Tài liệu về : “Tài liệu Tiểu luận: Làm rõ nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp, góp phần phát triển lý luận giá trị thặng dư của Các Mác pptx

Tài liệu Tiểu luận: Làm nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp, góp phần phát triển luận giá trị thặng của Các Mác pptx

Tài liệu Tiểu luận: Làm rõ nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp, góp phần phát triển lý luận giá trị thặng dư của Các Mác pptx
... Giá trị thặng của Các Mác, trái lại còn góp phần bổ sung và hoàn thiện nó.Với ý nghĩa đó, tác giả lựa chọn vấn đề: Làm nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp, góp phần phát triển luận giá ... chủ nghĩatrực tiếp tạo ra giá trị giá trị thặng dư, từ đó góp phần bổ sung luận giá trị thặng của Các Mác và cung cấp cơ sở luận để phát triển hệ thống thương nghiệp ở nước ta hiện ... động của công nhân bán hàng trong thương nghiệp tư bản chủ nghĩa cũng tạo ra giá trị giá trị thặng dư. - Bảo vệ và phát triển luận giá trị thặng của Các Mác. - Khẳng định vai trò của thương...
 • 20
 • 500
 • 3

Làm nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp, góp phần phát triển luận giá trị thặng của Các Mác

Làm rõ nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp, góp phần phát triển lý luận giá trị thặng dư của Các Mác
... chọn vấn đề: Làm nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp, góp phần phát triển luận giá trị thặng của Các Mác làm đề tài khoa học cá nhân năm 2009, đồng thời thực hiện chủ trương của Nhà trường ... chủ nghĩa trực tiếp tạo ra giá trị giá trị thặng dư, từ đó góp phần bổ sung luận giá trị thặng của Các Mác và cung cấp cơ sở luận để phát triển hệ thống thương nghiệp ở nước ta hiện ... ra giá trị mới và cung cấp cơ sở luận để phát triển hệ thống thương nghiệp ở nước ta hiện nay.Đề tài góp phần bổ sung luận giá trị thặng của Các Mác và có thể sử dụng làm tài liệu...
 • 19
 • 838
 • 1

Tài liệu Tiểu luận: Vận dụng giá trị thặng của Mác vào Việt Nam docx

Tài liệu Tiểu luận: Vận dụng giá trị thặng dư của Mác vào Việt Nam docx
... Tiểu luận Vận dụng giá trị thặng của Mác vào Việt Nam ...
 • 71
 • 179
 • 0

Tài liệu Tiêu chuẩn số 11 Phương pháp lợi nhuận doc

Tài liệu Tiêu chuẩn số 11 Phương pháp lợi nhuận doc
... giá dựa trên khả năng sinh lợi của việc sử dụng tài sản để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. Thu nhập thực từ tài sản là phần còn lại của tổng doanh thu sau khi trừ ... vậy, giá trị bất động sản là vốn hóa thu nhập thực (coi như tiền thuê) từ bất động sản. Phương pháp lợi nhuận chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá các tài sản mà việc so sánh với những tài ... giá phải xem xét, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp 3 năm liền kề về trước, tính từ thời điểm cần thẩm định giá. - Thẩm định viên về giá phải tiến hành so sánh các chỉ tiêu lợi nhuận, ...
 • 8
 • 109
 • 0

Luận văn thạc sĩ về Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam
... với các HTX này. Việc tiếp cận với các nguồn vốn khác nhau để phát triển còn gặp nhiều khó khăn. 2.3.2.3. Việc thành lập và hoạt động của các hợp tác xã chưa thực sự tuân thủ các giá trị và ... NGÂN HÀNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ Ở VIỆT NAM 2.3.1. Kết quả đạt được 2.2.3.1. Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển số lượng HTX a. Tạo điều kiện thuận lợi đối với các HTX mới ... VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ 1.1. KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1.1. Khái niệm hợp tác xã và phát triển kinh tế hợp tác...
 • 218
 • 189
 • 1

Tài liệu Mẫu đơn đăng ký nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp pptx

Tài liệu Mẫu đơn đăng ký nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp pptx
... hành chính và địa của nguồn giống Tỉnh: … Huyện: … Xã: … Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường: Vĩ độ: Kinh độ: Độ cao trên mặt nước biển: Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin ... này đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây: A - Phần dành cho người làm đơn Tên chủ nguồn giống (Đơn vị hoặc cá nhân) Địa chỉ (Kèm số điện ... đăng ký nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Kính gửi: Cục Lâm nghiệp, Bộ...
 • 2
 • 146
 • 0

Tài liệu Tiểu luận “Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư” pdf

Tài liệu Tiểu luận “Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư” pdf
... Tiểu luận Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng 9 Giá trị thặng phần giá trị dôi ra bên ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê ... xuất tư bản chủ nghĩa là làm giàu, nhân giá trị lên, làm tăng giá trị do đó bảo tồn giá trị trước kia và tạo ra giá trị thặng . Để sản xuất giá trị thặng tối đa, các nhà tư bản đã dùng ... chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng cho bài tiểu luận của mình 2PHẦN II: LÍ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ I. PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 1 Sự chuyển hoá tiền tệ thành...
 • 13
 • 314
 • 0

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống doc

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống doc
... Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ ... TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc sau khi nhận hồ ... Phí công nhận nguồn gốc lô giống 500.000 đồng Năm trăm ngàn đồng Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. Lệ phí cấp chứng chỉ công nhận nguồn gốc lô giống...
 • 4
 • 70
 • 0

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống doc

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống doc
... Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ ... TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc sau khi nhận hồ ... Phí công nhận nguồn gốc lô giống 500.000 đồng Năm trăm ngàn đồng Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. Lệ phí cấp chứng chỉ công nhận nguồn gốc lô giống...
 • 3
 • 89
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP