lý thuyết và bài tập chương 5 và 6

thuyết bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

lý thuyết và bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học
... λd = 0, 75 µm.A. 0 ,60 µm, 0 ,50 µm 0,43 µm. B. 0 ,62 µm, 0 ,50 µm 0, 45 µm.C. 0 ,60 µm, 0 ,55 µm 0, 45 µm. D. 0, 65 µm, 0 ,55 µm 0,42 µm.Câu 28. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm cách màn ... quỹ đạo M về quỹ đạo K có bước sóng λ2 = 0,10 26 µm. Tính bước sóng dài nhất λ3 trong dãy Banme? A. 6 , 56 6 µm. B. 65 , 66 µm. C. 0, 65 6 6 µm. D. 0,0 65 6 µm.Câu 30. Một đèn laze có công suất phát sáng ... -1 ,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằngA. 0, 65 4 .10-7m. B. 0, 65 4 .10 -6 m. C. 0, 65 4 .10 -5 m. D. 0, 65 4 .10-4m.CHƯƠNG...
 • 15
 • 820
 • 0

50 câu hỏi trắc nghiệm thuyết bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen
... 50 câu hỏi trắc nghiệm thuyết bài tập chương 5 – Nhóm halogenA. thuyết: Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm ... A B.Câu 38: Cho hai khí với thể tích là 1:1 ra ngoài ánh sang mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là :A. N2 H2.B. H2 O2.C. Cl2 H2.D. H2S Cl2.B. Bài tập: Câu ... lit. C. 1 ,53 lit. D. 3, 75 lit.2) Khối lượng MnCl2 tạo thành là: A. 8,4 gam. B. 14 ,5 gam. C. 12,2 gam. D. 4,2 gam.Câu 44: Hòa tan 2,24 lit khí hiđro clorua (đktc) vào 46, 35 gam nước...
 • 7
 • 8,057
 • 304

thuyết bài tập chương dao động cơ học

Lý thuyết và bài tập chương dao động cơ học
... 4,4 cm ; 12 ,5 rad /s∆ = ω =b) Δl0 = 6, 4cm ; ω = 12 ,5( rad/s) c) ( ) ( )0l 6, 4 cm ; 10 ,5 rad / s∆ = ω =d) ( ) ( )0l 6, 4 cm ; 13 ,5 rad / s∆ = ω = 5. Con lắc lò xo gồm lò xo k vật m, ... 0,25s B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s 35. Vật dao động điều hòa theo phương trình 5 os( )x c t cmπ= sẽ đi qua vị trí cân bằng lần thứ 3 (kể từ lúc t = 0) vào thời điểm: A. 2 ,5( )t s=B. 1 ,5( ... ±±=k 5. Hai dao động nào sau đây gọi là cùng pha ?A. cmtx ) 6 cos(3ππ+= cmtx )3cos(3ππ+=.B. cmtx ) 6 cos(4ππ+= cmtx ) 6 cos (5 ππ+=.C. cmtx ) 6 2cos(2ππ+= cmtx...
 • 26
 • 8,505
 • 13

Thuyết bài tập chương III

Lý Thuyết và bài tập chương III
... làA. 4 56 gam. B. 56 4 gam. C. 4 65 gam. D. 54 6 gam.Câu 27: Cho 9,3 gam anilin (C 6 H 5 NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 11, 95 gam. B. 12, 95 gam. C. 12 ,59 gam. ... NH3 B. C 6 H 5 CH2NH2 C. C 6 H 5 NH2 D. (CH3)2NH Câu 12: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?A. C 6 H 5 NH2 B. C 6 H 5 CH2NH2 C. (C 6 H 5 )2NH D. ... phải là A. CH3NH2, NH3, C 6 H 5 NH2. B. CH3NH2, C 6 H 5 NH2, NH3. C. C 6 H 5 NH2, NH3, CH3NH2. D. NH3, CH3NH2, C 6 H 5 NH2. Câu 45: Cho dãy các chất: phenol, anilin,...
 • 7
 • 500
 • 5

thuyết bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

lý thuyết và bài tập chương quan hệ song song đầy dủ
... lượt trên AC AD. O là một điểm bên trong∆BCD. Tìm giao điểm của: a) MN (ABO). b) AO (BMN).HD: a) Tìm giao tuyến của (ABO) (ACD).b) Tìm giao tuyến của (BMN) (ABO). 5. Cho hình ... giao tuyến của các cặp mặt phẳng (AMN) (BCD), (DMN) (ABC).VẤN ĐỀ 2: Tìm giao điểm của đường thẳng mặt phẳng Muốn tìm giao điểm của một đường thẳng một mặt phẳng ta có thể tìm giao ... rằng các mặt phẳng (ABC′), (BCA′) (CAB′) cómột điểm chung O ở trên đoạn GG′ nối trọng tâm ∆ABC trọng tâm ∆A′B′C′. Tính OGOG′. HD:1218Hình học 11BÀI TẬP ÔN 1.Cho tứ diện ABCD có AB...
 • 13
 • 1,760
 • 45

Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học

Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học
... bcos 45 F2a cos60 2abcos180 b 2 cos 45 −=+ + G = (2cos230o + sin1 35 o– 3tan120o)(cos180o–cot 45 o) H = 3sin2 45 o–2cos21 35 o– 4sin2 50 o–4cos2 50 o+5tan 55 ocot 55 o Bài ... r0 .ĐS : b) A/(–2,0),H(–3,2) ; c) G( 5/ 3,8/3),I(–1,3) ; d) 30 ; 5 2 +310+4 5 ; + + 60 5 2 3 10 4 5 e) M(-1 /6, 13 /6) Bài 24. Cho A(1 ,5) , B(– 4, 5) , C(4,–1). Tìm tọa độ các điểm : chân ... IA = 5 IB = 6 . IA IB lại cắt đường tròn tại A1 B1. Tính IA1 IB1 Bài 28. Cho hai đường tròn (O) (O1) cắt nhau tại A B. Một đường thẳng tiếp xúc với (O) tại M tiếp...
 • 9
 • 852
 • 4

Tài liệu thuyết bài tập Chương : Từ trường ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập Chương : Từ trường ppt
... 2πRv.II/ BÀI TẬP: Bài 1: Xác định lực từ trong các trường hợp sau: Bài 2: Một dòng điện có cường độ là 5A chạy trong một đọan dây dẫn dài 40 cm đặt trong từ trường đều B = 4.10 -6 T theo phương ... BÀI TẬP CHƯƠNG IVI/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT:1. Từ trường:_ Các tương tác giữa nam châm với nam châm, nam châm với dòng ... kính của vòng dây là 2cm. Bài 5: Một ống dây hình trụ có 1000 vòng dây dài 5cm. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây là 2A. Hãy xác định cảm ứng từ trong lòng ống dây. Bài 6: Hai dây dẫn thẳng dài...
 • 3
 • 1,951
 • 43

tóm tắt thuyết bài tập chương 1 vật 10

tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10
... đó: ω = s/R.t =v/R v = 2πnRMr Nguyễn Duy Liệu Tel: 098 65 9 0 468 5 LÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10B. BÀI TẬP1.2. Chuyển động cơ chuyển động thẳng đềuHD: * Chọn gốc tọa độ, thời gian, chiều ... nhất chạy theo hướng nào?Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 098 65 9 0 468 14LÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMA. TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Nhiệm vụ của cơ học Một trong những loại hiện ... 27.10-4m/s2.Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 098 65 9 0 468 12DABCOLÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 Bài 5: Trái Đất quay chung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo coi như tròn, bán kính R =1 ,5. 108km. Mặt Trăng quay...
 • 14
 • 11,042
 • 11

THUYẾT BÀI TẬP CHƯƠNG 1

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1
... trái đất là 64 00km. Tính vận tốc dài gia tốc hướng tâm của vệ tinh.A v= 8 352 , 65 m/s ; a = 10,413m/s2 B. v= 50 1,2 m/s; a = 37,48m/s2C. v= 8 352 , 65 m/s ; a = 1,247m/s2 D. v =50 1,2m/s ; a ... đặc điểm: - Hướng vào tâm. - Độ lớn constRRva22=ω==B/ BÀI TẬP. Bài 1. Một ôtô có bán kính vành ngoài của bánh xe là 25cm. Xe chay với tốc độ 36km/h. Tính tốc độ góc gia tốc hướng tâm ... theo v0 g BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1. Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 0,5s. Nếu thả hòn đá từ độ cao h’ xuống đất mất 1,5s thì h’ bằng: A. 3h B. 6h C. 9h D. 1,5h2. Một...
 • 9
 • 820
 • 8

TOM TAT LI THUYET VA BAI TAP CHUONG V_SONG ANH SANG

TOM TAT LI THUYET VA BAI TAP CHUONG V_SONG ANH SANG
... th t: x10 x4 = 10.i 4.i= 6. i =3,6mm i = 0,6mm = 0 ,6. 10-3mBc súng: 3 3 6 0 ,6. 10 .0 ,6. 100 ,6. 10 6 1aim mD à = = = =VII.23. B.Hng dn: 6 330 ,6. 10 .21,2.10 1,210Di m mma= ... 41 ,6 2 ,5 2 ,5 xmm= =Võn sỏng bc 4 cỏch võn trung tõm: x4 = 4.i = 6, 4mm.VII.29. D.Hng dn: 6 330 ,6. 10 .2 ,5 1 ,5. 10 1 ,5 10Di m mma= = = =S võn trờn mt na trng giao thoa: 12 ,5 4, 16 2 ... 0, 75 30,4 0, 75 4 7,5kk v kZ.Chn k = 4 ,5, 6, 7: Cú 4 bc x cho võn sỏng ti ú.VII.39. Hng dn: Khong võn: 6 330 ,6. 10 .31,8.10 1,810Di m mma= = = =Xột t s: 6, 3 6, 33 ,5 1,8i=...
 • 11
 • 868
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết và bài tập về sóng ánh sánglý thuyết và bài tập lượng tử ánh sángbai tap chuong song anh sang 12tuyen tap cac bai tap luong tu anh sang trong de thi dai hoc 2007 2014lý thuyết và bài tập chương estelý thuyết và bài tập chương vật lý hạt nhânlý thuyết và bài tập chương hạt nhân nguyên tửlý thuyết và bài tập về sóng cơlý thuyết và bài tập chương halogenly thuyet va bai tap chuong este lipitly thuyet va bài tập chương liên kết hóa họcly thuyet va bai tap chuong 2ly thuyet va bai tap chuong toc do phan unglý thuyết và bài tập chương dao động cơ họcly thuyet va bai tap chuong nguyen tuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ