Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc

tailieuhay_189
tailieuhay_189(14817 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 953
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 04:20

Mô tả: KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 61 : CHIẾC RỄ ĐA TRÒN I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. -Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài : thường lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc, Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Bác Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật,Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây,… - Giáo dục hs biết yêu quí thiên nhiên. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV 2 hs đọc và trả lời câu hỏi bài Cháu nhớ Bác Hồ - Nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài: “ Chiếc rễ đa tròn”. (Dùng tranh để giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : ngoằn ngồe, tần ngần, cuốn,… -Gv chia đoạn : 3 đoạn -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : các từ ngữ chú giải cuối bài -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài. Kết luận : Hs đọc trôi chảy từng đoạn -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 (Chuyển tiết) TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 15 ph *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết được đức tính của Bác Hồ đối với thiên nhiên. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét kết luận : trong cuộc sống các em cần biết làm những việc có ích -Giáo dục hs : Biết yêu quí thiên nhiên. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì theo vai.  GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs phân vai đọc trong nhóm. -Thi đọc toàn bài. 4.Củng cố: ( 4 phút) -Nội dung bài cho biết điều gì ? (Bác Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật,Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây, ) IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài. -Đọc và xem trước bài “Cây và hoa bên lăng Bác” - Rút kinh nghiệm KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 62 : CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC I.MỤC TIÊU : -Đọc lưu loát bài thơ. Ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. -Hiểu nghĩa các từ khó trong bài : cất thầm, ngẩn ngơ, ngờ,…. Hiểu nội dung bài : Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm, mong nhớ tha thiết Bác Hồ, - Giáo dục hs biết yêu quí kính trọng Bác Hồ. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Gọi 3 hs đọc bài và trả lời câu hỏi bà Chiếc rễ đa tròn. -GV nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài: “ Cây và hoa bên lăng Bác”. (Dùng tranh để giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng: mắt hiền, bâng khuâng, cất thầm,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Ô lâu, cất thầm, ngẩn ngơ,… -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. Kết luận : Hs đọc trôi chảy từng đoạn *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs hiểu được tình cảm của em bé miền Nam dành cho Bác Hồ -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét kết luận : Tình cảm của em bé miền Nam dành cho Bác Hồ -Hs theo dõi -Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện thi đọc nhóm đôi. -Thảo luận và trả lời câu hỏi. -Hs trả lời. 5ph -Giáo dục hs : Hs biết yêu quí kính trọng Bác Hồ. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.  GV đọc bài lần 2 : Hướng dẫn hs đọc thuộc lòng bài thơ. -Nhận xét tuyên dương. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài. 4.Củng cố: ( 4 phút) -Cho học sinh nêu lại nội dung của bài (Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm, mong nhớ tha thiết Bác Hồ, ) IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài. - Đọc và xem trước bài “Chiếc rễ đa tròn” - Rút kinh nghiệm . - ọc và xem trước bài Cây và hoa bên lăng Bác - Rút kinh nghiệm KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 62 : CÂY VÀ HOA. dõi - ọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh - ọc nối tiếp. - ọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau - ại diện thi đọc

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc, Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc, Tài liệu Tập đọc 2 - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC doc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-tap-doc-2-chiec-re-da-tron-cay-va-hoa-ben-lang-bac-doc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.179716110229 s. Memory usage = 18.47 MB