Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx
... hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωxvA += . C. 2 2 22 ωvxA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 27 : Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. ... số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . C. 2 2 22 ωxvA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 2: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn ... đề thi 1 92 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề...
 • 8
 • 529
 • 1

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx
... là A. 2 2 22 ωxvA += . B. . C. . D. 22 22 xvAω+= 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . Câu 2: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là A. LW 2 0Q= . B. CW 2 0Q= ... của chất điểm dao động điều hoà là A. 2 2 22 ωvxA += . B. . C. . D. 22 22 vxAω+= 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA += . HẾT Trang 4/ - Mã đề thi 4 82 4Câu 10: Cho một mạch điện xoay chiều ... A. 5,0s. B. 2, 5s. C. 4,0s. D. 3,5s. Trang 1/4 - Mã đề thi 385 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian...
 • 8
 • 444
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx
... hoà là A. 2 2 22 ωvxA += . B. . C. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωxvA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 5: Có 3 quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là m1, m 2 và m3, trong đó m1 = m 2 = m. Ba quả ... là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA+=. C. . D. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA+=. Câu 17: Có 3 quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là m1, m 2 và m3, trong đó m1 = m 2 = m. Ba quả ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 508...
 • 8
 • 463
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 1 ppt

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 1 ppt
... 2 2 22 ωxvA += . B. . C. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωvxA += . D. . 22 22 vxAω+=Câu 27 : Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là A. L. B. 2L. ... chất điểm dao động điều hoà là A. . B. . C. 22 22 vxAω+= 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωvxA+= . D. 2 2 22 ωxvA+= . Câu 16: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì ... giảm công suất tiêu thụ. D. tăng công suất toả nhiệt. Trang 1/4 - Mã đề thi 26 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã...
 • 8
 • 293
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 2 pdf

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2 pdf
... chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA += . C. 2 2 22 ωvxA += . D. . 22 22 vxAω+=Câu 14: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây? A. ... tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. 2 2 22 ωxvA += . B. . C. . D. 22 22 xvAω+= 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . Câu 14: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề...
 • 8
 • 315
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 3 doc

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 3 doc
... của chất điểm dao động điều hoà là A. 2 2 22 ωxvA += . B. A = . C. 22 22 xvω+ 2 2 22 ωvxA = . D. xA = . +ω+ 22 22 vCâu 5: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, ... v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA +=. C. . D. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA +=. Câu 35: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề...
 • 8
 • 300
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot
... Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 110 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 12 Môn thi: Hóa học (Mã đề 526 ) Cho biết nguyên tử khối (theo ... MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Các bộ sách : SGK và SBT lớp 10, 11, 12 (NXB Giáo Dục Việt Nam). [2] . Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông (năm 20 07 – 20 12) , Bộ GD&ĐT. [3]. Đề thi tuyển ... 1s 2 2s 2 2p63s 2 . B. 1s 2 2s 2 2p6. C. 1s 2 2s 2 2p63s1. D. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p1. Câu XI.30. (20 07 – lần 1) Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s 2 2p6 là A. Na+. B....
 • 115
 • 931
 • 15

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx
... sau :1 2 2 2 36x x+ −+ =Trang 27 Năm học 20 09 -20 10Giáo án ôn thi TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN Phùng Ngọc ChươngHD:1 2 2 2 2 36 2. 2 364xx x x+ −+ = ⇔ + =x x x 48 .2 236 9 .2 36.4 2 16 2 2 44x ... 6 2 3 6 2 . . . .a a a a a a a a+ += = =b.( ) 2 3 2 3 2 1 2 4 2 1 2 4 2 6 2 2 1 2 4 2 39 .3 .3 3 .3 .3 3 3 27 ++ − − − − − − + + − − −= = = =Trang 22 Năm học 20 09 -20 10Giáo án ôn thi TỐT ... −>7. 2 2 2. 2 9.14 7.7 0x x x− + ≥ 8.1 12. 3 3.15 5 20 x x x++ − = 9.8 18 2 2log ( 2) log ( 3)3x x− + − =10. 2 8 1 3 2 4x x x− + −=Trang 33Năm học 20 09 -20 10Giáo án ôn thi TỐT NGHIỆP MÔN...
 • 54
 • 1,716
 • 41

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx
... điện bằng 0,02s Câu 95. Dùng biểu thức nào sau đây để tính tổng trở của mạch R, L, C nối tiếp. A. () 2 2lcZRZZ=+- B. 22 2LcZRZZ=+- C. () 2 2lcZRZZ= D. 22 2LcZRZZ= ... π/3(Rad) Câu 31. Mạch RLC có ZC = 2R; ZL = R. Tính hệ số công suất của mạch A. 1 /2 B. 2 /2 C. - 2 /2 D. -1 /2 Câu 32. Một mạch (RLC) mắc nối tiếp có L =2( H); c=5(mF). Mắc mạch vào nguồn ... Phương trình dao động của vật là. A. cm 2 t42x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−= sin B. cm 2 t2054x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−= sin, C. cm 2 t202x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−= sin D. cm 2 t202x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π+= sin Câu 4. Chọn...
 • 56
 • 519
 • 3

Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx
... phone: 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 20 10 Lưu hành nội bộ A. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 . B. 1s 2 2s 2 2p6. C. 1s 2 2s 2 2p6 3s1. D. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p1.Câu 4: Chất phản ... 4 ,2 gam. D. 6,3 gam.Giáo viên: Võ Chí Tín - 29 - Cell phone: 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 20 10 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 20 10A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ... 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 20 10 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THI N - HUẾTRƯỜNG THPT VINH XUÂNTRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPTMÔN:HOÁ HỌC 12 Giáo viên: Võ...
 • 60
 • 891
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)