CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG mại ở VIỆT NAM

15 363 0
Kira

Kira Gửi tin nhắn

Tải lên: 23,798 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2014, 09:38

Đề tàiCÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAMLỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế sôi động hiện nay, các ngành kinh tế ngày càng phát triển thì hoạt động kinh tế không chỉ bao gồm mối quan hệ cung cầu về hàng hoá, mà còn có mối quan hệ cung cầu về tiền tệ. Quan hệ này xuất hiện dẫn đến tất yếu sự luân chuyển nguồn vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, từ các chủ thể thừa vốn đến các chủ thể thiếu vốn. Hoạt động này diễn ra trên thị trường tài chính, mà chủ thể chính là các trung gian tài chính. Nhờ có sự hoạt động tích cực của các trung gian tài chính, nhu cầu vay vốn của các khách hàng đã được đáp ứng kịp thời về cả số lượng cũng như thời gian sử dụng; đồng thời cũng giúp giảm bớt rủi ro trong quá trình chuyển giao vốn. Điều này có được đó là nhờ vào khả năng thu thập và xử lý thông tin một cách chính xác, cách quản lý và kiểm soát các nguồn vốn một cách chuyên nghiệp. Ngoài ra các trung gian tài chính còn tiết kiệm được chi phí chuyển giao vốn bằng cách giúp các chủ thể giảm bớt được chi phí tìm kiếm đối tác, tìm kiếm các thông tin. Chính những vai trò quan trọng đó của các trung gian tài chính ( điển hình là ngân hàng thương mại), đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Vì lý do đó, nhóm chúng em xin đưa ra đề tài “Các loại hình Ngân hàng thương mại ở Việt Nam”. Do sự hiểu biết còn hạn chế nên chúng em chỉ xin đóng góp một phần nhỏ suy nghĩ của mình. Bài viết còn rất nhiều sai sót, chúng em kính mong cô giúp đỡ để chúng em hoàn thành bài viết tốt hơn.I. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHTM:1. Khái niệm:Các quan điểm khác nhau về NHTM:1 Quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại.2 Quan điểm của các nhà kinh tế Hoa Kỳ 3 Quan điểm của các nhà kinh tế Pháp.4 Quan điểm của các nhà kinh tế Việt Namà Tổng quát:NHTM là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với hoạt động chính huy động tiền gửi dưới các hình thức khác nhau của khách hàng.2. Vai trò:Như chúng ta đã biết, ngày nay không một quốc gia nào là không có một NHTM. Muốn hiểu rõ NHTM trước hết ta phải hiểu rõ ngân hàng này làm nhiệm vụ gì?Nó thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản như sau:+ Thứ nhất: NHTM giúp các doanh nghiệp có vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh.+ Thứ hai: Nó góp phần phân bố hợp lý các nguồn lực giữa các vùng trong quốc gia, tạo điều kiện phát triển cân đối nền kinh tế.+ Thứ ba: NHTM tạo môi trường cho việc thực hiện chính sách nền tiền tệ của NHTW.+ Thứ tư: NHTM là cầu nối cho việc phát triển kinh tế đói ngoại giữa các quốc gia.Để hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động kinh tế này đạt được hiệu quả cao, góp phần khẳng định vị trí và tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế thì vai trò của NHTM là không thể thiếu được thông qua các nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu, quan hệ thanh toán với các tổ chức tài chính ngân hàng và doanh nghiệp quốc tế, giúp cho việc thanh toán, trao đổi mua bán được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và có hiệu quả.3. Chức năng:Để thực hiện vai trò đó NHTM có những chức năng cơ bản sau đây:3.1. Chức năng trung gian tín dụng:Hoạt động chính của NHTM là đi vay để cho vay, điều đó thể hiện rõ NHTM thực hiện chức năng trung gian tín dụng. Đây là chức năng cơ bản và được xem là quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển. Một mặt, NHTM huy động các khoản tiền nhàn rỗi ở mọi chủ thể trong xã hội từ các doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân cơ quan nhà nước. Mặt khác, các NHTM dùng nguồn vốn đã huy động được để cho vay lại đối với những chủ thể có nhu cầu bổ sung vốn. Theo những cách thức đó NHTM là một trung gian về tín dụng giữa những chủ thể dư thừa về vốn và những chủ thể có nhu cầu về sử dụng vốn. Ngân hàng thương mại đã góp phần tạo lợi ích công bằng cho cả ba bên trong quan hệ: người gửi tiền, ngân hàng và người vay.+ Đối với người gửi tiền: Họ sinh lời được vốn tạm thời nhàn rỗi của mình bởi lãi suất tiền gửi mà ngân hàng trả cho họ hoặc họ được ngân hàng tạo ra cho họ các tiện ích như sự an toàn hoặc cung cấp cho họ các phương tiện thanh toán.+ Đối với người vay: Sẽ thỏa mãn được nhu cầu kinh doanh hoặc chi tiêu, thanh toán mà khỏi tốn nhiều công sức, thời gian cho việc tìm kiếm nơi vay tiền tiện lợi, chắc chắn và hợp pháp.+ Đối với ngân hàng thương mại: Sẽ tìm kiếm được lợi nhuận cho bản thân mình từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi hoặc hoa hồng môi giới. Lợi nhuận này chính là cơ sở tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại. Ngày nay, có thể nói mọi quan hệ kinh tế xã hội của loài người đều thông qua quan hệ tiền tệ và chủ yếu thông qua hoạt động của ngân hàng bên cạnh hoạt động của tổ chức phi ngân hàng.Những hoạt động trên của NHTM mang tính chất kinh doanh, bởi vì khi cho vay, NHTM đặt ra một mức lãi suất cao hơn so với khi huy động vốn. Những hoạt động đó ngày càng được mở rộng nhiều, nó tiết kiệm được các chi phí về thôngtin và giao dịch cho nền kinh tế.Như vậy, với chức năng trung gian tín dụng, NHTM đã hỗ trợ, khắc phục những hạn chế của cơ chế phân phối vốn trực tiếp, tạo ra một kênh điều chuyển vốn quan trọng. Kết quả của những hoạt động đó góp phần nâng cao hiệu quả trong việc điều chuyển vốn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao động.3.2. Chức năng trung gian thanh toán:Trên cơ sở những hoạt động đi vay để cho vay, NHTM đã cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các khách hàng. Thay cho việc thanh toán trực tiếp, các doanh nghiệp, cá nhân có thể nhờ NHTM thực hiện những công việc này dựa trên những khoản tiền họ đã gửi ở ngân hàng, thông qua việc mang tiền của người phải trả chuyển cho người được hưởng bằng nhiều hình thức khác nhau với kỹ thuật ngày càng tiên tiến và thủ tục ngày một đơn giản. Những dịch vụ thanh toán của NHTM ngày càng được ưa chuộng vì nó đem lại sự thuận tiện, an toàn và tiết kiệm chi phí hơn cho những chủ thể trong nền kinh tế.Đối với NHTM, khi thực hiện chức năng thanh toán sẽ tạo điều kiện để mở rộng quan hệ khách hàng, không chỉ hỗ trợ cho sự phát triển của hoạt động huy động tiền gửi mà còn đối với cả hoạt động cho vay.Qua chức năng này, NHTM cũng đã góp phần giám sát kỷ luật tài chính, giữ gìn kỷ cương phép nước trong toàn xã hội.3.3. Chức năng tạo tiền:Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của ngân hàng thương mại là: chức năng tín dụng và chức năng thanh toán. Thông qua chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho vay, số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch, được họ sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ… Với chức năng này, hệ thống ngân hàng thương mại đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội. Rõ ràng khái niệm về tiền hay tiền giao dịch không chỉ là tiền giấy do NHTW phát hành mà còn bao gồm một bộ phận quan trọng là lượng tiền ghi sổ do các ngân hàng thương mại tạo ra.Chức năng này cũng chỉ ra mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và lưu thông tiền tệ. Một khối lượng tín dụng mà ngân hàng thương mại cho vay ra làm tăng khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại, từ đó làm tăng lượng tiền cung ứng.Những hoạt động mà NHTM thực hiện làm hình thành nên một cơ chế tạo tiền trong toàn hệ thống ngân hàng. Ban đầu, với những khoản tiền dự trữ nhận được từ NHTW, NHTM sử dụng để cho vay, sau đó những khoản tiền này sẽ được quay lại NHTM một phần khi những người sử dụng tiền gửi vào dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn. Quá trình huy động tiền gửi và cho vay của NHTM trên cơ sở lượng tiền do NHTW cung ứng sẽ được kéo dài và chỉ dừng lại khi nào toàn bộ lượng tiền do NHTW cung ứng ban đầu đã quay trở về hết NHTWdưới dạng tiền gửi dự trữ bắt buộc. Khi đó, các NHTM đã có một số dư rất lớn trên các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Đây chính là số tiền do các NHTM tạo ra, bởi vì những khách hàng gửi tiền có thể sử dụng nó để thanh toán, chi trả dưới hình thức thanh toán qua ngân hàng, mà không cần sử dụng tới tiền mặt do NHTW phát hành.Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội. Khi ngân hàng thực hiện chức năng nhận tiền gửi mà chưa cho vay, ngân hàng chưa hề tạo tiền, chỉ khi thực hiện nghiệp vụ cho vay, ngân hàng mới bắt đầu tạo tiền.Khối lượng tiền do các NHTM tạo ra có ý nghĩa kinh tế to lớn, nó mở ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của quá trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền của xã hội bên cạnh lượng tiền do NHTW phát hành.Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã cung cấp thêm một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế, chiếm khoảng 16-18% GDP hàng năm và gần bằng 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Điều này chứng tỏ hệ thống ngân hàng đã có một sự phát triển vượt bậc, phát huy hiệu quả vai trò huyết mạch trong việc làm cầu nối giữa sản xuất, tiêu dùng và tiết kiệm.II. THỰC TRẠNG:1. Thực trạng phát triển của NHTM ở Việt Nam:Thập kỷ qua, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) đã có nhiều thay đổi quan trọng. Sự xuất hiện của các ngân hàng (NH) 100% vốn nước ngoài và việc loại bỏ dần các hạn chế đối với hoạt động của chi nhánh NH đã khiến mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, buộc các NH Việt Nam (VN) phải tái cấu trúc để tiếp tục phát triển. 2 trong số 5 NHTM Nhà nước (NN) đã thực hiện cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình đa sở hữu được gần hai năm. Các NHTM cổ phần (CP) một mặt đang cấu trúc lại, có sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cùng lộ trình tăng vốn điều lệ lên mức tối thiểu là 3.000 tỉ VND. Tất cả các động thái này nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam có khoảng 80 ngân hàng thương mại đang hoạt động, bao gồm 40 ngân hàng thương mại trong nước, 30 ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khoảng 10 công ty cho thuê tài chính. Nếu nhìn sang các nước trong khu vực như Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới cũng chỉ có 20 ngân hàng, hay như Thái Lan cũng chỉ có không quá 20 ngân hàng. Từ đó cho thấy rằng vấn đề nổi lên của hệ thống ngân hàng Việt Nam là số lượng quá nhiều mà không có ngân hàng nào thực sự có quy mô đủ lớn. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hệ thống ngân hàng thương mại đã có những tác động như thế nào tới phát triển tài chính của quốc gia, cũng như quá trình hoàn thiện khi mà nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.2. Hoạt động của NHTM ở Việt Nam:5 Huy động vốn6 Tín dụng7 Dịch vụ thanh toán & ngân quỹ8 Góp vốn, mua cổ phần9 Các hoạt động khác (góp vốn & mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối…)III. CÁC LOẠI HÌNH NHTM Ở VIỆT NAM:1. Vài nét về hệ thống NHTM trong quá trình hội nhập:Trong vài năm qua, những đóng góp của hệ thống NHTM VN vào quá trình đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá là rất lớn. Các NHTM không chỉ tiếp tục khẳng định là một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, mà còn góp phần ổn định sức mua đồng tiền . Đến nay, vốn cho sản xuất kinh doanh chủ yếu vẫn do các NHTM đáp ứng, với tổng tài sản của hệ thống lên tới khoảng 140% GDP. Cùng với quá trình cải cách và đổi mới, số lượng các NHTM VN đã tăng nhanh, đã và đang từng bước chuyển dần hướng tới một hệ thống tương thích của các nền kinh tế đang nổi và mới phát triển. Sự lớn mạnh của hệ thống NHTM VN thể hiện ở sự tăng lên của vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp và sự đóng góp của ngành vào GDP hàng năm: về tổng vốn đăng ký đã tăng gấp 12 lần, tổng tài sản và tiền gửi tăng hơn 16 lần và các khoản vay tăng khoảng 14 lần.2. Các loại hình NHTM ở Việt Nam:2.1. Dựa vào hình thức sở hữu hệ thống NHTM Việt Nam được chia làm 4 loại:10 NHTM Nhà nước:Là ngân hàng thương mại do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của Nhà nước. Quản trị ngân hàng thương mại Nhà nước là Hội đồng quản trị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có thỏa thuận với Ban Tổ chức – Cán bộ của Chính Phủ. Điều hành hoạt động của ngân hàng thương mại là Tổng giám đốc. Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.Các ngân hàng thương mại Nhà nước hiện nay gồm:STT Tên ngân hàng Vốn điều lệ (tỷ đồng) Tên viết tắt1Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam21000 Agribank2 Ngân hàng Chính sách xã hội VN 15000 VBSP3 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 5000 VDB4 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN 14600 BIDVNguồn: Tổng hợp từ www.sbv.gov.vn và www.wikipedia.orgƯu điểm 11 Có nguồn vốn giá rẻ từ các khách hàng lớn.12 Luôn nhận được sự hỗ trợ từ NH Nhà nước.13 Mạnh trong tiền gửi dân cư.14 Thu hút vốn nước ngoài.15 Hút khách hàng của NHTM cổ phần: Doanh nghiệp nhà nước.Nhược điểm 16 Chưa biết huy động vốn một cách có hiệu quả.17 Đầu tư nhiều vào các doanh nghiệp nhà nước à nhiều nguy cơ tiềm tàng.18 Chưa xây dựng được một chiến lược cạnh tranh dài hạn rõ ràng mà vẫn kinh doanh theo chiến lược ngắn hạn19 Chịu sự tác động chi phối bởi cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động không hoàn toàn vì mục đích thương mại, khả năng sinh lời thấp, chi phí quản lý cao.20 Tỷ lệ các khoản nợ xấu của một số NHTM nhà nước cũng đang tăng mạnh. 21 Các sản phẩm dịch vụ còn đơn điệu.22 Chưa xây dựng được một chiến lược cạnh tranh dài hạn rõ ràng mà vẫn kinh doanh theo chiến lược ngắn hạn.23 NHTM cổ phần:Ngân hàng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Vốn do các cổ đông đóng góp, trong đó có các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác, và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Loại hình ngân hàng này hiện tại nhỏ hơn ngân hàng thương mại Nhà nước về qui mô nhưng về số lượng thì nhiều hơn và ngày càng tỏ ra năng động và nhanh chóng đổi mới công nghệ nhằm mục tiêu hội nhập.Các ngân hàng thương mại Cổ phần hiện nay gồm:STT Tên ngân hàngVốn điều lệ (tỷ đồng)Tên viết tắt1 Ngân hàng Phương Đông 3140 OCB2 Ngân hàng Á Châu 11252 ACB3 Ngân hàng Đại Á 3100 DaiA Bank4 Ngân hàng Đông Á 4500 DongA Bank, DAB5 Ngân hàng Đông Nam Á 5335 SeABankƯu điểm24 Nếu mặt bằng lãi suất không chênh lệch,thì NHTM cổ phần thường thu hút khách hàng hơn do giấy tờ thủ tục đơn giản và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.25 Có mạng lưới chi nhánh phân bố rộng hơn so với NHTM nhà nước.26 Nếu NHTM nhà nước thu hút khách hàng là các doanh nghiệp thì NHTM cổ phần thu hút khách hàng là các cá nhân.Nhược điểm27 Khó đủ độ tín nhiệm để huy động vốn từ nước ngoài.28 Tuy có nhiều chi nhánh nhưng quy mô không lớn.29 Nguồn nhân lực chưa đạt được trình độ cao.30 Trong thời gian vừa qua, ở Việt Nam có nhiều NHTM cổ phần được thành lập nhưng sau một thời gian lại giải thể do không có đủ vốn và trong quá trinh hoạt động không đem lại lợi nhuận.31 Chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng và nặng về dịch vụ ngân hàng truyền thống.Cơ cấu hệ thống tài chính còn mất cân đối, hệ thống ngân hàng vẫn là kênh cung cấp vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu.32 NHTM liên doanh:Ngân hàng được thành lập bằng vốn góp của bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Ngân hàng liên doanh là một pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam, hoạt động theo giấy phép thành lập và theo các quy định liên quan của pháp luật.Các ngân hàng thương mại liên doanh hiện nay gồm:STT Tên ngân hàngVốn điều lệ (triệu USD)Tên viết tắt1 Ngân hàng Indovina 165 IVB2 Ngân hàng Việt – Nga 168.5 VRB3 Ngân hàng ShinhanVina 7 SVB4 VID Public Bank 62.5 VID PB5 Ngân hàng Việt - Thái 611 VSB6 Ngân hàng Việt - Lào 10 LVBNguồn: Tổng hợp từ www.sbv.gov.vn và www.wikipedia.orgƯu điểm 33 Sự ra đời của NHTM liên doanh tạo điều kiện cho việc cải thiện môi trường đầu tư tại nước đang phát triển,tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường và mở rộng quan hệ thương mại và dịch vụ với nước ngoài.34 Cải thiện môi trường dịch vụ NH trong nước.Nhược điểm 35 Hệ thống pháp luật, chính sách, chế độ quản lý trong nước còn thiếu đồng bộ, chưa hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.36 Công nghệ thông tin phục vụ thị trường dịch vụ tài chính còn lạc hậu.37 Trình độ quản lý của cán bộ Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.Giúp tăng cường hợp tác kinh tế đối ngoại.38 NHTM liên doanh đáp ứng nhu cầu về vốn, khoa học công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến mà một nước cần để phát triển kinh tế.39 à Sự ra đời của NHTM liên doanh mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với tình hình lịch sử và điều kiện kinh tế của một nước đang phát triển.40 NHTM 100% vốn nước ngoài:Là ngân hàng được lập theo pháp luật nước ngoài, được phép mở chi nhánh tại Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Loại hình này xuất hiện ngày càng nhiều kể từ khi Việt Nam đổi mới và hội nhập kinh tế.Các NHTM nước ngoài đang hoạt động ở nước ta hiện nay gồm:STT Tên ngân hàngVốn điều lệ(tỷ đồng)Tên viết tắt1 ANZ Việt Nam 2500 ANZ2 HSBC 3000 HSBC3 Shinhan Việt Nam 3000Shinhan Vietnam Bank Limited - SHBVNNguồn: www.sbv.gov.vnƯu điểm 41 Có thế mạnh về nguồn vốn.42 Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.43 Gây được sự chú ý đối với khách hàng về thương hiệu.44 Tài trợ xuất khẩu, cho vay dự án với lãi suất ưu đãi.45 Có ưu thế hơn so với các NHTM trong nước nhờ có các sản phẩm dịch vụ cá nhân đa dạng, là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vì nguồn vốn sẵn có từ ngân hàng mẹ.Nhược điểm 46 Trong thời gian đầu hoạt động, chưa hiểu lắm về thị hiếu của người . lần.2. Các loại hình NHTM ở Việt Nam: 2.1. Dựa vào hình thức sở hữu hệ thống NHTM Việt Nam được chia làm 4 loại: 10 NHTM Nhà nước:Là ngân hàng thương mại. Là loại ngân hàng giao dịch và cung ứng dịch vụ cho cả khách hàng công ty và khách hàng cá nhân. Hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam đều thuộc loại
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG mại ở VIỆT NAM, CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG mại ở VIỆT NAM, CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG mại ở VIỆT NAM

Bình luận về tài liệu cac-loai-hinh-ngan-hang-thuong-mai-o-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP