Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn rhizobium cộng sinh với đậu xanh và hiệu lực của chế phẩm vi khuẩn này đối với đậu xanh trên một số loại đất ở miền bắc việt nam

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại sắn lát xuất khẩu, một số đắc điểm snh học, sinh thái của loài cryptolestes ferrugineus s thử nghiệm biện pháp phòng trừ bằng hoá học tại quy nhơn

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại sắn lát xuất khẩu, một số đắc điểm snh học, sinh thái của loài cryptolestes ferrugineus s và thử nghiệm biện pháp phòng trừ bằng hoá học tại quy nhơn
... những kho duy trì ñược thủy phần thấp hơn 13% rất có ý nghĩa trong vi c hạn chế sự phát sinh phát triển của gây hại của mọt hại sắn lát. 3.3. ðặc ñiểm hình thái, sinh học, sinh thái của ... thấy trưởng thành của mọt cả hai loại hình bảo quản. Bắt ñược rất ít trưởng thành của Araecerus fasciculatus (De Geer), Cryptophilus integer H. trên mẫu sắn ñã xuất hiện lỗ ñục của họ ... tôi có một số nhân xét : những kho sắn mới nhập, sắn ñược phơi khô thủy phần thấp từ 10-12% hầu như không tìm thấy mọt hại, chỉ tìm thấy rất ít vài cá thể trưởng thành của một số loài....
 • 117
 • 1,255
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học phân tử ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc hiệu lực của hai phác đồ điều trị tại miền Trung - Tây Nguyên (2001 - 2005)

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học phân tử ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc và hiệu lực của hai phác đồ điều trị tại miền Trung - Tây Nguyên (2001 - 2005)
... 49,03 nM). Kết quả này là hoàn toàn đồng nhất với một số nghiên cứu khác trên thế giới Vi t Nam. 4.1.2. Tính nhạy cảm của P.falciparum với Pyrimethamin Trong nghiên cứu của chúng tôi, ... một số đột biến trên gen kháng, tại một số đơn vị Quân đội miền Trung - Tây Nguyên (2001 - 2005). 3.1.1. Đặc điểm bệnh sốt rét sinh trùng sốt rét kháng thuốc 3.1.1.1. Đặc điểm mắc sốt ... KH, Bùi Đại (2003) Tính nhạy cảm in vitro với thuốc của P.falciparum P.vivax tại một vùng sốt rét Miền Trung Vi t Nam, Tạp chí Y dợc học quân sự Học vi n Quân y phụ san 3/2003, tr. 33-39....
 • 27
 • 1,031
 • 2

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học, sinh thái học biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên đậu đỗ tại thừa thiên huế

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên đậu đỗ tại thừa thiên huế
... 1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu của ñề tài 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu Những vấn ñề lý luận thực tiễn về ñô thị hoá tác ñộng của ñô thị hoá ñến vi c làm thu nhập của các hộ nông ... nhu cầu công vi c hiện nay ñể có thể ñảm bảo cuộc sống của họ. 4.3.4 Những yếu tố ảnh hưởng ñến thu nhập vi c làm của các nhóm hộ * Ảnh hưởng của ñất ñai Như ñã trình bày trên, ñất ñai ... quá trình nghiên cứu về vi c làm thu nhập của các nhóm hộ trên ñịa bàn quận Long Biên trong quá trình ñô thị hóa, cho thấy quá trình ñô thị hóa ñã làm thay ñổi vi c làm thu nhập của các...
 • 138
 • 437
 • 0

Đánh giá đa dạng hình thái một số đặc điểm nông học của loài Lilium poilanei Gagn. bản địa

Đánh giá đa dạng hình thái và một số đặc điểm nông học của loài Lilium poilanei Gagn. bản địa
... antocyanin. Một số ý kiến cho rằng, loi hoa ny hiện chỉ còn tìm thấy Lo Cai, Vi t Nam. Theo dữ liệu của Royal Horticulture Society (RHS) v một số nguồn dữ liệu khác, cha thấy có thông báo no về vi c ... thiết do nguồn gen ny đang trở nên khan hiếm. Bi báo ny mô tả sự đa dạng về các đặc điểm hình thái v một số đặc tính nông học của loi hoa ny nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chọn ... sắp xếp của vẩy củ từ lỏng lẻo đến chặt. 3.2. Mô tả các đặc điểm thực vật học Mô tả chi tiết các đặc điểm thân lá, hoa của loi L. poilanei Gagn. đợc thể hiện bảng 1 v minh hoạ hình 2....
 • 8
 • 393
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG HÌNH THÁI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA LOÀI LILIUM POILANEI GAGN. BẢN ĐỊA " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... antocyanin. Một số ý kiến cho rằng, loi hoa ny hiện chỉ còn tìm thấy Lo Cai, Vi t Nam. Theo dữ liệu của Royal Horticulture Society (RHS) v một số nguồn dữ liệu khác, cha thấy có thông báo no về vi c ... thiết do nguồn gen ny đang trở nên khan hiếm. Bi báo ny mô tả sự đa dạng về các đặc điểm hình thái v một số đặc tính nông học của loi hoa ny nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chọn ... sắp xếp của vẩy củ từ lỏng lẻo đến chặt. 3.2. Mô tả các đặc điểm thực vật học Mô tả chi tiết các đặc điểm thân lá, hoa của loi L. poilanei Gagn. đợc thể hiện bảng 1 v minh hoạ hình 2....
 • 8
 • 494
 • 0

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN, GIÁ TRỊ DI TRUYỀN CỘNG GỘP ƯU THẾ LAI THÀNH PHẦN VỀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT SỮA CỦA 4 GIỐNG DÊ 1 SỐ TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN, GIÁ TRỊ DI TRUYỀN CỘNG GỘP VÀ ƯU THẾ LAI THÀNH PHẦN VỀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT SỮA CỦA 4 GIỐNG DÊ VÀ 1 SỐ TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG
... thành phần trên Vi t Nam hầu nh cha đợc thực hiện. 5 Chơng 2 Đối tợng, nội dung, phơng pháp nghiên cứu 2.1- Đối tợng, địa điểm v thời gian nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu là: (1) ... khoa học nghiên cứu trên gà, trên lợn nh các công trình nghiên cứu của Nguyễn Văn Đức (2000), Lê Thanh Hải (2001), Nguyễn Thị Vi n (2001, 2003) Nghiên cứu về đặc điểm di truyền, giá trị DTCG ... từng bớc tăng năng suất sữa dê Vi t Nam, năm 1995 2002 dê Saanen (Sa) đợc nhập về Vi t Nam từ Pháp Mỹ, để nhân thuần lai với các giống dê khác tại Vi t Nam tạo ra rất nhiều tổ hợp lai...
 • 27
 • 1,227
 • 0

sau khi nghiên cứu đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hãy trình bày những hiểu biết của bản thân em về một nội dung mà em tâm đắc nhất

sau khi nghiên cứu đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hãy trình bày những hiểu biết của bản thân em về một nội dung mà em tâm đắc nhất
... tế thị trường một số đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường Vi t Nam 1- Những vấn đề về kinh tế thị trườngTrong quá trình phát triển của mình, xã hội loài người đã đi từ một nền kinh ... rằng kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường chỉ là của chủ nghĩa tư bản.2- Một số đặc trưng của nền kinh tế thị trường Vi t Nam hiện nay.- Đặc trưng thứ nhất:2Website: http://www.docs.vn ... không nói là đối lập với chế thị trường. Chúng tôi đã cố gắng tạo dựng một nền kinh tế chỉ có hai thành phần quốc doanh tập thể dựa trên sở hữu nhà nước sở hữu tập thể, chính vi c đó đã...
 • 10
 • 1,837
 • 3

Nghiên cứu mô hình đặc điểm nội soi pot

Nghiên cứu mô hình đặc điểm nội soi pot
... (HP) trẻ em còn rất hiếm gặp, đặc biệt nghiên cứu về mốiliên quan giữa HP với đau bụng tái diễn (ĐBTD).Đặt vấn đềMục tiêu nghiên cứu 1.Để tìm hiểu các đặc điểm nội soi mô bệnh học góp ... DDII. Đối t-ợng, ph-ơng pháp nghiên cứu 2.2.3. Nghiên cứu MBH.- Kỹ thuật vi thể đọc kết quả tại B/m GPB ĐHYK Hà Nội- Phân loại tổn th-ơng MBH theo Sydney (1990), trên cơ sởphân loại White ... tới 17-70%. n-ớc ta đã có nhiềucông trình nghiên cứu về vi m dạ dày ng-ời lớn taịBV Bạch mai ,Vi t Đức, Đống Đa (Hà Nội), ChợRẫy,Gia Định (Hồ Chí Minh)Nh-ng các nghiên cứu về vi m dạ dày...
 • 23
 • 366
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thấp tim hiệu lực của phòng thấp cấp II tại Hải Phòng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thấp tim và hiệu lực của phòng thấp cấp II tại Hải Phòng
... họng của 157 học sinh 10 tuổi là lứa tuổi dễ mắc bệnh thấp tim: 19,7% vào mùa đông (ở học sinh hay bị vi m họng là 38,3%, không bị vi m họng là 8,2%) 12,7% vào mùa hè (ở học sinh hay bị vi m ... quả trong các nghiên cứu của Vũ Thị Vi t, David, hơi khác với ngiên cứu của Trần Quốc Kham nghiên cứu trên 108 BN vi m đờng hô hấp trên cấy nhầy họng đang đợc điều trị tại bệnh vi n đa khoa ... kháng sinh của LCK các học sinh cha mắc bệnh thấp là tơng đối cao hơn so với độ nhạy cảm các BN đã có bệnh thấp đối với các kháng sinh đợc thăm dò, ngợc lại độ kháng kháng sinh các học sinh...
 • 14
 • 734
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đó ai là các hệ số của đa thức phụ thuộc đặc điểm hình học của vỏ tàu là góc nghiêngluận án ts y học nghiên cứu tình hình đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin4 đặc điểm tiêu hình đặc điểm ngọc học của corindon vùng nghiên cứuđặc điểm nông học của cây lúanghiên cứu tình hình đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoinđặc điểm nông học của giống lúa x1chiến lược lấy mẫu vị trí mẫu và đặc điểm thạch học của mẫu phân tíchđặc điểm hóa học của hydrocacbonđặc điểm hóa học của cây chèđặc điểm cơ bản của sản phẩm du lịchđặc điểm nông học của cây ngôthành phần loài và đặc điểm phân bố của ốc gastropoda ở cạn khu vực xã chiềng ngần thành phố sơn lađặc điểm cấu tạo của sản phẩm mì ăn liềnnghiên cứu cơ sở lý luận đề xuất mức phí sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân ứng dụng cho hà nộixét đến trình độ văn hoá của lực lượng lao động huyện lập thạch ta tiến hành nghiên cứu bảng số liệu của huyện này tại hai cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 1999chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ