Tài liệu về : “Truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản

Truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản

Truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản
... huấn về SKSS, nguồn thông tin về SKSS, đối tượng trao đổi về giới tính – tình yêu – tình dục, đối tượng tin cậy, nhu cầu tiếp nhận thông tin về SKSS, loại thông tin về SKSS, loại hình truyền thông ... TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN TÓM TẮT Đặt vấn đề: Hiện nay, tuổi dậy thì của vị thành niên cũng như tuổi trung bình quan hệ tình dục (QHTD) lần đầu đã giảm ... công bố vào đầu năm 2003 từ cuộc khảo sát hành vi có hại cho sức khỏe học sinh ở 27 trường PTTH do trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế thực hiện...
 • 21
 • 3,564
 • 3

Ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản (khảo sát tại trường thpt than uyên ii - lai châu)

Ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản (khảo sát tại trường thpt than uyên ii - lai châu)
... HẢI LÝ ẢNH HƢỞNG CỦA GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG TỚI NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN (KHẢO SÁT TẠI TRƢỜNG THPT THAN UYÊN II - LAI CHÂU) Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số : 60.14.01 ... LÝ ẢNH HƢỞNG CỦA GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG TỚI NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN ( KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG THPT THAN UYÊN II - LAI CHÂU) LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC THÁI ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƢỜNG THPT 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Giáo dục SKSS cho VTN đã và đang là vấn...
 • 127
 • 478
 • 5

luận văn: ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG TỚI NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN ( KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG THPT THAN UYÊN II - LAI CHÂU) pptx

luận văn: ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG TỚI NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN ( KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG THPT THAN UYÊN II - LAI CHÂU) pptx
... hiểu giáo dục SKSS VTN là một quá trình giáo dục nhằm phát triển khả năng của VTN giúp họ hiểu những vấn đề về tình dục trong khuôn khổ về tâm sinh lý, văn hoá, xã hội và khía cạnh sinh sản, ... NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN (KHẢO SÁT TẠI TRƢỜNG THPT THAN UYÊN II - LAI CHÂU) Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số : 60.14.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƢỜNG THPT 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Giáo dục SKSS cho VTN đã và đang là vấn...
 • 127
 • 169
 • 0

ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản

ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản
... của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh THPT về sức khoẻ sinh sản .122. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục nhà trường (GDNT) tới nhận thức của học sinh ... nghiên cứu “Ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh THPT về sức khoẻ sinh sản 201.2 Cơ sở lý luận của vấn đề giáo dục SKSS VTN cho học sinh THPT tro ng nhà trƣờ ... LÝẢNH HƢỞNG CỦA GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG TỚI NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN(KHẢO SÁT TẠI TRƢỜNG THPT THAN UYÊN II - LAI CHÂU)Chuyên ngành: Giáo dục họcMã số : 60.14.01LUẬN...
 • 168
 • 94
 • 0

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên là cung cấp thông tin giúp các em hiểu rõ về giới tính, sinh sinh dục nam, nữ, vệ sinh kinh nguyệt, vệ sinh bộ phận sinh dục ... Cung cấp thông tin ... [40]. 1.1.2. Sức khoẻ sinh sản Hội nghị Quốc tế về Dân số và phát triển họp tại CaiRo năm 1994 định nghĩa về sức khoẻ sinh sản: Sức khoẻ sinh sản là tình trạng khoẻ mạnh về thể lực, ... nghị cần thiết phải tiến hành giáo dục về sức khoẻ sinh sản cho học sinh trung học phổ thông ngay tại trường hoặc các trung tâm. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Sức khoẻ sinh sản (SKSS) là một nội dung đƣợc...
 • 83
 • 927
 • 5

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác truyền thông giáo dục về dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác truyền thông  giáo dục về dân số  kế hoạch hóa gia đình  tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... công tác Truyền thông Giáo dục về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 3.2. Đối tượng nghiên cứuMột số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác Truyền thông Giáo dục về Dân số ... giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác Truyền thông Giáo dục về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ ở tỉnh Nghệ An.14BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYỄN THỊ HỒNG HOAMỘT ... PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ LÀM CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH - TỈNH NGHỆ ANLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤCNGHỆ AN - Năm 2012(Mẫu 3)CÂU HỎI HƯỚNG...
 • 141
 • 619
 • 2

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢNSỨC KHỎE TÌNH DỤC CỦA VỊ THÀNH NIÊN VÀ PHỤ NỮ 15-49 TẠI HUYỆN NA RÌ, BẮC KẠN pptx

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ SỨC KHỎE TÌNH DỤC CỦA VỊ THÀNH NIÊN VÀ PHỤ NỮ 15-49 TẠI HUYỆN NA RÌ, BẮC KẠN pptx
... giá kiến thức, thái độvà thực hành của phụ nữ và vò thành niên (VTN) về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và sức khỏe tình dục (SKTD), từ đó xác đònh các chiến lược can thiệp phù hợp. Đây là nghiên ... disparity is still found among mountainous areas andKiến thức, thái độ và thực hành về sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục của vò thành niênvà phụ nữ 15-49 tại huyện Na Rì, Bắc KạnNguyễn Thò Nga ... kế đặc thù phù hợp với bối cảnh thực tế.Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, vò thành niên, phụ nữ.Knowledge, attitudes and practices of reproductive...
 • 6
 • 315
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP