Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 19 2 ... và F 10 C4π=−. B. R = 350Ω và F 10 C4π=−. C. R = 503Ω và F5 10 C3π=−. D. R = 350Ω và F5 10 C3π=−. Trang 1/ 4 - Mã đề thi 19 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi ... TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 247 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Nếu chọn gốc toạ...
 • 8
 • 522
 • 1

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx
... 2,5s. C. 4,0s. D. 3,5s. Trang 1/ 4 - Mã đề thi 385 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 385 ... và bằng 1A. Giá trị của R và C 1 là A. R = 40 và ΩF 10 3 1 π−=C . B. R = 50Ω và FC . π3 1 10.2−=C. R = 50Ω và FCπ3 1 10−=. D. R = 40Ω và FC . π3 1 10.2−=Câu 13 : Cho...
 • 8
 • 436
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 508 ... TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 736 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong dụng cụ nào ... nghỉ đến tốc độ góc 10 0rad/s. Hỏi cần phải thực hiện một công là bao nhiêu? A. 2000J. B. 10 J. C. 10 00J. D. 20J. Trang 1/ 4 - Mã đề thi 508 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM...
 • 8
 • 457
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 1 ppt

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 1 ppt
... bằng 1A. Giá trị của R và C 1 là A. R = 50 và ΩFCπ3 1 10−= . B. R = 50Ω và FCπ3 1 10.2−= . C. R = 40Ω và F 10 3 1 π−=C. D. R = 40Ω và FCπ3 1 10.2−= . Câu 12 : ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề ... NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 340 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cơ năng của...
 • 8
 • 291
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 2 pdf

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2 pdf
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề ... là C 1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C 1 là A. R = 50 và ΩFC . B. R = 40π3 1 10−=Ω và F 10 3 1 π−=C . C. R = 50Ω và FC . D. R = 40π3 1 10.2−=Ω...
 • 8
 • 309
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 3 doc

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 3 doc
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề ... công suất nhằm A. tăng công suất toả nhiệt. B. giảm cường độ dòng điện. C. tăng cường độ dòng điện. D. giảm công suất tiêu thụ. Trang 1/ 4 - Mã đề thi 6 81 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi ... R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 11 0Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 17 2.7W. B. 11 5W. C. 460W. D. 440W. Câu 11 : Trong dụng...
 • 8
 • 295
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot
... TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 11 4 MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] . Các bộ sách : SGK và SBT lớp 10 , 11 , 12 (NXB Giáo Dục Việt Nam). [2]. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ ... TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 11 0 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2 012 Môn thi: Hóa học (Mã đề 526) Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; ... học phổ thông (năm 2007 – 2 012 ), Bộ GD&ĐT. [3]. Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (năm 2007 – 2 012 ), Bộ GD&ĐT. [4]. Lê Phạm Thành, Hệ thống video bài giảng chuyên đề môn Hóa Học, http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7....
 • 115
 • 926
 • 15

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx
... biến thi n y=ax+x- 1 yx0- 1 yxTrang 23Năm học 2009-2 010 0+∞y=ax+∞x00Giáo án ôn thi TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN Phùng Ngọc Chương 1. ( )5523 12 6 yxyx−2. 1. 1 . 1 4 1 42 1 34++++−aaaaaaa3.+−++−+mmmmm 1 2 1 2.2242 1 324. 1 )(2323222+−−baba5.3343333232)) (1( aaaaaa−++−6.ππππ−+abba ... thức. 1. 2log8log4log2 1 4 1 712 5949.25 81 +−2.5log33log2 1 5log15244 216 +++3.+−−4log6log9log2 1 577549724.2020)32log()32log(−++5.)725log( )12 log(3−++6.ee 1 lnln+ 7.).ln(4ln 21 eee+−8.33 1 3 1 3 1 45log3400log2 1 6log2+−9.3log2 1 2log6 13 6− 10 .)3log.4(loglog234 1 Trang 26Năm học 2009-2 010 Giáo án ôn thi TỐT ... −= 12 .25622 16 2x x− −= 13 . 1 2 1 22 2 2 3 3 3x x x x x x− − − −+ + = − + 14 . 1 22 .3 .5 12 x x x− −= 15 .22 1 ( 1) 1 xx x−− + = 16 .2 2log 2.log 2.log 4 1 x xx = 17 . 1 34...
 • 54
 • 1,710
 • 41

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx
... sin100utπ=(V). Khi K đóng hay mở số chỉ của Ampe kế đều không đổi. Hệ số tự cảm của cuộn dây và số chỉ của Ampe kế là A. L =1, 1H; I=0,25A B. L =11 H; I=0,25A C. L =1, 1H; I=2,5A D. L =11 H; ... xoay chiều có biểu thức là: u =10 02sin (10 0πt + π/4) 19 CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ CHƯƠNG MỘT: DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu 1. Treo một vật khối lượng 1kg vào một lò xo có độ cứng ... số 10 5 Hz, vận tốc truyền âm trong không khí là v » 300m/s, vận tốc sóng điện từ trong không khí c » 3 .10 8 m/s. Tần số của sóng điện từ là. A. 10 11 Hz B. 10 9Hz. C. 10 7 Hz. D. 10 5Hz...
 • 56
 • 512
 • 3

Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx
... Võ Chí Tín - 29 - Cell phone: 097480 610 6Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2 010 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2 010 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT − GIÁO DỤC THPT I. PHẦN ... liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2 010 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THI N - HUẾTRƯỜNG THPT VINH XUÂNTRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPTMÔN:HOÁ HỌC 12 Giáo viên: Võ Chí TínHUẾ 4/2 010 Giáo ... đoạn mạch tơ capron là 17 176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt làA. 11 3 và 15 2. B. 12 1 và 11 4. C. 12 1 và 15 2. D. 11 3 và 11 4.Câu 39: Quá trình điều...
 • 60
 • 886
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề ôn thi tốt nghiệp toán tiểu họcbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn hóabộ đề ôn thi tốt nghiệp toán 12bộ đề ôn thi tốt nghiệp thpt môn hóabộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ