Tài liệu về : “Giáo án Toán - Lớp 2

Tài liệu giao an toan lop 2

Tài liệu giao an toan lop 2
... con 2 ptính. 2 x 55 x 48 x 34 x 37 x 510 x 2 Làm vở. HS yếu làm bảng lớp. Đọc kết quả. Nhận xét. Tự chấm.-BT 2/ 5: Hướng dẫn HS làm:a- 9 x 2 = 9 + 9 =18; Vậy 9 x 2 = 18. 2 x 9 = 2 + 2 ... đơn giản. B-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT 2/ 21.Gọi 2 HS đọc lại BT 2/ 21.Nhận xét-Ghi điểm. II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 1-Giới thiệu ... Nhận biết ¼.-HS yếu: Nhận biết ¼. B-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:y + 2 = 10 y = 10 >-2 < /b> = 8.BT 3/ 32. -Nhận xét-Ghi điểm.II-Hoạt động 2 (30 phút):...
  • 273
  • 115
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP