Tài liệu Tiểu luận: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghị docx

29 1,090 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,706 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 11:20

Tiểu luận Đề tài: "Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay một số kiến nghị" LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cho nên cần rất nhiều nguồn vốn. Trong đó viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. ODA của Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực cơ bản, cụ thể là: phát triển nguồn nhân lực xây dựng thể chế; xây dựng cải tạo các công trình giao thông điện lực; phát triển nông nghiệp xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn; phát triển giáo dục đào tạo y tế; bảo vệ môi trường đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên nguồn vốn ODA của Nhật Bản hiện nayViệt Nam còn nhiều khó khăn trong sử dụng. Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn tầm quan trọng nêu trên, em đã lựa chọn đề tài: "Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay một số kiến nghị" làm đề tài tiểu luận thực tập tốt nghiệp. Mục đích của đề tài là tập trung phân tích vai trò của nguồn viện trợ ODA đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam tình hình quản lý, sử dụng nguồn viện trợ ODA của Nhật Bản. Từ đó đưa ra một số kiến nghị để tăng cường thu hút nguồn vốn viện trợ này. Nội dung tiểu luận: bao gồm 3 chương được trình bày theo bố cục sau: CHƯƠNG I: Vai trò của ODA. CHƯƠNG II: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay. CHƯƠNG III: Triển vọng một số kiến nghị để thu hút viện trợ ODA của Nhật Bản. Cuối cùng em xin bầy tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo Khoa Quan hệ Quốc tế đã giảng dậy, dìu dắt em trong quá trình học tập. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình để em hoàn thành tiểu luận này. Do sự mới mẻ của công tác nghiên cứu, cũng như sự hạn chế về thời gian trình độ nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự góp ý của quý thầy cô các bạn. Hà Nội, ngày 20 thàng 3 năm 2003 Sinh viên Phạm Văn Quân CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA ODA I. Khái niệm các hình thức của ODA Để hiểu được đúng đắn bản chất của ODA vận dụng nó có hiệu quả, chúng ta cần nghiên cứu kỹ hoàn cánh ra đời quá trình phát triển của nó. ODA ra đời sau chiến tranh thế giới thứ II cùng với kế họach Marshall, để giúp các nước Châu Âu phục hồi các ngành công nghiệp bị chiến tranh tàn phá. Đểc tiếp nhận viện trợ của kế họach Marshall, các nước Châu Âu đã đưa ra một chương trình phục hồi kinh tế có sự phối hợp thành lập một tổ chức hợp tác kinh tế Châu Âu, nay là (OECD). Trong khuôn khổ hợp tác phát triển các nước OECD đã lập ra những uỷ ban chuyên môn, trong đó có Uỷ ban viện trợ phát triển (DAC) nhằm giúp các nước đang phát triển trong việc phát triển kinh tế nâng cao hiệu quả đầu tư. ODA bao gồm viện trợ không hoàn lại là 25%, còn 75% là cho vay. Lợi thế khi vay nguồn viện trợ ODA là nguồn vốn khá lớn, điều kiện vay thuận lợi, lãi xuất thấp. ODA là nguồn vốn rất quan trọng đối với các nước đang phát triển. Cho đến nay chưa có định nghĩa hoàn chỉnh về ODA, nhưng sự khác biệt giữa các định nghĩa không nhiều, có thể thấy điều này qua một số ý kiến sau: Theo PGS. TS Nguyễn Quang Thái ( viện chiến lược phát triển): Hỗ trợ phát triển chính thức ODA là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay với điều kiện ưu đãi (về lãi suất thời gian ân hạn trả nợ) của các cơ quan chính thức thuộc các nước các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO). Theo chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc: ODAviện trợ không hoàn lại hoặc là cho vay ưu đãi của các tổ chức nước ngoài, với phần viện trợ không hoàn lại chiếm ít nhất 25% giá trị của khoản vốn vay. Như vậy, hỗ trợ phát triển chính thức - ODA đúng như tên gọi của nó là nguồn vốn từ các cơ quan chính thức bên ngoài cung cầp (hỗ trợ) cho các nước đang kém phát triển, hoặc các nước đang gặp khó khăn về tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các nước này. Măc dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng ODA có các đặc điểm chính đó là: Do chính phủ của một nước hoặc các tổ chức quốc tế cấp cho các cơ quan chính thức của một nước; không cấp cho những chương trình dự án mang tình chất thương mại, mà chỉ nhằm mục đích nhân đạo, giúp phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn về tài chính hoặc nâng cao lợi ích kinh tế - xã hội của nước nhận viện trợ; tính ưu đãi chiếm trên 25% giá trị của khoản vốn vay. Quá trình cung cấp ODA đem lại lợi ích cho cả hai phía: bên các nước đang kém phát triển có thêm khối lượng lớn vốn đầu từ bên ngoài để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé của mình. Phía còn lại cũng đạt được những lợi ích trong các điều kiện bắt buộc kèm theo các khoản viện trợ cho vay, đồng thời gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho họat động của các công ty của mình khi thực hiện đầu tại các nước nhận viện trợ. Mặt khác việnh trợ ODA mang tính nhân đạo, thể hiện nghĩa vụ đồng thời là sự quan tâm giúp đỡ của các nước giàu đối với các nước nghèo, tăng cường thúc đẩy mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa các quốc gia với nhau, giữa các tổ chức quốc tế với các quốc gia. Các hình thức của ODA được chia làm 3 loại chính, trong mỗi loại lại được chia thành nhiều loại nhỏ. Phân loại theo phương thức hoàn trả thì có: viện trợ không hoàn lại: bên nước ngoài cung cấp viện trợ (mà bên nhận không phải hoàn lại) để bên nhận thực hiện các chương trình, dự án theo sự thoả thuận giữa các bên; Viện trợ có hoàn lại (còn gọi là tín dụng ưu đãi): nhà tài trợ cho nước cần vốn vay một khoản tiền( tuỳ theo quy mô mục đích đầu tư) với mức lãi suất ưu đãi và thời gian trả nợ thích hợp; ODA cho vay hỗn hợp: là các khoản ODA kết hợp một phần ODA không hoàn lại một phần tín dụng thương mại theo các điều kiện của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển, thậm chí có loại ODA vốn vay kết hợp tới 3 loại hình gồm một phần ODA không hoàn lại, một phần ưu đãi một phần tín dụng thương mại. Phân loại theo nguồn cung cấp thì có: ODA song phương: là các khoản viện trợ trực tiếp từ nước này đến nước kia ( nước phát triển viện trợ cho nước đang kém phát triển) thông qua hiệp định được ký kết giã hai chính phủ; ODA đa phương: là viện trợ phát triển chính thức của một tổ chức quốc tế, hay tổ chức khu vực hoặc của chính một nước dành cho Chính phủ một nước nào đó, nhưng có thể được thực hiện thông qua các tổ chức đa phương như UNDP ( Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc)…có thể các khoản viện trợ của các tổ chức tài chính quốc tế được chuyển trực tiếp cho bên nhận viện trợ. Phân loại theo mục tiêu sử dụng có: Hỗ trợ cán cân thanh toán; tín dụng thương nghiệp; viện trợ chương trình; viện trợ dự án. Hỗ trợ cán cân thanh toán là các khoản ODA cung cấp để hỗ trợ ngân sách của Chính phủ, thường được thực hiện thông qua các dạng: chuyển giao tiền tệ trực tiếp cho nước nhận ODA Hỗ trợ nhập khẩu (viện trợ hàng hoá); Tín dụng thương nghiệp: tương tự như viện trợ hàng hoá nhưng có kèm theo các điều kiện ràng buộc. Chẳng hạn nước cung cấp ODA yêu cầu nước nhận phải dùng phần lớn hoặc hầu hết vốn viện trợ để mua hàng ở nước cung cấp; Viện trợ dự án: chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn thực hiện ODA. Điều kiện để được nhận viện trợ dự án là" phải có dự án cụ thể, chi tiết về các hạng mục sẽ sử dụng ODA"; Viện trợ chương trình là nước viện trợ nước nhận viện trợ ký hiệp định cho một mục đích tổng quát mà không cần xác định chính xác khoản viện trợ sẽ được sử dụng như thế nào. II. Vai trò của ODA đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ năm 1986 là thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới ở Việt Nam, cho đến nay đất nước đã thu được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để có những bước phát triển lớn hơn thì vốn công nghệ là những yếu tố không thể thiếu. Mặc dù đã trải qua hơn một thập kỷ trong sự nghiệp đổi mới nhưng Việt Nam vẫn mới được coi bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của tiến trình công nghiệp hoá. Do đó thu hút sử dụng các nguồn vốn bên ngoài không chỉ có FDI mà cả ODA, đặc biệt là ODA Nhật Bản có vai trò rất quan trọng cho việc tạo đà phát triển của nền kinh tế nước nhà. ODA của Nhật Bản vẫn được coi là một nguồn vốn hết sức quý giá cho tiến trình thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế ở Viêt Nam. Chính sách ODA của Nhật Bản trong khoảng một thập kỷ qua về cơ bản là đáp ứng được sự mong muốn của Chính phủ nhân dân Việt Nam, nó đã hỗ trợ tích cực cho sự phát triển hợp tác lâu dài giữa Viêt Nam Nhất Bản đặc biệt trong các quan hệ ngoại giao hợp tác kinh tế. Nếu tính từ năm 1992 đến nay, Nhật Bản đã luôn là nước đứng đầu về viện trợ ODA dành cho Việt Nam với tổng số vốn cam kết lên tới 509,804 tỷ yên, tương đương trên 5 tỷ USD. Điều đó trước hết thể hiện đường lối mong muốn tăng cường hợp tác trên lĩng vực kinh tế với Việt Nam. Vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam đã tăng năm sau lớn hơn năm trước. Điều đó có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ ngoại giao kinh tế. Đồng thời nó cũng có tác độg không nhỏ tới các quan hệ đối ngoại khác của Việt Nam. Sau Nhật Bản thì một loạt các nước phát triển khác, các tổ chức quốc tế khác cũng đã nối lại tăng cường viện trợ cho Việt Nam, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Nhìn một cách bao quát nhất, nguồn vốn ODA của Nhật Bản trước hết có vai trò bổ sung nguồn vốn trong nước. Việt Nam bước vào quá trình thực hiện cải cách với điều kiệnsở hạ tầng còn hết sức thấp kém. Việc cải tạo và phát triển nó đòi hỏi trước hết phải có một nguồn vốn rất lớn, đọi hỏi này mang tính tất yếu của quá trình xây dựng phát triển kinh tế ở một nước chậm phát triển như Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên việc huy động sử dụng nguồn vốn trong nước còn rất nhỏ bé do mức tiết kiện trong nước còn thấp, tỷ lệ huy động vồn nhàn rỗi cho đầu cũng ở mức rất khiêm tốn sẽ không đảm bảo thoả mãn nhu cầu khách quan ấy. Với ý nghĩa trên, ODA của Nhật Bản được xem như một trong các nguồn vốn cơ bản từ bên ngoài có thể thu hút để thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Ví dụ trong nhiều năm, đặc biệt năm 1998 nền kinh tề Việt Nam gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của cơn bão tài chính ở Châu Á, Chính phủ đã phải sử dụng tới cả ODA như là một nguồn tài chính bổ sung cho ngân sách: 3% để hỗ trợ ngân sách, 17% dành cho giáo dục và đào tạo, 35% cho xây dựng cơ bản, 45% cho vay lại các dự án. Có thể nhận thấy rằng bước vào thời kỳ đổi mới, đặc iệt trong thập kỷ 90 vừa qua, trợ giúp phát triển chính thức dưới dạng viện trợ không hoàn lại và trợ giúp kỹ thuật của Nhật Bản đã phần nào giúp Việt Nam tiềp thu những thành tựu khoa học công nghệ mới, góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá rút ngắn thông qua chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đây được cho là lợi ích căn bản, lâu dài mà ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam trong thập kỷ qua. Mặt khác, việc thu hút ODA Nhật Bản đã có một tác dụng như lực hút cho các nhà đầu tới thị trường Việt Nam. Việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam không chỉ đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam mà còn tạo ra môi trường đầu thuận lợi cho phía Nhật Bản. ODA đã tạo sự tin cậy cho các nhà đầu bỏ vốn vào Việt Nam. Đây được xem như một hệ quả tất yếu của mối quan hệ tương tác giữa ODA FDI của Nhật Bản tại Việt Nam. Thực hiện theo các cam kết cấp cao giữa chính phủ hai nước, nguồn vốn ODA này đã giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai công cuộc cải cách doanh nghiệp quốc doanh, tự do hoá thương mại, cải tạo hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia đặc biệt là ngân hàng ở Việt Nam. Kết quả của những cải cách đó sẽ giúp Việt Nam có thể hội nhập được với tiến trình phát triển chung của khu vực thế giới. Tóm lại, viện trợ phát triển của nhật Bản cho Việt Nam trong giai đoạn vừa qua về cơ bản là phù hợp với những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là đã hỗ trợ cho Việt Nam cải thiện phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao năng lực sản xuất quản lý, góp phần chuyển giao công nghệ phát triển nguồn nhân lực, từ đó Việt Nam từng bước nâng cao vai trò của nền kinh tế vị thế của đất nước. CHƯƠNG II TÌNH HÌNH VIỆN TRỢ ODA CỦA NHẬT BẢN CHO VIỆT NAM TỪ 1992 ĐẾN NAY I. Tình hình tiếp nhận giải ngân ODAViệt Nam Về tiềp nhận: trong chiến tranh chống Mỹ Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước XHCN nhận được nhiều khoản viện trợ. Sau chiến tranh chúng ta vẫn tiếp tục nhận tài trợ ODA không những từ các nước XHCN mà cả từ các nước TBCN, đặc biệt từ thập kỷ 90 đến nay viện trơ ODA dành cho Việt Nam ngày càng tăng, có vai trợ quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Các nhà tài trợ song phương đa phương chính đó lạ: Đa phương: Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); Các tổ chức phi chính phủ (NGO) Liên hợp quốc… Song phương: Nhầt Bản, Hàn Quốc, Úc, Thụy Điển, Đài Loan, Pháp, Bỉ Canađa…Trong đó Nhật Bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, với những hình thức cung cấp đa dạng ưu đãi. Bên cạnh đó WB, ADB cũng là hai nguồn viện trợ lớn. Bảng1: Tổng vốn ODA cam kết vào Việt Nam (Tỷ USD) Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 tổng Cam kết 1,88 1,94 2,26 2,43 2,40 2,40 2,70 2,8 18,81 Giải ngân 0,27 0,62 o,66 0,98 1,015 1,04 1,2 0,785 5,798 (Theo: Hỗ trợ phát triển chính thức ODA - NXB giáo dục - 2000) Về giải ngân ODA nói chung ODA nhật Bản nói riêng trong thời gian qua hiện nay của chúng ta, qua các liệu tổng hợp cho thấy chiều hướng viện trợ chính thức cho Việt Nam tiềp tục tiến triển thuận lợi ở một số mặt quan trọng, song còn nhiều vấn đề thách thức. Nếu tính từ tháng 11 năm 1992 tới năm 1997, trong gần 6 năm đầu Việt Nam được nối lại viện trợ đa phương (trong đó nguồn ODA của Nhật Bản đóng vài trò quan trọng nhất với tỷ trọng luôn chiếm trên 50%) với các mức cam kết rất cao, trung bình trên 2 tỷ USD/năm. Mức giải ngân cho tổng gói ODA nói chung đã tăng đáng kể khoảng 1 tỷ USD/năm trong các năm 1996, 1997 1998. Mặc dù chiều hướng giải ngân ODA tăng lên chủ yếu do những tiến bộ trong việc thực hiện các dự án nó được triển khai trên một diện tương đối rộng, ở hầu hết các loại hình dự án ODA, kể cả các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, so với thực tế thì việc giải ngân còn nhiều vấn đề phải tính toán. Xét riêng việc giải ngân vốn tín dụng ưu đãi ODA của Nhật Bản cho Việt Nam trong thời gian qua mới đạt mức trung bình tăng khoảng 4% năm. Mặc dù đây được thừa nhận là có sự cố gắng rất lớn của Việt Nam, năm 1992 mức giải ngân mới chỉ đạt khoảng 3%; năm 1996 đạt 6%; năm 1998 đạt 14,9%. Trong thời gian qua đã có một số chương trình dự án ODA đã thực hiện xong hiện đang phát huy tác dụng tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên Phú Mỹ 2 -giai đoạn 1; một số đoạn đường, cầu trên các đường quốc lộ số 1, số 5; nhiều bệnh viện ở các thành phố thị xã như bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Việt Đức (Hà Nội) nhiều trường học cũng được xây dựng ở nhiều nơi. Bên cạng những kết quả đạt được trong công tác huy động, tiềp nhận quản lý sử dụng vốn ODA trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ không ít tồn tại ảnh hưởng tới hiêụ quả sử dụng vốn. Tốc độ giải ngân đối với các dự án sử [...]... triển kinh tế xã hội của đất nước II Viện trợ ODA Nhật Bản cho Việt Nam - những kết quả đạt được những khó khăn tồn tại Nhật Bản là nước có quan hệ viện trợ cho Việt Nam từ rất sớm chính thức được phát triển từ năm 1975, nhưng đến năm 1979 Nhật Bản đình chỉ vốn ODA cho Việt Nam Tháng 11 năm 1992 Nhật chính thức công bố nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam bắt đầu cho Việt Nam vay 45,5 tỷ yên với... 16/1/2002 số 258 ra ngay 7/11/2002 MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I: Vai trò của ODA 3 I Khái niệm các hình thức của ODA 3 II Vai trò của ODA đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam5 Chương II: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ 1992 đến nay 8 I Tình hình tiếp nhận giải ngana ODAViệt Nam 8 II Viện trợ ODA Nhật Bản cho Việt Nam -... về thương mại đầu lâu dài với giới kinh doanh Nhật Bản Về phía Việt Nam, trong thực tế việc Nhật Bản quyết định viện trợ ODA trở lại cho Việt Nam vào thời điểm khi Mỹ vẫn chưa xoá bỏ lệnh cấm vận của họ với Việt Nam tiếp tục gây áp lực ngăn cản Nhật Bản mở rộng viện trợ cho Việt Nam, do vậy nối lại viện trợmột nguồn động viên hết sức to lớn cho Việt Nam Nhật Bản viện trợ ODA trở lại không... hữu nghị chính thức Việt Nam đã ký các văn kiện về việc viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 7733 triệu yên Năm 1994 Việt Nam đứng số 12 trong số các nước nhận viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản với số tiền là 58,76 triệu USD Ngoài ra, Nhật còn viện trợ hợp tác kỹ thuật cho Việt Nam trị gia 24,46 trriệu USD Việt Nam đứng thứ 16 trong số các nước nhận viện trợ song phương của Nhật Bản Đến đầu năm. .. Bản Đến đầu năm 1995, Nhật Bản đã cho Việt Nam vay 165 tỷ yên, bao gồm cả 97,8 tỷ yên từ khi khôi phục viện trợ vào năm 1992 Đi đôi với việc nối lại viện trợ ODA song phương cho Việt Nam, Nhật Bản còn đóng vai trò tích cực giúp Việt Nam khai thác nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế Ngân hàng xuất khẩu Nhật Bản cùng với 8 ngân hàng khác Ngân hàng Thương mại của Pháp đã cho Việt Nam vay 85 triệu USD... sâu của nó cần phải được tăng cường nâng cao hơn nữa Việc nối lại viện trợ phát triển chính thức ODA của Nhật Bản cho Việt Nam vào tháng 11 năm 1992 cũng được xem như một điểm mới trong quan hệ kinh tế Việt - Nhật Kể từ đó đến nay Nhật luôn là nước tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, việc nối lại viện trợ được nhìn như kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố Đó là sự cởi mở trong chính sách đổi mới kinh tế của. .. không khí hợp tác trong khu vực thế giới II Một số kiến nghị để thu hút viện trợ ODA Với tình hình của Việt Nam hiện nay, muốn thu hút nhiều hơn nữa vồn ODA viện trợ của Nhật Bản nói riêng ODA của các nhà tài trợ khác nói chung thị chúng ta cần có một cơ chế chính sách gọn nhẹ chặt chẽ; tổ chức thực hiện mọt cách hợp lý khoa học; sử dụng ODA có hiệu quả tiết kiệm Để thực hiện được điều... thức của Nhật Bản cho Việt Nam đã tăng khá nhanh Trong thời gian 8 năm, từ 1992 đến 1999 Nhật Bản đã cam kết cho Việt Nam vay 6.335 triệu USD, đặc biệt năm 1998 1999, mặc dù vẫn còn rất khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng Nhật Bản vẫn cam kết cho Việt Nam vay 835 triệu USD (năm 1998) 1,1 tỷ USD (năm 1999, chiếm hơn một nửa trong tổng số 2,1 tỷ USD mà các nhà tài trợ. .. sang Nhật Bản ODA giúp cho Việt Nam thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, một sợ nghiệp mang lại lợi ích quốc gia lớn nhất của Việt Nam ít nhất trong 5 thập kỷ tới, cho đến giữa thế kỷ 21 Như vậy mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1992 đến nay có bước phát triển mạnh mẽ so với thập kỷ 80 cũng có thể kết luận rằng từ năm 1992 đến nay là giai đoạn phát triển mạnh nhất của quan... của viện trợ chính thức ODA nước ngoài nói chung ODA của Nhật Bản nói riêng vào quá trìng phát triển kinh tế của Việt Nam Đồng thới nêu lên những thành tựu cũng như chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường thu hút vốn viện trợ của Nhật Bản hơn nữa trong tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách 1 Quan hệ Nhật . đã lựa chọn đề tài: " ;Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghị& quot; làm đề tài tiểu luận thực tập. trò của ODA. CHƯƠNG II: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay. CHƯƠNG III: Triển vọng và một số kiến nghị để thu hút viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiểu luận: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghị docx, Tài liệu Tiểu luận: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghị docx, Tài liệu Tiểu luận: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghị docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập