Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng
... HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ***** ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG) ... B. NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ GI Ý VỀ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP : Sinh viên có thể thực tập tại các tổ chức tài chính như : Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty đầu tư tài chính, công ty quản ... thực tế hay thực trạng liên quan đến đề tài nghiên cứu Chương 4 : Giải pháp và kiến nghò nhằm hoàn thiện những vấn đề mà chuyên đề đã đề cập. • Kết luận 6ĐỀ CƯƠNG MẪU Tên đề tài PHÂN...
 • 12
 • 9,345
 • 8

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng hệ ngân hàng

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng hệ ngân hàng
... nơi thực tập. 3 Đảm bảo thực hiện tốt công việc tại nơi thực tập với trách nhiệm cao, chính xác, đúng thời hạn, đảm bảo các nguyên tắc bí mật về thông tin, số liệu, dữ liệu của nơi thực tập. ... học tập  Điểm của công ty tiếp nhận thực tập: 20%  Điểm chấm cuốn báo cáo thực tập: 20%  Điểm thuyết trình báo cáo thực tập tại hội đồng: 60% Điểm cộng khuyến khích  Sổ nhật ký thực tập: ... đủ, chính xác của các thông tin - Thông tin tổng quan công ty thực tập - Thông tin thực trạng hoạt động [kinh doanh] của công ty thực tập - Thông tin công việc thực hiện tại công ty thực tập...
 • 8
 • 1,720
 • 5

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu
... máy chính tại bến : Chế độ tải và thời gian thử máy chính: STT Chế độ thử (mômen trên trục máy: Số vòng quay theo Thời gianSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp ... Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 31CHƯƠNG IVLẬP DỰ TOÁN ĐÓNG MỚICHO MỘT TÀU CỤ THỂDự toán đóng mới “nhà hàng nổi”NHÀ HÀNG NỔICác thông ... thiết bò.- Kiểm tra trước khi hạ thủy.2) Máy chính, máy máy đèn, máy nén gió. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang...
 • 61
 • 1,502
 • 4

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... phần mềm,…) tại cơ sở thực tập. - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo một số đề tài được đặt ra bởi cơ sở thực tập. Lưu ý: Sinh viên phải thực tập ít nhất một trong ... nhiên tùy theo cơ sở thực tập, sinh viên có thể thực tập nhiều hơn một trong số những loại nội dung trên. V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP:- Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức tại ... yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.- Phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên thường xuyên phối hợp với cơ sở thực tập kiểm tra, hướng...
 • 13
 • 8,986
 • 3

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp
... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP I. MỤC ĐÍCH 1. Thực tập tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên sau khi ... dựng một đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực hiện trong quá trình thực tập. 4. Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng dẫn một báo cáo thực tập và ... chung. II. NỘI DUNG THỰC TẬP 1. Một số nét khái quát về doanh nghiệp thực tập 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp (ngành nghề, lĩnh...
 • 3
 • 1,320
 • 10

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .
... MINH KHOA KE TOAN - TAI CHÍNH NGAN HANGĐỀ CƯƠNG• A A THựC TẬP TOT NGHIỀP• • •(DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGẦN HANG)TP.HCM - 2009A • ./v.NỘI DUNG KE HOACH THựC TẬP• • • •10Ví du: Mài ... đàu tứ dài hàn tài cong ty ÁBC .3. Phàn tích tài chính càc dứ àn đàu tứ tài cong ty ÁBC4. Phàn tích tình hình thuệ tài chính tài cong ty ÁBC .5. Nàng cào hiệu quà sứ dung von tài cong ty ÁBCố. ... định tài chính tài cong ty ÁBC.7. Nàng cào vài tro Quàn ly tài chính tài cong ty ÁBCS. Xày dứng phứởng àn tài trở ngắn hàn thích hởp cho cong ty ÁBC9. Cở cấu von và chi phí sứ dung von tài...
 • 11
 • 2,855
 • 2

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán
... trình thực tập tốt nghiệp (Giao trước cho SV liên hệ thực tập, GVHD)Trang 4 - 5: Hình thức và đề cương tổng quát của báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Giao cho SV, GVHD)Trang 6: Phụ lục: Các đề tài ... cáo thực tập tốt nghiệp. MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG ANKHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNBẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC ... nghiệp vụ mua hàng có thể chọn đề tài Nhập khẩu hàng hóa, Trong nghiệp vụ bán hàng có thể chọn đề tài riêng về bán lẻ…)- Nội dung đề tài chủ yếu phải thuộc NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN (Kế toán tài chính hoặc...
 • 10
 • 2,047
 • 7

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông
... của đơn vị thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 11/12/2011.III. THỜI GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chuyên ... và sự phân công của đơn vị thực tập. - Thời gian thực tập không nhiều, do vậy các sinh viên cần tích cực thực hiện các nội dung thực tập ngay từ đầu. Trưởng đoàn thực tập của mỗi đoàn có nhiệm ... ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ...
 • 2
 • 5,691
 • 47

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh
... đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và ... Nhóm đề tài về quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài về quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự 4/ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài về quản trị tài chính 6/ Nhóm đề ... viên làm đề cương sơ bộ và kế hoạch thực tập - Sinh viên xuống điểm thực tập để trình diện, làm quen và nghiên cứu lý thuyết về đề tài - Kiểm tra đề cương sơ bộ - Kiểm tra đề cương và...
 • 6
 • 9,430
 • 57

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin
... tin, học sinh - sinh viên phải trải qua 10 tuần thực tập thực tế và thực tập tốt nghiệp. Đối với học sinh - sinh viên, mục đích của đợt thực tập này là:1. Củng cố kiến thức lý thuyết đã được ... SaĐéc, ngày 30 tháng 5 năm 2011ÐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPHỌC SINH - SINH VIÊN NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINI. Mục đíchTrong chương trình đào tạo nghề chuyên ngành công nghệ thông tin, học sinh ... dụng những kiến thức đó vào thực tế.2. Rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua việc thực hiện các công việc thực tiễn mà cơ quan tiếp nhận học sinh - sinh viên thực tập giao cho.3. Rèn luyện...
 • 2
 • 4,136
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: đề tài thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàngthực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàngbáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩmcác đề tài thực tập tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệpđề tài thực tập tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệpđề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhđề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánmẫu đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánde cuong thuc tap tot nghiep nganh kinh te hocđề cương thực tập tốt nghiệp ngành điệnđề cương thực tập tốt nghiệp ngành marketingNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam