Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt

tailieuhay_189
tailieuhay_189(14817 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 138
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 19:20

Mô tả: TTPT ÀO DUY T  THI TH I HC T 3, 2008-2009Môn: Toán, khi D.Thi gian: 180 phút, không k thi gian phát đ. * * * Câu I. Cho hàm s 114)42(2xmxmmxy, (m là tham s).1. Kho sát s bin thiên và v đ th hàm s khi m = 1.2. Tìm m đ hàm s có cc tr sao cho hai giá tr cc tr trái du.Câu II. 1. Tìm a đ h phng trình sau có bn nghim phân bit23)2)(2(31)1()2(222ayaxxaayaxxa2. Cho phng trình:(2 sinx – 1)(2 cos2x + 2 sinx + a) = 3 – 4 cos2x.a. Gii phng trình khi a = 1.b. Tìm a đ phng trình có đúng hai nghim thuc đon [0; ].Câu III. Tìm nguyên hàm ca hàm s:xxxf53cossin1)(  .Câu IV. Cho hình chóp t giác đu S.ABCD có cnh đáy bng a. Gi G là trng tâm ca tam giác SAC và khong cách t G đn mt bên SCD bng 63a. Tính khong cách t tâm O ca đáy đn mt bên SCD và th tích khi chóp S.ABCD.Câu V. Trong mt phng Oxy cho đim F(1, 0) và đim thay đi M(-1,m) vi m R.1. Vi mi giá tr ca m, hãy vit phng trình đng trung trc () ca đon FM. Tìm nhng đim trong mt phng Oxy không thuc đng thng () nào.2. Chng minh rng đng thng () luôn luôn tip xúc vi mt parabol c đnh khi m thay đi.Câu VI. Xác đnh h s ca x4 trong khai trin (1 + 2x + 3x2)10. Giám th coi thi không gii thích gì thêm . TTPT ÀO DUY T  THI TH I HC T 3, 200 8-2 009 Môn: Toán, khi D.Thi gian: 180 phút, không k thi gian. hàm s 114)42(2xmxmmxy, (m là tham s).1. Kho sát s bin thi n và v đ th hàm s khi m = 1.2. Tìm m đ hàm s có cc tr sao cho hai

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-thpt-dao-duy-tu-ppt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.170398950577 s. Memory usage = 18.46 MB