Tài liệu về : “Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa
... Học sinh đọc. - Dùng bút chì để chia đoạn theo hướng dẫn của GV .- Học sinh đọc. - 1 HS đọc bài sau đó nêu cách ngắt câu văn .- Một số HS đọc bài trước lớp .- Nhóm trưởng tổ chức đọc. - HS đọc, trả ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : CHUYỆN BỐN MÙA (2 tiết).Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.1. Đọc :- Đọc lưu loát được cả câu chuyện .- Đọc đúng các từ ngữ ... lại .- 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo- Tìm theo yêu cầu của Giáo viên.Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết lên bảng. - GV đọc mẫu và yêu HS đọc các từ này.-...
 • 3
 • 1,380
 • 15

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Chuyện quả bầu

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Chuyện quả bầu
... dài trong bài .- GV giải thích thêm – Ghi nhanh lên bảng .- HS nhắc lại đề .- HS theo dõi .- HS luyện đọc. - HS nối tiếp nhau đọc từng câu .- HS luyện ngắt nhòp các câu dài .- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn ... của tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề .25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc đúng các từ khó và đọc trôi chảy toàn bài.Cách tiến hành: + GV đọc diễn ... trong bài .- Đọc các từ chú giải cuối bài.Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết - Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm .25 ’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài .- GV yêu cầu HS đọc thầm,...
 • 3
 • 2,769
 • 9

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa
... tập chính tả.+ Bài 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. GV chọn bài tập 2b – Gọi 2 HS lên bảng làm .- HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc lại đoạn văn lớp theo dõi .- Đoạn văn là lời của bà Đất .- 5 câu .- ... Hạ, Thu, Đông .- HS viết .- HS nhìn bảng chép vào vở .- HS đọc. - Lớp làm bài vào bảng con.+ Bài 3 : Chọn bài 3b .- Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm – Sau đó đem dán lên bảng .- GV và lớp theo dỗi ... tảBài : TC – CHUYỆN BỐN MÙA.Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:1. Chép đúng không mắc lỗi đoạn (Xuân làm cho … đâm chồi nảy lộc) trong bài Chuyện bốn mùa .2. Làm đúng các bài tập chính tả phân...
 • 2
 • 797
 • 0

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa
... luyện đọc. - GV mời dãy B đọc lượt 2 .- HS nhắc lại đề bài .- HS theo dõi .- Quan sát tranh .- Dãy A nối tiếp đọc từng câu .- Luyện đọc từ khó : Đặt bó đũa, bẻ gãy, đoàn kết .- Dãy B đọc bài .- 1 - Trường ... truyện .- Nhận xét tiết học .- Dặn HS về nhà đọc lại truyện .- HS dùng bút chì gạch vào sách .- 3 HS đọc .- HS sinh hoạt nhóm 3. Chú ý giúp đỡ các bạn đọc yếu .- Đại diện nhóm thi đọc. - HS đọc, ... Thò Ngọc ViTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA (2 tiết)Tuần : 14Ngày dạy : 05 – 12 20 05.I./ MỤC TIÊU:1. Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp...
 • 3
 • 2,011
 • 24

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn
... chia thế nào ?- Nêu yêu cầu luyện đọc theo đoạn và gọi 1 HS đọc đoạn 1 .- HS nhắc lại đề .- Theo dõi đọc thầm theo .- Tìm và nêu từ .- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài .- 1 Học sinh đọc. - HS nêu.Trường ... HỌC : Giáo viên :- Tranh minh hoạ bài tập đọc .- Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu, đoạn cần luyện đọc. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Kiểm tra bài cũ : 4 - Goiï 2 HS đọc thuộc ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN (2 tiết)Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Đọc lưu loát được cả bài .- Đọc đúng các từ khó,...
 • 2
 • 1,975
 • 5

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... thiệu bài- Ghi đề .25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng ... kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu .- GV hướng dẫn HS đọc từ khó trong bài .- Đọc từng đoạn trước lớp .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm .20 ’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài.Mục ... KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯƠÛNG (2 tiết).Tuần : 30Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: + Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng .- Biết đọc phân biệt lời...
 • 2
 • 3,437
 • 19

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói
... động 4 : Luyện đọc lại.3’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- GV nhận xét t iết học .- Về nhà đọc lại truyện nhiều lần. - Học sinh đọc trả lời .- 2, 3 nhóm HS tự phân vai đọc lại truyện.IV./ ... bài .- Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ .- Đọc từng câu .- Hướng dẫn HS đọc các từ khó : Toan, mũ, khoan thai, bình tónh, giở trò, giả giọng, chữa giúp, bác só .- Đọc từng đoạn trước lớp. + Hướng dẫn ... bảng phụ .- HS đọc các từ chú giải trong bài .- Đọc từng đoạn thi đọc giữa các nhóm.TIẾT 22 5’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn tìm hiểu bài.Mục tiêu : Giúp HS hiểu nội dung bài. Cách tiến hành: - HS theo...
 • 3
 • 1,478
 • 10

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết
... trong nhóm .- Đại diện nhóm thi đọc. 10’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài.HS lắng nghe .- HS nêu từ khó .- Luyện đọc từ khó .- Nối tiếp đọc từng câu trong bài .- HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp. Trường ... tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ khó.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- ... tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng để trả lời câu hỏi.3’ 4. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò .- 5 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài- Nhận xét tiết học - HS đọc bài - Trả lời câu...
 • 3
 • 1,498
 • 18

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt
... nhanh lên bảng .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm .- Cả lớp đọc đồng thanh .- HS nhắc lại đề .- Học sinh theo dõi .- HS nối tiếp nhau đọc từng câu. - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn ... cầu HS đọc bài, trả lời các câu hỏi cuối bài .2 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại .- 2, 3 HS thi đọc lại đoạn văn .2 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- Nhận xét tiết học- HS đọc trả ... thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc đúng các từ khó, đọc trôi chảy toàn bài..Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết...
 • 2
 • 1,969
 • 12

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bóp nát quả cam
... thiệu bài- Ghi đề .25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc đúng toàn bài đúng các từ khó.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài.+ Đọc từng câu .- Luyện cho HS đọc các từ: ... cổ.+ Đọc từng đoạn trước lớp .- Treo bảng phụ ghi sẵn các câu dài để hướng dẫn HS ngắt nghỉ nhòp .- GV giúp HS hiểu nghóa các tên riêng .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- HS nhắc lại đề .- HS theo dõi .- ... Luyện đọc từ khó .- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài .- HS luyện ngắt, nghỉ nhòp. HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. Trường tiểu học Vónh TrungGV:Huỳnh Thò Huyền- Thi đọc giữa các nhóm .25 ’...
 • 2
 • 1,496
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP