Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc

tailieuhay_4789
tailieuhay_4789(14575 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 208
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 15:20

Mô tả: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCHPHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN1. Họ và tên: 2. Nam, nữ 3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Địa chỉ hiện tại: Điện thoại: 5. Dân tộc: Tôn giáo: 6. Trình độ văn hóa: Trình độ ngoại ngữ: 7. Đơn vị công tác: Điện thoại: 8. Ngày vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tại 9. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam tại 10.Quá trình học tập và làm việc của bản thân:Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu? Thành tích học tập và làm việc/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 1PHẦN 2: QUAN HỆ THÂN NHÂNLý lịch Cha:- Họ và tên cha: Sinh năm: - Bí danh: - Quê quán: - Thường trú: * Trước 30-4-1975:-- - - - - - - - - * Sau 30-4-1975 đến nay:-- - - - - - - - - - - - - - - - - /storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 2Lý lịch Mẹ:- Họ và tên mẹ: Sinh năm: - Bí danh: - Quê quán: - Thường trú: * Trước 30-4-1975:-- - - - - - - - - - - - * Sau 30-4-1975 đến nay:-- - - - - - - - - - - - - - - /storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 3Lý lịch Anh, chị, em ruột:- Họ và tên: Sinh năm: - Quan hệ: - Quê quán: - Thường trú: * Trước 30-4-1975:- - - - - - - * Sau 30-4-1975 đến nay:-- - - - - - - - - - - - - - - Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.Thủ Dầu Một, ngày tháng năm200Người khai lý lịch/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 4 . việc/storage2/vhost/convert.store12 3doc. com/data_temp/document/kya1390638038 -doc 13906380389746/kya1390638038 .doc 1PHẦN 2: QUAN HỆ THÂN NHÂN Lý lịch Cha:- Họ và tên. - /storage2/vhost/convert.store12 3doc. com/data_temp/document/kya1390638038 -doc 13906380389746/kya1390638038 .doc 2 Lý lịch Mẹ:- Họ và tên mẹ: Sinh năm:

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bieu-mau-so-yeu-ly-lich-doc

Mục lục

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.25937795639 s. Memory usage = 18.45 MB