Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông cầu bằng mô hình mike basin

Kira
Kira(23360 tài liệu)
(438 người theo dõi)
Lượt xem 10
0
Tải xuống 5,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 20:48

Mô tả:    ;    Abstract.  -                   Keywords.  Content:             L. 1 Chương 1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG CẦU  1.1.1 Vị trí địa lý 000 10602. S--bi- 1.1.2 Địa hình  c--11] 1.1.3 Địa chất          Silua-   1.1.4 Thổ nhưỡng  2 -   -  -   -  1.1.5 Thảm phủ thực vật        1.1.6 Đặc điểm khí hậu  Nhiệt độ - 230C .  Độ m 81-87%, , .  Gió:  , : , .  Mưa: - 2000mm. -   ,  75-80% , 300 mm/ . -  m sau,  20-25% . . * Lượng bốc hơi 540-1000 mm/, , , ,   1.1.7 Đặc điểm thủy văn 3  Mạng lưới sông ngòi    Trong t2 [2]. * Sông Cầu -bi- * Sông Chu  * Sông Nghinh  * Sông Đu - -  * Sông Công  * Sông Cà Lồ   Tài nguyên nước mặt -  sau. - D  -   4 o -  Tình hình tài liệu khí tượng thủy văn    1.2.1 Dân số   1.2.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội  Nông nghiệp  , , .  . 5 Hình 2. Bản đồ lưới trạm khí tượng thủy văn lưu vực sông Cầu  Công nghiệp [13] -   Thuỷ sản Giá trị sản xuất thuỷ sản có tăng nhưng tốc độ còn chậm, thời gian qua: Sản lượng thuỷ sản đánh bắt tự nhiên không tăng vì phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tăng khá lớn là do trình độ nuôi trồng thuỷ sản của người dân đã có nhiều tiến bộ trong nuôi trồng thuỷ sản, nhiều giống cá mới năng 6 suất cao, chất lượng khá đang được di nhập, thuần hoá phát triển và cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao, ổn định.  Văn hóa giáo dục và y tế a. Hiện trạng Giáo dục  b. Ngành Y tế c. Văn hoá xã hội         Giao thông ng  Lâm nghiệp  , , , ( ), , , (  Du lịch, dịch vụ   7 Chương 2 KHÁI QUÁT CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG VÀ CÁC MÔ HÌNH CÂN BẰNG NƯỚC  2.1.1. Hệ thống nguồn nước  2.1.2. Khái niệm cân bằng nước hệ thống  [9] .  2.2.1. Hệ thống mô hình GIBSI   8 2.2.2. Chương trình Sử dụng nước (Water Utilization Project)   2.2.3. Mô hình BASINS   2.2.4. Mô hình hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nước WEAP WEAP (Water Evaluation and Planning S       2.2.5. Bộ mô hình MIKE (DHI)    2.3.1. Giới thiệu chung  2.3.2. Giới thiệu về MIKE BASIN 9 MIK 2.3.3 Cơ sở lý thuyết của mô hình MIKE BASIN  Phương trình cân bằng nước  (X + Z1 + Y1 + W1) - (Z2 + Y2 + W2) = U2  U1 (2.1)  Môđun tính toán cân bằng nước lưu vực         2.3.4. Mô đun mưa - dòng chảy NAM MIKE BASIN  MIKE       . QUÁT CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG VÀ CÁC MÔ HÌNH CÂN BẰNG NƯỚC  2.1.1. Hệ thống nguồn nước.  10 Chương 3 ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE BASIN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG CẦU  -XH.

— Xem thêm —

Xem thêm: Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông cầu bằng mô hình mike basin, Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông cầu bằng mô hình mike basin, Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông cầu bằng mô hình mike basin

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tinh-toan-can-bang-nuoc-he-thong-luu-vuc-song-cau-bang-mo-hinh-mike-basin

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.18093609809875 s. Memory usage = 17.98 MB