Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx
... F510C 3 π=−. D. R = 3 50Ω và F510C 3 π=−. Trang 1/4 - Mã đề thi 192 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 192 ... khối lượng không đáng kể. Hỏi m 3 bằng bao nhiêu thì khối tâm của hệ nằm tại trung điểm BC? A. m 3 = 4m. B. m 3 = m. C. m 3 = 2m. D. m 3 = 6m. Trang 2/4 - Mã đề thi 192 Câu...
 • 8
 • 539
 • 1

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx
... 5,0s. B. 2,5s. C. 4,0s. D. 3, 5s. Trang 1/4 - Mã đề thi 38 5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 38 5 ... 5,0s. C. 3, 5s. D. 4,0s. Câu 3: Một vật rắn quay quanh một trục cố định với vận tốc góc không đổi. Tính chất chuyển động của vật rắn là A. quay biến đổi đều. B. quay chậm dần đều. C. quay đều....
 • 8
 • 455
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 508 ... công là bao nhiêu? A. 2000J. B. 10J. C. 1000J. D. 20J. Trang 1/4 - Mã đề thi 508 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học ... dụng là 3 A và lệch pha 3 π so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R và C là A. R = 3 50Ω và F510C 3 π=−. B. R = 50 3 Ω và F10C4π=−. C. R = 50 3 Ω và F510C 3 π=−....
 • 8
 • 476
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 1 ppt

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 1 ppt
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề ... số công suất nhằm A. tăng cường độ dòng điện. B. giảm cường độ dòng điện. C. giảm công suất tiêu thụ. D. tăng công suất toả nhiệt. Trang 1/4 - Mã đề thi 2 63 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi ... trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 34 0 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:...
 • 8
 • 300
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 2 pdf

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2 pdf
... Mã đề thi 35 8 Câu 7: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề ... 52sin(100πt - 4 3 ) (A). D. i = 52sin(100πt + 4 3 π) (A). Trang 2/4 - Mã đề thi 35 8 Câu 18: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. vĩ độ địa lý. B. khối lượng...
 • 8
 • 322
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 3 doc

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 3 doc
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề ... trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 976 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... nhằm A. tăng công suất toả nhiệt. B. giảm cường độ dòng điện. C. tăng cường độ dòng điện. D. giảm công suất tiêu thụ. Trang 1/4 - Mã đề thi 681 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang)...
 • 8
 • 304
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot
... Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 110 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: Hóa học (Mã đề 526) Cho biết nguyên tử khối ... TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 114 MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Các bộ sách : SGK và SBT lớp 10, 11, 12 (NXB Giáo Dục Việt Nam). [2]. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ ... sau, hợp chất nào thuộc loại lipit ? A. (C17H 31 COO) 3 C 3 H5 B. (C6H5COO) 3 C 3 H5 C. (C16H 33 COO) 3 C 3 H5 D. (C2H5COO) 3 C 3 H5 Câu I.52. Khi thủy phân bất kỳ chất béo...
 • 115
 • 953
 • 15

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx
... trình:2x+1 3 10 .3 3 0x− + ≤HD:2x+1 3 10 .3 3 0 x− + ≤( )2 3. 3 10 .3 3 0x x⇔ − + ≤ (1)Đặt 3 0xt = > . Ta có:(1) 21 3 10 3 0 3 3t t t⇔ − + ≤ ⇔ ≤ ≤1 11 3 3 3 3 3 1 1 3 x xx−⇔ ... Phương pháp: Mũ hóa hai vế: Ví dụ: 3 log (3 8) 2xx− = −Điều kiện: 3 8 0x− >( ) 3 log (3 8)2 2 3 22log (3 8) 2 3 3 3 8 3 3 1( ) 3 8 .3 9 0 3 3 2 3 9xx x x xxx x xxxloaix−− −− ... 11 3 6 3 6 2 3 62. . . .a a a a a a a a+ += = =b.( )2 3 2 3 2 1 2 4 2 1 2 4 2 6 2 2 1 2 4 2 3 9 .3 .3 3 .3 .3 3 3 27++ − − − − − − + + − − −= = = =Trang 22Năm học 2009-2010Giáo án ôn...
 • 54
 • 1,734
 • 41

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx
... d=50 /3 (cm), k=2 /3 B. d=-50 /3 (cm), k=2 /3 C. d=50 /3 (cm), k =3/ 2 D. d=-50 /3 (cm), k=-2 /3 Câu 26. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất 3n =. Biết rằng tia khúc xạ vuông ... A. L = 0, 43 mH. B. L = 0 ,34 mH. C. L = 0, 43 H D. L =0 ,34 H Câu 13. Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm với độ tự cảm biến thi n từ 0 ,3 F đến 12μF ... xoay chiều có biểu thức là: u=1002sin(100πt + π/4) 19CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ CHƯƠNG MỘT: DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu 1. Treo một vật khối lượng 1kg vào một lò xo có độ cứng k...
 • 56
 • 534
 • 3

Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx
... gam. D. 6 ,3 gam.Giáo viên: Võ Chí Tín - 29 - Cell phone: 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2010A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT ... phone: 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THI N - HUẾTRƯỜNG THPT VINH XUÂNTRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPTMÔN:HOÁ HỌC 12Giáo viên: ... phone: 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ A. 1s22s2 2p6 3s2. B. 1s22s2 2p6. C. 1s22s2 2p6 3s1. D. 1s22s2 2p6 3s23p1.Câu 4: Chất phản...
 • 60
 • 914
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệptai lieu on thi tot nghiep vs dai hoc mon sinhtai lieu viet lai cau dung trong on thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2015 mon tieng anhđề ôn thi tốt nghiệp toán tiểu họcđề cương ôn thi tôt nghiệp thpt sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp thpt năm học 2011đề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị họctổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríđề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị học đại học ngoại thươngtổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại họctổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríjpg page248 jpgtổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríjpg page322 jpgtổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríjpg page318 jpgtổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríjpg page308 jpgtổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríjpg page284 jpgNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật