Tài liệu về : “Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giúp đỡ người khuyết tật - Tiết 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giúp đỡ người khuyết tật - Tiết 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giúp đỡ người khuyết tật - Tiết 2
... ứng xử để giúp đỡ người khuyết tật. Cách tiến hành :- GV nêu tình huống (SGV )- GV kết luận.15’ 2. Họat động 2 : Giới thiệu tư liệu về việc giúp đỡ người khuyết tật. Mục tiêu : Giúp HS củng ... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Đạo đứcBài : GIÚP ĐỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 2) Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU : Xem tiết 1II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC ... Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Vì sao phải giúp đỡ người khuyết tật ?3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò10’ 1. Hoạt động 1 : Xử tình huống. Mục tiêu : Giúp HS biết lựa...
 • 2
 • 3,175
 • 21

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giúp đỡ người khuyết tật

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giúp đỡ người khuyết tật
... Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Đạo đứcBài : GIÚP ĐỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1)Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU : Giúp học sinh hiểu .- Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. + Cần làm gì để giúp đỡ ... làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. + Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ .- HS có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật tuỳ theo khả năng ... thái độ đúng đối với việc giúp đỡ người khuyết tật. Cách tiến hành :- HS quan sát sau đó thảo luận .- HS trả lời .- Các nhóm thảo luận .- HS trình bày kết quả trước lớp .- HS bày tỏ thái độ.Trường...
 • 3
 • 4,576
 • 62

Tài liệu GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1) docx

Tài liệu GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1) docx
... ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1) I. MụC TIÊU : Hs hiểu : -Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. -Biết làm những ... để giúp đỡ người khuyết tật. -GV nêu yêu cầu về các việc có thể giúp đỡ người khuyết tật -Gv kết luận : Tuỳ theo khả năng, điều kiện thực tế,… *Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến Mục tiêu : Giúp ... Tiêu : Giúp hs nhận biết được một hành vi cụ thể về giúp đỡ người khuyết tật. -GV cho cả lớp quan sát tranh và thảo luận việc làm của bạn nhỏ. -Kết luận : Chúng ta cần phải giúp đỡ các...
 • 4
 • 593
 • 10

Tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 3: GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (tiết 2) ppt

Tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 3: GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (tiết 2) ppt
... BT Đạo đức 1, bút chì hoặc sáp màu. III-Hoạt động daỵ-học: 1.Khởi động: Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ:-Cả lớp hát bài “Sách bút thân yêu ơi” -Tiết trước em học bài đạo đứcnào? -Cần phải ... II-Đồ dùng dạy học: .GV: - Tranh BT1, BT3; bài hát “Sách bút thân yêu ơi ”. - Điều 28 trong công ước Quốc tế về quyền trẻ em. - Phần thưởng cho các Hs có sách vở đẹp nhất. .HS : -Vở BT Đạo ... học tập vì chúng giúp các em thực hiện tốt quyền được học hành của mình. - Giải lao. 3 . 2-< /b> Hoạt động 2: +Mục tiêu: Hs vui văn nghệ theo chủ đề. +Cách tiến hành: -Gv cho Hs múa hát...
 • 5
 • 304
 • 9

Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 1 - 6

Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 1 - 6
... hiện theo TGB.IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày:....tháng.....năm.....Tuần 2: Học tập – sinh hoạt đúng giờ Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu ... nhận và sửa lỗi.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày:....tháng.....năm.....Tuần 4: Biết nhận lỗi và sửa lỗi Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu ... lỗi, biết nhận và sử lỗi là dũng cảm, đáng khen. Hoạt động 2: Thảo luận . * Mục tiêu : Giúp hs biết bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi để người khác hiểu đúng mình là việc làm...
 • 12
 • 1,730
 • 10

Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 7 - 21

Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 7 - 21
... Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn?.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày:....tháng.....năm.....Tuần 12: Quan tâm, giúp đỡ bạnTiết 2I. Mục tiêu: 1. Học biết : + Quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui ... chuẩn bò bài: Quan tâm, giúp đỡ bạn.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày:....tháng.....năm.....Tuần 11: Quan tâm, giúp đỡ bạnTiết 1I. Mục tiêu: 1. Học biết : + Quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, ... bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống là quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Hoạt động 3: Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn?. * Mục tiêu: Giúp hs biết...
 • 24
 • 2,112
 • 6

Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 22 - 30

Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 22 - 30
... Ngày:....tháng.....năm.....Tuần 28 : Giúp đỡ người khuyết tật Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. ... nghiệm tiết dạy.Ngày:....tháng.....năm.....Tuần 27 : Giúp đỡ người khuyết tật Tiết 1I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Vì sao cần giúp đỡ người khuyết ... để giúp đỡ người khuyết tật. + Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ. 2. Hs có những việc làm thiết thực giúp đỡ người...
 • 18
 • 1,797
 • 8

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Bảo vệ loài vật cổ tích - Tiết 1

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Bảo vệ loài vật cổ tích - Tiết 1
... ích để chơi trò chơi đố vui. Đoán xem con gì “III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Nêu những việc em đã làm để giúp đễ người khuyết tật .- HS giới thiệu tranh ảnh, các ... họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Đạo đứcBài : BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 1).Tuần : 30Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài - HS hiểu .- Ích lợi của một số loài ... các bài báo, câu chuyện nói về việc giúp đỡ người khuyết tật. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò10’ 1. Hoạt động 1 : Trò chơi “Đó vui đoán xem con gì ? Mục tiêu : HS...
 • 3
 • 2,690
 • 41

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Bảo vệ loài vật cổ tích - Tiết 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Bảo vệ loài vật cổ tích - Tiết 2
... họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Đạo đứcBài : BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết2 ).Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU : (Xem tiết 1)II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Xem tiết 1III./ CÁC HOẠT ... Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Vì sao cần phải bảo vệ loài vật có ích.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.10’ 2. Họat động 2 : HS thảo ... (SGV) .- GV nhận xét kết luận.10’ 4. Họat động 4 : Tự liên hệ.Mục tiêu: HS biết chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ loài vật có ích .- HS thảo luận nhóm .- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận.-...
 • 3
 • 1,044
 • 15

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Tiết 3

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Tiết 3
... của trò 12 1. Hoạt động 1 : Thảo luận lớp .- GV phát bìa màu cho HS và nêu quy đònh màu đỏ (tán thành) màu xanh (không tán thành), trắng (phân vân) .- GV lần lượt nêu từng ý kiến .- Trẻ ... : 1 2. Bài cũ : 4 - Trong giờ học các em cần làm những việc gì ?- Trong sinh họat ở gia đình em cần sắp xếp thời gian như thế nào ?- Giáo viên nhận xét - ghi điểm - nhận xét bài cũ.3. Bài ... hoạt đúng giờ giúp em mau chóng tiến bộ .- Cùng một lúc em có thể vừa học vừa chơi .- Sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khoẻ và việc học tập của bản thân em.15’ 2. Họat động 2 : Hành...
 • 3
 • 1,242
 • 14

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP