kiến.- Nộp cho CBHD nhập thử dữ liệu và tiếp thu ý kiến về phần mềm.Hoàn ThànhVITừ ngày09/03/2009đến ngày15/03/2009- Tiếp thu ý kiến và khắc phục những lỗi phát sinh cho phần mềm hoàn chỉnh.Hoàn ThànhSinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 3Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcVIITừ ngày16/03/2009đến ngày22/03/2009- Viết báo cáo và nộp bản nháp cho GVHD.- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm.Hoàn ThànhVIIITừ ngày23/03/2009đến ngày29/03/2009- Hoàn thành báo cáo và phần mềm.- Nộp cho GVHD xem lại và nộp cho văn phòng Khoa.Nộp cho CBHD một bản để dùng thử và đánh giá cuối cùng.Hoàn ThànhSinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 4Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcCHƯƠNG 1: MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tài:- “Công nghệ thông tin”, chắc hẳn đây là một cụm từ không lạ lẫm gì với chúng ta. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì không ai có thể phủ nhận vai trò của nó trong sự phát triển của thời đại. Tuy nhiên đối với một nước đang phát triển như nước ta thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn hạn hẹp. Một số lượng không nhỏ các cơ quan, tổ chức vẫn thực hiện công việc hằng ngày của họ bằng phương pháp truyền thống. Do đó, vấn đề tin học hóa đã trở nên hết sức cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. - Cũng như các cơ quan hành chính cấp huyện khác trong tỉnh An Giang, Phòng nội vụ Huyện Tịnh Biên quản lý hồ sơ của hơn 400 cán bộ công chức bằng cách quản lý trên giấy tờ. Trong tương lai không xa, khi mà số lượng cán bộ công chức đã tăng đến một con số nhất đinh thì việc quản lý như vậy sẽ trở nên khó khăn. Khi đó vấn đề tin học hóa là cần thiết và đây cũng là lý do mà chúng tôi quết định xây dựng một phần mềm quản lý hồ sơ công chức. II. Mục tiêu:- Xây dựng một phần mềm với các chức năng chính của một phần mềm quản lý như: lưu trữ thông tin hồ sơ cán bộ công chức, quản lý thông tin cán bộ, quản lý quá trình nâng lương cán bộ, quản lý thân nhân của cán bộ, … - Xây dựng những chức năng phù hợp với nhu cầu quản lý cụ thể mà cơ quan đã yêu cầu.- Ngoài ra phần mềm còn giúp việc tìm kiếm nhanh hơn với nhiều tiêu chí tìm kiếm, giúp ích cho nhân viên quản lý được thuận lợi trong quá trình truy lục hồ sơ.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 5Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcCHƯƠNG 2: TỔNG QUAN HỆ THỐNGI. Giới thiệu hoạt động của hệ thống:Hệ thống xây dựng chủ yếu là giúp cho cán bộ của phòng Nội vụ quản lý Hồ sơ của tất cả các cán bộ của Huyện Tịnh Biên. Hệ thống gồm các chức năng chính:1. Mỗi nhân viên khi vào làm tại các đơn vị trực thuộc Huyện Tịnh Biên sẽ có một hồ sơ kèm theo. Khi đó cán bộ quản lý sẽ nhập thông tin của nhân viên và hệ thống sẽ lưu trữ các thông tin đó một cách chính xác. Thông tin này sẽ được theo dõi trong suốt quá trình làm việc của nhân viên đó đến khi nhân viên đó nghỉ hưu và không còn nằm trong phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ nữa.2. Đối với mõi nhân viên thì cán bộ quản lý sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình làm việc, cũng như kết quả làm việc ( được khen thưởng hay kỷ luật, thuyên chuyển, nâng lương …). 3. Ngoài ra, hệ thống còn giúp cán bộ quản lý tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng hơn những thông tin của nhân viên với nhiều tiêu chí tìm kiếm đơn giản nhưng có hiệu quả.II. Đối tượng sử dụng và phạm vi hoạt động của hệ thống:1. Đối tượng:Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của tất cả cán bộ của Huyện Tịnh Biên. Ngoài ra những nhân viên trong phòng Nội Vụ đều có quyền sử dụng phần mềm như cán bộ quản lý.2. Phạm vi:Quản lý hồ sơ của tất cả cán bộ thuộc Huyện Tịnh Biên.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 6Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcCHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾTI. Visual Studio C# 2005:- Sự ra đời của bộ công cụ Visual Studio 2005 đã đánh dấu sự phát triển mới về kỹ thuật lập trình và thiết kế ứng dụng. Nếu Visual Studio.NET 2003 thành công với sự ổn định thì Visual Studio 2005 hoàn hảo hơn: công việc của các nhà phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng từ khâu thiết kế đến viết mã lệnh và kết thúc ở khâu cài đặt, triển khai ứng dụng. Visual Studio 2005 còn cho phép phát triển các ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows 64 bit và cho thiết bị di động.- Bốn nhánh bộ Visual Studio 2005:+ Phát triển ứng dụng Windows Forms với VB.Net/C# và Visual Studio 2005. + Phát triển ứng dụng ASP.Net 2.0 với VB.Net/C# và Visual Studio 2005. +Xây dựng và Quản trị hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL Server 2005. +Phát triển ứng dụng phân tán với VB.Net/C# và Visual Studio 2005. - Visual C# 2005 là ngôn ngữ mạnh nhất trong bộ Microsoft Visual Studio 2005 (VS 2005) với sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của ngôn ngữ lập trình C++ và tính hoa mỹ của Visual Basic .NET, chúng có thể giúp bạn lập trình để tạo ra những ứng dụng Desktop và Web tốt nhất chạy trên nền .NET Framework. Để kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 nó sử dụng đối tượng ADO.NET 2.0. Bạn có thể sử dụng những điều khiển có sẵn hay tự tạo ra để phong phú hoá giao diện và cách trình bày dữ liệu.- Với các ứng dụng Windows Forms, có nhiều sự bổ sung về xử lý giao diện. Các trình điều khiển nhiều tính năng hơn gồm MaskedTextBox, WebBrowser hay các bổ sung về Menu và Toolbar như ToolStripContainer.II. Microsoft SQL Server 2005:Microsoft SQL Server 2005 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu với rất nhiều tính năng mới như mở rộng nhiều kiểu dữ liệu, cách quản lý . Công cụ còn tăng cường sự hỗ trợ lãnh đạo và điều khiển thông qua sự kết hợp quản lý quan hệ (relation) và phân tích trực tuyến (OLAP). Một khái niệm mới mẻ được phát triển trong phiên bản mới là Business Intelligence (“Nghiệp vụ thông minh”) - BI. BI giúp quản lý các nghiệp vụ của doanh nghiệp một cách thông minh hơn so với các mô hình trước thông qua các thuật toán thông minh về khai mỏ dữ liệu (“data mining”).Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 7Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứcIII. Mô hình thiết kế hệ thống:1. Mô hình dòng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram):Các khái niệm trong mô hình DFD:Khái niệm Ký hiệu Ý nghĩaÔ xử lýMột hoạt động bên trong hệ thốngDòng dữ liệuSự chuyển đổi thông tin giữa các thành phầnKho dữ liệuVùng chứa dữ liệu, thông tin trong hệ thốngĐầu cuốiMột tác nhân bên ngoài hệ thống2. Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Model):Các khái niệm trong mô hình ER:Khái niệm Ký hiệu Ý nghĩaThực thểBiểu diễn lớp đối tượng thế giới thực với các tính chất đặc trưng của chúng.Kết hợpBiểu diễn sự kết hợp của 2 hay nhiều thực thể.Thuộc tínhBiểu diễn các đặc trưng của thực thể hay mối kết hợp.3. Mô hình UML:3.1. Use Case:Các khái niệm trong lược đồ Use Case:Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 8Hình 1: Các khái niệm trong mô hình DFDHình 2: Các khái niệm trong mô hình ERPhần mềm Quản lý hồ sơ công chứcKhái niệm Ký hiệu Ý nghĩaActor( Tác nhân)Một người hoặc một đối tượng nào đó bên ngoài tương tác với hệ thống.Use Case(Trường hợp sử dụng)Một chức năng của hệ thống.3.2. Sequence Diagram:Các khái niệm trong lược đồ tuần tự:Khái niệm Ký hiệu Ý nghĩaActor( Tác nhân)Một người hoặc một đối tượng nào đó bên ngoài tương tác với hệ thống.Message ( Thông điệp)Các phương thức giao tiếp giữa các Class hoặc giữa Actor với Class.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 9Hình 3: Các khái niệm trong lược đồ Use CaseHình 4: Các khái niệm trong lược đồ tuần tựPhần mềm Quản lý hồ sơ công chứcCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCHI. Phân tích hiện trạng:1. Khảo sát hiện trạng:1.1. Tên cơ quan thực tập: Phòng Nội vụ - UBND Huyện Tịnh Biên.1.2. Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên.1.3. Vị trí pháp lý: Là một trong những phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND Huyện Tịnh Biên.1.4. Nhiệm vụ: Quản lý toàn bộ hồ sơ cán bộ của các phòng, xã và thị trấn thuộc huyện Tịnh Biên. - Tiếp nhận hồ sơ của cán bộ.- Kiểm tra tính hợp lệ thông tin hồ sơ. - Lưu trữ hồ sơ của cán bộ.- Quản lý việc nâng lương cán bộ (mỗi quý xét nâng lương một lần).- Quản lý quá trình đào tạo (chỉ quản lý những khóa đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp).- Quản lý quá trình bồi dưỡng (chỉ quản lý những khóa bồi dưỡng đã được cấp chứng chỉ hay chứng nhận).- Quản lý quá trình công tác.- Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ.- Quản lý quá trình tham gia lực lượng vũ trang.- Quản lý quan hệ gia đình (gồm cha mẹ, anh chị em ruột; vợ hoặc chồng và các con; cha, mẹ, anh chị em vợ hoặc chồng ).- Quản lý thân nhân đang ở nước ngoài (bố mẹ, vợ, cô, gì, chú, bác, chồng, con, anh chị em ruột).1.5. Cơ cấu tổ chức: Gồm có 7 nhân viên, trong đó có 1 trưởng phòng, 2 phó phòng, 3 chuyên viên và 1 kế toán.- Nguyễn Minh Triết: Trưởng Phòng.- Nguyễn Trúc Linh: Phó Trưởng Phòng.- Huỳnh Thanh Vũ: Phó Trưởng Phòng.- Tạ Công Tâm: Chuyên Viên.- Đinh Thanh Thủy: Chuyên Viên.- Châu Quốc Việt: Chuyên Viên.- Trương Kim Nga: Kế Toán.1.6. Bộ phận quản lý: - Cấp huyện:+ Văn phòng HĐND và UBND ( có 29 cán bộ).Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 10[...]... hình DFD mức 2 – Phân rã ô xử lý 1.1 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức 3.2. Mô hình DFD mức 1:Thông tin nhân viên1.1 Quản lý thông tin nhân viênCÁN BỘ QUẢN LÝKết quả xử lý Thông tin thân nhânCÁN BỘ QUẢN LÝKết quả xử lý 1.2 Quản lý thông tin thân nhânThông tin lươngCÁN BỘ QUẢN LÝKết quả xử lý 1.3 Quản lý lươngThông tin đơn viCÁN BỘ QUẢN LÝKết quả xử lý 1.4 Quản lý đơn vịSinh viên thực hiện:... thịThanh Chức Thanh công cụThanh hiển thịBáo cáo - thống Báo cáo Danh sách nhân Danh sách đơn vịNghiệp Vụ Quản lý nhân viên Quản lý đơn vị công Quản lý thân nhân Quản lý nâng lương Quản lý quá trình công Quản lý quá trình đào Quản lý quá trình bồi Công cụTìm kiếmTrợ giúpHướng dẫn sử Thông tin liên hệSao lưu dữ liệuKhôi phục dữ Khen thưởngKỷ luật Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức Biểu... 15 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức 2. Kiến trúc phần mềm 3 lớp (three - layers): Sơ đồ kiến trúc phần mềm được thiết kế theo kiến trúc 3 tầngNGƯỜI DÙNG(User)CƠ SỞ DỮ LIỆUSinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 33TẦNG GIAO DIỆN(User Interface Layer)TẦNG NGHIỆP VỤ(Business Layer)TẦNG DỮ LIỆU(Data Layer)Hình 22: Sơ đồ kiến trúc 3 tầng Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức - Quản lý. .. TenTrinhDoNgoaiNgu.24Thực thể Trình độ quản lý nhà nước: MaTrinhDoQuanLyNhaNuoc, TenTrinhDoQuanLyNhaNuoc.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 16 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức CHƯƠNG 5: THIẾT KẾI. Thiết kế hệ thống:1. Thiết kế cây chức năng phần mềm: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 32Hình 21: Cây chức năng của phần mềm Hệ thống quản lý hồ sơ công chức Hệ ThốngĐăng nhậpThông... Chuỗi nvarchar(50)1.20. Bảng dữ liệu TrinhDoChinhTri:Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 41 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức - Quản lý lương:Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 27Hình 16: Lược đồ tuần tự quản lý lương Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức LỊCH LÀM VIỆCHọ và tên sinh viên :Văng Sĩ ThanhCơ quan thực tập : Phòng Nội Vụ - Huyện Tịnh Biên.Họ và tên... của phần mềm quản lý nhân sự.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 11 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức + Mô hình tuần tự xử lý cập nhật Nhân viên:Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 31Hình 20: Lược đồ tuần tự xử lý cập nhật nhân viên Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức 29 NgayVeCoQuanHienNayNgày về cơ quan hiện naydatetime datetime30 MaLoaiCanBo Mã loại cán... n.NgayHopDong Bảng tầm ảnh hưởng:R Thêm Xóa SửaSinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 46 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức 3. Mô hình dòng dữ liệu (DFD):3.1. Mô hình DFD mức 0:Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 18Hình 7: Mô hình DFD mức 0 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức nghiệp1.17. Bảng dữ liệu ThanNhan:STT Tóm tắt thuộc tínhDiễn giải Loại giá trị Kiều dữ liệu... Văng Sĩ Thanh 28Hình 17: Lược đồ tuần tự quản đơn vị công tác Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức 3.3. Mô hình DFD mức 2:- Phân rã ô xử lý 1.1:Thông tin nhân viênCÁN BỘ QUẢN LÝ1.1.1Tiếp nhận thông tin nhân viên1.1.2Kiểm tra thông tin nhân viênThông tin nhân viên1.1.4Lưu thông tin nhân viên1.1.6Xử lý tìm kiếm1.1.3Hiển thị thông báo1.1.5Xử lý thống kêThông tin không hợp lệThông tin... viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 26Hình 15: Lược đồ tuần tự quản lý thân nhân Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức STT Tóm tắt thuộc tínhDiễn giải Loại giá trịKiều dữ liệu Ghi chú1 MaTrinhDoQuanLyNhaNuocMã trình độ quản lý nhà nướcChuỗi nchar(10) Khóa chính2 TenTrinhDoQuanLyNhaNuocTên trình độ quản lý nhà nướcChuỗi nvarchar(50)1.25. Bảng dữ liệu TrinhDoTinHoc:STT Tóm tắt... mới là Business Intelligence (“Nghiệp vụ thông minh”) - BI. BI giúp quản lý các nghiệp vụ của doanh nghiệp một cách thông minh hơn so với các mô hình trước thông qua các thuật toán thông minh về khai mỏ dữ liệu (“data mining”).Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Tuấn – Văng Sĩ Thanh 7 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức - Quản lý đơn vị công tác:Một số mô hình khác tương tự như những mô hình trên.Sinh . hồ sơ công chức. II. Mục tiêu:- Xây dựng một phần mềm với các chức năng chính của một phần mềm quản lý như: lưu trữ thông tin hồ sơ cán bộ công chức, quản. hình DFD mức 0 Phần mềm Quản lý hồ sơ công chức3 .2. Mô hình DFD mức 1:Thông tin nhân viên1. 1Quản lý thông tin nhân viênCÁN BỘ QUẢN LÝKết quả xử lýThông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm quản lý hồ sơ công chức, Phần mềm quản lý hồ sơ công chức, Phần mềm quản lý hồ sơ công chức

Bình luận về tài liệu phan-mem-quan-ly-ho-so-cong-chuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP