Tài liệu về : “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại cty XD 1 Thanh Hoá

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi
... qua các bớc sau: 19 Tổng chi phí nguyên vật liệu cần phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ TK 15 2, 15 3, 14 2 TK 6 21 TK 15 2 TK 15 4 TK 11 1, 11 2, 14 1 Xuất NVL, CCDC dùng vào sản xuấtKết chuyển CPNVLTT ... phí nguyên vật liệu cần phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ Kết chuyển ( hoặc phân bổ) CPNCTT TK 15 2, 15 3, 14 2 TK 6 21 TK 15 2 TK 15 4 TK 11 1, 11 2, 14 1 Xuất NVL, CCDC dùng vào sản xuấtKết ... phận.Sơ đồ 1. 3 Kế toán chi phí sản xuất chung23TK334, 338TK627 TK154Chi phí nhân viênTK152Chi phí vật liệuTK153 ( 14 2)Chi phí dụng cụ TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐTK 111 ,11 2,3 31 Chi phí...
  • 91
  • 186
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP