Tài liệu về : “Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú dấu phẩy

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm
... viết được nhiều từ đúng sẽ được thắng cuộc .- HS đọc chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để tả .- HS tự làm bài vào phiếu .- HS đọc- 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm. - Tổng kết tiết ... DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?Tuần : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật .- Rèn kỹ năng đặt câu theo ... Dựa vào tranh trả lời câu hỏi .- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời .- HS đọc : Tìm những từ chỉ đặc của người vật .- HS hoạt động theo nhóm ( tổ ) sau 5 phút cả 4 nhóm dán giấy của mình lên...
 • 2
 • 2,237
 • 17

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất
... DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Bước đầu hiểu từ trái nghóa. Biết dùng những từ trái nghóa là tính từ để ... :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu trước .- GV nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của tr 2 1. Hoạt ... trắng, cao, khoẻ .- HS thảo luận theo cặp .- 2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào giấy nháp, HS đọc câu đặt được .- 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm .- HS quan sát tranh. Làm bài - GV gọi HS đọc...
 • 3
 • 2,176
 • 9

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
... BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng các hệ thống hoá vốn từ về nghề nghiệp về phẩm chất ... ý kiến .- 1 HS đọc yêu cầu của bài .- Các nhóm làm việc sau đem dán lên bảng. - 1 HS đọc yêu cầu của bài – Lớp đọc thầm HS làm việc cá nhân trao đổi theo cặp .- HS làm bài .- Cả lớp làm bài vào giấy ... (Miệng) .- GV theo dõi nhận xét chữa bài.+ Bài tập 2 : (Miệng) .- GV chia nhóm phát giấy khổ to để các nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp .- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng) .- GV...
 • 3
 • 1,710
 • 9

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi
... DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ : Các từ chỉ đặc điểm của loài vật .- Bước đầu biết thể hiện ý so sánh.II./ ... dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó .- HS dưới lớp ghi bằng bút chì vào sách .- HS nêu .- HS đọc thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây .- Nối tiếp nhau, nói câu so sánh.Trường tiểu ... bảng .- Yêu cầu HS làm việc theo cặp gắn thẻ từ vào các bức tranh cho phù hợp ( Trên bảng lớp ) .- GV theo dõi, nhận xét, chốt lại ý đúng .- Yêu cầu HS tìm các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nối về...
 • 3
 • 699
 • 3

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy
... DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ .- Tiếp tục luyện tập về cách ... 3 : (Viết) .- Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống .- GV theo dõi nhận xét.5’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Lớp làm bài vào vở nháp .- 1 HS đọc yêu cầu .- HS làm việc ... Hồ.Gọi 2 HS lên làm bài vào bảng phụ .- GV theo dõi nhận xét kết luận.+ Bài tập 2 : (Miệng).Tìm từ ngữ ca ngợi Bác Hồ .- GV gợi ý để HS tìm từ ca ngợi Bác Hồ .- GV theo dõi ghi nhanh các từ ngữ lên...
 • 2
 • 4,406
 • 18

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa
... : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Biết gọi tên các thang trong năm các tháng ... hỏi đáp. - HS nhắc lại đề bài- HS trao đổi nhóm .- Đại diện nhóm nêu tên các tháng .- HS nêu .- Cả lớp đọc thầm lại , HS dán bài lên bảng – Theo dõi cùng nhau sửa bài .- Học sinh đọc .- Từng cặp ... kết thúc của từng mùa .- Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm .- Biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Giáo viên : -...
 • 3
 • 959
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối
... DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI – ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI.ĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về cây ... điền dấu chấm, dấu phẩy ?3’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Các nhóm ghi tên cây vào giấy – Đem dán lên bảng .- HS đọc yêu cầu của bài .- Từng cặp HS thực hành .- HS thực ... thống hoá vốn từ về cây cối .- Đặt trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?- Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bài tập 1 viết sẵn vào bảng phụ.III./ CÁC...
 • 2
 • 3,370
 • 20

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?
... DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ về cây cối .- Tiếp tục luyện ... đặt trả lời câu hỏi “Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - GV chia lớp thành 2 phần gọi 2 HS ... dặn dò - Nhận xét tiết học 1 HS đọc yêu cầu .- 1, 2 HS lên bảng ghi tên các loài cây đó.1 HS đọc yêu cầu .- Các nhóm thảo luận ghi kết quả vào phiếu .- Đại diện nhóm lên dán trên bảng .- Quan sát...
 • 3
 • 2,942
 • 10

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?
... : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ƠÛ ĐÂU ?Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về : từ ngữ ... - Nhận xét tiết học – yêu cầu HS về nhà làm bài tập > 2-< /b> HS nhắc lại đ - Ghi tên các loài chim trong ngoặc vào ô trống thích hợp .- 1 HS đọc mẫu- HS làm bài- 1 HS đọc cả lớp đọc thầm theo. - ... chim chóc .- Biết trả lời đặt câu hỏi về đòa điểm theo mẫu : ƠÛ đâu ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng thống kê bài tập 1 .- Mẫu câu bài tập 2. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài...
 • 2
 • 1,225
 • 5

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy
... DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM DẤU CHẤM – DẤU PHẨY.Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về các loài chim .- Hiểu ... các câu thành ngữ trong bài .- Biết sử dụng dấu chấm dấu phẩy thích hợp trong 1 đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh minh hoạ các loài chim trong bài .- Bảng phụ giấy viết sẵn bài tập 2, ... động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 2 HS hỏi đáp với cụm từ ở đâu ?3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 2. Họat động 2 :...
 • 2
 • 1,144
 • 9

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP