Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

57 1,712 2

leal Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,788 tài liệu

  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 09:58

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP Lời nói đầu Trong thời đại ngày nay, thời đại của CNH- HĐH đất nước, với sự bùng nổ của CNTT, hàng loạt các phần mềm ứng dụng cũng như các phần mềm tiện ích ra đời đồng nghĩa với sự gia tăng về số lượng của các kỹ sư, các chuyên viên lập trình. giờ đây cùng với sự gia tăng chóng mặt số lượng người dùng truy cập vào Internet, hệ thống mạng Internet đã trở thành một phần không thể thiếu của thời đại bởi nó là một thư viện khổng lồ hữu ích nhất. Việc truy cập Internet thường xuyên đã trở thành thói quen của thế hệ trẻ. Khai thác thế mạnh của Internet, các kĩ sư các chuyên viên lập trình đã tung ra các ứng dụng của mình dưới dạng các trang Web, điều đó đã đáp ứng được nhu cầu khao khát thông tin của người truy cập Internet. Các Website trên Internet rất phong phú về nội dung, thông tin được truy cập thường xuyên nhanh chóng. Giới trẻ ngày nay lên Web ngày càng nhiều đa số lên mạng chỉ để tán gẫu, nghe nhạc… còn một số ít lên mạng để học tập. Nhưng các trang Web phục vụ cho học tập thì rất ít chưa được chú trọng khai thác trong khi đó giờ đây nhu cầu kiểm tra kiến thức củng cố kiến thức ngày càng cao là nhu cầu cấp thiết. Nhận thấy rõ điều đó do xuất phát từ chính nhu cầu của bản thân, chúng em những sinh viên khoa Công nghệ thông tin đã mạnh dạn đảm nhận đề tài “Xây dựng quản ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP” với mong muốn cùng với những kiến thức mà mình đã học có thể tự tạo cho chính mình cũng như cho các sinh viên khác một sân chơi, một trang Web có thể phục vụ tốt cho việc học tập của chính mình để làm đề tài tốt nghiệp. Trong bài báo cáo này chúng em đã trình bày rõ về đề tài của chúng em với các nội dung chủ yếu sau: Phần I: Giới thiệu phân tích đề tài Phần II: Giới thiệu công cụ Phần III: Phân tích thiết kế chương trình1Chúng em những sinh viên đang còn học trong giảng đường do trình độ kinh nghiệm còn hạn chế nên khi đảm nhận đề tài này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót rất mong sự ủng hộ giúp đỡ của các bạn thầy cô để chương trình có thể hoàn thiện hơn, hữu ích hơn.Chúng em xin cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp đỡ, hướng dẫn chúng em thực hiện hoàn tất đề tài này. Chúng em xin chân thành cảm ơn!Sinh viên2Phần I : Giới thiệu phân tích đề tàiI .Nội dung đề tài Viết chương trình quản ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web theo công nghệ JSP dựa trên mô hình Client – Server bao gồm các modul sau:. Soạn câu hỏi trắc nghiệm. Quản ngân hàng đề và soạn đề thi. Trắc nghiệm quản thông tin của người thi II .Yêu cầu của đề tài Dựa vào nội dung của đề tài đặt ra, chúng ta cần xây dựng một chương trình ứng dụng dựa trên các yêu cầu sau:•Xây dựng một chương trình theo mô hình Client- Server, toàn bộ dữ liệu liên quan đến hệ thống được lưu trữ trên Server, việc truy cập truyền dữ liệu được thực hiện thông qua mạng nhằm phục vụ cho việc kiểm tra trắc nghiệm, cập nhật cơ sở dữ liệu.•Hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm quản lý, lưu trữ tất cả các câu thi, đề thi của giáo viên để kiểm tra trắc nghiệm, đồng thời hệ thống cũng quản lý, lưu trữ các nhóm người sử dụng kết quả của sinh viên. Mỗi đề thi có một mức kiểm tra khác nhau, phù hợp với trình độ của người sử dụng, nội dung muốn kiểm tra hình thức ra đề.•Thông qua trình duyệt Web, người sử dụng hệ thống ngân hang đề thi trắc nghiệm có thể thực hiện các thao tác phù hợp với các chức năng mà hệ thống ngân hang đề thi trắc nghiệm cho phép. người sử dụng, tuỳ theo , mức độ cho phép của hệ thống ngân hang đề thi trắc nghiệm mà có các quyền thao tác trên hệ thống khác nhau.•Đối tượng sử dụng hệ thống ngân hang đề thi trắc nghiệm này gồm: Người quản trị chung, Giáo viên, Sinh viên.3 III . Giải quyết các yêu cầu của đề tài Vì chương trình này xây dựng theo mô hình Client-Server, việc truy xuất, truyền dữ liệu qua mạng thông qua trình duyệt Web. Do đó, chương trình của ta có lien quan đến các vấn đề sau: 1. Networking Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi các đường truyền vật theo một kiến trúc nào đó.Trong thực tế là các máy tính trong mạng có thể chạy các hệ điều hành khác nhau trên các nền phần cứng khác nhau. Do đó để có thể nói chuyện được với nhau, các quá trình cần phải dung chung một phương thức giao tiếp (protocol ) nào đó. Tổ chức ISO (International Standards Organization) đã đưa ra mô hình tham khảo OSI (Open Systems Interconnection) dung để phân lớp kiến trúc mạng. Theo mô hình OSI, thông tin muốn gửi hay nhận qua mạng phải đi qua 7 lớp. Mỗi lớp có một chức năng khác nhau cung cấp các interface để các lớp phía trên có thể sử dụng các dịch vụ mà lớp này cung cấp.4I.1 Mô hình mạng OSI: Application layer: chứa các dịch vụ phục vụ cho người dung như truyền nhận file hay email… Presentation: chứa các dịch vụ về thao tác dữ liệu như nén, giải nén…. Cấp này không có các dịch vụ thông tin của riêng nó. Session: chứa các dịch vụ cho phép trao đổi thông tin giữa các quá trình, tạo kết thúc kết nối của các quá trình trên các máy chủ khác nhau. Transport layer: chứa các dịch vụ tìm sửa lỗi nhằm bảo đảm tính đúng đắn của dữ liệu nhận. Network layer: quản việc kết nối trong mạng liên quan đến địa chỉ của máy tính gửi máy tính nhận cũng như sự tắc nghẽn giao thông của mạng.Application LayerPresentation LayerSession LayerTransport LayerNetwork LayerDatalink LayerPhysical LayerSending ApplicationReceiver ApplicationSession LayerPresentation LayerApplication LayerTransport LayerNetwork LayerDatalink LayerPhysical Layer5 Datalink layer: bảo đảm các gói dữ liệu được gửi thông tin qua mạng vật lý. Physical layer: phục vụ cho việc gửi các dữ liệu là các bit thô thông qua kênh truyền. Do đặc tính của mô hình OSI, dữ liệu gửi đi phải qua tất cả 14 cấp để đến được chương trình nhận. Ở mỗi cấp, dữ liệu sẽ bị trễ một khoảng thời gian. Điều này làm giảm hiệu suất của mạng. Mô hình TCP/IP có ưu điểm hơn hiện đang được sử dụng rộng rãi.1.2. Mô hình mạng TCP/IP Để đảm bảo việc truy cập, truyền dữ liệu trên mạng là không mất mát, các gói dữ liệu đến đích phải theo đúng thứ tự đã được gửi các máy tính chạy trên mạng Internet truyền thông với nhau dung các protocol TCP, UDP. Do đó ta sử dụng mô hình mạng TCP/IP gồm 4 lớp được mô tả bằng hình II.1.2 hình II.1.2 6Application LayerHTTP,FTP,Telnet, SMTPTransport LayerTCP/IP,UDPPhysical Layer EthernetX.25, Token RingNetwork Layer IPReceiving DataSending DataApplication layer: chứa các ứng dụng có sử dụng mạng. Lớp này tương ứng với hai lớp trên cùng (Application presentation layer) của mô hình OSI. Transport layer: cung cấp các dịch vụ truyền nhận dữ liệu giữa các quá trình với nhau. Các quá trình này có thể trao đổi thông tin với nhau thông qua địa chỉ của máy tính gửi/ nhận cổng thông tin. Cấp này tương ứng với cấp 2 cấp kế tiếp (session transport layer) của mô hình OSI. Network layer: đảm nhận việc xác định, tìm đường phân phối các gói thông tin tới địa chỉ đích. Network layer trong mô hình TCP/ IP tương ứng với hai lớp network datalink của mô hình OSI. Physical layer: sử dụng các giao tiếp chuẩn hiện có như Ethernet, Tokenring,… để phục vụ cho việc gửi nhận dữ liệu. * Các thành phần liên quan đến mạng•Host: là một mạng máy tính riêng lẻ trên mạng. Mỗi host trên mạng TCP/IP chỉ có duy nhất một địa chỉ IP (IP number).•Host name: đó là một tên tượng trưng có thể ánh xạ vào trong IP number. Một vài phương thức tồn tại biểu diễn cho ánh xạ đó, như là DNS ( Domain Name Service) Sun’s NIS (Network Information Service).•IETF: Internet Engineering Task Force là một nhóm chịu trách nhiệm cho việc duy trì chuẩn Internet định nghĩa một chuẩn mới.•Internet: là một mạng của nhiều mạng. Khi viết bằng chữ in hoa (Internet), nó quy chiếu đến toàn bộ mạng có mối liên hệ với nhau của nhiều mạng.•IP number: là địa chỉ duy nhất cho mỗi host trên Internet. Nó được biểu diễn bằng một số nguyên 32 bit.•Packet: là một thông điệp riêng lẻ gửi trên mạng. Đôi khi packet quy chiếu đến datagram, nhưng giới hạn cũ luôn quy chiếu đến dữ liệu ở tại lớp mạng sau đó quy chiếu thông điệp đến lớp cao hơn.•Protocol: tập hợp các định dạng dữ liệu các thông điệp được sử dụng để chuyển thông tin. Những thực thể mạng khác nhau phải cùng một protocol theo trật tự để những thực thể mạng khác có thể hiểu được.7•Socket: là một sự truyền thông endpoint. Trong mô hình TCP/IP một socket thường thì được xác định bởi một cặp trùng khớp duy nhất của địa chỉ IP nguồn, số port địa chỉ IP đích, số port.•Router: một host mà được biết đến đối với các package trả về giữa các mạng khác nhau như thế nào. Một router có thể trở thành một điều gì đó đơn giản như là một máy với hai giao diện mạng (mỗi máy trên một mạng vật khác nhau).•Port number: nằm trong khoảng 0-65535 (vì port được biểu diễn bằng số nguyên 16bits). Những post nằm trong khoảng 0-1023 là những port dành riêng cho những dịch vụ quen thuộc như HTTP, FTP các dịch vụ của hệ thống, không nên dung những port này trong ứng dụng của chúng ta. Khi chúng ta viết các chương trình java truyền qua mạng điều này có nghĩa là chúng ta đang lập trình ở lớp Application. Chúng ta cần quan tâm tới các protocol TCP UDP…. Mà chúng ta có thể dung các lớp trong package java.net. Các lớp này cung cấp việc truyền thông qua mạng độc lập với hệ thống. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rõ sự khác biệt giữa TCP UDP để xác định rõ những lớp nào trong thư viện java mà chúng ta sử dụng. Khi muốn hai chương trình truyền dữ liệu cho nhau một cách đáng tin cậy thì giữa chúng phải thiết lập một connection gửi dữ liệu qua lại thông qua connection đó. TCP là một protocol dựa trên connection cung cấp các dataflow giữa hai máy tính đảm bảo rằng data được gửi từ một đầu connection tới đầu kia không mất mát đứng thứ tự (nếu có lỗi sẽ được thông báo). Những ứng dụng yêu cầu một kênh truyền point- to- point đámg tin cậy đều dùng TCP. HyperText Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) Telnet là những ứng dụng đòi hỏi một kênh truyền đáng tin cậy, thứ tự gửi nhận phải đảm bảo là điều kiện buộc phải có đối với ứng dụng này. Khi dung HTTP để đọc từ một URL (Uniform Resouce Location) dữ liệu cần phải nhận được theo đúng thứ tự mà nó gửi đi nếu không mọi thứ sẽ bị đảo lộn.8• UDP protocol cung cấp việc truyền nhận data không đảm bảo giữa hai ứng dụng trên mạng. UDP không dựa trên connection như TCP. UDP gửi những package độc lập với nhau gọi là datagram từ ứng dụng này tới ứng dụng kia. Việc gửi những datagram giống như việc gửi thư thông qua bưu điện. Các package đến đích không theo thứ tự, không đảm bảo các message độc lập với nhau. Do đó ta có thể định nghĩa : UDP là một protocol gửi những package độc lập gọi là các datagram từ máy này tới máy khác, không đảm bảo data đến thành công. UDP không dựa trên connection như TCP. Một máy tính nối mạng là mộtconnection vật đối với mạng đó. Tất cả những dữ liệu gửi cho máy tính qua connection đó. Tuy nhiên, dữ liệu có thể được gửi cho những ứng dụng khác nhau trên máy đó. Do đó làm cách nào để máy tính biết được ứng dụng nào sẽ nhận dữ liệu được gửi đến? . Điều này được giải thích quyết thông qua việc sử dụng port, mỗi ứng dụng mạng có một port tương ứng. Dữ liệu truyền qua mạng có kèm theo thông tin địa chỉ nhằm xác định máy tính port đích. Mỗi máy tính được xác định bằng một đỉa chỉ IP 32bits, IP protocol dung địa chỉ này để phân phát dữ liệu đúng cho từng máy. Port được xác định bằng 1 số 16bits. Các protocol TCP UDP dung port number để phân phát dữ liệu tới đúng cho từng ứng dụng. Trong việc truyền nhận data dựa trên connection, một ứng dụng thiết lập một connection với một ưúng dụng khác bằng cách gắn một socket cho mỗi port number. Do đó sẽ không thể có hai ứng dụng dung chung một port. Thông qua các lớp trong packet java.net của ngôn ngữ java, các chương trình viết bằng java có thể dung TCP hay UDP để truyền nhận data qua mạng. Trong package java.net có URL, URL connection, Socket ServerSocket dung TCP các lớp DatagramPackage, DatagramServer dùng UDP. Việc sử dụng những khả năng mạng do java support khá dễ dàng so với C C++. Applet được nhúng trong các file HTML. Để chạy chương trình Applet qua mạng, trước hết chúng ta cần load các trang HTML này về máy cục bộ. Các Applet được nhúng trong trang HTML thông qua phần khai báo Applet.9 Việc load các file ảnh file Audio được thực hiện thông qua lớp URL trong packet java.net. URL : Uniform Resouce Location là địa chỉ tài nguyên nào đó trên mạng. Để load một file ảnh từ mạng, đầu tiên trong chương trình java cần tạo một URL chứa địa chỉ tới file ảnh đó, sau đó dung một số hàm cần thiết để connect truy xuất file ảnh đó. Điểm nối bật của Networking do java mang lại là tính hữu dụng để sử dụng, điều này được thể hiện qua package java.net trong các lớp thư viện của java.2. Các mô hình cơ sở dữ liệu Nhìn chung mọi ứng dụng cơ sở dữ liệu đều bao gồm các phần:♦ Thành phần xử ứng dụng (Application Processing Components)♦ Thành phần phần mềm cơ sở dữ liệu (Database Software Components)♦ Bản thân cơ sở dữ liệu (The database itself) Thông thường có 5 mô hình kiến trúc dựa trên cấu hình phân tán về truy nhập dữ liệu của hệ thống máy tính Client/Server:♦ Mô hình cơ sở dữ liệu tập trung (Centralized database model)♦ Mô hình cơ sở dữ liệu theo kiểu file-server (Client/Server database model)♦ Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed database model)2.1. Mô hình cơ sở dữ liệu tập trung (Centralized database model): Trong mô hình này các thành phần xử ứng dụng, phần mềm cơ sở dữ liệu bản than cơ sở dữ liệu đều ở trên cùng một bộ xử lý. Ví dụ người dung máy tính cá nhân có thể chạy các chương trình ứng dụng có sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle để truy nhập tới cơ sở dữ liệu nằm trên đĩa cứng của máy tính cá nhân đó. Từ khi các thành phần ứng dụng, phần mềm cơ sở dữ liệu bản thân cơ sở dữ liệu cùng nằm trên một máy tính thì ứng dụng đã thích hợp với mô hình tập trung. Hầu hết các công việc xử luồng thông tin chính được thực hiện bởi nhiều tổ chức mà vẫn phù hợp với mô hình tập trung. Ví dụ một bộ xử mainframe 10[...]... A,B,C,D ngi dựng ch cn la chn cõu tr li ỳng trong s cỏc ỏp ỏn m chỳng tụi ó a ra Thi gian chun l thi gian gii hn chun tr li bi thi khi ht thi gian bi lm s t ng c lu vo CSDL Ngõn hng thi trc nghim l tp hp cỏc loi cõu hi c giỏo viờn son v a vo h thng Mt thi gm nhiu cõu thi ,phn thi ,mụn thi c giỏo viờn chn ly hoc c tng hp mt cỏch ngu nhiờn cỏc cõu hi v c lu li trong h thng di dng thi Bi thi trc nghim... thng khụng qun m ch cho phộp sinh viờn thc hin bi thi trc nghim trc tip trờn mỏy v tr v kt qu cho sinh viờn Do ú sinh viờn chi chn phn thi Online thc hin mt bi thi trc nghim v xem kt qu ca mỡnh vi bi thi ú 27 Phần II: Giới thi u công cụ I Khỏi nim v JRUN: - Jrun l trỡnh ch Server thc thi c cỏc cụng ngh Web mi nht ca Java nh Servlet, JSP, v EJB - Jrun là trình chủ Web Server có giao diện quản trị đẹp... sử dụng trang quản trị để quản khởi động, thay đổi tham số cho trình chủ Default Web Server phục vụ ứng dụng Web 3.1.Cu hỡnh JRUN Default Web Server: Cấu hình này là mặc định sẵn trong JRUN ta không cần phải cấu hình lại, có thể xem các thông tin cấu hình dới đây trong menu điều khiển của JRUN chọn JRUN Default Server / JRUN Web Server - Web Server Address * - Client IP filter * - Web Server Port... khụng thng dựng ký hiu * ca PC user Type[]: mt dóy ca nhng chui mụ t cỏc loi ca nhng table ta mun phc hi Nu type[] l null, ta s ly c nhng table ny 4 T chc c s d liu: D liu liờn quan n h thng gm cú: D liu v thụng tin cỏc user s dng h thng (Administrator,Giỏo viờn , Sinh viờn ) 23 D liu thi ( mụn thi ,cõu hi thi , thi ,bi thi ,kt qu thi ) D liu thng kờ ( report bỏo cỏo theo nh k) Cõu hi c dựng trong... thi trc nghim trc tip trờn mỏy l mt thi c trỡnh by trong trỡnh duyt Web ngi s dng tr li v chng trỡnh chm im Mi thi cú mt mc kim tra v thi gian do giỏo viờn quy nh c th trong quỏ trỡnh son Do ú trong quỏ trỡnh thi h thng ngõn hng thi trc nghim s tớnh thi gian t lỳc bt u lm bi,nu ht thi gian quy nh m ngi lm cha lm xong thỡ h thng s t ng ngng quỏ trỡnh lm bi,lu bi thi , chm im v tr kt qu v cho ngi lm... chạy trên cùng một cổng thì sẽ sảy ra đụng độ Hai dịch vụ web không thể cùng chạy trên một cổng JRUN IIS trao đổi thông tin với nhau thông qua cổng 53000 Các bớc để kết nối IIS JRUN nh sau: B1: Trớc tiên ta phải ngng (stop) các dịch vụ (services) của IIS trong services của WindowNT Vào Control panel/ Services/ IIS Admin services B2: Bấm vào mối liên kết Connector Wizard trên menu của màn hình quản. .. thng qun ,cp nht d liu v thụng tin cỏ nhõn v kt qu thi ca sinh viờn Do ú sinh viờn thuc nhúm ny cs cỏc chc nng cng nh quyn thao tỏc i vi h thng ngõn hng thi trc nghim thụng qua trỡnh duyt Web nh sau : Thay i password Thc hin mt bi thi trc nghim trc tip trờn mỏy bao gm :nhn ,tr li ,v nhn kt qu Xem li kt qu thi Xem li quỏ trỡnh thi Nhúm 2 : l nhng sinh viờn khụng ng ký m cú nhu cu mun thi trc... Thay i thụng tin giỏo viờn ,sinh viờn bao gm : thay i password ,xoỏ b nhng user khụng cũn dựng na ra khi h thng ngõn hng thi 26 To report thng kờ theo nh k Giỏo viờn cú cỏc chc nng cng nh quyn thao tỏc i ci h thng ngõn hng thi trc nghim thụng qua trỡnh duyt Web nh sau : Son cõu hi thi Son thi Thờm mụn thi Thay i password Xem kt qu ca sinh viờn Sinh viờn : c chia ra lm 2 nhúm Nhúm 1 : l nhng... kết nối giữa IIS JRUN Web Server 4.Cu hỡnh v to ng dng web (Web Application): 4.1.To mi ng dng Web: Tạo mới VD theo giáo trình: Tạo mới ứng dụng BookOnline Các bớc tạo một ứng dụng Web nh sau B1: Trớc khi cấu hình JRUN chúng ta cần chú ý đến địa chỉ IP của máy chủ nơi JRUN đang chạy Trong trờng hợp này ta lấy localhost hay 127.0.0.1 là địa chỉ IP cục bộ của mỗi máy B2: Chọn JRUN Web Server ( ta chọn... dụng web 4.2Xoỏ mt ng dng web: Đôi khi chúng ta có nhu cầu muốn xoá một ứng dụng web chẳng hạn muốn làm thế ta phải thực hiện các bớc sau: 33 B1: Chọn Web Application từ màn hình quản trị của JRUN B2: Chọn remove Application JRUN hiện thị danh sách các ứng dụng mà ta đã đăng ký trớc đó B3: Chọn ứng dụng web cần xoá B4: ấn nút remove Hình minh hoạ các bớc xoá một ứng dụng web B5: Khởi động lại Web Server . thông tin đã mạnh dạn đảm nhận đề tài Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP với mong muốn cùng với những. I : Giới thi u và phân tích đề tàiI .Nội dung đề tài Viết chương trình quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web theo công nghệ JSP dựa trên mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP, Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP, Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP, Mơ hình mạng OSI: Mơ hình mạng TCPIP, Mơ hình cơ sở dữ liệu tập trung Centralized database model:, Mơ hình xử lý từng phần cơ sở dữ liệu Database extract processing model: Mơ hình cơ sở dữ liệu ClientServer ClientServer database model:, Tổ chức cơ sở dữ liệu:, Yêu cầu về phần cứng và phần mềm: Các bớc cài JRUN:, Giáo viên thay đổi thông tin Giáo viên soạn câu hỏi thi Giáo viên xem kết quả thi Giáo viên thêm môn thi .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn