Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc

4 259 9 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_4789
tailieuhay_4789

tailieuhay_4789

Tải lên: 14,575 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 15:20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCHPHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN1. Họ và tên: 2. Nam, nữ 3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Địa chỉ hiện tại: Điện thoại: 5. Dân tộc: Tôn giáo: 6. Trình độ văn hóa: Trình độ ngoại ngữ: 7. Đơn vị công tác: Điện thoại: 8. Ngày vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tại 9. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam tại 10.Quá trình học tập và làm việc của bản thân:Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu? Thành tích học tập và làm việc/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 1PHẦN 2: QUAN HỆ THÂN NHÂNLý lịch Cha:- Họ và tên cha: Sinh năm: - Bí danh: - Quê quán: - Thường trú: * Trước 30-4-1975:-- - - - - - - - - * Sau 30-4-1975 đến nay:-- - - - - - - - - - - - - - - - - /storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 2Lý lịch Mẹ:- Họ và tên mẹ: Sinh năm: - Bí danh: - Quê quán: - Thường trú: * Trước 30-4-1975:-- - - - - - - - - - - - * Sau 30-4-1975 đến nay:-- - - - - - - - - - - - - - - /storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 3Lý lịch Anh, chị, em ruột:- Họ và tên: Sinh năm: - Quan hệ: - Quê quán: - Thường trú: * Trước 30-4-1975:- - - - - - - * Sau 30-4-1975 đến nay:-- - - - - - - - - - - - - - - Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.Thủ Dầu Một, ngày tháng năm200Người khai lý lịch/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 4 . việc/storage2/vhost/convert.store12 3doc. com/data_temp/document/kya1390638038 -doc 13906380389746/kya1390638038 .doc 1PHẦN 2: QUAN HỆ THÂN NHÂN Lý lịch Cha:- Họ và tên. - /storage2/vhost/convert.store12 3doc. com/data_temp/document/kya1390638038 -doc 13906380389746/kya1390638038 .doc 2 Lý lịch Mẹ:- Họ và tên mẹ: Sinh năm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bieu-mau-so-yeu-ly-lich-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP