Tài liệu về : “Tài liệu 25 câu hỏi - trả lời phần kinh tế chính trị docx

25 CÂU HỎI - TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

25 CÂU HỎI - TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... 25 CÂU HỎI- TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ i, để việc sử dụng đất đai có hiệu quả hơn. Câu hỏi 21. Phõn ... đời sống kinh tế chính trị của toàn xó hội tư bản- gọi là đầu sỏ tài chính. Đầu sỏ tài chính thiết lập sự thống trị của mỡnh thụng qua chế độ tham dự mà thực chất là một nhà tài chính lớn, ... khoán, kinh doanh công trái, đầu cơ chứng khoán ở sở giao dịch, đầu cơ ruộng đất v.v để thu được lợi nhuận độc quyền cao.Thống trị về kinh tế là cơ sở để đầu sỏ tài chính thống trị về chính trị...
 • 26
 • 595
 • 5

Tài liệu Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô docx

Tài liệu Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô docx
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ HỌC Nguyễn Hoài Bảo1 1 Giảng viên bộ môn Kinh tê học - Đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn và dùng cho các lớp ôn thi cao học kinh tế năm 2010. Những câu ... của: a. Chính sách tài khoá b. Chu kỳ kinh tế c. Chính sách tiền tệ d. Nền kinh tế sắp bị suy thoái 8. Sản lượng tiềm năng trong kinh tế vĩ mô là: a. Sản lượng cao nhất của nền kinh tế có ... chi tiêu chính phủ và …… a. Xuất khẩu ròng b. Tiết kiệm c. Thuế ròng d. Lợi nhuận 3 GIỚI THIỆU KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ VI MÔ Nội dung phần này chủ yếu là giới thiệu môn kinh tế học, một...
 • 48
 • 529
 • 2

Tài liệu ôn tập thi cao học môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập thi cao học môn Kinh tế chính trị
... kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng ... mỗi thành phần. Như vậy, mỗi thành phần kinh tế mang bản chất kinh tế khác nhau, có các lợi ích kinh tế khác nhau, thậm chí đối lập với nhau. - Mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế làm cho ... trưởng kinh tế? vai trò và các nhân tố tăng trưởng kinh tế. Khái niệm tăng trưởng kinh tế. - Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng, tốc độ và quy mô sản lượng của nền kinh tế...
 • 57
 • 206
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... nền kinh tế quốc dân.Hai là, Kinh tế tập thể Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế bao gồm những cơ sở kinh tế do người lao động tự nguyện góp vốn, cùng kinh doanh, tự quản lý. Kinh tế tập ... khác hợp thành kết cấu kinh t -< /b> xã hội của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ. Nước ta hiện nay có các thành phần kinh tế sau:Một là: Kinh tế nhà nướcLà thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở ... đã xác định: Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế .Bốn là, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế bao gồm phần vốn đầu...
 • 33
 • 337
 • 22

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP