Tài liệu Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ doc

14 990 10 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_3489
tailieuhay_3489

tailieuhay_3489

Tải lên: 14,397 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 06:20

Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ IMục tiêu : - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . II Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi hs nhắc lại tính chất giao hoán và kết quả của phép cộng . 2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . a) Giới thiệu bài toán : -Hai hs trả lời trả lời - Gv gọi học sinh đọc bài toán ví dụ trong SGK - Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ? - Bài toán yêu cầu gì ? - Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết tổng và cho ta biết hiệu của 2 số , yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng toán này được gọi là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán : - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn lên bảng - Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn . - Hai hs lần lượt đọc trước lớp : Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai số đó là 10 .Tìm hai số đó ? -Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu của hai số là 10. - Yêu cầu tìm hai số đó . - Đoạn thẳng biểu diễn số bé ngắn hơn so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn . - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé , sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ đồ . - Hoàn thành sơ đồ : ? Số lớn 70 Số bé ? 10 c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách 1) - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số bé - Yêu cầu hs phát biểu ý kiến - Gv dùng phấn màu để gạch chéo hoặc bìa để che phần hơn của số lớn so với số bé và nêu vấn đề : - Hs suy nghĩ và sau đó phát biểu ý kiến - Nếu bớt đi phần hơn thì số lớn bằng số bé Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé ? - Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 lần của số bé - Phần lớn hơn của số lớn so với số bé được gọi là gì ? - Khi bớt đi phần hơn của số lớn so với số béthì tổng của chúng thay đổi như thế nào ? - Tổng mới là bao nhiêu ? - Tổng mới là hai lần của số bé , vậy ta có hai lần số bé là bao nhiêu? - Hãy tìm số bé ? - Hãy tìm số lớn ? - Là hiệu của hai số - Tổng của chúng giảm đi đúng bằng phần hơn của số lớn so với số bé . - Tổng mới là :70 – 10 = 60 - Hai lần số bé là 70 – 10 = 60 - Số bé là : 60 :2 = 30 - Số lớn là:30 + 10 = 40 (hoặc 70 – 30 = 40) - 1 hs làm bảng, cả lớp làm vào giấy nháp - Đọc thầm lời giải và nêu : - Yêu cầu hs trình bày bài giải của bài toán - Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé - Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và yêu cầu hs ghi nhớ . c) Hướng dẫn hs giải bài toán ( cách 2 ) - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn - Gv khẳng định lại cách tìm hai lần số lớn + Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu thêm vào số bé một phần đúng Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2 - Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến + Nếu thêm vào số bé một phần đúng bằng phần số lớn hơn số bé thì số bé sẽ bằng số lớn . + Là hiệu của 2 số . bằng phần số lớn hơn số bé thì số bé sẽ như thế nào so với số lớn ? + Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số lớn . Vậy ta có hai lần của số lớn . + Phần hơn của số lớn so với số bé chính là gì của 2 số ? + Khi thêm vào số bé phần hơn của số lớn so với số bé thì tổng của chúng thay đổi như thế nào ? + Tổng mới là bao nhiêu ? + Tổng mới chính là hai lần của số lớn .Vậy ta có hai lần số lớn là là bao nhiêu ? +Hãy tìm số lớn ? + Hãy tìm số bé ? - Gv yêu cầu học hs trình bày bài + Tổng của chúng tăng thêm đúng bằng phần hơn của số lớn so với số bé + Tổng mới là 70 + 10 = 80 + Hai lần số lớn là : 70 + 10 = 80 + Số lớn là : 80 : 2 = 40 + Số bé là: 40 -10 = 30 ( Hoặc 70 – 40 = 30 ) + Số lớn = (Tổng+ Hiệu ) : 2 giải của bài toán - Yêu cầu hs đọc lại lời giải đúng , sau đó nêu cách tìm số lớn . - Gv kết luận về các cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . 2.3 Luyện tập - thực hành : Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài . + Bài toán cho biết gì ? +Bài toán yêu cầu gì ? +Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì sao em biết ? - Một hs đọc đề bài . + Bài toán đã cho tuổi bố cộng với tuổi con là 58 tuổi . Tuổi bố hơn tuổi con 38 tuổi + Tìm tuổi bố , tuổi con? + Bài toán thuộc dạng toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó .Vì bài toán cho biết tuổi bố cộng với tuổi con , chính là cho biết tổng số tuổi của 2 người . Cho biết tuổi bố hơn tuổi con 38 tuổi chính là cho biết hiệu số tuổi của hai bố con là 38, yêu cầu tìm tuổi của mỗi người . - Hai hs lên bảng làm bài , mỗi - Yêu cầu hs làm bài . - Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng - Gv nhận xét , ghi điểm . Bài 2: - Gọi hs đọc đề bài . + Bài toán yêu cầu gì ? + Bài toán thuộc dạng bài toán gì? - Yêu cầu hs làm bài . - Nhận xét cho điểm. em làm một cách , cả lớp làm vở . - Hs nêu ý kiến. - Hs đọc đề . -Học sinh nêu ý kiến. - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Hai hs làm bài trên bảng , mỗi em một cách , cả lớp làm vở. - Số 8 và số 0 + Là chính số đó . + Là chính số đó Bài 4 : - Yêu cầu hs tự nhẩm và nêu 2 số tìm được . +Một số khi cộng với 0 cho kết quả gì ? + Một số trừ đi 0cho kết quả là gì ? + Áp dụng điều này , bạn nào tìm được 2 số mà tổng của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 123? 3Củng cố dặn dò : - Yêu cầu hs nêu cách tìm cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng - Tổng kết giờ học . Yêu cầu hs làm bài tập 3 vào giờ tự học đến - Là số 123 và số 0 Toán ( 38) LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . - Củng cố kỹ năng đổi đơn vị đo khối lượng, đo thời gian . II Các hoạt động dạy học : Tgian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Bài cũ : - Gọi hs nêu cách giải bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai sô đó - Nhận xét ghi điểm . 2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài , sau đó tự làm bài - Nhận xét , ghi điểm . Bài 2 :-Gọi hs đọc đề toán,sau đó yêu cầu hs nêu dạng toán và chỉ ra 2 số cần tìm là hai số nào ? Đâu là tổng ? - Hai hs trình bày - 3hs làm bảng , cả lớp làm vở. - Nhận xét bài làm của bạn trên bảng sau đó đổi chéo vở kiểm tra. 1200sp . Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ IMục tiêu : - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Giải bài toán. lớp : Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai số đó là 10 .Tìm hai số đó ? -Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu của hai số là 10. - Yêu cầu tìm hai số đó .
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ doc, Tài liệu Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ doc, Tài liệu Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ doc

Bình luận về tài liệu tai-lieu-toan-37-tim-hai-so-khi-biet-tong-va-hieu-cua-hai-so-do-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP