Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33

An Thi
An Thi(950 tài liệu)
(31 người theo dõi)
Lượt xem 760
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 10:46

Mô tả: Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33. Ôn ToánLUYỆN TẬPI Mục tiêu :1-Kiến thức : Củng cố cho hs về cách đọc số ,viết số ,so sánh các số,thú tự các số trong phạm vi 1000.2-Kỹ năng : Rèn cho hs tính đúng ,nhanh .3-Thái độ : Giáo dục hs yêu thích học toán .II Chuẩn bò :GV : Bài tập , bảng phụ .HS : vở bài tậpIII Các hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện tậpBài 1 :a / Viết các số 842, 965, 477 ,618 ,593 ,404 theo mẫu : 842 = 800 + 40 +2b/ Viết theo mẫu : 300 +60 +9 = 369 800 + 90 + 5 = 600 + 50 = 200 + 20 + 2 = 800 + 8 = 700 + 60 + 8 = Bài 2 :Viết các số 285 ,257 ,279 ,297 theo thứ tự :a/ Từ lớn đến bé :b / Từ bé đến lớn :Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :a/ 462, 464 ,466,… b / 353 ,355,357,… c/815 ,825 ,835,…… Hoạt động 2 : Thực hành- HS làm bài vào vở .- GV quan sát , giúp đỡ hs yếu .- HS sửa bài . Tổng kết – nhận xét .ANH VĂNGV CHUYÊN DẠY . Ôn ToánLUYỆN TẬPI Mục tiêu : 1- Kiến thức : Củng cố cho hs về cách đọc số ,viết số ,so sánh các số,thú tự các số trong phạm vi 10 00.2-Kỹ năng : Rèn. .3-Thái độ : Giáo dục hs yêu thích học toán .II Chuẩn bò :GV : Bài tập , bảng phụ .HS : vở bài tậpIII Các hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện tậpBài 1

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33, Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-mon-toan-lop-1-tuan-33

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.102914094925 s. Memory usage = 17.7 MB