Tài liệu Kết cấu và tính toán ôtô (Phần truyền lực trên ôtô) - Chương 4 pptx

Tài liệu Kết cấu tính toán ôtô (Phần truyền lực trên ôtô) - Chương 4 pptx

Tài liệu Kết cấu và tính toán ôtô (Phần truyền lực trên ôtô) - Chương 4 pptx
... khớp các-đăng đồng tốc bi kiểu đòn. Đặc điểm kết cấu khớp nối các-đăng đồng tốc bi kiểu đòn đợc chỉ ra trên hình H 5-9 b H 5-9 c. Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành ... B 12 Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ khí Giao thông - Trờng Đại học Bách khoa - ĐHĐN 2 - Truyền động các-đăng ... ()()21212121sin.1.cos.1sin.+++=KKKKKKtg Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ khí Giao thông - Trờng Đại học Bách khoa - ĐHĐN 9 Giải pháp trên hình H 5-6 b...
 • 17
 • 843
 • 19

Tài liệu TKMH Kết cấu tính toán ô tô ppt

Tài liệu TKMH Kết cấu và tính toán ô tô ppt
... 1E=7ON7d1k1wFVsL;a7=7XT7O787:/VA;Vs#,1JO!:",1J.•Z;P#,HT7=XZ1#1aNZ#11J;dZb11BX3EF7†CBA;d1O15Xl;H; 4 1E7XX!•#17GEFCBA;7:/1J"= .4 gBA;V10F;" 4 1 4 1E781i!7jA; ... !"#$!#%&'>⇒¥∑¦$∑].dV7QB 156H37F;EFHB.Ns! 4 1 ,- .37QBs!#17X./!N ,- .3 74 H3CB.dV7QB#1c./!7:/V7@Aa ... !61(!F1k7GIq1\11##0'1RAHO;;AVceH-#r7="7J6HO.N;XG1BHBoACB.N;B5pn/!;B5HO;;AVcUBEO;P;B5/!;B5#H1.;1J#X ,4 /!;B5: .;1JH;1H:b ,4 n/!r.NHO;;AVcUB.kn/!71JeHO;;AVcb ,- CBeH:bB;0;71Jn/!.13/!,#/!CBTaH3H3.1VA!qE11JB5m ,- .1./!;B5H3.1VA1J71X1J1B:b.c!7P./!C.N...
 • 29
 • 444
 • 0

Kết cấu tính toán ôtô - Ly hợp ôtô

Kết cấu và tính toán ôtô - Ly hợp ôtô
... 3PdPko9102 4 56781 Hình H 2-1 7: Kết cấu điều khiển thủy lực có trợ lực khí nén Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ ... biểu thức ( 2-3 1")). 98765 4 321 Hình H 2-1 4: Kết cấu đòn mở đĩa ép Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ ... Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ khí Giao thông - Trờng Đại học Bách khoa - ĐHĐN 49 - Tỷ số truyền đòn...
 • 51
 • 2,020
 • 24

Kết cấu tính toán ôtô - hộp số ôtô

Kết cấu và tính toán ôtô - hộp số ôtô
... 0 ,41 60 0,156 0,17 24 0,132 0,36 80 0,159 0, 14 26 0,136 0,32 - - - Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ khí Giao thông - ... By Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ khí Giao thông - Trờng Đại học Bách khoa - ĐHĐN 41 phức tạp lãng phí vật liệu, ... cấp xe du lịch. Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô GVC. Ths. Lê Văn Tụy - Khoa Cơ khí Giao thông - Trờng Đại học Bách khoa - ĐHĐN 43 - Lực vòng : zzrMPmax=...
 • 77
 • 2,450
 • 22

Kết cấu tính toán ôtô - truyền động các đăng

Kết cấu và tính toán ôtô - truyền động các đăng
... H 5-1 : Truyền động các dăng chính trên ôtô 21253 Hình H 5-2 : Truyền động các đăng nối truyền lực chính bánh xe Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô ... khoa - ĐHĐN 10 6 54 321 Hình H 5-7 : Kết cấu cac-đăng chữ thập (cac-đăng khác tốc) Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành Công nghệ Ôtô ... khớp các-đăng đồng tốc bi kiểu đòn. Đặc điểm kết cấu khớp nối các-đăng đồng tốc bi kiểu đòn đợc chỉ ra trên hình H 5-9 b H 5-9 c. Kết cấu tính toán ôtô: (Phần truyền lực trên ôtô) - Ngành...
 • 17
 • 4,197
 • 51

Kết cấu tính toán ôtô

Kết cấu và tính toán ôtô
... )63,1505,11365,217221,2.365,2. 044 375,00936,7968,198.365,2. 044 375,022 34 =−+=−ct[s]( ) 45 ,1365,21505,117221,2.505,1. 044 375,0 047 4,555,278.505,1. 044 375,022 43 =−−=−ct[s]( )38,111505,117221,2.505,1. 044 375,0 047 4,5968,198.505,1. 044 375,022 45 =−+=−ct ... ) 45 ,88,01.365,21505,11.5,278.505,1. 044 35,02 43 =−=−msM [N,m]( )3 84, 88,01.11505,11.96,198.505,1. 044 35,02 45 =−=−msM[N.m]Sinh viên: Võ Như Tuấn 26 06C4LTĐồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô Suy ra: ... 06C4LTĐồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô Rms : Bán kính trung bình vành ma sátRms( 2-3 ) = 0,052 [m]Rms( 4- 5 ) = 0,037 [m]Q : Lực gài tác dụng lên vành ma sát của đồng tốc [N]Thay vào...
 • 34
 • 544
 • 0

đồ án môn học kết cấu tính toán ôtô

đồ án môn học kết cấu và tính toán ôtô
... 1150 kg):Sinh viên: Võ Như Tuấn 14 06C4LTĐồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô jngungu2Sinh viên: Võ Như Tuấn 36 06C4LTĐồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô Trên hình (a) trình bày sơ đồ ... tốc.Sinh viên: Võ Như Tuấn 33 06C4LTĐồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô Cặp bánh răng số 3 3092. 94 446 7.37 6 64. 0928 775.56 94 Cặp bánh răng số 2 1025.72 9825. 24 220.2 347 717.6707Cặp bánh răng số ... của hộp số 13IV .Tính toán đồng tốc: 24 1.Nhiệm vụ tính toán: 24 2. Trình tự tính toán: 25Sinh viên: Võ Như Tuấn 2 06C4LTĐồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô Hộp số nhiều cấp:Hộp số nhiều cấp...
 • 37
 • 776
 • 0

Kết cấu tính toán hộp số xe bus

Kết cấu và tính toán hộp số xe bus
... 13265.3 128 .46 17 2 848 .225Cặp bánh răng số 4 7 242 .37 1716 .41 1555.026 762.9732Sinh viên: Võ Như Tuấn 21 06C4LTĐồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô - Ôtô du lịch cỡ trung: m = 2,75 ÷ 3,0. - Ôtô tải, ... )63,1505,11365,217221,2.365,2. 044 375,00936,7968,198.365,2. 044 375,022 34 =−+=−ct[s]( ) 45 ,1365,21505,117221,2.505,1. 044 375,0 047 4,555,278.505,1. 044 375,022 43 =−−=−ct[s]( ... 119 34 43Cặp bánh răng số 4 37 26 69.89 49 .11 119 43 53Cặp bánh răng số 3 30 33 56.67 62.33 119 43 53Cặp bánh răng số 2 23 40 43 .44 75.56 119 43 53Cặp bánh răng số 1 16 43 32.27 86.73 119 43 ...
 • 35
 • 1,077
 • 6

Phân tích đặc điểm kết cấu tính toán chu trình công tác động lực học ở chế độ tốc độ 1500( vp ) của động cơ DSC 50

Phân tích đặc điểm kết cấu và tính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( vp ) của động cơ DSC 50
... -0 .003210 0.090000 -0 .000095 0.00 344 6 0.003 -0 .382 -0 .9 34 -0 .001 -0 .003225 0.095000 -0 .000 048 0.003333 0.003 -0 .570 -0 . 845 -0 .002 -0 .003 240 0.105000 0.000 048 0.0029 94 0.003 -0 . 746 -0 .708 -0 .002 ... 0.120000 0.000380 0.00 344 6 0.0 04 -0 .382 -0 .9 34 -0 .001 -0 .0 04 585 0.120000 0.000190 0.003333 0.0 04 -0 .570 -0 . 845 -0 .002 -0 .003600 0.120000 0.000190 0.0029 94 0.003 -0 . 746 -0 .708 -0 .002 -0 .002615 0.120000 ... 0.326 0. 948 -0 .002 -0 .00530 0.080000 -0 .000190 -0 .0 047 19 -0 .005 0.618 0.798 -0 .003 -0 .0 04 45 0.080000 -0 .000190 -0 .003333 -0 .0 04 0. 845 0.570 -0 .003 -0 .00260 0.080000 -0 .000190 -0 .001721 -0 .002 0.986...
 • 42
 • 1,547
 • 0

Phân tích đặc điểm kết cấu tính toán chu trình công tác động lực học ở chế độ tốc độ 1500( v/p ) của động cơ DSC 50

Phân tích đặc điểm kết cấu và tính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( v/p ) của động cơ DSC 50
... -0 .005 540 0.180000 0.001330 0.00 344 1 0.005 0.000 -1 .000 0.000 -0 .005555 0. 140 000 0.000760 0.00 345 1 0.0 04 -0 .191 -0 .9 84 -0 .001 -0 .0 04 570 0.120000 0.000380 0.00 344 6 0.0 04 -0 .382 -0 .9 34 -0 .001 -0 .0 04 585 ... 0.005 -0 .0 04 495 0.360000 0.002661 0.003333 0.006 0.570 -0 . 845 0.003 -0 .005510 0.320000 0.00 247 1 0.00 344 6 0.006 0.382 -0 .9 34 0.002 -0 .006525 0. 240 000 0.002091 0.00 345 1 0.006 0.191 -0 .9 84 0.001 -0 .005 540 ... 7.611918 647 145 .3769 390.1360617 2.969683963600 10.739 941 47 170.9315 331.8100723 3.5636207 54 700 14. 15 341 123 193.0787 293. 749 5052 4. 157557 546 800 17. 745 285 34 211.8187 267.760 943 1 4. 75 149 4339900 21 .40 852119...
 • 40
 • 909
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kết cấu và tính toán ô tô phần truyền lực trên ôtôphân tích đặc điểm kết cấu và tính toán hệ thống nhiên liệutài liệu thiết kế và tính toán móng cọckết cấu và tính toán ô tôsách kết cấu và tính toán ô tôbài giảng kết cấu và tính toán ô tôket cau va tinh toan dong co dot trongkết cấu và tính toán độ bền một số chi tiết của tuabin phản lựctài liệu kết cấu tính toán ô tôsố liệu điều tra bằng phương pháp chuyên gia tác giả tiến hành xử lý và tính toán bằng phần mềm excel kết quả ma trận hình ảnh cạnh tranh được thể hiện ở bảng sautài liệu kết cấu gỗtài liệu kết cấu công trìnhtài liệu kết cấu théptài liệu kết cấu động cơtài liệu kết cấu ô tôBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ