Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thương mại Việt Phát Triển

27 445 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 17:20

Lời nói đầuLợi nhuận là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với điều kiện cụ thể khác nhau, cơ chế vận hành hoạt động kinh doanh Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapMục lục TrangMở đầu: .2Chơng I: Lý luận nghiệp vụ thị trờng mở .4I. Khái niệm nghiệp vụ thị trờng mở .41. Sự ra đời và phát triển của thị trờng mở 42. Khái niệm nghiệp vụ thị trờng mở. 5II. Cơ chế tác động nghiệp vụ thị trờng mở .61.Tác động về mặt lợng .62.Tác động vể mặt giá .6 III. Cơ chế hoạt động của nghiệp vụ thị trờng mở 71.Các nghịêp vụ thị trờng mở 7 2.Phơng thức hoạt động của nghiệp vụ thị trờng mở 9 3.Hàng hoá của nghiệp vụ thị trờng mở 10 4.Những tham gia vào nghiệp vụ thị trờng mở 12 IV. Sử dụng nghiệp vụ thị trờng mở cùng với các công cụ chính sách tiền tệ .13Chơng II: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trờng mở .15I. Sự phát triển của các loại giấy tờ có giá ngắn hạn Việt Nam .151.Tín phiếu kho bạc .15 2.Tín phiếu nhà nớc .16 II.Thực trạng hoạt đông thị trờng mở Việt Nam trong những năm qua 17III Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trờng mở Việt Nam 22 Kết luận .26Danh mục tài liệu tham khảo. 27 1Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapMở đầuViệt nam đã chuyển sang thời kỳ đổi mới kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nên kinh tế thị trờng đợc hơn 10 năm. trong việc góp phần đạt đợc các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nớc, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nớc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc điều tiết lợng tiền cung ứng, kìm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nớc Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự phát triển đúng hớng và phù hợp với chính sách kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn nhiều bất cập, hạn chế, cha tỏ ra nhạy bén và các chính sách của Ngân hàng nhà nớc cha linh thoạt. Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế ngày càng sôi động thì việc điều hành chính sách tiền tệ từ các công cụ trực tiếp chuyển sang các công cụ gián tiếp trong đó có việc áp dụng nghiệp vụ thị trờng mở ngày càng trở nên cấp bách. Điều này là phù hợp với quá trình cải cách hệ thống Ngân hàng, với việc hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ trong giai đoạn mới. Nghiệp vụ thị trờng mở cho tới nay mới đợc thực hiện Việt Nam do các điều kiện khách quan và chủ quan vừa chín muồi. Vì vậy đề tài áp dụng nghiệp vụ thị trờng mở trong thực hiện chính sách tiền tệ Việt Nam là một đề tài hết sức cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu qủa chính sách tiền tệ. Đây cũng là một đề tài giúp cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thơng mại, các sinh viên kinh tế trong việc tiếp cận nghiệp vụ thị trờng mở.Chính vì những lý do trên mà em đã chọn đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị trờng mở của Ngân Hàng Nhà Nớc Việt Nam và giải pháp với mong muốn đóng góp tiếng nói của mình vào việc sử dụng Nghiệp vụ thị trờng mở để ngày càng hoàn thiện chính sách tiền tệ quốc gia. Đây là một vấn đề đang còn mới, do đó không thể tránh khỏi những khiếm khuyết và hạn chế, em mong đ-ợc sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy cô.2Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapĐề tài này đa ra một sốsở lý luận và thực tiễn về thị trờng mở để vận dụng Nghiệp vụ thị trờng mở một công cụ gián tiếp có hiệu qủa của chính sách tiền tệ vào tình hình thực tế Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam hiện nay.3Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapChơng I: cơ sở lý luận nghiệp vụ thị trờng mởI. Khái niệm nghiệp vụ thị trờng mở.1. Sự ra đời và phát triển của Nghiệp vụ thị trờng mở. Nghiệp vụ thị trờng mở đợc áp dụng đầu tiên bởi Ngân hàng Anh từ những năm 30 của thế kỷ 19. Vào thời gian này, lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Anh đợc sử dụng nh một công cụ chủ yếu để kiểm soát lợng tiền cung ứng. Tuy nhiên, công cụ này tỏ ra kém hiệu lực khi lãi suất thị trờng tiền tệ giảm liên tục vợt khỏi sự chi phối của lãi suất tái chiết khấu. Điều này thúc đẩy Ngân hàng Anh tìm kiếm công cụ có hiệu quả hơn để điều chỉnh lãi suất thị trờng theo hớng mong muốn. Cách thức đầu tiên đợc áp dụng để nhằm làm tăng lãi suất thị trờng là:- Bán chứng khoán chính phủ đồng thời hứa mua lại nó vào một ngày xác định trong tơng lai.-Vay trên thị trờng _ thực chất là một khoản vay từ ngời chiết khấu hoặc từ ngời môi giới với đảm bảo bằng chứng khoán chính phủ.-Bán hẳn các chứng khoán chính phủ.-Vay từ các Ngân hàng thơng mại.-Vay từ ngời gửi tiền đặc biệt.Bằng các cách này, lợng tiền trung ơng giảm đi tơng ứng với khối lợng vay hoặc bán chứng khoán, lãi suất thị trờng vì thế tăng lên.Cùng thời gian này, Ngân hàng Trung Ương (NHTW ) Thuỵ Sỹ cũng sử dụng nghiệp vụ bán các chứng khoán chính phủ nhằm thu hút lợng vốn khả dụng d thừa. Vào năm 1913, lúc đầu Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ cũng sử dụng Nghiệp vụ thị trờng mở nh một công cụ bổ xung cho chính sách tái chiết khấu. Tuy nhiên, trong và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất Nghiệp vụ thị trờng mở những nớc này đợc sử dụng nh công cụ để tài trợ cho các chi phí chiến tranh và 4Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapcác hoạt động điều chỉnh kinh tế sau chiến tranh. Cùng với các hoạt động này, l-ợng chứng khoán chính phủ nằm trong tay các NHTW tăng lên. Đến năm 1920, Nghiệp vụ thị trờng mở những nớc này cũng vẫn chỉ đợc sử dụng nh công cụ bổ trợ cho chính sách lãi suất tái chiết khấu và làm cho lãi suất tái chiết khấu trở nên hiệu quả. Nhng sau đó, hiệu quả và tầm quan trọng của Nghiệp vụ thị trờng mở ngày càng tăng lên, nó đợc sử dụng nh công cụ chính sách tiền tệ ba nớc ban đầu này và sau đó trở thành xu hớng hầu hết NHTW các nớc khác.Điều này suất phát từ: hạn chế chính sách tái chiết khấu; sự mở rộng và hoàn thiện của hệ thống thị trờng tái chính; sự tăng lên của lợng chứng khoán chính phủ và các chứng khoán có tính thanh khoản cao.Cho đến nay Nghiệp vụ thị trờng mở đợc sử dụng nh một công cụ Chính sách tiền tệ hiệu quả nhất hầu hết các NHTW của các nớc.2. Khái niệm nghiệp vụ thị trờng mở.Theo nghĩa gốc thì cụm từ Nghiệp vụ thị trờng mở chỉ các hoạt động giao dịch chứng khoá của các NHTW trên thị trờng mở. Thông qua hành vi mua , bán chứng khoán này, NHTW có thể tác động trực tiếp đến dự trữ của hệ thống Ngân hàng và gián tiếp đến lãi suất thị trờng, từ đó mà có thể ảnh hởng đến lợng tiền cung ứng thông qua tác động cả về mặt lợng và về mặt giá. Về lý thuyết, các chứng khoán là đối tợng giao dịch của NHTW, có thể là chứng khoán chính phủ, các chứng khoán đợc phát hành bởi các doanh nghiệp hoặc Ngân hàng gồm cả chứng khoán ngắn hạn và dài hạn. Các chủ thể trong giao dịch Nghiệp vụ thị trờng mở có thể là Ngân hàng, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức phi tài chính khác.Về mặt thực tế, Nghiệp vụ thị trờng mở là hành vi giao dịch của NHTW trên thị trờng mở. Xét về hình thức thì thị trờng mở là thị trờng giao dịch các chứng khoán nợ ngắn và dài hạn. Tuy nhiên, khác với các khái niệm có phạm vi và công cụ giao dịch rõ ràng nh thị trờng chứng khoán hay thị trờng tiền tệ, thị trờng mở các nớc khác nhau về phạm vi, về loại hình công cụ và thời hạn của các công cụ giao dịch trên thị trờng.5Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapChẳng hạn, thị trờng mở của Nhật Bản chỉ bao gồm các chứng khoán nợ ngắn hạn và những ngời tham gia chỉ gồm các tổ chức tín dụng. Nh vậy, Nhật thị trờng mở là một bộ phận của thị trờng tiền tệ. Ngợc lại Mỹ hoặc Đức cho phép giao dịch cả các chứng khoán dài hạn trên thị trờng mở . Xét theo thời hạn của chứng khoán nợ thì thị trờng mở những nớc này bao gồm cả một phần của thị trờng chứng khoán. Theo cách này, khái niệm Nghiệp vụ thị trờng mở có ý nghĩa kinh tế khi nó gắn với cụm từ Nghiệp vụ thị trờng mở. Có nghĩa là, các giới hạn khác nhau về đối tợng và các chr thể giao dịch của NHTW trong nghiệp vụ thị trờng mở sẽ quyết định khái niệm cụ thể về thị trờng mở từng nớcII. Cơ chế tác động của Nghiệp vụ thị trờng mở.1. Tác động về mặt lợng (Tác động vào cơ số tiền tệ)Hành vi mua, bán các chứng khoán trên thị trờng mở của NHTW có ảnh hởng ngay lập tức đến tình trạng dự trữ của các Ngân hàng thơng mại (NHTM) thông qua ảnh hởng đến tiền gửi của các Ngân hàng thơng mại tại NHTW, và tiền gửi khách hàng tại NHTM từ đó sẽ ảnh hởng tới khả năng cho vay của NHTM khi đó nó sẽ tác động đến hệ số nhân tiền và sẽ tác động đến mức cung tiền. Bằng việc bán các chứng khoán, NHTW có thể giảm bớt đi một khối lợng tiền dự trữ tơng ứng (với điều kiện các nhân tố khác không đổi) dù ngời mua là NHTM hay khách hàng của nó, số tiền thanh toán cho lợng chứng khoán này đợc ghi nợ vào tài khoản của Ngân hàng tại NHTW. Trong trờng hợp ngời mua là khách hàng của NHTM thì số tiền mua chứng khoán sẽ giảm số d tiền gửi của khách hàng đó tại NHTM. Sự giảm xuống của dự trữ sẽ làm giảm khả năng cho vay của hệ thống Ngân hàng và vì thế giảm khối lợng tiền cung ứng. Hành vi mua chứng khoán của NHTW sẽ có tác động ngợc lại.NHTW bán tín phiếu kho bạc dự trữ ngân hàng khả năng cho vay của NHTM m Ms 2.Tác động về mặt giá ( tác động về mặt lãi suất)Hoạt động mua bán trên thị trờng mở của NHTW có ảnh hởng gián tiếp đến mức lãi suất thị trờng thông qua hai con đờng:6Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapThứ nhất, khi dự trữ của các Ngân hàng bị ảnh hởng nó tác động đến cung cầu vốn NHTW trên thị trờng tiền tệ liên Ngân hàng. Cung cầu tiền TW thay đổi sẽ dẫn đến lãi suất thị trờng tiền NHTW thay đổi. Mức lãi suất ngắn hạn này thông qua dự đoán của thị trờng và các hoạt động arbitrage về lãi suất sẽ truyền tác động của nó đến các mức lãi suất trung và dài hạn trên thị trờng tài chính. Tổng cầu của nền kinh tế và tốc độ tăng trởng kinh tế sẽ đợc quyết định tại một mức lãi suất đợc thị trờng xác định.Thứ hai, việc mua chứng khoán sẽ làm ảnh hởng ngay đến quan hệ cung -cầu về các chứng khoán đó trên thị trờng mở và do đó tác động đến giá cả của nó. Khi chứng khoán thay đổi, tỷ lệ sinh lời của nó cũng thay đổi. Nếu đó là những chứng khoán có giá chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch thì sự thay đổi tỷ lệ sinh lời của nó sẽ tác động trở lại đến lãi suất thị trờng, tổng cầu AD và sản lợng.Cơ chế tác động qua lãi suất khi NHTW bán tín phiếu kho bạc Bán TPKB giá TPKB lãi suất thị trờng NHTW bán TPKB Đầu t Dự trữ Cung vốn NHTW Ls ngắn hạn Ls thị trờng Cơ chế tác động qua giá chứng khoán Mua chứng khoán Lợng chứng khoán trên thị trờng Giá chứng khoán Lãi suất chứng khoán Đầu t ADIII. Cơ chế hoạt động của Nghiệp vụ thị trờng mở.1. Các Nghiệp vụ thị trờng mở.Trong Nghiệp vụ thị trờng mở phải có sự tham gia của NHTW bởi vì nếu không có sự tham gia của NHTW thì khối lợng tiền tệ nói chung sẽ không thay đổi. Một NHTW bản chứng khoán cho NHTM khác xét trong toàn cục chỉ là sự dịch chuyển chứng khoán và di chuyển ngợc lại của một phần dự trữ d thừa từ NHTM này sang NHTM khác đang thiếu vốn mà thôi.7Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapCó hai loại Nghiệp vụ thị trờng mở: Nghiệp vụ thị trờng mở năng động nhằm thay đổi mức dự trữ và cơ số tiền tệ, và Nghiệp vụ thị trờng mở thụ động nhằm bụ lại những chuyển động của nhân tố khác đã ảnh hởng tới cơ số tiền tệ.1.1 Giao dịch giấy tờ có giáa. Các giao dịch không hoàn lại (hay các giao dịch muabán hẳn).Các giao dịch này bao gồm các nghiệp vụ mua, bán các giấy tờ có giá của NHTW trên thị trờng theo phơng thức mua đứt, bán đoạn trên cơ sở giá thị trờng. Hình thức giao dịch này làm chuyển hắn quyền sở hữu đối với các chứng khoán là đối t-ợng giao dịch. Vì vậy ảnh hởng của nó đối với dự trữ các Ngân hàng là dài hạn các giấy tờ đó phải là các công cụ nợ có mức rủi ro thấp và phải đợc phát hành bởi các tổ chức đủ điều kiện theo quy địnhb. Các giao dịch có hoàn lại (giao dịch có kỳ hạn).Phơng pháp này chủ yếu đợc sử dụng cho mục đích giao dịch tạm thời là các hợp đồng mua lại. Hợp đồng mua lại đợc sử dụng khi NHTW thực hiện một giao dịch theo hợp đồng mua lại, có nghĩa là nó mua chứng khoán từ ngời môi giới trên thị trờng, ngời đồng ý sẽ mua lại vào một ngày trong tơng lai. Giao dich mua mua bán có kỳ hạn tồn tại dới dạng: Thứ nhất: Mua bán theo hợp đồng mua lại: Là việc NHTW ký hợp đồng mua bán với ngời giao dịch và ngơi giao dịch đồng ý mua lại các giấy tờ có giá của NHTW vào một ngày xác định trong tơng lai. Thứ hai : Mua bán theo hợp đồng mua lại đảo ngợc : là việc NHTW bán các giấy tờ có giá cho ngời giao dịch và ngời giao dịch lại đồng ý bán lại các giấy tờ có giá cho NHTW vào một ngày xác định trong tơng lai. Các giao dịch có hoàn lại đợc sử dụng chủ yếu trong Nghiệp vụ thị trờng mở vì những lý do sau:Đây là công cụ có hiệu quả nhất để bù đắp hoặc triệt tiêu những ảnh hởng không dự tính trớc đến dự trữ của các Ngân hàng, chi phí giao dịch của một hợp đồng mua lại rẻ hơn so với hợp đồng mua đứt bán đoạn; Thích hợp trong trờng hợp các định hớng chính sách tiền tệ không hoàn hảo dẫn đến việc sử dụng các giải 8Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phappháp khắc phục; làm giảm thời gian thông báo, do đó mà làm giảm bớt biến động của thị trờng trớc các quyết định hàng ngày của NHTW .1.2 Nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ Trong nghiệp vụ này khi tham gia giao dịch thi NHTW đồng thời ký hai hợp đồng và lấy ngoại tệ làm đối tợng trao đổi Hợp đồng 1: Mua bán ngoại tệ với tỷ gia giao ngay Hợp đồng 2: Bán hoặc mua ngoại tệ với tỷ giá co ky hạnNgoài ra một loạt các nghiệp vụ khác cũng đợc NHTW sử dụng trong Nghiệp vụ thị trờng mở nh: phát hành, chứng chỉ nợ của NHTW, giao dịch hoán đổi các chứng khoán đến hạn .2. Phơng thức hoạt động của nghiệp vụ thị trờng mở.Các Nghiệp vụ thị trờng mở đợc thực hiện thông qua phong thức giao dịch song phơng và qua phơng thức đấu thầu. Có 2 loại đấu thầu: Đấu thầu khối lợng và đấu thầu lãi suất.a.Phơng thức giao dịch song phơng. Là phơng thức mà NHTW với ngời giao dịch giao dịch thẳng với nhau hoặc giao dịch thông qua nhà môi giới hoặc đại lý chứng khoán mà không mua bán thông qua hình thức đấu thầu. b.Đấu thầu khối lợng.Là việc NHTWcho ngời giao dịch biết khối lợng cần can thiệp,NHTW mua hay bán, niêm yết trớc mức lãi suất, thời hạn các giấy tờ có giá còn lại,laọi giấy tờ,thời điểm và địa điểm mua bán thanh toán. Các tổ chức tham gia đấu thầu chỉ việc đăng ký số tiền trên cơ sở chấp nhận mức lãi suất cho trớc. Việc phân phối thầu đối với một phiên thầu có lãi suất cố định đợc tiến hành nh sau: Nếu ngời giao dịch chấp nhận mức lãi suất ma HNTW đa ra và họ đặt mức khối lợng giao dịch.Sau đó toàn bộ số đăng ký đặt thầu đợc cộng lại với nhau. Nếu tổng số đặt thầu nhỏ hơn khối lợng HNTW cần can thiệp thì toàn bộ đơn đặt thầu đều đợc phân phối.Nếu ngợc lại thì phải phân bổ.c.Đấu thầu lãi suất .9Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phapCác tổ chức tham gia đấu thầu tự đăng ký số tiền ứng với mức lãi suất mình chọn. Đối với đấu thầu nhằm cung ứng thêm vốn khả dụng, các số lợng đặt thầu đợc sắp sếp theo thứ tự và đợc phân phối theo các mức lãi suất cao sẽ đợc u tiên phân phối trớc cho đến khi số lợng phân phối đợc sử dụng hết .Trong đấu thầu lãi suất, NHTW có thể áp dụng dới hình thức một giá (phơng thức Hà Lan) hoặc nhiều giá(phơng thức Mỹ)3. Hàng hoá của nghiệp vụ thị trờng mở.a. Tín phiếu kho bạc.(TB)Tín phiếu kho bạc là giấy nhận nợ do chính phủ phát hành để bù đắp thiếu hụt tạm thời trong năm tài chính. Thời hạn của tín phiếu thông thờng là dới 12 tháng. Đây là công cụ chủ yếu của Nghiệp vụ thị trờng mở của hầu hết NHTW các nớc vì:-Tín phiếu kho bạc có tính thanh khoản cao.-Đợc phát hành định kỳ với khối lợng lớn và vì thế có thể thoả mãn nhu cầu can thiệp của NHTW với liều lợng khác nhau.Bộ tài chính là ngời có vai trò quan trọng trong việc xác định khối lợng phát hành, thanh toán lãi và gốc của tín phiếu. Tín phiếu kho bạc đợc phát hành hàng tuần để chi trả các khoản nợ ngắn hạn của chính phủ.Vì vậy, khối lợng tín phiếu này thay đổi tuỳ theo nhu cầu vay mợn của chính phủ và sự hạn chế tốc độ tăng trởng của các nhà chức trách tiền tệ.b. Chứng chỉ tiền gửi. (CD).Chứng chỉ tiền gửi là giấy nhận nợ của Ngân hàng hay các định chế tài chính phi ngân hàng, xác nhận món tiền đã đợc gửi vào ngân hàng trong một thời gian nhất định với một mức lãi suất định trớc. Thời hạn của chứng chỉ tiền gửi thờng là ngắn hạn. Sự ra đời của chứng chỉ tiền gửi đánh dấu sự thay đổi căn bản trong cơ chế quản lý ngân hàng: Chuyển từ quản lý tài sản nợ sang quản lý tài sản có vì nó cung cấp một hình thức huy động vốn chủ động cho ngân hàng thay vì phải phụ thuộc vào ngời gửi tiền. Tình u việt của chứng chỉ tiền gửi chính là bảo đảm sự lu thông của nó và do đó nó đợc sử dụng nh là hàng hoá phổ biến cho Nghiệp vụ thị trờng mở.10[...]... của việc dự đoán vốn khả dụng III MộT Số GIảI PHáP PHáT TRIểNNGHIệP Vụ THị TRƯờNG M VIệT NAM Qua thực tế hoạt động của thị trờng mở trong 2 năm qua và qua kinh nghiệm của các nớc, để thị trờng m Việt Nam thực sự trở thành một công cụ gián tiếp đắc lực góp phần đổi mới, hoàn thiện việc điều hành Chính sách tiền tệ và phát triển thị trờng tiền tệ, có một số giải pháp nh sau: Tổ chức tuyên truyền,... trữ hoặc cơ sở tiền tệ, NHTW chỉ cần đa ra yêu cầu cho các nhà giao dịch chứng khoán trên thị trờng tiền tệ, và sau đó việc mua bán sẽ đợc thực thi ngay Chính vì các u điểm trên mà công cụ Nghiệp vụ thị trờng mở đã đợc áp dụng vào việc thực hiện chính sách tiền tệ Việt Nam bắt đầu từ ngày 12-7-2000 Chơng II:THựC TRạNG Và GIảI PHáP PHáT TRIểN NGHIệP Vụ THị TRƯờNG M VIệT NAM I Sự phát triển của các... sách tiền tệ có hiệu qủa cao thì NHTW phối hợp với các công cụ Chính sách tiền tệ hợp lý NV thị trờng mở là một công cụ Chính sách tiền tệ ra đời muộn hơn so với các công cụ khác Tuy nhiên NV thị trờng mở lại là một công cụ hết sức linh hoạt và hiệu quả Ưu điểm của việc sử dụng thị trờng mở trong việc điều hành Chính sách tiền tệ là: Nghiệp vụ thị trờng mở phát sinh theo ý tởng chủ đạo của NHTW, trong... trên thị trờng mở Cần nâng cao vai trò của NHNN, NHNN cần đa ra các chính sách biện pháp thúc đẩy hoạt động của thị trờng mở nh đa ra biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trờng liên ngân hàng, thiết kế các công cụ thị trờng, hình thành cơ sở hạ tàng của thị trờng , cung cấp các thể thức tài chính, thiết lập các tiêu chí kinh doanh với NHTM trên TTM, thu thập và phổ biến các thông tin, số liệu thống... sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phap c Thơng phiếu (CP) Thơng phiếu là chứng chỉ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định Đây là giấy nhận nợ đợc phát hành bởi các doanh nghiệp nhằm bổ xung vốn ngắn hạn Thơng phiếu là tài sản có đối với ngời sở hữu và là tài sản nợ đối với ngời phát hành... Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, hoạt động Nghiệp vụ thị trờng mở đã đạt đợc các kết quả rất khả quan, tuy nhiên thị trờng mở vẫn bộc lộ 1 số hạn chế nhất định, đó là: Thứ nhất, hoạt động Nghiệp vụ thị trờng mở là một hoạt động hoàn toàn mới nên 1 số TCTD vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi tham gia giao dịch Nghiệp vụ thị trờng mở ra đời trong điều kiện nền kinh tế còn đang trình độ phát triển thấp và cha... đối với Việt Nam Điều kiện phát huy và vận hành Nghiệp vụ thị trờng mở là điều không dễ dàng Nghiệp vụ thị trờng mở là một trong các công cụ tái cấp vốn của NHNN và có thể nói nó là một công cụ tái cấp vốn có hiệu quả nhất của Chính sách tiền tệ Nghiệp vụ thị trờng mở là công cụ gián tiếp của Chính sách tiền tệ thông qua việc mua, bán các giấy tờ có giá giữa NHNN và các chủ thể có liên quan nhằm tác... VIệT NAM I Sự phát triển của các loại giấy tờ có giá ngắn hạn Việt Nam 14 Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ thị trờng mở của NHNN Việt Nam va giai phap Cho đến nay các công cụ ngắn hạn Việt Nam còn rất đơn giản, đang giai đoạn đầu và cha thể hiện tính chất đầy đủ vốn có của nó Nổi trội hơn cả là các loại tín phiếu mà Kho bạc nhà nớc đã phát hành trong những năm qua và tín phiếu Ngân hàng nhà nớc... tức là giảm cho vay theo chỉ định, phân biệt rõ ràng tín dụng chính sách và tín dụng thơng mại NHNN cần phải có sự phối hợp giữa các công cụ và biện pháp điều hành Chính sách tiền tệ khác với Nghiệp vụ thị trờng mở Để cho Nghiệp vụ thị trờng mở trở thành một công cụ Chính sách tiền tệ chủ yểu đơng nhiên các công cụ khác phải đóng vai trò kém quan trọng hơn, đặc biệt là cửa sổ chiết khấu, nơi các NHTM... trờng mở, lãi suất chiết khấu, lãi suất tải cấp vốn hài hoà hơn, NHNN cần hạn chế khả năng vay vốn của NHTM qua cửa sổ chiết khấu Nếu không có hạn chế đối với cửa sổ chiết khấu thì Nghiệp vụ thị trờng mở không thể trở thành công cụ chính sách chủ yếu để kiểm soát tiền cung ứng đợc Bên cạnh đó NHNN cũng phải có biện pháp để củng cố và phát triển thị trờng tiền tệ, đặc biệt cần phải hỗ trợ cho sự phát triển . trạng hoạt đông thị trờng mở ở Việt Nam trong những năm qua..........17III Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trờng mở ở Việt Nam....22 . TRạNG Và GIảI PHáP PHáT TRIểN NGHIệP Vụ THị TRƯờNG Mở ở VIệT NAMI. Sự phát triển của các loại giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam.14Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thương mại Việt Phát Triển, Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thương mại Việt Phát Triển, Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thương mại Việt Phát Triển, Sự ra đời và phát triển của Nghiệp vụ thị trờng mở., Tác động về mặt lợng Tác động vào cơ số tiền tệ, Giao dịch giấy tờ có giá a. Các giao dịch có hoàn lại giao dịch có kỳ hạn. Nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ, Tín phiếu kho bạc.TB Chứng chỉ tiền gửi. CD. Thơng phiếu. CP., Các Ngân hàng thơng mại. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng . Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn. Các hộ gia đình. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp., Ngân hàng Trung Ương. Kho bạc Nhà nớc., TÝn phiÕu kho b¹c. TPKB., Thực trạng hoạt động thị trờng mở ở Việt Nam trong những năm qua.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn