Tài liệu về : “Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây dừa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây dừa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây dừa
... - GV yêu cầu HS đọc bài thơ để trả lời câu hỏi ở - Theo dõi .- HS nêu từ khó dễ đọc sai .- Luyện đọc từ khó .- Nối tiếp nhau đọc từng câu của bài .- Luyện ngắt nhòp nối tiếp nhau đọc đoạn. - HS đọc ... thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Đọc trôi chảy cả bài.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu bài thơ .- Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu.+ Luyện đọc đoạn ... Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : CÂY DỪA.Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Đọc trơn được cả bài, đọc đúng các từ khó, các từ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ng - Nghỉ hơi sau dấu chấm,...
 • 3
 • 4,261
 • 25

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây đa quê hương

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây đa quê hương
... Giúp hiểu nội dung bài .- HS nhắc lại .- HS theo dõi .- Học sinh nêu những từ khó đọc trong bài- Luyện đọc. - Nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài .- Luyện đọc. - Đại diện nhóm thi đọc. Trường tiểu họcVónh ... Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : HS đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ khó.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu cả bài .- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp ... luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu .- Đọc từng đoạn trước lớp .- Treo bảng phụ hướng dẫn HS ngắt nghỉ nghòp các câu dài .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm.10’ 3. Họat...
 • 3
 • 3,772
 • 34

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác
... trong bài .- GV theo dõi ghi nhanh lên bảng.+ Đọc từng đoạn trong nhóm.+ Thi đọc giữa các nhóm .- HS nhắc lại đề .- HS luyện đọc. - HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài. - HS nối tiếp đọc từng ... yêu cầu HS đọc bài trả lời các câu hỏi cuối bài .2 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại .- 2, 3 HS thi đọc lại đoạn văn .2 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- Nhận xét tiết học- HS đọc trả ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: + Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng .- Biết đọc bài với giọng trang...
 • 2
 • 3,116
 • 15

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cậu bé và cây si già

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cậu bé và cây si già
... hành: - GV đặt câu hỏi trong SGK .- HS theo dõi .- Học sinh nêu những từ khó đọc, sau đó luyện đọc. - Nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài .- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn .- Các nhóm tiến hành đọc. - ... bài .- Hướng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu .- Đọc từng đoạn trước lớp .- Yêu cầu HS đọc các từ chú giải ở cuối bài .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm.10’ ... : Tập đọcBài : CẬU BÉ VÀ CÂY SI GIÀ.Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: + Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc lưu loát toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng .- Đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật (Cây...
 • 3
 • 1,860
 • 19

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa
... luyện đọc. - GV mời dãy B đọc lượt 2 .- HS nhắc lại đề bài .- HS theo dõi .- Quan sát tranh .- Dãy A nối tiếp đọc từng câu .- Luyện đọc từ khó : Đặt bó đũa, bẻ gãy, đoàn kết .- Dãy B đọc bài .- 1 - Trường ... truyện .- Nhận xét tiết học .- Dặn HS về nhà đọc lại truyện .- HS dùng bút chì gạch vào sách .- 3 HS đọc .- HS sinh hoạt nhóm 3. Chú ý giúp đỡ các bạn đọc yếu .- Đại diện nhóm thi đọc. - HS đọc, ... Thò Ngọc ViTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA (2 tiết)Tuần : 14Ngày dạy : 05 – 12 20 05.I./ MỤC TIÊU:1. Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp...
 • 3
 • 2,011
 • 24

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn
... chia thế nào ?- Nêu yêu cầu luyện đọc theo đoạn và gọi 1 HS đọc đoạn 1 .- HS nhắc lại đề .- Theo dõi đọc thầm theo .- Tìm và nêu từ .- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài .- 1 Học sinh đọc. - HS nêu.Trường ... HỌC : Giáo viên :- Tranh minh hoạ bài tập đọc .- Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu, đoạn cần luyện đọc. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Kiểm tra bài cũ : 4 - Goiï 2 HS đọc thuộc ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN (2 tiết)Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Đọc lưu loát được cả bài .- Đọc đúng các từ khó,...
 • 2
 • 1,975
 • 5

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... thiệu bài- Ghi đề .25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng ... kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu .- GV hướng dẫn HS đọc từ khó trong bài .- Đọc từng đoạn trước lớp .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm .20 ’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài.Mục ... KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯƠÛNG (2 tiết).Tuần : 30Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: + Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng .- Biết đọc phân biệt lời...
 • 2
 • 3,437
 • 19

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói
... động 4 : Luyện đọc lại.3’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- GV nhận xét t iết học .- Về nhà đọc lại truyện nhiều lần. - Học sinh đọc trả lời .- 2, 3 nhóm HS tự phân vai đọc lại truyện.IV./ ... bài .- Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ .- Đọc từng câu .- Hướng dẫn HS đọc các từ khó : Toan, mũ, khoan thai, bình tónh, giở trò, giả giọng, chữa giúp, bác só .- Đọc từng đoạn trước lớp. + Hướng dẫn ... bảng phụ .- HS đọc các từ chú giải trong bài .- Đọc từng đoạn thi đọc giữa các nhóm.TIẾT 22 5’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn tìm hiểu bài.Mục tiêu : Giúp HS hiểu nội dung bài. Cách tiến hành: - HS theo...
 • 3
 • 1,478
 • 10

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết
... trong nhóm .- Đại diện nhóm thi đọc. 10’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài.HS lắng nghe .- HS nêu từ khó .- Luyện đọc từ khó .- Nối tiếp đọc từng câu trong bài .- HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp. Trường ... tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ khó.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- ... tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng để trả lời câu hỏi.3’ 4. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò .- 5 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài- Nhận xét tiết học - HS đọc bài - Trả lời câu...
 • 3
 • 1,498
 • 18

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt
... nhanh lên bảng .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm .- Cả lớp đọc đồng thanh .- HS nhắc lại đề .- Học sinh theo dõi .- HS nối tiếp nhau đọc từng câu. - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn ... cầu HS đọc bài, trả lời các câu hỏi cuối bài .2 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại .- 2, 3 HS thi đọc lại đoạn văn .2 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- Nhận xét tiết học- HS đọc trả ... thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc đúng các từ khó, đọc trôi chảy toàn bài..Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết...
 • 2
 • 1,969
 • 12

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP