Tài liệu về : “Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với C#

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ ORACLE ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI SỞ DỮ LIỆU VỚI ORAC pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ ORACLE ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORAC pdf
... DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁKẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i Giáo viên phụ trách lý thuyết và thực hành : Thầy Lương Hán Sinh viên thực hiện : Lớp Hoàn Chỉnh Đại ... chương trình & biên dịch lại chương trìnhPHẦN 2 : MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU1. Mô tả các bảng dữ liệu a. Bảng DOI_BONGSTT Thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả1 Ma_DB NumberĐịnh danh cho mỗi đội bóng. Primary ... number,tenluot in varchar2Trang 15PHẦN 5 : KẾT LUẬNDo chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong việc thiết kế sở dữ liệu với Oracle cùng với thời gian thực hiện có hạn, nên dù rất cố gắng...
 • 37
 • 206
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i docx

Tài liệu ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i docx
... PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i Giáo viên phụ trách lý thuyết và thực hành : Thầy Lương Hán Sinh viên thực hiện : Lớp Hoàn Chỉnh ... Trang 29 PHẦN 4 : MÔ TẢ CÁC MÀN HÌNH GIAO DIỆN 1. Màn hình Kết nối sở dữ liệu Chọn UserName từ danh sách thả xuống và nhập vào Password, Service tương ứng ... a. Nhân viên 5 b. Tổng thư ký 5 4. Cấu trúc chương trình 5 PHẦN 2 : MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU 6 1. Mô tả các bảng dữ liệu 6 a. Bảng DOI_BONG 6 b. Bảng LUOT_DAU 7 c. Bảng SAN_DAU 7 d. Bảng VONG_DAU...
 • 37
 • 120
 • 0

Kết nối sở dữ liệu với JDBC pptx

Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC pptx
... 6 bước kết nối với CSDL Nạp trình điều khiển JDBC Tạo kết nối với DBMS Tạo câu lệnh SQL nhằm thực hiện tác vụmong muốn Thi hành câu lệnh SQL Xử lý kết quả thi hành Đóng kết nối Bài ... 11 Kết nối sở dữ liệu với JDBCLập trình hướng đối tượng JavaChương 7Biên soạn: Th.S Nguyễn văn LànhBài ... chuẩn kết nối CSDL, cung cấp các interface & class nhằm tạo sở cho các ứng dụng Java tương tác với các hệ quản trị CSDL Tập hợp các lớp thực thitheo chuẩn JDBC để tương tác với 1...
 • 7
 • 73
 • 4

Tài liệu Đề tài: “ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU VỀ JDBC VÀ KẾT NỐI SỞ DỮ LIỆU” docx

Tài liệu Đề tài: “ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU VỀ JDBC VÀ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU” docx
... dữ liệu của sở dữ liệu Ý nghĩa của từ điển siêu dữ liệu dữ liệu về dữ liệu, trong nội dung của sở dữ liệu nó cũng được xác định là thông tin mà xác định cấu trúc và tính chất của dữ ... thiết lập kết nối cho trình điều khiển loại 1, trình điều khiển JDBC-ODBC. - Các kết nối + Bước thứ hai để thực hiện kết nối sở dữ liệu kết nối các trình điều khiển với DBMS. Kết nối được ... về siêu dữ liệu Tìm hiểu về JDBC và kết nối sở dữ liệu – Lớp C07CNPM Nhóm thực hiện: Nguyễn Văn Chung – Lê Văn Dương Trang : 18Chương 2: Kết nối sở dữ liệu với JDBC...
 • 41
 • 225
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP