Tài liệu về : “Truyện ngắn Thạch lam

Hình tượng tác giả trong truyện ngắn thạch lam

Hình tượng tác giả trong truyện ngắn thạch lam
... loại truyện ngắn trong sáng tác của Thạch Lam Nh Nguyễn Tuân đã từng nhận xét về Thạch Lam: Nói đến Thạch Lam ngời ta vẫn nhớ đến truyện ngắn nhiều hơn là truyện dài một số truyện ngắn của Thạch ... trong truyện ngắn Thạch lam. Các thể loại khác của nhà văn, khoá luận vẫn quan tâm nhng chỉ để dùng tham khảo, đối sánh Tài liệu văn bản mà khóa luận dựa vào khảo sát là truyện ngắn Thạch Lam ... thể loại truyện ngắn và hình tợng tác giả trong sáng tác của Thạch lam. 4.2. Tìm hiểu, phân tích xác định t tởng nghệ thuật và cái nhìn của chủ thể sáng tạo trong truyện ngắn Thạch Lam. Cuối...
 • 79
 • 93
 • 0

Những đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn thạch lam

Những đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn thạch lam
... thuật trong truyện ngắn Thạch Lam 2.2 Thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Thạch Lam Ch ơng 3: Ngôn ngữ trong truyện ngắn Thạch Lam 3.1 Ngôn ngữ trong truyện ngắn Thạch Lam là ngôn ngữ đầy chất ... trong truyện ngắn Thạch Lam 1.1. Nhân vật tiểu t sản 1.2. Nhân vật dân nghèo Ch ơng 2: Thời gian và không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Thạch Lam 2.1. Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn ... Thạch Lam vẫn sống mãi với thế hệ bạn độc hôm nay.- 24 -Ch ơng 2: Thời gian và không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Thạch Lam. Thời gian và không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Thạch Lam...
 • 52
 • 824
 • 9

Phong cách truyện ngắn thạch lam (những đặc trưng cơ bản

Phong cách truyện ngắn thạch lam (những đặc trưng cơ bản
... điệu truyện ngắn Thạch Lam. Cuối cùng là tài liệu tham khảo. Chơng 1 Thạch Lam truyện ngắn Thạch Lam trong văn họcViệt Nam hiện đại giai đoạn 1930 - 1945.1.1. Thạch Lam ( 1910 - 1942 ) Thạch ... nhiều ngời đến với Thạch Lam. Nguyễn Tuân hết lời cangợi truyện ngắn thạch Lam. Ông công nhận : một số truyện ngắn của Thạch Lam có thể coi là mẫu mực đợc [ 26, 323 ] . Thạch Lam hay đi vào nhữngcảnh ... cảm giác mà Thạch Lam đã sử dụng khi viết truyện. Tuy nhiên, do quan niệm về truyện ngắn còn cứng nhắc, nặng về cốt truyện cho nên việc đánh giá về nghệ thuật truyện ngắn của Thạch Lam cha đợctoàn...
 • 53
 • 2,533
 • 16

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn thạch lam

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn thạch lam
... của Thạch Lam của Lê Dục Tú (1997), Đặc trng truyện ngắn Thạch Lam của Nguyễn Thành Thi (1998), Thạch Lam với Tự lực văn đoàn của Lê Minh Truyên (2004).Công trình Đặc trng truyện ngắn của Thạch ... của Thạch Lam, đặc biệt là về truyện ngắn nh: Ba phong cách truyện ngắn trữ tình trong văn học Việt Nam 1930-1945: Thạch Lam, Thanh Tịnh, Hồ Dzếnh của Phạm Thi Thu Hơng (1995), Thạch Lam thân ... Thạch Lam của Nguyễn Thành Thi đã đi sâu vào phân tích cụ thể, giàu sức thuyết phục một số đặc trng cơ bản của truyện ngắn Thạch Lam. Nguyễn Thành Thi khẳng định truyện ngắn Thạch Lam là truyện...
 • 104
 • 326
 • 5

So sánh câu văn trong truyện ngắn nguyễn công hoan và truyện ngắn thạch lam

So sánh câu văn trong truyện ngắn nguyễn công hoan và truyện ngắn thạch lam
... 1.2.1. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan 231.2.2. Truyện ngắn Thạch Lam 27Chơng 2: So sánh cấu tạo câu văn trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Thạch Lam 2.1. Cấu tạo câu văn truyện ngắn ... câu văn trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Thạch Lam về mặt cấu tạo ngữ pháp. b) Phân tích - so sánh câu văn trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Thạch Lam về các biện ... cấu tạo câu văn trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoanvà truyện ngắn Thạch Lam Chơng 3: Một số biện pháp tu từ cú pháp trong truyện ngắn NguyễnCông Hoan và truyện ngắn Thạch Lam. 11Ch¬ng 1Giíi...
 • 89
 • 198
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP