Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ
... vụ NHĐT của DABĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾĐề tài: NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ.Sinh vi n: HỒ ... sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng. •Đối tượng điều tra: khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế. •Phạm vi nghiên cứu: -Về ... miệng” và tư vấn của nhân vi n ngân hàng.Hành vi trong quá trình sử dụng dịch vụ: đánh giá cao của khách hàng về các tiêu chí tiện ích của sản phẩm.• Hành vi sau khi sử dụng dịch vụ: mức độ hài...
 • 23
 • 716
 • 0

NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ
... ngân hàng điện tử trên khu vực Đông Nam Á 181.7.2. Sự phát triển của ngân hàng điện tử Vi t Nam 20CHƯƠNG 2 22NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG ... SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ”. Nhằm đánh giá mức độ phát triển của dịch vụ và đưa ra được các giải pháp để phát triển dịch vụ trong tương ... Banking.2.2 Nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thừa Thiên Huế 2.2.1 Thông tin về nhân khẩu trên mẫu của khách hàng Bảng 5: Thông...
 • 93
 • 1,093
 • 3

Slide nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế”

Slide nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế”
... đánh giá về nhân vi n với Test value = 3KẾT LUẬN•Chính vì vậy vi c thực hiện đề tài: Nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau MobiGold trên địa bàn thành phố ... trả và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng gói cước.- Mức độ trung thành của khách hàng. - Các giải pháp nhằm tăng chất lượng phục vụ và phát triển thuê bao.Tác động của sự cố đến mức độ ... ngày.NGHIÊN CỨU HÀNH VI SAU KHI MUA CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI CƯỚC TRẢ SAU MOBIGOLD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾCác nhân tốNhân tố 1: Hài lòng về cơ sở vật chất, Nhân tố 2: Hài lòng về các chương...
 • 31
 • 408
 • 0

Nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế

Nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế
... mua của khách hàng đối với khách hàng sử dụng gói cước MobiGold tại thành phố Huế thông qua đánh giá động cơ và kiến thức tiêu dùng của khách hàng, đánh giá hành vi sử dụng của khách hàng, đánh ... Nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau MobiGold trên địa bàn thành phố Huế. - Khái quát chung về Mobifone - Chi nhánh Huế và gói cước MobiGold- Đánh giá hành vi sau ... về hành vi sau khi mua, vi n thông.- Thực tiễn và ý nghĩa thực tiễn của vi c nghiên cứu hành vi sau khi mua đối với khách hàng sử dụng gói cước MobiGold tại thành phố Huế. Chương 2: Nghiên cứu...
 • 85
 • 457
 • 0

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG ĐẾNLÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG ĐẾNLÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
... LÒNG TRUNG THÀNH KHÁCH HÀNGBÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP ... đến Lòng trung  thành khách hàng là  Sự hài lòng  khách hàng và Hình ảnh, uy tín Ngân hàng;  trong đó Sự hài lòng khách hàng tác động mạnh nhất•Sự đánh giá khác nhau của từng nhóm khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành là như nhau theo giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, thời gian sử dụng dịch vụ.  Và đánh giá của khách hàng theo độ tuổi khác nhau ở yếu tố Hình ảnh, uy tín Ngân hàng;  như nhau ở yếu tố Sự hài lòng khách hàng •Theo sự đánh giá của khách hàng và kiểm định One Sample T-Test cho thấy Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc sông Hương đã tạo ra được sự trung thành trong lòng khách hàng đối với dịch vụ gửi tiết kiệmPHẦN ... LƯỢNG DỊCH VỤ•Các yếu tố tác động đến Sự hài lòng khách hàngDịch vụ chăm sóc  khách hàng và Giao dịch tiện lợi, trong đó Dịch vụ chăm sóc khách hàng tác động mạnh nhất•Các yếu  tố tác ...
 • 45
 • 518
 • 4

Nghiên cứu sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động mobifone trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động mobifone trên địa bàn thành phố đà nẵng
... VMS-MobiFone trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu là khảo sát ñánh giá các thành tố tạo nên sự trung thành của khách hàng dịch vụ thông tin di ñộng và sự trung thành của khách hàng ... dịch vụ ñiện thoại di ñộng Mobifone trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. 2. Mục ñích nghiên cứu: - Xác ñịnh các thành tố của sự trung thành khách hàng. - Khảo sát ñánh giá về sự trung thành của ... trung thành khách hàng ñối với dịch vụ của MobiFone. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là các khách hàng sử 6 dụng dịch vụ thông tin di ñộng của...
 • 14
 • 414
 • 1

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNHHUẾ

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNHHUẾ
... GVHD: Th.S Trần Hà Uyên ThiBiểu đồ 2.1 – Cơ cấu giới tính của khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc sông Hương( Nguồn: Xử lý số liệu SPSS – phụ lục )N<N<Q<N<5u;f5„|]}fRx9Biểu ... )N<N<Q<N<5u;f5„|]}fRx9Biểu đồ 2.2 - Cơ cấu độ tuổi của khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc sông Hương(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS – phụ lục)PŸ3&`7<".4 ... 4/•G'Y&G+'&/OF=Y9o Tiền gửi của các Ngân hàng hay của tổ chức tín dụng khácF‘$$4&8#`$`<$4&8F1Z+G"3F1Z9+A+$...
 • 129
 • 818
 • 6

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố huế
... lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế H2: Nhân tố “LI” có tương quan với sự lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế H3: ... lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế H4: Nhân tố “NT” có tương quan với sự lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế H5: ... các nhà mạng đang hoạt động trên địa bàn thành phố Huế 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ di động trả sau trên địa bàn thành phố Huế - Phạm vi điều tra: Các...
 • 67
 • 764
 • 7

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế
... đến ý định mua hàng trực tuyến của khách hàng thành phố Huế. Yếu tố này lại được cấu thành bởi sự đa dạng về hàng hóa và dịch vụ, tính tiện lợi khi mua sắm, giá cả hàng hóa /dịch vụ rẻ, và cung ... TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Dương Thị Hải Phương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Tóm tắt. Theo kinh nghiệm của các hãng kinh doanh trực tuyến thành công trên thế ... trực tuyến của khách hàng. Để đạt được những mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi. 150 bảng hỏi đã được phát đến 150 khách hàng thành phố Huế đã có kinh...
 • 12
 • 5,298
 • 75

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile internet của thuê bao hòa mạng mobifone trên địa bàn thành phố huế

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile internet của thuê bao hòa mạng mobifone trên địa bàn thành phố huế
... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUTình hình sử dụng dịch vụ Mobile InternetPHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUKiểm định giá trị trung bình đánh giá của khách hàng về các thành phần nghiên cứu Thành phần ... chưa trở thành khái niệm quen thuộc•Làm thế nào để khách hàng đến lợi ích dịch vụ và gia tăng số lượng người sử dụng ?PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUPhân tích nhân tố khám phá EFA Phân ... tiêu nghiên cứu ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHNGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE INTERNET CỦA THUÊ BAO HÒA MẠNG MOBIFONE TRÊN ĐỊA...
 • 37
 • 591
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá về chất lượng dịch vụ adsl của công ty viễn thông fpt miền trung chi nhánh huế từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huếđánh giá về chất lượng dịch vụ adsl của công ty viễn thông fpt miền trung chi nhánh đà nẵng từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵngchất lượng vi sinh của sữa tươi đóng chai trên địa bàn thành phố long xuyênqui trình nghiên cứu hành vi khách hàngbang cau hoi nghien cuu hanh vi khach hang san pham vinamilkđề tài nghiên cứu hành vi khách hàngphương pháp nghiên cứu hành vi khách hàngnghiên cứu hành vi khách hàng là người tiêu dùngnghiên cứu hành vi khách hàng trong marketingnghiên cứu hành vi khách hàng là gìnghiên cứu hành vi khách hàng là doanh nghiệpmô hình nghiên cứu hành vi khách hàngnghiên cứu hành vi khách hàng với sản phẩm và dịch vụ của công ty trần anhý nghĩa của việc nghiên cứu hành vi khách hàngvai trò của việc nghiên cứu hành vi khách hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP