Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33

1 976 6 Gửi tin nhắn cho An Thi
An Thi

An Thi

Tải lên: 949 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 10:46

Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33. Ôn ToánLUYỆN TẬPI Mục tiêu :1-Kiến thức : Củng cố cho hs về cách đọc số ,viết số ,so sánh các số,thú tự các số trong phạm vi 1000.2-Kỹ năng : Rèn cho hs tính đúng ,nhanh .3-Thái độ : Giáo dục hs yêu thích học toán .II Chuẩn bò :GV : Bài tập , bảng phụ .HS : vở bài tậpIII Các hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện tậpBài 1 :a / Viết các số 842, 965, 477 ,618 ,593 ,404 theo mẫu : 842 = 800 + 40 +2b/ Viết theo mẫu : 300 +60 +9 = 369 800 + 90 + 5 = 600 + 50 = 200 + 20 + 2 = 800 + 8 = 700 + 60 + 8 = Bài 2 :Viết các số 285 ,257 ,279 ,297 theo thứ tự :a/ Từ lớn đến bé :b / Từ bé đến lớn :Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :a/ 462, 464 ,466,… b / 353 ,355,357,… c/815 ,825 ,835,…… Hoạt động 2 : Thực hành- HS làm bài vào vở .- GV quan sát , giúp đỡ hs yếu .- HS sửa bài . Tổng kết – nhận xét .ANH VĂNGV CHUYÊN DẠY . Ôn ToánLUYỆN TẬPI Mục tiêu : 1- Kiến thức : Củng cố cho hs về cách đọc số ,viết số ,so sánh các số,thú tự các số trong phạm vi 10 00.2-Kỹ năng : Rèn. .3-Thái độ : Giáo dục hs yêu thích học toán .II Chuẩn bò :GV : Bài tập , bảng phụ .HS : vở bài tậpIII Các hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện tậpBài 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33, Giáo án môn Toán lớp 1 - tuần 33

Bình luận về tài liệu giao-an-mon-toan-lop-1-tuan-33

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP