Tài liệu về : “Báo cáo thực tập ngành lễ tân – khách sạn văn phòng

Báo cáo thực tập ngành lễ tân khách sạn văn phòng

Báo cáo thực tập ngành lễ tân – khách sạn văn phòng
... 4B3Khoa Lễ tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà NộiCHƯƠNGIKHÁIQUÁTCƠSỞLÝLUẬNCHUYÊNNGÀNHLỄTÂN - KHÁCHSẠNVĂNPHÒNG1.KHÁIQUÁTVỀKHÁCHSẠNVÀLỄTÂNKHÁCHSẠN1.1. Các loại hình khách sạn1 .1.1. ... gồm :Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đặng Thị Thảo - Lễ tân 4B4Khoa Lễ tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà NộiKhách sạn công vụ Khách sạn căn h Khách sạn hàng không Khách sạn sòng ... khách sạn thành các loại như sau :Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đặng Thị Thảo - Lễ tân 4B8Khoa Lễ tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà NộiKhách sạn tư nhânKhách sạn Nhà nước Khách...
 • 77
 • 7,583
 • 64

Báo cáo thực tập ngành lễ tân khách sạn văn phòng .doc

Báo cáo thực tập ngành lễ tân – khách sạn văn phòng .doc
... 4B3Khoa Lễ tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà NộiCHƯƠNGIKHÁIQUÁTCƠSỞLÝLUẬNCHUYÊNNGÀNHLỄTÂN - KHÁCHSẠNVĂNPHÒNG1.KHÁIQUÁTVỀKHÁCHSẠNVÀLỄTÂNKHÁCHSẠN1.1. Các loại hình khách sạn1 .1.1. ... gồm :Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đặng Thị Thảo - Lễ tân 4B4Khoa Lễ tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà NộiKhách sạn công vụ Khách sạn căn h Khách sạn hàng không Khách sạn sòng ... khách sạn thành các loại như sau :Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đặng Thị Thảo - Lễ tân 4B8Khoa Lễ tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà NộiKhách sạn tư nhânKhách sạn Nhà nước Khách...
 • 77
 • 1,365
 • 9

Chuyên đề thực tập về lễ tân khách sạn văn phòng

Chuyên đề thực tập về lễ tân khách sạn văn phòng
... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN - KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG1. Khái quát về khách sạn lễ tân khách sạn1 .1. Các loại hình khách sạn- Khái niệm về ngành kinh doanh khách sạnHoạt động kinh doanh ... buồng…* Giai đoạn khách đến khách sạn (arrival )Khách đến khách sạn làm thủ tục đăng ký khách sạn: Nhân viên lễ tân đón tiếp khách và làm thủ tục đăng ký khách sạn cho khách. Đón tiếp khách: yêu cầu ... phận lễ tân- Vị trí của bộ phận lễ tân trong khách sạnBộ phận lễ tân là bộ mặt của khách sạn là nơi đầu tiên tiếp xúc với khách là"trung tâm thần kinh" của khách sạn cho nên bộ phận lễ...
 • 105
 • 863
 • 9

Khái quát về cơ sở lý luận chuyên ngành lễ tân khách sạn - văn phòng

Khái quát về cơ sở lý luận chuyên ngành lễ tân khách sạn - văn phòng
... CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN - VĂN PHÒNGI. KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN VÀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN1. Các loại hình khách sạn ể hiểu rõ được phần này trước tiên ta cần phải nắm rõ ngành kinh doanh khách sạn ... bộ phận lễ tânVị trí của bộ phận lễ tân trong khách sạn: Vị trí của bộ phận lễ tân rất quan trọng trong khách sạn, nó được coi là bộ mặt của khách sạn là nơi đến đầu tiên tiếp xúc với khách và ... hút khách cho khách sạn. Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân trong khách sạn: Đối với khách sạn nhỏ và vừa: do khối lượng công việc của cá khách sạn này không nhiều nên số lượng nhân viên lễ tân...
 • 94
 • 809
 • 4

chuyên ngành lễ tân khách sạn - văn phòng

chuyên ngành lễ tân khách sạn - văn phòng
... CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN - VĂN PHÒNG I. KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN VÀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN 1. Các loại hình khách sạn Để hiểu rõ được phần này trước tiên ta cần phải nắm rõ ngành kinh doanh khách sạn ... lễ tân khách sạn: Bộ phận buồng là bộ phận hỗ trợ nhất cho mọi hoạt động của bộ phận lễ tân. Bộ phận buồng phối hợp báo cáo về tình trạng buồng và khách cho bộ p;hận lễ tân để bộ phận lễ tân ... bộ phận lễ tân Vị trí của bộ phận lễ tân trong khách sạn: Vị trí của bộ phận lễ tân rất quan trọng trong khách sạn, nó được coi là bộ mặt của khách sạn là nơi đến đầu tiên tiếp xúc với khách và...
 • 91
 • 433
 • 2

KHÁI QUÁT CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG

KHÁI QUÁT CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG
... CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG1.KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN VÀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN1.1. Các loại hình khách sạn 1.1.1. Khái niệm về ngành kinh doanh khách sạn Hoạt động kinh doanh ... lễ tân a. Giai đoạn trước khi khách đến khách sạn + Khách lựa chọn khách sạn: Nhân viên lễ tân giới thiệu các dịch vụ của khách sạn phục vụ khách. Việc khách quyết định tiêu dùng dịch vụ của khách ... khách khi khách trả buồng rời khách sạn. d. Giai đoạn khách thanh toán trả buồng rời khách sạn -Khách thanh toán trả buồng và rời khách sạn: nhân viên lễ tân làm thủ tục cho khách và tiễn khách. -...
 • 47
 • 113
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP