Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 30

4 2,161 26
An Thi

An Thi Gửi tin nhắn

Tải lên: 949 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 11:08

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 30. NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1 Ngày tháng .năm 200 . Tuần 30 Tiết 59 : TRÁI ĐẤT - QUẢ ĐỊA CẦUI. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:• HS biết nhận biết hình dạng của Trái Đất trong không gian : rất lớn và có hình cầu.• Biết được quả đòa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất và cấu tạo của quả đòa cầu.• Thực hành chỉ trên quả đòa cầu cực Nam, cực Bác, xích đạo, hai bán cầu và trục quả đòa cầu.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:• Các hình trang 112 SGK.• Quả đòa cầu( cỡ to).• Quả đòa cầu( cỡ nhỏ) hoặc tranh vẽ quả đòa cầu.• Phiếu thảo luận nhóm.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:1. Ổn đònh tổ chức (1’)2. Kiểm tra bài cũ (4’)• Yêu cầu 2 HS lên bảng trả lời 2 câu hỏi sau :1) Mặt Trời có vai trò gì đối với con người và động vật ?2) Con người sử dụng áh sáng và nhiệt của Mặt Trời vào những việc gì ? Hãy lấy 3 ví dụ từ gia đình em để làm rõ điều trên ?• GV nhậïn xét, cho điểm HS.3. Bài mới (30’)Hoạt động dạy Hoạt động họcHoạt động 1 : TÌM HIỂU HÌNH DẠNG CẢU TRÁI ĐẤT VÀ CỦA ĐỊA CẦU Mục tiêu : Biết Mặt Trời vừa chiếu sáng vừa toả nhiệt. Cách tiếùn hành:Bước 1: Làm việc theo nhóm.HS thảo luận theo nhóm theo gợi ý sau :- Vì sao ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật ?- Khi đi ra ngoài nắng bạn thấy như thế nào ? Tại sao ?- Nêu ví dụ chứng tỏ Mặt Trời vừa chiếu sáng vừa toả nhiệt ?Bước 2: Làm việc cả lớp - Tiến hành thảo luậnnhóm.- Đại diện các nhóm lên trình bày kết NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1 Ngày tháng .năm 200 . - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - GV hoặc HS sửa chữa, hoàn thiện phần trình bày của các nhóm. Kết luận:Mặt Trời vừa chiếu sáng vừa toả nhiệt.Hoạt động 2 : QUAN SÁT NGOÀI TRỜI Mục tiêu : Biết vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất. Cách tiếùn hành : Bước 1: Làm việc theo nhóm.HS quan sát phong cảnh xung quanh trường và thảo luận nhóm theo gợi ý sau :- Nêu ví dụ về vai trò của Mặt Trời đối với con người, động vật và thực vật ?- Nếu không có Mặt Trời thì điều gì sẽ xảy ra trên Trái Đất ?Bước 2: Làm việc cả lớp - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - GV hoặc HS bổ sung, hoàn thiện phần trình bày của các nhóm.- GV lưu ý HS về một số tác hại của ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời đối với sức khoẻvà đời sống con người như cháy nắng, cháy rừng tự nhiên vào mùa khô. Kết luận:Nhờ có ánh sáng Mặt Trời, cây cỏ xanh tươi, người và động vật khoẻ mạnh. Hoạt động 3 : LÀM VIỆC VỚI SGK Mục tiêu : Kể một số ví dụ về việc con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời trong cuộc sống hàng ngày. Cách tiếùn hành :Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát các hình 2, 3, 4, trang quả thảo luận.- HS quan sát phong cảnh xung quanh trừờng và thảo luận theo nhóm.- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - HS quan sát các hình 2, 3, 4, trang 111 SGK và kể với bạn những ví dụ về việc NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1 Ngày tháng .năm 200 . 111 SGK và kể với bạn những ví dụ về việc con người đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời.Bước 2 :- GV yêu cầu một số HS trả lời câu hỏi trước lớp.- GV yêu cầu HS liên hệ với thực tế hàng ngày : Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời để làm gì ?- GV bổ sung phần trình bày của HS và mở rộng cho HS biết về những thành tựu khoa học ngày nay trong việc sử dụng năng lượng của Mặt Trời.con người đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời.- Một số HS trả lời câu hỏi trước lớp.- HS liên hệ thực tế.IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TỔ TRƯƠÛNG KIỂM TRA BAN GIÁM HIỆU KIỂM TRANGUYỄN THỊ BÍCH HẢI GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1 Ngày tháng .năm 200 . . DẠY :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -TỔ. DẠY :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -TỔ TRƯƠÛNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 30, Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 30, Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 30

Bình luận về tài liệu giao-an-mon-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-tuan-30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP