Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc

7 986 2 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_189
tailieuhay_189

tailieuhay_189

Tải lên: 14,816 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 04:20

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 61 : CHIẾC RỄ ĐA TRÒN I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. -Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài : thường lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc, Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Bác Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật,Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây,… - Giáo dục hs biết yêu quí thiên nhiên. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV 2 hs đọc và trả lời câu hỏi bài Cháu nhớ Bác Hồ - Nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài: “ Chiếc rễ đa tròn”. (Dùng tranh để giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : ngoằn ngồe, tần ngần, cuốn,… -Gv chia đoạn : 3 đoạn -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : các từ ngữ chú giải cuối bài -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài. Kết luận : Hs đọc trôi chảy từng đoạn -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 (Chuyển tiết) TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 15 ph *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết được đức tính của Bác Hồ đối với thiên nhiên. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét kết luận : trong cuộc sống các em cần biết làm những việc có ích -Giáo dục hs : Biết yêu quí thiên nhiên. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì theo vai.  GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs phân vai đọc trong nhóm. -Thi đọc toàn bài. 4.Củng cố: ( 4 phút) -Nội dung bài cho biết điều gì ? (Bác Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật,Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây, ) IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài. -Đọc và xem trước bài “Cây và hoa bên lăng Bác” - Rút kinh nghiệm KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 62 : CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC I.MỤC TIÊU : -Đọc lưu loát bài thơ. Ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. -Hiểu nghĩa các từ khó trong bài : cất thầm, ngẩn ngơ, ngờ,…. Hiểu nội dung bài : Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm, mong nhớ tha thiết Bác Hồ, - Giáo dục hs biết yêu quí kính trọng Bác Hồ. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Gọi 3 hs đọc bài và trả lời câu hỏi bà Chiếc rễ đa tròn. -GV nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài: “ Cây và hoa bên lăng Bác”. (Dùng tranh để giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng: mắt hiền, bâng khuâng, cất thầm,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Ô lâu, cất thầm, ngẩn ngơ,… -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. Kết luận : Hs đọc trôi chảy từng đoạn *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs hiểu được tình cảm của em bé miền Nam dành cho Bác Hồ -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét kết luận : Tình cảm của em bé miền Nam dành cho Bác Hồ -Hs theo dõi -Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện thi đọc nhóm đôi. -Thảo luận và trả lời câu hỏi. -Hs trả lời. 5ph -Giáo dục hs : Hs biết yêu quí kính trọng Bác Hồ. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.  GV đọc bài lần 2 : Hướng dẫn hs đọc thuộc lòng bài thơ. -Nhận xét tuyên dương. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài. 4.Củng cố: ( 4 phút) -Cho học sinh nêu lại nội dung của bài (Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm, mong nhớ tha thiết Bác Hồ, ) IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài. - Đọc và xem trước bài “Chiếc rễ đa tròn” - Rút kinh nghiệm . - ọc và xem trước bài Cây và hoa bên lăng Bác - Rút kinh nghiệm KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 62 : CÂY VÀ HOA. dõi - ọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh - ọc nối tiếp. - ọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau - ại diện thi đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc, Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc, Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc

Bình luận về tài liệu tai-lieu-tap-doc-2-chiec-re-da-tron-cay-va-hoa-ben-lang-bac-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP